Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»НАЗВА
1
()
Відділ кадрів
2
()
Філії інституту
3
()
База «Таврія»
4
()
Директор інституту
5
()
Перший заступник директора
6
()
Заступник директора
7
()
Головний бухгалтер
8
()
Вчений секретар
9
()
Відділ науково-методичного забезпечення змісту початкової і дошкільної освіти
10
()
Відділ науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи
11
()
Відділ науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров’я. фізичної культури та захисту Вітчизни
12
()
Відділ науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин та освітніх зв’язків з діаспорою
13
()
Відділ безпеки життєдіяльності
14
()
Відділ науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти
15
()
Відділ стандартизації вищої освіти та інтеграції в європейський освітній та науковий простір
16
()
Відділ соціально-гуманітарної освіти
17
()
Відділ природничо-математичної освіти
18
()
Відділ педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
19
()
Відділ освіти у галузі інженерії
20
()
Відділ змісту та технологій навчання молодших спеціалістів
21
()
Відділ експертизи та організації випуску навчальної літератури
22
()
Відділ організації наукової та творчої роботи студентів
23
()
Науково-методичний відділ впровадження інноваційних педагогічних технологій та забезпечення професійно-технічної освіти засобами навчання
24
()
Відділ забезпечення навчальною літературою
25
()
Відділ планування. науково-методичного супроводу і звітності
26
()
Відділ потреб освітньої галузі у засобах навчання і спеціальному обладнанні
27
()
Відділ стандартизації та експертизи засобів навчання. спеціального обладнання та засобів організаційного й адміністративно-технічного призначення
28
()
Відділ планування і виконання державних програм
29
()
Відділ лабораторного аналізу засобів навчання та експериментальних досліджень новітніх технологій в освіті
30
()
Відділ стратегічного планування в галузі освіти
31
()
Відділ аналізу забезпечення права на освіту
32
()
Відділ аналізу взаємодії сфери освіти і ринку праці
33
()
Відділ порівняльних досліджень освітніх систем
34
()
Відділ економіки і фінансування освіти
35
()
Відділ інноваційних і інформаційних технологій
36
()
Відділ менеджменту освіти
37
()
Відділ науково-педагогічних технологій і проектів
38
()
Відділ моніторингу освітніх процесів
39
()
Відділ науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень в освіті
40
()
Відділ обробки галузевої статистики
41
()
Відділ комп’ютерного супроводження фінансово-економічної діяльності галузі
42
()
Відділ інформаційно-пошукових систем
43
()
Відділ мережевих технологій
44
()
Відділ технологій системного адміністрування та програмування
45
()
Відділ проектування аналітичних систем
46
()
Відділ організації виховної роботи
47
()
Відділ інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
48
()
Відділ змісту позашкільної освіти
49
()
Відділ з організації спортивно-оздоровчої роботи
50
()
Відділ зв’язків з громадськістю
51
()
Відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведенню масових заходів
52
()
Планово-економічний відділ
53
()
Кошторисно-договірний відділ
54
()
Відділ розрахунків
55
()
Загальний відділ
56
()
Відділ контролю
57
()
Юридичний відділ
58
()
Відділ забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів
59
()
Відділ взаємодії зі ЗМІ
60
()
Відділ електронних ресурсів та забезпечення діяльності сайту
61
()
Освітянська бібліотека
62
()
Архів
63
()
Господарсько-експлуатаційний відділ
64
()
Адміністрація
65
()
Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»
66
()
Відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти
67
()
Відділення науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти
68
()
Відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти
69
()
Відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти
70
()
Відділення організації видання навчальної літератури
71
()
Відділення засобів навчання та новітніх технологій в освіті
72
()
Відділення стратегічного планування та економіки освіти
73
()
Відділення стратегії розвитку освіти
74
()
Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі
75
()
Відділення інформаційно-аналітичних систем управління
76
()
Відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи
77
()
Відділення бухгалтерського обліку та планування
78
()
Відділення нормативно-правового забезпечення і контролю
79
()
Відділення адміністративно-аналітичної роботи

Страницы: