Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Вилучений капітал, тис.грн.

Всього, тис.грн.

Додатковий вкладений капітал, тис.грн.

Додатковий капітал, тис.грн.

За аналогічний період попереднього року, тис.грн.

За звітний період, тис.грн.

Зареєстрований капітал, тис.грн.

Капітал у дооцінках, тис.грн.

Неоплачений капітал, тис.грн.

Нерозподілений прибуток, тис.грн.

Пайовий капітал, тис.грн.

Разом, тис.грн.

Резервний капітал, тис.грн.

Рік

Стаття

Статутний капітал, тис.грн.

Інший додатковий капітал, тис.грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2008-2014НАЗВА Стаття
Статутний капітал, тис.грн.
Пайовий капітал, тис.грн.
Додатковий вкладений капітал, тис.грн.
Інший додатковий капітал, тис.грн.
Резервний капітал, тис.грн.
Нерозподілений прибуток, тис.грн.
Неоплачений капітал, тис.грн.
Вилучений капітал, тис.грн.
Разом, тис.грн.
Рік
Зареєстрований капітал, тис.грн.
Капітал у дооцінках, тис.грн.
Додатковий капітал, тис.грн.
Всього, тис.грн.
За звітний період, тис.грн.
За аналогічний період попереднього року, тис.грн.
1
()
Залишок на початок року 2008
Залишок на початок року 11000 - 1 - - (-1556) - - 9445 2008
2
()
Зміна облікової політики 2008
Зміна облікової політики - - - - - - - - 0 2008
3
()
Виправлення помилок 2008
Виправлення помилок - - - - - - - - 0 2008
4
()
Інші зміни 2008
Інші зміни - - - - - - - - 0 2008
5
()
Скоригований залишок на початок року 2008
Скоригований залишок на початок року 11000 - 1 - - (-1556) - - 9445 2008
6
()
Дооцінка основних засобів 2008
Дооцінка основних засобів - - - 16357 - - - - 16357 2008
7
()
Уцінка основних засобів 2008
Уцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2008
8
()
Дооцінка незавершеного будівництва 2008
Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2008
9
()
Уцінка незавершеного будівництва 2008
Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2008
10
()
Дооцінка нематеріальних активів 2008
Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2008
11
()
Уцінка нематеріальних активів 2008
Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2008
12
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2008
Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - 2019 - - 2019 2008
13
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) 2008
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - 0 2008
14
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу 2008
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - 0 2008
15
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу 2008
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу - - - - 23 (-23) - - 0 2008
16
()
Внески до капіталу 2008
Внески до капіталу - - - - - - - - 0 2008
17
()
Погашення заборгованості з капіталу 2008
Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - 0 2008
18
()
Викуп акцій (часток) 2008
Викуп акцій (часток) - - - - - - - - 0 2008
19
()
Перепродаж викуплених акцій (часток) 2008
Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2008
20
()
Анулювання викуплених акцій (часток) 2008
Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2008
21
()
Вилучення частки в капіталі 2008
Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - 0 2008
22
()
Зменшення номінальної вартості акцій 2008
Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - 0 2008
23
()
Списання невідшкодованих збитків 2008
Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - 0 2008
24
()
Безкоштовно отримані активи 2008
Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - 0 2008
25
()
Разом змін в капіталі 2008
Разом змін в капіталі - - - 16357 23 1996 - - 18376 2008
26
()
Залишок на кінець року 2008
Залишок на кінець року 11000 - 1 16357 23 440 - - 27821 2008
27
()
Залишок на початок року  2009
Залишок на початок року 11000 - 1 16357 23 440 - - 27821 2009
28
()
Зміна облікової політики  2009
Зміна облікової політики - - - - - - - - 0 2009
29
()
Виправлення помилок  2009
Виправлення помилок - - - - - - - - 0 2009
30
()
Інші зміни  2009
Інші зміни - - - - - - - - 0 2009
31
()
Скоригований залишок на початок року  2009
Скоригований залишок на початок року 11000 - 1 16357 23 440 - - 27821 2009
32
()
Дооцінка основних засобів  2009
Дооцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2009
33
()
Уцінка основних засобів  2009
Уцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2009
34
()
Дооцінка незавершеного будівництва  2009
Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2009
35
()
Уцінка незавершеного будівництва  2009
Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2009
36
()
Дооцінка нематеріальних активів  2009
Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2009
37
()
Уцінка нематеріальних активів  2009
Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2009
38
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  2009
Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - (-2486) - - (-2486) 2009
39
()
Виплати власникам (дивіденди)   2009
Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - 0 2009
40
()
Спрямування прибутку до статутного капіталу  2009
Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - 0 2009
41
()
Відрахування до резервного капіталу  2009
Відрахування до резервного капіталу - - - - - - - - 0 2009
42
()
Внески до капіталу  2009
Внески до капіталу - - - - - - - - 0 2009
43
()
Погашення заборгованості з капіталу  2009
Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - 0 2009
44
()
Викуп акцій (часток)   2009
Викуп акцій (часток) - - - - - - - - 0 2009
45
()
Перепродаж викуплених акцій (часток)  2009
Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2009
46
()
Анулювання викуплених акцій (часток)  2009
Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2009
47
()
Вилучення частки в капіталі  2009
Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - 0 2009
48
()
Зменшення номінальної вартості акцій  2009
Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - 0 2009
49
()
Списання невідшкодованих збитків   2009
Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - 0 2009
50
()
Безкоштовно отримані активи  2009
Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - 0 2009
51
()
Разом змін в капіталі  2009
Разом змін в капіталі - - - - - (-2486) - - (-2486) 2009
52
()
Залишок на кінець року  2009
Залишок на кінець року 11000 - 1 16357 23 (-2046) - - 25335 2009
53
()
Залишок на початок року  2010
Залишок на початок року 11000 - 1 16357 23 (-2046) - - 25335 2010
54
()
Коригування:  Зміна облікової політики  2010
Коригування:  Зміна облікової політики - - - - - - - - 0 2010
55
()
Коригування:  Виправлення помилок  2010
Коригування:  Виправлення помилок - - - - - - - - 0 2010
56
()
Інші зміни  2010
Інші зміни - - - - - - - - 0 2010
57
()
Скоригований залишок на початок року  2010
Скоригований залишок на початок року 11000 - 1 16357 23 (-2046) - - 25335 2010
58
()
Переоцінка активів:  2010
Переоцінка активів: 2010
59
()
Дооцінка основних засобів  2010
Дооцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2010
60
()
Уцінка основних засобів  2010
Уцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2010
61
()
Дооцінка незавершеного будівництва  2010
Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2010
62
()
Уцінка незавершеного будівництва  2010
Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2010
63
()
Дооцінка нематеріальних активів  2010
Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2010
64
()
Уцінка нематеріальних активів  2010
Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2010
65
()
 Використання дооцінки необоротних активів 2010
66
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  2010
Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - (-2070) - - (-2070) 2010
67
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)   2010
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - 0 2010
68
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу  2010
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - 0 2010
69
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу  2010
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу - - - - - - - - 0 2010
70
()
Внески учасників:  Внески до капіталу  2010
Внески учасників:  Внески до капіталу - - - - - - - 0 2010
71
()
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу  2010
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - 0 2010
72
()
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток)   2010
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) - - - - - - - - 0 2010
73
()
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток)  2010
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2010
74
()
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток)  2010
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2010
75
()
Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі  2010
Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - 0 2010
76
()
Вилучення капіталу:  Зменшення номінальної вартості акцій  2010
Вилучення капіталу:  Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - 0 2010
77
()
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків   2010
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - 0 2010
78
()
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи  2010
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - 0 2010
79
()
Інші зміни  в капіталі 2010
Інші зміни в капіталі - - - - - - - - 0 2010
80
()
Разом змін в капіталі  2010
Разом змін в капіталі - - - - - - - - 0 2010
81
()
Залишок на кінець року  2010
Залишок на кінець року 11000 - 1 16357 23 (-4116) - - 23265 2010
82
()
Залишок на початок року  2011
Залишок на початок року 11 000 - 1 16 357 23 (-4 116) - - 23 265 2011
83
()
Коригування:  Зміна облікової політики  2011
Коригування:  Зміна облікової політики - - - - - - - - 0 2011
84
()
Коригування:  Виправлення помилок  2011
Коригування:  Виправлення помилок - - - - - - - - 0 2011
85
()
Інші зміни  2011
Інші зміни - - - - - - - - 0 2011
86
()
Скоригований залишок на початок року  2011
Скоригований залишок на початок року 11 000 - 1 16 357 23 (-4 116) - - 23 265 2011
87
()
Переоцінка активів:  2011
Переоцінка активів: 2011
88
()
Дооцінка основних засобів  2011
Дооцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2011
89
()
Уцінка основних засобів  2011
Уцінка основних засобів - - - - - - - - 0 2011
90
()
Дооцінка незавершеного будівництва  2011
Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2011
91
()
Уцінка незавершеного будівництва  2011
Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0 2011
92
()
Дооцінка нематеріальних активів  2011
Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2011
93
()
Уцінка нематеріальних активів  2011
Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0 2011
94
()
Використання дооцінки необоротн. активів 2011
Використання дооцінки необоротн. активів - - - - - - - - 0 2011
95
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період  2011
Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - (-3 836) - - (-3 836) 2011
96
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)   2011
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - 0 2011
97
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу  2011
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - 0 2011
98
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу  2011
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу - - - - - - 0 2011
99
()
Розподіл прибутку:  Сума чистого прибутку. належна до бюджету відповідно до законодавства 2011
Розподіл прибутку:  Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства - - - - - - - - 0 2011
100
()
Внески учасників:  Внески до капіталу  2011
Внески учасників:  Внески до капіталу - - - - - - - 0 2011
101
()
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу  2011
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - 0 2011
102
()
Внески учасників: Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 2011
Внески учасників: Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів - - - - - - - - 0 2011
103
()
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток)   2011
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) - - - - - - - - 0 2011
104
()
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток)  2011
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2011
105
()
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток)  2011
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0 2011
106
()
Вилучення частки в капіталі  2011
Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - 0 2011
107
()
Зменшення номінальної вартості акцій  2011
Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - 0 2011
108
()
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків   2011
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - 0 2011
109
()
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи  2011
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - 0 2011
110
()
Інші зміни   2011
Інші зміни - - - - - - - - 0 2011
111
()
Разом змін в капіталі  2011
Разом змін в капіталі - - - - - (-3 836) - - (-3 836) 2011
112
()
Залишок на кінець року  2011
Залишок на кінець року 11 000 - 1 16 357 23 (-7 952) - - 19 429 2011
113
()
Залишок на початок року  2012
Залишок на початок року 11 000 - 1 16 357 23 -7 952 - - 19 429 2012
114
()
Коригування:  Зміна облікової політики  2012
Коригування:  Зміна облікової політики - - - - - - - - - 2012
115
()
Коригування:  Виправлення помилок  2012
Коригування:  Виправлення помилок - - - - - - - - - 2012
116
()
Інші зміни  2012
Інші зміни - - - - - - - - - 2012
117
()
Скоригований залишок на початок року  2012
Скоригований залишок на початок року 11 000 - 1 16 357 23 -7 952 - - 19 429 2012
118
()
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів  2012
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів - - - - - - - - - 2012
119
()
Переоцінка активів:  Уцінка основних засобів  2012
Переоцінка активів:  Уцінка основних засобів - - - - - - - - - 2012
120
()
Переоцінка активів:  Дооцінка незавершеного будівництва  2012
Переоцінка активів:  Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - - 2012
121
()
Переоцінка активів: Уцінка незавершеного будівництва  2012
Переоцінка активів: Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - - 2012
122
()
Переоцінка активів:  Дооцінка нематеріальних активів  2012
Переоцінка активів:  Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - - 2012
123
()
Переоцінка активів: Уцінка нематеріальних активів  2012
Переоцінка активів: Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - - 2012
124
()
Переоцінка активів:  Чистий прибуток (збиток) за звітний період  2012
Переоцінка активів:  Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - -1 042 - - -1 042 2012
125
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)   2012
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - - 2012
126
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу  2012
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - - 2012
127
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу  2012
Розподіл прибутку:  Відрахування до Резервного капіталу - - - - - - - - - 2012
128
()
Внески учасників:  Внески до капіталу  2012
Внески учасників:  Внески до капіталу - - - - - - - - - 2012
129
()
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу  2012
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - - 2012
130
()
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток)   2012
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) - - - - - - - - - 2012
131
()
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток)  2012
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - - 2012
132
()
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток)  2012
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - - 2012
133
()
Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі  2012
Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - - 2012
134
()
Вилучення капіталу:  Зменшення номінальної вартості акцій  2012
Вилучення капіталу:  Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - - 2012
135
()
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків   2012
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - - 2012
136
()
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи  2012
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - - 2012
137
()
Інші зміни в капіталі:  Разом змін в капіталі  2012
Інші зміни в капіталі:  Разом змін в капіталі - - - - - -1 042 - - -1 042 2012
138
()
Інші зміни в капіталі:  Залишок на кінець року  2012
Інші зміни в капіталі:  Залишок на кінець року 11 000 - 1 16 357 23 -8 994 - - 18 387 2012
139
()
Залишок на початок року 2013
Залишок на початок року 24 -8994 0 0 2013 11000 16357 0 18387
140
()
Коригування: Зміна облікової політики 2013
Коригування: Зміна облікової політики 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
141
()
Коригування: Виправлення помилок 2013
Коригування: Виправлення помилок 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
142
()
Інші зміни 2013
Інші зміни 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
143
()
Скоригований залишок на початок року 2013
Скоригований залишок на початок року 24 -8994 0 0 2013 11000 16357 0 18387
144
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2013
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 0 -3769 0 0 2013 0 1990 0 -1779
145
()
Інший сукупний дохід за звітний період 2013
Інший сукупний дохід за звітний період 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
146
()
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2013
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
147
()
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2013
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 2013 0 0 0 0
148
()
Накопичені курсові різниці 2013
Накопичені курсові різниці 0 0