Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Закон України Про освіту. 1991НАЗВА
1
()
державний навчальний заклад
2
()
розгалужена мережа навчальних закладів
3
()
державна
4
()
наукові установи
5
()
держава здійснює соціальний захист
6
()
здобування освіти іноземними громадянами
7
()
центральні органи управління освітою
8
()
місцеві органи
9
()
Державна інспекція навчальних закладів
10
()
затвердження Положення про органи управління
11
()
навчально-виховний процес
12
()
громадсько-політична діяльність
13
()
створення первинних осередків об'єднань громадян
14
()
релігійні організації
15
()
забезпечення навчальних закладів
16
()
зв'язок із навчальними закладам
17
()
проекти положень про навчальні заклади
18
()
дотриманням актів законодавства про освіту
19
()
керівництво державними навчальними закладами
20
()
здійснення державної політики в галузі освіти
21
()
професійна підготовка кадрів
22
()
інспектування
23
()
контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти
24
()
зв'язок із навчальними закладами та державними органами інших країн
25
()
Акти міністерств і відомств
26
()
обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів
27
()
контроль виконання вимог щодо навчання дітей
28
()
створення відповідних органів управління освітою
29
()
організація навчально-методичного забезпечення
30
()
визначення відповідності освітніх послуг державним стандартам
31
()
ліцензія на право здійснення освітньої діяльності
32
()
державний реєстр навчальних закладів
33
()
наслідки невиконання закладом умов і правил ліцензійної діяльності
34
()
результати акредитації вищих навчальних закладів
35
()
спеціалізовані навчальні заклади
36
()
школи
37
()
колегіуми
38
()
ліцеї
39
()
гімназії
40
()
реорганізація
41
()
ліквідація
42
()
статус національного навчального закладу
43
()
загальні збори (конференція)
44
()
районна
45
()
міська
46
()
обласна
47
()
з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим
48
()
пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти
49
()
самоврядування навчальних закладів
50
()
умови створення навчальних закладів
51
()
загальнодержавна
52
()
комунальна
53
()
забезпечення якості освіти
54
()
навчальні заклади. засновані на комунальній власності
55
()
діяльність навчального закладу
56
()
власна назва навчального закладу
57
()
гімназія
58
()
ліцей
59
()
колегіум
60
()
організаційно-правова форма
61
()
завідуючий
62
()
директор
63
()
ректор
64
()
президент
65
()
звітування керівників
66
()
психологічне забезпечення навчально-виховного процесу
67
()
соціально-педагогічний патронаж
68
()
участь у навчально-виховній роботі
69
()
безкоштовне медичне обслуговування в системі освіти
70
()
відповідальність за харчування в закладах
71
()
забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання
72
()
навчальні заклади
73
()
науково-методичні установи
74
()
методичні установи
75
()
науково-виробничі підприємства
76
()
державні і місцеві органи управління
77
()
вчені ради вищих навчальних закладів
78
()
ясла
79
()
ясла-садки
80
()
дитячі садки
81
()
будинки дитини
82
()
дитячі будинки інтернатного типу
83
()
ясла-садки сімейного типу
84
()
ясла-садки комбінованого типу
85
()
центри розвитку дитини)
86
()
прийом дітей у дошкільні навчальні заклади
87
()
повна загальна середня освіта
88
()
основна школа
89
()
дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад
90
()
загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад
91
()
об'єднання з іншими навчальними закладами
92
()
загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня
93
()
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати
94
()
дитячі будинки
95
()
дошкільні заклади
96
()
заклади з утриманням за рахунок держави.
97
()
палац
98
()
будинки
99
()
центри
100
()
станції дитячої. юнацької творчості
101
()
учнівські та студентські клуби
102
()
дитячо-юнацькі спортивні школи
103
()
школи мистецтв
104
()
студії
105
()
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади
106
()
бібліотеки
107
()
оздоровчі заклади
108
()
спортивні об'єкти
109
()
культурні заклади
110
()
професійно-технічне училище
111
()
професійне училище соціальної реабілітації
112
()
вище професійне училище
113
()
професійний ліцей
114
()
професійний ліцей відповідного профілю
115
()
професійно-художнє училище
116
()
художнє професійно-технічне училище
117
()
вище художнє професійно-технічне училище
118
()
училище-агрофірма
119
()
вище училище-агрофірма
120
()
училище-завод
121
()
центр професійно-технічної освіти
122
()
центр професійної освіти
123
()
навчально-виробничий центр
124
()
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
125
()
навчально-курсовий комбінат
126
()
навчальний центр
127
()
інші типи навчальних закладів
128
()
денне
129
()
вечірнє
130
()
учні державних професійно-технічних навчальних закладів
131
()
порядок повного державного утримання
132
()
присвоєння кваліфікації випускникам
133
()
підготовка фахівців
134
()
навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності
135
()
прийом громадян
136
()
коледж
137
()
технікум (училище)
138
()
чотири рівні акредитації
139
()
технікум
140
()
училище
141
()
інші прирівняні до них вищі навчальні заклади
142
()
інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади
143
()
інститут
144
()
консерваторія
145
()
академія
146
()
університет
147
()
молодший спеціаліст
148
()
бакалавр
149
()
спеціаліст
150
()
магістр
151
()
напрями діяльності вищого навчального закладу
152
()
автономія вищого навчального закладу
153
()
інститути (центри) підвищення кваліфікації
154
()
навчально-курсові комбінати
155
()
філіали
156
()
факультети
157
()
відділення
158
()
правила внутрішнього розпорядку навчального закладу
159
()
випускники вищих навчальних закладів
160
()
фонди загального обов'язкового навчання
161
()
здійснення педагогічної діяльність у навчальних закладах
162
()
кошти відповідних бюджетів
163
()
кошти державних підприємств і організацій
164
()
кошти галузей народного господарства
165
()
додаткові джерел фінансування
166
()
кошти закладів і установ освіти та науки
167
()
майно навчальних закладів
168
()
земельні ділянки державних навчальних закладів
169
()
мета освіти
170
()
освіта в Україні
171
()
Законодавство України про освіту
172
()
право на безкоштовну освіту
173
()
одержання документа про освіту
174
()
соціальна
175
()
економічна
176
()
духовна
177
()
культурна
178
()
державна політика в галузі освіти
179
()
центральні
180
()
місцеві
181
()
Державна інспекція
182
()
основні принципи освіти в Україні
183
()
мова освіти
184
()
управління освітою
185
()
місцеві органи державної виконавчої влади
186
()
органи місцевого самоврядування
187
()
державні стандарти освіти
188
()
відповідність освітніх послуг державним стандартам
189
()
наукове
190
()
методичне
191
()
документ про освіту
192
()
соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
193
()
обслуговування в системі освіти
194
()
аспірантура
195
()
докторантура
196
()
самоосвіта
197
()
початкова загальна освіта
198
()
базова загальна середня освіта
199
()
набуття життєвого досвіду
200
()
вироблення умінь
201
()
забезпечення фізичного та психічного здоров'я дітей
202
()
всебічний розвиток
203
()
розвиток дитини як особистості
204
()
професійне самовизначення
205
()
формування загальнолюдської моралі
206
()
екологічне виховання
207
()
фізичне вдосконалення
208
()
початкова школа. що забезпечує початкову загальну освіту
209
()
основна школа. що забезпечує базову загальну середню освіту
210
()
старша школа. що забезпечує повну загальну середню освіту
211
()
вечірні (змінні) школи
212
()
класи
213
()
очна
214
()
заочна
215
()
позашкільна освіта
216
()
професійно-технічна освіта
217
()
вища освіта
218
()
наукова діяльність у системі вищої освіти
219
()
бюджетні асигнування на освіту
220
()
порушення законодавства про освіту
221
()
завдання законодавства України про освіту
222
()
право громадян України на освіту
223
()
Верховна Рада України
224
()
мова освіти визначається Конституцією України
225
()
навчальні заклади в Україні
226
()
Міністерство освіти України
227
()
міністерства і відомства України
228
()
Вища атестаційна комісія України
229
()
повна загальна середня освіта в Україні
230
()
орган державної виконавчої влади
231
()
орган місцевого самоврядування
232
()
центральними
233
()
місцевими
234
()
Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти України
235
()
положення про центральні державні органи
236
()
система державних органів управління
237
()
органи громадського самоврядування
238
()
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим
239
()
акти Міністерства освіти України
240
()
акти міністерств і відомств
241
()
компетенції
242
()
Міністерство охорони здоров'я України
243
()
громадська
244
()
релігійна
245
()
організація навчання та підвищення кваліфікації
246
()
здійснення громадського контролю за організацією
247
()
громадські наукові організації
248
()
організація медичного обслуговування у системі освіти
249
()
організація харчування в навчальних закладах
250
()
галузі навчання
251
()
профіль навчання
252
()
умови для навчання
253
()
навчання та підвищення кваліфікації
254
()
навчання в сім'ї
255
()
навчання у вищих навчальних
256
()
джерела оплати за навчання
257
()
навчання та стажування за індивідуальними планами
258
()
вечірня
259
()
освітній
260
()
освітньо-кваліфікаційний
261
()
фонд загального обов'язкового навчання
262
()
виробниче навчання
263
()
засоби навчання
264
()
навчання і розвиток дитини
265
()
державні органи управління освіти з питань навчання
266
()
кошти. одержані за навчання
267
()
розмір плати за весь строк навчання
268
()
плата за навчання
269
()
соціальний захист працівників освіти
270
()
педагогічні
271
()
науково-педагогічні
272
()
вдосконалення професійної кваліфікації
273
()
Всеукраїнський з'їзд
274
()
психологи
275
()
соціальні педагоги
276
()
конкурсний відбір
277
()
звільнення педагогічного працівника
278
()
зобов'язання працівників
279
()
належні умови праці
280
()
побут
281
()
відпочинок
282
()
медичне обслуговування
283
()
підвищення кваліфікації
284
()
правовий
285
()
соціальний
286
()
професійний
287
()
надання пільгових довготермінових кредитів
288
()
компенсації
289
()
призначення пенсії
290
()
встановлення підвищених посадових окладів
291
()
виплата надбавок за вислугу років
292
()
працівники. які працюють у сільській місцевості
293
()
матеріальна допомога
294
()
нагородження державними нагородами
295
()
науково-методичні
296
()
методичні
297
()
кошти закладів і установ освіти та наук
298
()
додаткові джерела фінансування
299
()
науково-дослідні установи системи освіти
300
()
матеріально-технічна база
301
()
майно
302
()
земельні ділянки
303
()
державний контроль за діяльністю навчальних закладів
304
()
здійснення освітньої діяльності
305
()
правила ліцензійної діяльності
306
()
науково-дослідна діяльність
307
()
методична діяльність
308
()
економічна діяльність
309
()
фінансово-господарська діяльність
310
()
основні напрями діяльності вищого навчального закладу
311
()
педагогічна діяльність
312
()
зовнішньоекономічна діяльність
313
()
гнучкість і прогностичність системи освіти
314
()
психологічна служба в системі освіти
315
()
системи освіти зарубіжних країн
316
()
установи державної системи освіти
317
()
екстернат
318
()
педагогічний патронаж
319
()
форми одержання освіти
320
()
вільний вибір форм навчання
321
()
форми фізичного або психічного насильства
322
()
громадське самоврядування
323
()
самоврядування в галузі освіти
324
()
порядок створення
325
()
порядок атестації педагогічних працівників
326
()
порядок оплати виконаної роботи
327
()
рівень акредитації
328
()
підвищення професійного рівня працівників
329
()
рівень інфляції
330
()
комунальна власність
331
()
загальнодержавна власність
332
()
підвищення кваліфікації спеціалістів
333
()
підготовка фахівців різних рівнів кваліфікації
334
()
кваліфікований робітник
335
()
підготовку кадрів вищої кваліфікації
336
()
рівень кваліфікації
337
()
створенням умов для вибору профілю навчання
338
()
здобуття освіти в домашніх умовах
339
()
особливі умови виховання
340
()
належність особи
341
()
обов'язки осіб
342
()
посадові особи
343
()
виховання дітей
344
()
здоров'я дітей
345
()
початкова школа
346
()
старша школа
347
()
основна школ
348
()
всебічний розвиток людини
349
()
інтелектуальний розвиток
350
()
культурний розвиток
351
()
навчально-виховна робота
352
()
науково-дослідна робота
353
()
державний
354
()
місцевий
355
()
Національна Академія наук України
356
()
кандидат
357
()
доктор наук
358
()
акредитація навчальних закладів
359
()
результати акредитації
360
()
державна атестація
361
()
порядок атестації
362
()
результати атестації
363
()
Вища атестаційна комісія Україн
364
()
положення
365
()
рішення атестаційної комісії
366
()
форми власності ліцензії
367
()
анулювання ліцензії
368
()
заклад
369
()
Закон України Про освіту. 1991
370
()
освіта
371
()
Україна
372
()
орган
373
()
міністерство
374
()
організація
375
()
навчання
376
()
працівник
377
()
установа
378
()
діяльність
379
()
система
380
()
форма
381
()
самоврядування
382
()
порядок
383
()
рівень
384
()
власність
385
()
кваліфікація
386
()
умови
387
()
особа
388
()
діти
389
()
школа
390
()
розвиток
391
()
робота
392
()
бюджет
393
()
наука
394
()
акредитація
395
()
атестація
396
()
комісія
397
()
ліцензія
398
()
форми власності
399
()
заклади післядипломної освіти
400
()
форми навчання
401
()
державний контроль
402
()
повноваження Міністерства освіти України
403
()
міністерства і відомства
404
()
мсцеві органи державної виконавчої влади
405
()
створення
406
()
професійно-технічні навчальні заклади
407
()
органи громадського самоврядування в освіті
408
()
конференція педагогічних працівників
409
()
навчальні заклади. засновані на власності
410
()
потреба у навчальних закладах
411
()
вищі навчальні заклади
412
()
тип навчального закладу
413
()
забезпечення освіти
414
()
керівник навчального закладу
415
()
система освіти
416
()
дошкільні навчальні заклади
417
()
середні навчальні заклади
418
()
середня загальноосвітня школа трьох ступенів
419
()
для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися
420
()
заклади для громадян. які потребують соціальної допомоги
421
()
позашкільні навчальні заклади
422
()
навчально-виховна робота позашкільними навчальним закладами
423
()
відділення професійно-технічних навчальних закладів
424
()
типи вищих навчальних закладів
425
()
$1
426
()
перший рівень
427
()
другий рівень
428
()
третій і четвертий рівні
429
()
$2
430
()
освітньо-кваліфікаційні рівні
431
()
підрозділи вищих навчальних закладів
432
()
загальноосвітні заклади
433
()
фінансування державних навчальних закладів
434
()
матеріально-технічна база навчальних закладів
435
()
визнання освіти пріоритетною сферою розвитку суспільства
436
()
органи управління освітою
437
()
державні органи управління освітою
438
()
$3
439
()
$4
440
()
структура освіти
441
()
дошкільна освіта
442
()
загальна середня освіта
443
()
освітні рівні
444
()
здобуття загальної середньої освіти
445
()
групи з формами навчання при загальноосвітніх школах
446
()
$5
447
()
$6
448
()
післядипломна освіта
449
()
державні органи управління освітою в Україні
450
()
державний контроль проводиться органами управління освітою
451
()
для управління освітою створюються
452
()
$7
453
()
акти
454
()
$8
455
()
навчання для здобуття рівня
456
()
атестація працівників
457
()
статус
458
()
держава забезпечує працівників
459
()
захист працівників
460
()
фінансування
461
()
$9
462
()
$10
463
()
наукові ступені

Страницы: