Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Структура Київського університету ім. Б. ГрінченкаНАЗВА
1
()
Підрозділи
2
()
Бібліотека
3
()
Телестудія
4
()
Радники
5
()
Помічник
6
()
Відділ доуніверситетської підготовки
7
()
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності
8
()
НДЛ культури лідерства
9
()
Бухгалтерія
10
()
Відділ кадрів
11
()
Вчена рада
12
()
Загальна конференція
13
()
Дорадча рада
14
()
Студентський парламент
15
()
НМЦ стандартизації та якості освіти
16
()
НМЦ акредитації та ліцензування
17
()
НМЦ досліджень. наукових проектів та програм
18
()
НМЦ видавничої діяльності
19
()
НДЛ грінченкознавства
20
()
НДЛ освітології
21
()
Студентське наукове товариство
22
()
НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів
23
()
Гуртожиток
24
()
НДЛ інформатизації освіти
25
()
Відділ міжнародних зв’язків
26
()
Відділ документації
27
()
Експлуатаційно-технічний відділ
28
()
Автогосподарство
29
()
Спортивний комплекс
30
()
Директор Гуманітарного інституту
31
()
Директор Інституту суспільства
32
()
Директор Університетського коледжу
33
()
Директор Педагогічного Інституту
34
()
Директор Інституту людини
35
()
Директор Інституту мистецтв
36
()
Директор Інституту ППО
37
()
Кафедра української літератури. компаративістики та соціальних комунікацій
38
()
Кафедра романо-германських і східних мов
39
()
Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності
40
()
Кафедра світової літератури
41
()
Кафедра англійської філології
42
()
Кафедра германської та романської філології
43
()
Кафедра перекладу
44
()
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
45
()
Кафедра теорії та історії педагогіки
46
()
Кафедра англійської мови
47
()
Кафедра української мови
48
()
Кафедра фізичного виховання
49
()
НДЛ літературознавства
50
()
Інститут кураторів
51
()
Навчальний відділ ГІ
52
()
Інтернет-прес-центр (віртуальний)
53
()
Заступник директора Гуманітарного інституту з науково-методичної та навчальної роботи
54
()
Заступник директора Гуманітарного інституту з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи
55
()
Заступник директора Гуманітарного інституту з наукової роботи
56
()
Помічник директора Гуманітарного інституту з інформаційно-комунікаційних технологій
57
()
Кафедра історії України
58
()
Кафедра філософії
59
()
Кафедра фінансів. менеджменту та економіки
60
()
Кафедра математики. інформаційних технологій та моделювання
61
()
Кафедра всесвітньої історії
62
()
Кафедра державного управління та управління освітою
63
()
Кафедра інформатики
64
()
Кафедра правознавства
65
()
Навчальний відділ ІС
66
()
Заступник директора Інституту суспільства з науково-методичної та навчальної роботи
67
()
Заступник директора Інституту суспільства з наукової роботи
68
()
Заступник директора Інституту суспільства з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи
69
()
Помічник Інституту суспільства директора з ІКТ
70
()
Кафедра дошкільної освіти
71
()
Кафедра педагогіки і психології
72
()
Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін
73
()
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
74
()
Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін
75
()
Інститут кураторства та соціально-гуманітарної роботи
76
()
Навчальний відділ ПІ
77
()
НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»
78
()
Відділ педагогічної практики
79
()
Заступник директора Педагогічного Інституту з науково-методичної та навчальної роботи
80
()
Заступник директора Педагогічного Інституту з наукової роботи
81
()
Заступник директора Педагогічного Інституту з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи
82
()
Помічник директора Педагогічного Інституту з ІКТ
83
()
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
84
()
Кафедра загальної. вікової та педагогічної психології
85
()
Кафедра спеціальної психології. корекційної та інклюзивної освіти
86
()
Кафедра практичної психології
87
()
Кафедра анатомії і фізіології людини
88
()
Навчальний відділ ІЛ
89
()
НМЦ соціально-психологічних тренінгів
90
()
Заступник директора Інституту людини з науково-методичної та навчальної роботи
91
()
Заступник директора Інституту людини з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи
92
()
Заступник директора Інституту людини з наукової роботи
93
()
Помічник директора Інституту людини з ІКТ
94
()
Кафедра теорії і методики музичного мистецтва
95
()
Кафедра хорового диригування
96
()
Кафедра дизайну
97
()
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
98
()
Кафедра образотворчого мистецтва
99
()
Кафедра академічного та естрадного вокалу
100
()
Навчальний відділ ІМ
101
()
НМЦ естетичного розвитку
102
()
Молодіжне творче об'єднання АРТ-ПРОСТІР
103
()
Навчально-виробничий центр майстерності кафедри ОМ
104
()
Мала філармонія
105
()
Хор «BREVIS»
106
()
Хор «MAGNIFICAT»
107
()
Ансамбль «МАЛАХІТ»
108
()
Ансамбль бандуристів
109
()
MULTI-MEDIA-STUDIO
110
()
Камерний оркестр
111
()
Хор «GAUDEAMUS»
112
()
Ансамбль «NEW SONG»
113
()
Ансамбль гітаристів «ANIMA»
114
()
Театр танцю «ГРІН»
115
()
Зведений хор
116
()
Заступник директора Інституту мистецтв з науково-педагогічної то соціально-гуманітарної роботи
117
()
Заступник директора Інституту мистецтв з науково-методичної та навчальної роботи
118
()
Заступник директора Інституту мистецтв з наукової работи. кандитат мистецтвознавства. доцент
119
()
Помічник директора Інституту мистецтв з ІКТ
120
()
Циклова комісія з видавничої справи. культури та української філології
121
()
Циклова комісія іноземних мов
122
()
Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства
123
()
Циклова комісія фізичного виховання
124
()
Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну
125
()
Циклова комісія з педагогічної освіти
126
()
Циклова комісія природничих дисциплін
127
()
Циклова комісія музики і хореографії
128
()
Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і фінансів
129
()
Заступник директора Університетського коледжу з навчально-методичної роботи
130
()
Заступник директора Університетського коледжу з навчальної роботи
131
()
Заступник директора Університетського коледжу з навчально-виховної роботи
132
()
Помічник директора Університетського коледжу з ІКТ
133
()
Шкільне відділення
134
()
Дошкільне відділення
135
()
Гуманітарне відділення
136
()
Відділення навчально-виробничої практики
137
()
Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти
138
()
Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання
139
()
Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій
140
()
Кафедра методики мов та літератури
141
()
НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань
142
()
НМЦ інформаційних технологій
143
()
НМЦ дошкільної та початкової освіти
144
()
НМЦ природничо-математичної освіти та технологій
145
()
НМЦ гуманітарної освіти та виховання
146
()
НМЦ практичної психології і соціальної роботи
147
()
НМЦ інклюзивної освіти
148
()
НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій
149
()
Заступник директора Інституту ППО з навчально-методичної роботи
150
()
Заступник директора Інституту ППО з організаційно-методичної роботи
151
()
Заступник директора Інституту ППО з наукової роботи
152
()
Ректор
153
()
Київський унверситет імені Бориса Грінченка
154
()
Інститути
155
()
Гуманітарний інститут
156
()
Педагогічний інститут
157
()
Інститут суспільства
158
()
Інститут людини
159
()
Інститут мистецтв
160
()
Інститут ППО
161
()
Університетський коледж
162
()
Проректори
163
()
Директори
164
()
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
165
()
Проректор з наукової роботи
166
()
Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності
167
()
Проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи
168
()
Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи
169
()
Кафедри ГІ
170
()
Підрозділи ГІ
171
()
Директорат ГІ
172
()
Кафедри ІС
173
()
Підрозділи ІС
174
()
Директорат ІС
175
()
Кафедри ПІ
176
()
Підрозділи ПІ
177
()
Директорат ПІ
178
()
Кафедри ІЛ
179
()
Підрозділи ІЛ
180
()
Директорат ІЛ
181
()
Кафедри ІМ
182
()
Підрозділи ІМ
183
()
Директорат ІМ
184
()
Творчі майстерні
185
()
Творчі проекти та художні колективи
186
()
Циклові комісії викладачів
187
()
Директорат УК
188
()
Підрозділи УК
189
()
Кафедри ІППО
190
()
Підрозділи ІППО
191
()
Директорат ІППО

Страницы: