Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

За звітний період. тис.грн.

За попередній період. тис.грн.

Код рядка

Стаття

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 рікНАЗВА Стаття
Код рядка
За звітний період. тис.грн.
За попередній період. тис.грн.
1
()
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг) 10 5231 5159
2
()
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість 15 - -
3
()
Акцизний збір
Акцизний збір 20 - -
4
()
Страхові відшкодування
Страхові відшкодування 25 - -
5
()
Інші вирахування з доходу
Інші вирахування з доходу 30 - 3419
6
()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг) 35 5231 1740
7
()
Собівартість реалізованої продукції (товарів. робіт. послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів. робіт. послуг) 40 1516 2102
8
()
Валовий: прибуток
Валовий: прибуток 50 3715 -
9
()
Валовий: збиток
Валовий: збиток 55 - 362
10
()
Інші операційні доходи
Інші операційні доходи 60 613 245
11
()
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати 70 1224 1124
12
()
Витрати на збут
Витрати на збут 80 1685 -
13
()
Інші операційні витрати Фінансові результати
Інші операційні витрати 90 2193 251
14
()
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 - -
15
()
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105 774 1492
16
()
Доход від участі в капіталі
Доход від участі в капіталі 110 - -
17
()
Інші фінансові доходи
Інші фінансові доходи 120 - -
18
()
Інші доходи
Інші доходи 130 9860 5312
19
()
Фінансові витрати
Фінансові витрати 140 4 -
20
()
Втрати від участі в капіталі
Втрати від участі в капіталі 150 - -
21
()
Інші витрати
Інші витрати 160 7039 5312
22
()
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 2043 -
23
()
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток 175 - 1492
24
()
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 24 23
25
()
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 2019 -
26
()
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195 - 1515
27
()
Надзвичайні: доходи
Надзвичайні: доходи 200 - -
28
()
Надзвичайні: витрати
Надзвичайні: витрати 205 - -
29
()
Податки з надзвичайного прибутку
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
30
()
Чистий: прибуток
Чистий: прибуток 220 2019 -
31
()
Чистий: збиток 
32
()
Забезпечення матеріального заохочення
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
33
()
Матеріальні затрати
Матеріальні затрати 230 45 36
34
()
Витрати на оплату праці
Витрати на оплату праці 240 812 459
35
()
Відрахування на соціальні заходи
Відрахування на соціальні заходи 250 301 188
36
()
Амортизація
Амортизація 260 132 86
37
()
Інші операційні витрати Елементи операційних витрат
Інші операційні витрати 270 5328 2708
38
()
Разом
Разом 280 6618 3477
39
()
Середньорічна кількість простих акцій
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
40
()
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
41
()
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
42
()
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
43
()
Дивіденди на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
44
()
I.Фінансові результати
I.Фінансові результати
45
()
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 р
46
()
ІІ. Елементи операційних витрат
ІІ. Елементи операційних витрат
47
()
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Страницы: