Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Модернізація навчально-виховного процесу ліцея «Інтелект»НАЗВА Опис
1
()
сесії
З метою модернізації системи освіти ліцею в ліцеї відбувалися синектичні сесії
2
()
розроблена
В ліцеї розроблена віртуальна карта досягнень Розвиток–Освіта–Соціалізація–Творчість (інструмент формування учня), яка дозволяє зрозуміти стан освітньої діяльності, побудувати траєкторію змін....
3
()
ліквідовано
В ліцеї ліквідовано інформаційно-комутативний розрив поколінь, дефіцит внутрішньої компетенції вчителя.
4
()
працюють
В ліцеї працюють над тим, щоб наші діти отримували освіту в Україні, щоб до нас приїжджали за освітою, як з країн третього світу, так і розвинутих країн....
5
()
навчалися
В ліцеї навчалися, навчаються учні з 12 країн світу.
6
()
мережі
Антенно-фідерні мережі ліцею приймають лекції відомих професорів і вчених, відеоматеріали навчальних експериментів, індивідуалізували навчальний процес....
7
()
культура
Інформаційно-технологічна культура ліцею формується впровадженням комп’ютерних технологій навчання, 1300000 файлів електронного контенту на сайтах ліцею....
8
()
репертуар
Ліцей виробив власний соціально-культурний репертуар засобів навчально-виховного процесу по відношенню до ринку освітних послуг за рахунок введення нових затребуваних предметів і навчально-методичних розробок, час використання яких диктується схемами ж...
9
()
відслідковує
Ліцей відслідковує динаміку зростаючих потреб споживача освітніх послуг, освоює ринок освітніх послуг за рахунок інновацій, які він виробляє відповідно вимогам життя, виробляє організаційні зміни своєї освітньої системи, спираючись на свої вивірені час...
10
()
диференціація
Модернізація освіти повинна перейти з педагогічної площини в соціальну площину. Для цього необхідні: а) досвід роботи в учбових закладах Євросоюзу, знати порівняльні характеристики; б) автономія вибору форм навчально-виховного процесу, диференціація лі...
11
()
випускники
У рейтингу «50 кращих шкіл України» 6% ліцеїв, 3% гімназій. Низький відсоток випускників гімназій і ліцеїв підтверджують медаль на 1 курсі технічного ВНЗ. (...
12
()
спеціалізуються
Ліцеї «спеціалізуються на ІКТ»
13
()
пропонують
Не маючи науково-лабораторної бази, кадрового забезпечення, ліцеї пропонують спеціалізації з «біотехнології», «економіки»; в) наступність «школа-університет»....
14
()
розроблені
Інтеграція зусиль ліцею і НТУУ-КПІ дозволила розробляти освітні програми підвищення якості підготовки, скорочення освітніх траєкторій. В ліцеї розроблені електронні навчальні посібники, які в залежності від змініючого ринку освітніх послуг постійно пер...
15
()
доценти
Для викладання математики, інформатики кандидати фізико-математичних наук, доценти ліцею розробили навчально-методичні рекомендації.
16
()
клас
Для адаптації випускників в ВНЗ з метою реалізації вертикалі «1 клас ліцею - 1 курс університету – магістратура» залучаються студенти-випускники ліцею (Peer Assisted Study Sheme, Peer mоnіtoring)....
17
()
навчально-виховний процес
Логіка навчально-виховного процесу ліцею: ситуація–проблема–задача–результат.
18
()
двомовна
В Австрії відбувся міжнародний семінар «Двомовна освіта в школі».
19
()
гранти
Ліцеїсти стипендіати Президента США, України, ФРН, Соровські студенти, лауреати Національних конкурсів США, Конгресу США, Почесні громадяни штатів. 129 ліцеїстів виграли гранти на освіту в провідних університетах 21 країни світу (Harvard University, Un...
20
()
технічна
Недооцінка інженерної науки в ліцейній технічній освіті приводить до великих відрахувань студентів молодших курсів інженерних факультетів, на яких викладають кандидати, доктори фізико-математичних і технічних наук, які закінчили технічні університети. ...
21
()
середня
Малоефективний зміст середньої освіти, яка не відповідає вимогам сучасного життя. «Нужное не знаем, потому что выучились ненужному».
Для проведення модернізації системи освіти ліцею синектори скористалися напрацюваннями дослідно-експериметальної роботи всеукраїнського рівня «Створення моделі інноваційного навчально-виховного об'єднання «Середня школа - вища технічна школа», як шлях ...
22
()
криза
Криза шкільної освіти: коллапс шкільної економіки, відставання від життя, параліч освітньої політики, подолання педагогічною наукою відірваності від інноваційної освітньої практики та потреб суспільства....
23
()
Євросоюзу
В Євросоюзі освіта трансформується в сферу послуг.
24
()
дистанційна
Дистанційна освіта в Україні знаходиться в зародковому стані.
25
()
увага
Дефіцит увага до освіти – загроза національної безпеки.
26
()
проблеми
Відсутність рівного доступу до якісної освіти із-за відмінностей в: доходах батьків, типах навчальних програм і навчальних закладів, місцях проживання. Конфлікт інтересів між: направленням діяльності освіти та потребами розвитку країни, ринками освітні...
27
()
суспільство
Суспільство – зниження соціальної напруги, підросткової безпритульності, наркоманії.
28
()
сім'я
Сім’я - шанс дати дітям конкурентоспроможню освіту, яка забезпечить успішний старт.
29
()
громадські організації
Громадські організації – участь в обговоренні та розв’язанні проблем шкільної освіти.
30
()
підприємці
Підприємці – високо кваліфіковані спеціалісти, які володіють англійською мовою.
31
()
педагогічні працівники
Педагогічні працівники – задовольнити професійні і соціальні потреби.
32
()
держава
Держава – соціально-економічну галузь, яка забезпечить відтворення людського капіталу.
33
()
рівень
В Україні у відмінність від Європи, Америки, Китаю для викладання в средньому навчальному закладі важливий не професійний рівень викладача, а диплом педвузу, підготовка випускника якого «оставляет желать большего»...
Держава – витрачає гроші на освіту, але постійно чує критику і докори. «Школа не забезпечує рівень знань, визначений державними стандартами освіти....
34
()
необхідні
Необхідні викладачі з європейським менталітетом, які зможуть реалізувати перехід від навчання усіх до освіти кожного.
35
()
закордонні
Модернізація освіти повинна перейти з педагогічної площини в соціальну площину. Для цього необхідні: Запрошення закордонних викладачів
36
()
відповідальність
Адміністративно-прокурорський контроль замінено репутаційною відповідальністю викладача.
37
()
наукове звання
Наукова ступень, наукове звання викладача відповідає предмету-викладання.
38
()
ліцею
Якщо викладач ліцею захистив дисертацію з експериментальної ядерної фізики, читає лекції з фізики, дисертація з топології – лекції з алгебри, з біології – біологію, з твердого тіла – фізику, інформатику....
39
()
команда
Змінюється команда викладачів: 1-4 класи, 5-6 класи, 7-9 класи, 10-11 класи (викладачі читають у ВНЗ).
40
()
профільних предметів
За такою схемою працюють викладачі профільних фізико-математичних та англомовних предметів. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» в ліцеї не працює....
41
()
класовод
Викладачі: класовод, 2-3 вчителі англомовного циклу, вчителі російської мови, інформатики, фізкультури
42
()
віртуальна карта
On Line Education відслідковує, як поводив себе ліцеїст під час навчання, як склав On Line тести, аналізують результативність в Educational Testing Service, Out-comes focused education. Вибудовується віртуальна карта знань....
43
()
використання
Вміння використовувати знання на практиці, а не спосіб отримання знань
44
()
нові
Викладачі мають високий фаховий рівень у предметі, який викладається; здатні отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов; мають необхідні вміння і досвід, щоб передавати учням свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях нав...
45
()
фактологічні
2 рівень (5-7). Фактологічні знання. Якість знань. Life-long learning, On line Education, е-Learning, m-Learning, Educational Testing Service, Out-comes focused education.
46
()
якість
2 рівень (5-7). Фактологічні знання. Якість знань. Life-long learning, On line Education, е-Learning, m-Learning, Educational Testing Service, Out-comes focused education.
47
()
моніторинг
Розроблені кейси завдань для моніторингу знань, банк екзаменаційних і контрольних завдань, створена тестологічна лабораторія освітнього вимірювання....
48
()
рутинні
Конвеєрні технології - передача рутинних знань, викладач-коуч - доводка знань до високого рівня.
49
()
загальноосвітня середня
Синектори за винятком ліцею «Інтелект» не працювали в загальноосвітній середній школі, що дозволило уникнути вектора психологічної інерції і методу «спроб та помилок»....
50
()
ефективність в роботі
Передати вдалі експерименти, які показали ефективність в роботі вчителя чи школи, всередені освітньої галузі майже неможливо.
51
()
вища технічна
Для проведення модернізації системи освіти ліцею синектори скористалися напрацюваннями дослідно-експериметальної роботи всеукраїнського рівня «Створення моделі інноваційного навчально-виховного об'єднання «Середня школа - вища технічна школа», як шлях ...
52
()
інновації
Інновації школі не потрібні, якщо вона не знаходиться в конкурентних умовах.
53
()
50 кращих шкіл України
У рейтингу «50 кращих шкіл України» 6% ліцеїв, 3% гімназій.
54
()
початкова
Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися.
55
()
викладаються
Викладачі мають високий фаховий рівень у предметі, який викладається; здатні отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов; мають необхідні вміння і досвід, щоб передавати учням свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях нав...
56
()
математика
Один викладач викладає історію до 10 класу, другий – в 10-11 класах. За такою схемою працюють викладачі профільних фізико-математичних та англомовних предметів. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» в ліцеї не працює....
57
()
фізика
Один викладач викладає історію до 10 класу, другий – в 10-11 класах. За такою схемою працюють викладачі профільних фізико-математичних та англомовних предметів. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» в ліцеї не працює....
58
()
навчальні
Методичне забезпечення навчальних предметів. Цифрове покоління отримує інформацію з Internet і On Line Education (Riksbankens Jubileums fond, Ericsson Consumer Lab).
59
()
рівень розуміння
Викладачі мають високий фаховий рівень у предметі, який викладається; здатні отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов; мають необхідні вміння і досвід, щоб передавати учням свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях нав...
60
()
фізико-математичні
Один викладач викладає історію до 10 класу, другий – в 10-11 класах. За такою схемою працюють викладачі профільних фізико-математичних та англомовних предметів. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» в ліцеї не працює....
61
()
англомовні
Один викладач викладає історію до 10 класу, другий – в 10-11 класах. За такою схемою працюють викладачі профільних фізико-математичних та англомовних предметів. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» в ліцеї не працює....
62
()
спеціальні
Викладач, який не викладав в ліцеї спеціальні предмети, не читав в технічному університеті, не підготує навчально-методичну літературу
63
()
навчально-виховного процесу
Модернізація навчально-виховного процесу ліцея «Інтелект»
64
()
освіти
Модернізація освіти це: Нові освітні технології і електронні підручники, стимулювання якості праці.
З метою модернізації системи освіти ліцею в ліцеї відбувалися синектичні сесії.
65
()
електронно-технічна
Електронно-технічна модернізація вимагає забезпечення електронними цифровими освітніми ресурсами, програм для самоосвіти, розробки електронно-технологічних завдань....
66
()
1 рівень
1 рівень (1-4). Сумісність інтелектуальна, психологічна, фізіологічна. Контрольні роботи в 4 класі готовить вчитель 5 класу. Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися. Викладачі: клас...
67
()
2 рівень
2 рівень (5-7). Фактологічні знання. Якість знань. Life-long learning, On line Education, е-Learning, m-Learning, Educational Testing Service, Out-comes focused education.
68
()
3 рівень
3 рівень (8-9). Завдання виконуються за часовими інтервалами і алгоритмами. Відмова від пасивної системи навчання на користь самостійної роботи учня. Обирається профілізація....
69
()
4 рівень
4 рівень (10-11). Викладають кандидати фізико-математичних наук, доценти, лекції іntellect. com.ua. Учень приходить на заняття, попередньо ознайомившись з матеріалом (DVD-диск). Навчаються ліцеїсти, які виявили розумові здібності і психологічну готовні...
70
()
економічних відносин
Застаріла система економічних відносин між: бюджетами різних рівней, оплатою вчителів та їх пенсійним забезпеченням, практикою інвестування в освіту і податковим законодавством...
71
()
соціально-економічного забезпечення
Застаріла система соціально-економічного забезпечення. «Образование стоит денег, но и невежество тоже».
72
()
освітніх закладів
В якості «собеса» держава повинна забезпечити рівні умови для всіх і створити однорідну систему освітніх закладів.
73
()
пасивна системи навчання
Відмова від пасивної системи навчання на користь самостійної роботи учня.
74
()
форми
В час економічної турбулентності і моральної невизначенності стан освіти України можна охарактеризувати як амбівалентний (двойственность переживания). Це період, в якому знаходиться суспільство, та кризові явища. Якщо перше стимулює створення нових фор...
75
()
методи
В час економічної турбулентності і моральної невизначенності стан освіти України можна охарактеризувати як амбівалентний (двойственность переживания). Це період, в якому знаходиться суспільство, та кризові явища. Якщо перше стимулює створення нових фор...
76
()
перехід від навчання усіх до освіти кожного
Необхідні викладачі з європейським менталітетом, які зможуть реалізувати перехід від навчання усіх до освіти кожного.
77
()
складова
Зменшення репродуктивної складової навчання відбулося завдяки розміщенню навчальних ресурсів у Internet.
78
()
розвиваюче
Мультимедійний урок, багатовіконний Interface забезпечили розвиваюче навчання і зворотній зв'язок.
79
()
ситуації
Викладачі мають високий фаховий рівень у предметі, який викладається; здатні отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов; мають необхідні вміння і досвід, щоб передавати учням свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях нав...
80
()
дистанційне
В компетенції заступника директора ліцею з дистанційного навчання Life-long learning, On line Education, е-Learning, m-Learning, Educational Testing Service, Alacut, Out-comes focused education, Європейський мовний портфель, бібліотека Конгресу США....
81
()
фінансування
On Line платформах інвестори зустрічаються з студентами, фінансують навчання з зобов’язанням платити інвестору відсоток заробітку. 2 рівень (5-7)....
82
()
пасивна система
Відмова від пасивної системи навчання на користь самостійної роботи учня
83
()
ринки
Конфлікт інтересів між: направленням діяльності освіти та потребами розвитку країни, ринками освітніх послуг і праці, рівнями та видами освіти, державною та приватною освітою...
84
()
споживач
Споживач освітніх послуг, розглядаючи освітню послугу як інноваційний товар, стає джерелом фінансування
85
()
хто надає
Він впливає на того, хто надає освітні послуги, вибираючи його серед кращих навчальних закладів, але творчості заважає регламентація та опіка....
86
()
робота
Передати вдалі експерименти, які показали ефективність в роботі вчителя чи школи, всередені освітньої галузі майже неможливо.
87
()
оплата
Застаріла система економічних відносин між: бюджетами різних рівней, оплатою вчителів та їх пенсійним забезпеченням, практикою інвестування в освіту і податковим законодавством...
88
()
ядро середнього класу
Будемо втоптувати вчителів в протесний електорат, чи зробимо з вчителів ядро середнього класу. й електорам, чи зробимо з них ядро середньлгл класу....
89
()
компетенція
В ліцеї ліквідовано інформаційно-комутативний розрив поколінь, дефіцит внутрішньої компетенції вчителя
90
()
англомовного циклу
1 рівень (1-4). Сумісність інтелектуальна, психологічна, фізіологічна. Контрольні роботи в 4 класі готовить вчитель 5 класу. Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися. Викладачі: клас...
91
()
російської мови
1 рівень (1-4). Сумісність інтелектуальна, психологічна, фізіологічна. Контрольні роботи в 4 класі готовить вчитель 5 класу. Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися. Викладачі: клас...
92
()
інформатики
1 рівень (1-4). Сумісність інтелектуальна, психологічна, фізіологічна. Контрольні роботи в 4 класі готовить вчитель 5 класу. Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися. Викладачі: клас...
93
()
фізкультури
1 рівень (1-4). Сумісність інтелектуальна, психологічна, фізіологічна. Контрольні роботи в 4 класі готовить вчитель 5 класу. Задача початкової школи, яка частково навчається On Line Education, навчити вчитися, допомогти соціалізуватися. Викладачі: клас...
94
()
навчальний
Відсутність рівного доступу до якісної освіти із-за відмінностей в: доходах батьків, типах навчальних програм і навчальних закладів, місцях проживання...
Антенно-фідерні мережі ліцею приймають лекції відомих професорів і вчених, відеоматеріали навчальних експериментів, індивідуалізували навчальний процес....
95
()
успішні
В умовах міждержавної конкуренції освітніх послуг держава повинна підтримувати успішні заклади: «точечное финасирование удачного образовательного проекта». «Не деньги в знания, а знания в деньги»....
96
()
кращі
Споживач освітніх послуг, розглядаючи освітню послугу як інноваційний товар, стає джерелом фінансування.
97
()
навчально-виховний
Ліцей відслідковує динаміку зростаючих потреб споживача освітніх послуг, освоює ринок освітніх послуг за рахунок інновацій, які він виробляє відповідно вимогам життя, виробляє організаційні зміни своєї освітньої системи, спираючись на свої вивірені час...
98
()
тривалий
Створення інноваційних технологій тривалий процес.
99
()
виграли
Ліцеїсти стипендіати Президента США, України, ФРН, Соровські студенти, лауреати Національних конкурсів США, Конгресу США, Почесні громадяни штатів. 129 ліцеїстів виграли гранти на освіту в провідних університетах 21 країни світу (Harvard University, Un...
100
()
поведінка
On Line Education відслідковує, як поводив себе ліцеїст під час навчання, як склав On Line тести, аналізують результативність в Educational Testing Service, Out-comes focused education...
101
()
апеляція
У ліцеїста є право на апеляцію
102
()
лексика
Викладання фізики 3 мовами: «повторение мать учения», активізація у ліцеїстів англомовної лексики, технічний переклад подається фізиком не філологом (переводит с точностью до наоборот), трьохмовною технічною термінологією володіють ліцеїсти....
103
()
навчаються
Навчаються ліцеїсти, які виявили розумові здібності і психологічну готовність до вивчення математики, фізики, володінню англійською мовою....
104
()
можливості
Латентні можливості ліцеїста визначають поняття, які пов’язані з об’єктом обговорення, використовують іронію як критичну оцінку обговорення, усувають псевдо свідомість, шляхом доведення її до абсурду, використовують протиріччя, аналогії (символічна, фа...
105
()
користуються
Для розвязання творчих задач ліцеїсти користуються ТРИЗ і АРИЗ.
106
()
праці
Через вибір студента університет отримує гроші, які підуть туди, де хороша освіта за змістом і перспективами професії на ринку праці.
107
()
освітніх послуг
Ліцей виробив власний соціально-культурний репертуар засобів навчально-виховного процесу по відношенню до ринку освітних послуг за рахунок введення нових затребуваних предметів і навчально-методичних розробок, час використання яких диктується схемами ж...
108
()
професорів
Антенно-фідерні мережі ліцею приймають лекції відомих професорів і вчених, відеоматеріали навчальних експериментів, індивідуалізували навчальний процес....
109
()
вчених
Антенно-фідерні мережі ліцею приймають лекції відомих професорів і вчених, відеоматеріали навчальних експериментів, індивідуалізували навчальний процес....
110
()
з фізики
Лекції з фізики (9-11) читає доцент, кандидат фізико-математичних наук.
111
()
з алгебри
Лекції з алгебри (10-11) українською читає доцент, кандидат фізико-математичних наук
112
()
з субтитрами
Лекції з субтитрами англомовних професорів виводяться на монітор (у ліцеїста DVD диск).
113
()
провідні
Ліцеїсти стипендіати Президента США, України, ФРН, Соровські студенти, лауреати Національних конкурсів США, Конгресу США, Почесні громадяни штатів. 129 ліцеїстів виграли гранти на освіту в провідних університетах 21 країни світу (Harvard University, Un...
114
()
технічні
Недооцінка інженерної науки в ліцейній технічній освіті приводить до великих відрахувань студентів молодших курсів інженерних факультетів, на яких викладають кандидати, доктори фізико-математичних і технічних наук, які закінчили технічні університети. ...
115
()
отримує гроші
Через вибір студента університет отримує гроші, які підуть туди, де хороша освіта за змістом і перспективами професії на ринку праці.
116
()
інтегровані
Магістр бізнес інкубатора: освіта, наука, техніка, виробництво, smart money, IPO, венчурний бізнес. Інтегровані університети на міжнародній основі, МГУ-університет Пекіна....
117
()
пенсійне
Застаріла система економічних відносин між: бюджетами різних рівней, оплатою вчителів та їх пенсійним забезпеченням, практикою інвестування в освіту і податковим законодавством...
118
()
соціально-економічне
Застаріла система соціально-економічного забезпечення. «Образование стоит денег, но и невежество тоже».
119
()
конкурентоспроможності
European Network for Quality Assurance in Higher Education: забезпечення конкурентоспроможності європейських товарів не міфічними методиками викладання, а мінімізацією затрат на підготовку кваліфікованих спеціалістів....
120
()
якості освіти
Роль керівника залежить від вміння узгодити суперечливі інтереси, забезпечення культури якості освіти, знаходження сильних рішень.
121
()
освітніми ресурсами
Електронно-технічна модернізація вимагає забезпечення електронними цифровими освітніми ресурсами, програм для самоосвіти, розробки електронно-технологічних завдань....
122
()
методичне
Національні цифрові освітні ресурси повинні комутуватися із світовими електронними освітніми ресурсами. Методичне забезпечення навчальних предметів. Цифрове покоління отримує інформацію з Internet і On Line Education (Riksbankens Jubileums fond, Ericss...
123
()
кадрове
Не маючи науково-лабораторної бази, кадрового забезпечення, ліцеї пропонують спеціалізації з «біотехнології», «економіки»;
124
()
англійською мовою
Викладання англійською мовою стало актуальним напередодні збільшення країн Євросоюзу.
125
()
в средньому навчальному закладі
В Україні у відмінність від Європи, Америки, Китаю для викладання в средньому навчальному закладі важливий не професійний рівень викладача, а диплом педвузу, підготовка випускника якого «оставляет желать большего»...
126
()
методики
European Network for Quality Assurance in Higher Education: забезпечення конкурентоспроможності європейських товарів не міфічними методиками викладання, а мінімізацією затрат на підготовку кваліфікованих спеціалістів....
127
()
фізики
Викладання фізики 3 мовами: «повторение мать учения», активізація у ліцеїстів англомовної лексики, технічний переклад подається фізиком не філологом (переводит с точностью до наоборот), трьохмовною технічною термінологією володіють ліцеїсти....
128
()
математики
Для викладання математики, інформатики кандидати фізико-математичних наук, доценти ліцею розробили навчально-методичні рекомендації.
129
()
англійської мови
Розроблені 3 рівня викладання англійської мови: Starters (1-3) Вeginner (pre-A1), Movers (4) А1, Elementary, Fliers (5) Pre-Intermediate, А2.
130
()
ліцей
В 1-11 класах ліцею «Інтелект» 16 предметів викладаються англійською: предмет вивчають через англійську, англійська вивчається через предмет....
131
()
Модернізація навчально-виховного процесу ліцея «Інтелект»
132
()
знання
On Line Education відслідковує, як поводив себе ліцеїст під час навчання, як склав On Line тести, аналізують результативність в Educational Testing Service, Out-comes focused education. Вибудовується віртуальна карта знань....
133
()
школа
В Австрії відбувся міжнародний семінар «Двомовна освіта в школі».
134
()
предмет
В 1-11 класах ліцею «Інтелект» 16 предметів викладаються англійською: предмет вивчають через англійську, англійська вивчається через предмет....
135
()
навчання
В час економічної турбулентності і моральної невизначенності стан освіти України можна охарактеризувати як амбівалентний (двойственность переживания). Це період, в якому знаходиться суспільство, та кризові явища. Якщо перше стимулює створення нових фор...
136
()
послуга
Конфлікт інтересів між: направленням діяльності освіти та потребами розвитку країни, ринками освітніх послуг і праці, рівнями та видами освіти, державною та приватною освітою...
137
()
вчитель
В рейтингу телепрограм «Сотня великих українців» немає жодного вчителя
138
()
заклад
В Україні у відмінність від Європи, Америки, Китаю для викладання в средньому навчальному закладі важливий не професійний рівень викладача, а диплом педвузу, підготовка випускника якого «оставляет желать большего»....
139
()
процес
Процесом навчання незадоволені.
Модернізація навчально-виховного процесу ліцея «Інтелект»
140
()
ліцеїст
Ліцеїсти стипендіати Президента США, України, ФРН, Соровські студенти, лауреати Національних конкурсів США, Конгресу США, Почесні громадяни штатів. 129 ліцеїстів виграли гранти на освіту в провідних університетах 21 країни світу (Harvard University, Un...
141
()
ринок
Через вибір студента університет отримує гроші, які підуть туди, де хороша освіта за змістом і перспективами професії на ринку праці.
142
()
лекції
Антенно-фідерні мережі ліцею приймають лекції відомих професорів і вчених, відеоматеріали навчальних експериментів, індивідуалізували навчальний процес....
143
()
університет
Ліцеїсти стипендіати Президента США, України, ФРН, Соровські студенти, лауреати Національних конкурсів США, Конгресу США, Почесні громадяни штатів. 129 ліцеїстів виграли гранти на освіту в провідних університетах 21 країни світу (Harvard University, Un...
144
()
забезпечення
Застаріла система економічних відносин між: бюджетами різних рівней, оплатою вчителів та їх пенсійним забезпеченням, практикою інвестування в освіту і податковим законодавством...
145
()
викладання
Викладання англійською мовою стало актуальним напередодні збільшення країн Євросоюзу.
146
()
Інтелект
В 1-11 класах ліцею «Інтелект» 16 предметів викладаються англійською: предмет вивчають через англійську, англійська вивчається через предмет....
147
()
освіта
Модернізацію системи освіти ліцею віднесли до 4 рівня складності.
В Австрії відбувся міжнародний семінар «Двомовна освіта в школі».
148
()
$1
149
()
викладач
Якщо викладач ліцею захистив дисертацію з експериментальної ядерної фізики, читає лекції з фізики, дисертація з топології – лекції з алгебри, з біології – біологію, з твердого тіла – фізику, інформатику....
В Україні у відмінність від Європи, Америки, Китаю для викладання в средньому навчальному закладі важливий не професійний рівень викладача, а диплом педвузу, підготовка випускника якого «оставляет желать большего»...
150
()
модернізація
Модернізація освіти повинна спиратись на місцеві соціально-культурні інститути, враховувати конкуренцію. Модернізація освіти повинна перейти з педагогічної площини в соціальну площину....
Модернізація навчально-виховного процесу ліцея «Інтелект»
151
()
$2
152
()
система
Система освіти – достойне місце на світовому ринку освітніх послуг.
З метою модернізації системи освіти ліцею в ліцеї відбувалися синектичні сесії.
В якості «собеса» держава повинна забезпечити рівні умови для всіх і створити однорідну систему освітніх закладів.
153
()
українська
Які основні проблеми української освіти?
154
()
системи освіти
З метою модернізації системи освіти ліцею в ліцеї відбувалися синектичні сесії.
155
()
рівні
В процесі модернізації освітньої системи ліцею розроблені 4 рівні підготовки випускників.

Страницы: