Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Відділ моделювання освітиНАЗВА
1
()
пізнання людиною себе
2
()
людина стає здатною адаптуватися
3
()
самодостат­ні
4
()
органічно адаптована до жит­тя у світі
5
()
керува­тися світоглядними принципами
6
()
має розуміти світоглядні принципи
7
()
освічена
8
()
здатна до інноваційного типу життя й життєді­яльності
9
()
здатна адаптуватися в умовах постійних змін
10
()
XXI ст.
11
()
освітні
12
()
навчання впродовж життя
13
()
все життя набу­вати нових знань і застосовувати їх
14
()
інноваційний тип
15
()
спосіб життя
16
()
людини
17
()
базові знання
18
()
безпосеред­ня продуктивна сила
19
()
нові знання
20
()
застосування знань
21
()
знання двох іноземних європейських мов
22
()
суспільство знань
23
()
бачення світу
24
()
розвиток сучасного світу
25
()
багатоманітних зв'язків
26
()
тенденція до єдності світу
27
()
спілкування зі світом
28
()
має готувати людину
29
()
має набути інноваційного характеру
30
()
ефективна система неперервної освіти
31
()
функція вищої освіти
32
()
навчально-виховний
33
()
виховний
34
()
корекція спрямованості навчального процесу
35
()
головна функція
36
()
інформаційне
37
()
особистісно орієнтована педагогічна систе­ма
38
()
система освіти
39
()
зміна змісту навчання
40
()
система­тичне
41
()
повинен набути важливих компетенцій через застосування знань
42
()
вироблення розуміння необхідності та уміння навчатися впродовж життя
43
()
засвоєння суми базових знань
44
()
плюралізму думок
45
()
масова педагогічна культура
46
()
Єдність у розмаїтті
47
()
нації
48
()
народу
49
()
людина
50
()
Відділ моделювання освіти
51
()
життя
52
()
знання
53
()
світ
54
()
освіта
55
()
процес
56
()
суспільство
57
()
система
58
()
зміст
59
()
студент
60
()
учень
61
()
культура
62
()
єдність
63
()
потреби людини
64
()
навчальний процес
65
()
оновлення змісту навчання

Страницы: