Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Відділ корекційної та інклюзивної освітиНАЗВА
1
()
наше суспільство
2
()
розвиток в рамках суспільства
3
()
соціалізація в рамках суспільства
4
()
благо суспільства
5
()
сучасне суспільство
6
()
адаптація в суспільстві
7
()
рівноправні
8
()
повноцінні
9
()
з обмеженими можливостями
10
()
діти-інваліди
11
()
право дітей на освіту
12
()
з особливими освітніми потребами
13
()
з особливостями психофізичного розвитку
14
()
індивідуальні особливості
15
()
інклюзивне
16
()
за місцем проживання
17
()
дітей
18
()
методи
19
()
ефективність
20
()
якість
21
()
інклюзивна
22
()
освітній процес
23
()
система освітніх послуг
24
()
право на освіту
25
()
особливі освітні потреби
26
()
загальноосвітній заклад
27
()
доступ до освіти
28
()
особливості фізичного розвитку
29
()
в рамках суспільства
30
()
на благо суспільства
31
()
в Україні інклюзивної освіти
32
()
особливості психофізичного розвитку
33
()
особи з порушеннями психофізичного розвитку
34
()
з особливими потребами
35
()
освіта дітей
36
()
Конвенція про права дитини
37
()
особливі освітні
38
()
особливі
39
()
фізичного розвитку
40
()
психофізичного розвитку
41
()
індивідуальні
42
()
діти з особливостями
43
()
обмежені
44
()
рівноцінне ставлення до всіх людей
45
()
з вадою
46
()
дітей на освіту
47
()
навчатися за місцем проживання
48
()
Декларація ООН про права розумово відсталих
49
()
Декларація про права інвалідів
50
()
проблема соціалізації
51
()
дітей-інвалідів у сучасному суспільстві
52
()
загальноосвітнього закладу
53
()
спеціальні
54
()
житлові
55
()
загальноосвітні
56
()
практична діяльність
57
()
суспільство
58
()
Відділ корекційної та інклюзивної освіти
59
()
діти
60
()
навчання
61
()
освіта
62
()
розвиток
63
()
дитина
64
()
потреби
65
()
особливості
66
()
можливості
67
()
людина
68
()
право
69
()
соціалізація
70
()
умови
71
()
школи
72
()
члени суспільства

Страницы: