Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Видаток за звітний період, тис.грн.

Видаток за попередній період, тис.грн.

Код рядка

Надходження за звітний період,тис.грн.

Надходження за попередній період,тис.грн.

Стаття

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2008 РІКНАЗВА Стаття
Код рядка
Надходження за звітний період,тис.грн.
Видаток за звітний період, тис.грн.
Надходження за попередній період,тис.грн.
Видаток за попередній період, тис.грн.
1
()
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуваннЯ 10 2043 - - 1492
2
()
Коригування на:   амортизацію необоротних активів
Коригування на:   амортизацію необоротних активів 20 132 Х 86 Х
3
()
Коригування на:   збільшення (зменшення) забезпечень
Коригування на:   збільшення (зменшення) забезпечень 30 1807 - 3603 -
4
()
Коригування на:   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
Коригування на:   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 40 - - - -
5
()
Коригування на:  збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Коригування на:  збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 50 - 2821 - -
6
()
Витрати на сплату відсотків
Витрати на сплату відсотків 60 4 Х - Х
7
()
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 70 1165 - 2197 -
8
()
 Зменшення (збільшення):      оборотних активів
9
()
Зменшення (збільшення):   витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення):   витрат майбутніх періодів 90 - - - -
10
()
Збільшення (зменшення):   поточних зобов'язань
Збільшення (зменшення):   поточних зобов'язань 100 3397 - 140 -
11
()
Збільшення (зменшення):  доходів майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):  доходів майбутніх періодів 110 - - - -
12
()
Грошові кошти від операційної діяльності
Грошові кошти від операційної діяльності 120 2864 - - 1299
13
()
Сплачені:   відсотки
Сплачені:   відсотки 130 Х 4 Х -
14
()
Сплачені:  податки на прибуток
Сплачені:  податки на прибуток 140 Х 22 Х 22
15
()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій у результаті операційної діяльності
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2838 - - 1321
16
()
Рух коштів від надзвичайних подій у результаті операційної діяльності
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - -
17
()
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2838 - - 1321
18
()
Реалізація:    фінансових інвестицій
Реалізація:    фінансових інвестицій 180 9599 Х 5312 Х
19
()
Реалізація:   необоротних активів
Реалізація:   необоротних активів 190 - Х - Х
20
()
Реалізація:    майнових комплексів
Реалізація:    майнових комплексів 200 - - - -
21
()
Отримані:    відсотки
Отримані:    відсотки 210 612 Х 245 Х
22
()
Отримані:    дивіденди
Отримані:    дивіденди 220 3 Х - Х
23
()
Інші надходження у результаті інвестиційної діяльності
Інші надходження 230 - Х - Х
24
()
Придбання:   фінансових інвестицій
Придбання:   фінансових інвестицій 240 Х - Х 1356
25
()
Придбання:   необоротних активів
Придбання:   необоротних активів 250 Х - Х -
26
()
Придбання:    майнових комплексів
Придбання:    майнових комплексів 260 Х - Х -
27
()
Інші платежі Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інші платежі Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 270 Х 12881 Х 2230
28
()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 2667 1971 -
29
()
Рух коштів від надзвичайних подій у результаті інвестиційної діяльності
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - -
30
()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 2667 1971 -
31
()
Надходження власного капіталу
Надходження власного капіталу 310 - Х - Х
32
()
Отримані позики
Отримані позики 320 - Х - Х
33
()
Інші надходження у результаті фінансової діяльності
Інші надходження 330 - Х - Х
34
()
Погашення позик
Погашення позик 340 Х - Х -
35
()
Сплачені дивіденди
Сплачені дивіденди 350 Х - Х -
36
()
Інші платежі Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Інші платежі Рух коштів у результаті фінансової діяльності 360 Х - Х -
37
()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій від фінансової діяльності
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - - - -
38
()
Рух коштів від надзвичайних подій у результаті фінансової діяльності
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - -
39
()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - - - -
40
()
Чистий рух коштів за звітний період
Чистий рух коштів за звітний період 400 171 - 650 -
41
()
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на початок року 410 683 Х 33 Х
42
()
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - -
43
()
Залишок коштів на кінець року
Залишок коштів на кінець року 430 854 Х 683 Х
44
()
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
45
()
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2008 РІК
46
()
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
47
()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Страницы: