Змінити режим перегляду


tree_test_new_mk2НАЗВА Організація
Стаття
1
()
Залишок на початок року
UTEM 2008 27989 1...
ПТРС 2008 13205 4...
ПС 2008 59876 143...
Залишок на початок року
2
()
Зміна облікової політики
UTEM 2008 25518 3...
ПТРС 2008 24051 6...
ПС 2008 15224 144...
Зміна облікової політики
3
()
Виправлення помилок
UTEM 2008 15609 5...
ПТРС 2008 14301 1...
ПС 2008 3031 7347...
Виправлення помилок
4
()
Інші зміни
UTEM 2008 641 234...
ПТРС 2008 97355 1...
ПС 2008 98650 616...
Інші зміни
5
()
Скоригований залишок на початок року
UTEM 2008 73993 6...
ПТРС 2008 62643 1...
ПС 2008 46892 108...
Скоригований залишок на початок року
6
()
Дооцінка основних засобів
UTEM 2008 42406 8...
ПТРС 2008 98856 9...
ПС 2008 69894 532...
Дооцінка основних засобів
7
()
Уцінка основних засобів
UTEM 2008 41127 3...
ПТРС 2008 57925 1...
ПС 2008 29048 266...
Уцінка основних засобів
8
()
Дооцінка незавершеного будівництва
UTEM 2008 30201 3...
ПТРС 2008 93231 3...
ПС 2008 62627 966...
Дооцінка незавершеного будівництва
9
()
Уцінка незавершеного будівництва
UTEM 2008 11148 2...
ПТРС 2008 34471 2...
ПС 2008 78826 654...
Уцінка незавершеного будівництва
10
()
Дооцінка нематеріальних активів
UTEM 2008 27036 4...
ПТРС 2008 54672 8...
ПС 2008 62988 385...
Дооцінка нематеріальних активів
11
()
Уцінка нематеріальних активів
UTEM 2008 22478 2...
ПТРС 2008 12376 1...
ПС 2008 95468 478...
Уцінка нематеріальних активів
12
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
UTEM 2008 85911 5...
ПТРС 2008 2240 27...
ПС 2008 159 12995...
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
13
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)
14
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
UTEM 2008 31225 5...
ПТРС 2008 75159 6...
ПС 2008 31805 236...
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
15
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
UTEM 2008 62999 2...
ПТРС 2008 55118 2...
ПС 2008 25022 421...
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
16
()
Внески до капіталу
UTEM 2008 66215 2...
ПТРС 2008 81748 9...
ПС 2008 23917 441...
Внески до капіталу
17
()
Погашення заборгованості з капіталу
UTEM 2008 76956 2...
ПТРС 2008 4612 87...
ПС 2008 33547 763...
Погашення заборгованості з капіталу
18
()
Викуп акцій (часток)
19
()
Перепродаж викуплених акцій (часток)
UTEM 2008 25059 6...
ПТРС 2008 82464 7...
ПС 2008 70725 205...
Перепродаж викуплених акцій (часток)
20
()
Анулювання викуплених акцій (часток)
UTEM 2008 58739 8...
ПТРС 2008 45739 7...
ПС 2008 39883 739...
Анулювання викуплених акцій (часток)
21
()
Вилучення частки в капіталі
UTEM 2008 19671 8...
ПТРС 2008 48486 2...
ПС 2008 95268 291...
Вилучення частки в капіталі
22
()
Зменшення номінальної вартості акцій
UTEM 2008 68891 3...
ПТРС 2008 20772 8...
ПС 2008 61323 706...
Зменшення номінальної вартості акцій
23
()
Списання невідшкодованих збитків
24
()
Безкоштовно отримані активи
UTEM 2008 43271 3...
ПТРС 2008 48244 1...
ПС 2008 28458 288...
Безкоштовно отримані активи
25
()
Разом змін в капіталі
UTEM 2008 2256 70...
ПТРС 2008 21131 1...
ПС 2008 60113 590...
Разом змін в капіталі
26
()
Залишок на кінець року
UTEM 2008 73676 8...
ПТРС 2008 24658 7...
ПС 2008 36260 471...
Залишок на кінець року
27
()
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Страницы: