Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Вилучений капітал,тис.грн.

Додатко вий вкладений капітал, тис.грн.

Неоплачений капітал,тис.грн.

Нерозподілений прибуток,тис.грн.

Пайовий капітал, тис.грн.

Разом, тис.грн.

Резервний капітал, тис.грн.

Стаття

Статутний капітал, тис.грн.

Інший додатковий капітал, тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2008 РІКНАЗВА Стаття
Статутний капітал, тис.грн.
Пайовий капітал, тис.грн.
Додатко вий вкладений капітал, тис.грн.
Інший додатковий капітал, тис.грн.
Резервний капітал, тис.грн.
Нерозподілений прибуток,тис.грн.
Неоплачений капітал,тис.грн.
Вилучений капітал,тис.грн.
Разом, тис.грн.
1
()
Залишок на початок року
Залишок на початок року 11000 - 1 - - (-1556) - - 9445
2
()
Зміна облікової політики
Зміна облікової політики - - - - - - - - 0
3
()
Виправлення помилок
Виправлення помилок - - - - - - - - 0
4
()
Інші зміни
Інші зміни - - - - - - - - 0
5
()
Скоригований залишок на початок року
Скоригований залишок на початок року 11000 - 1 - - (-1556) - - 9445
6
()
Дооцінка основних засобів
Дооцінка основних засобів - - - 16357 - - - - 16357
7
()
Уцінка основних засобів
Уцінка основних засобів - - - - - - - - 0
8
()
Дооцінка незавершеного будівництва
Дооцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0
9
()
Уцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва - - - - - - - - 0
10
()
Дооцінка нематеріальних активів
Дооцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0
11
()
Уцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів - - - - - - - - 0
12
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Чистий прибуток (збиток) за звітний період - - - - - 2019 - - 2019
13
()
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - - 0
14
()
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу - - - - - - - - 0
15
()
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу - - - - 23 (-23) - - 0
16
()
Внески до капіталу
Внески до капіталу - - - - - - - - 0
17
()
Погашення заборгованості з капіталу
Погашення заборгованості з капіталу - - - - - - - - 0
18
()
Викуп акцій (часток)
Викуп акцій (часток) - - - - - - - - 0
19
()
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0
20
()
Анулювання викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток) - - - - - - - - 0
21
()
Вилучення частки в капіталі
Вилучення частки в капіталі - - - - - - - - 0
22
()
Зменшення номінальної вартості акцій
Зменшення номінальної вартості акцій - - - - - - - - 0
23
()
Списання невідшкодованих збитків
Списання невідшкодованих збитків - - - - - - - - 0
24
()
Безкоштовно отримані активи
Безкоштовно отримані активи - - - - - - - - 0
25
()
Разом змін в капіталі
Разом змін в капіталі - - - 16357 23 1996 - - 18376
26
()
Залишок на кінець року
Залишок на кінець року 11000 - 1 16357 23 440 - - 27821
27
()
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2008 РІК

Страницы: