Змінити режим перегляду


Інформація про прект Відкритий цифровий простірНАЗВА Опис
1
()
навчально-дослідницький
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
2
()
творчого розвитку
Створення технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів на основі подальшого розвитку електронних освітніх ресурсів (ЕОР)....
3
()
суб'єкти
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
4
()
нові
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями...
5
()
певної галузі
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти....
6
()
джерела
Також слід зазначити, що важливе місце в підтримці навчально-виховного процесу відіграють засоби забезпечення доступу до конкретних джерел знань. Одним з провідних джерел знань є бібліотеки, де зосереджений великий обсяг інформації, що зберігається в р...
7
()
документи
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
8
()
сукупність
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
9
()
моделювання
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
10
()
контроль
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
11
()
віртуальних навчальних класів
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
12
()
множини текстових документів
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
13
()
спільнот
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
14
()
технологічної основи
Створення технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів на основі подальшого розвитку електронних освітніх ресурсів (ЕОР)....
15
()
методик
Створення методик формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-методисти, зокрема для створення віртуальних навчальних класів....
16
()
програмно-інформаційних
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
17
()
технічних
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
18
()
навчально-розвивальне
Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку. Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище в якому учні можуть ...
19
()
інформаційне
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
Соціально-економічна ефективність дослідження полягає у тому, що створенні програмно-інформаційні та методичні засоби дозволяють сформувати умови надання доступу до різноманітних навчальних середовищ широкому колу населення і особливо створити інформац...
20
()
інформаційно-освітнє
При цьому повинно підтримувати технологію XML для обміну даними з іншими системами; загальна структура та компоненти технологічного циклу експериментальних досліджень, що представляється у вигляді формально-логічної схеми; підтримка ключових мережевих ...
21
()
навчальне
Створення методик формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-методисти, зокрема для створення віртуальних навчальних класів. Соціально-економічна ефективність дослідження п...
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
22
()
розвивальне
Створення методик формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-методисти, зокрема для створення віртуальних навчальних класів. Соціально-економічна ефективність дослідження п...
23
()
навчально-виховного процесу
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти. Саме таку функцію забезпечують цифрові технології нав...
24
()
колективної взаємодії
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
25
()
функцій
При цьому повинно підтримувати технологію XML для обміну даними з іншими системами; загальна структура та компоненти технологічного циклу експериментальних досліджень, що представляється у вигляді формально-логічної схеми; підтримка ключових мережевих ...
26
()
взаємодії суб’єктів
При цьому повинно підтримувати технологію XML для обміну даними з іншими системами; загальна структура та компоненти технологічного циклу експериментальних досліджень, що представляється у вигляді формально-логічної схеми; підтримка ключових мережевих ...
27
()
колективної розподільної взаємодії
Створення програмно-інформаційних засобів формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної розподільної взаємодії учні-викладачі-методисти. Створення методик формування інтелектуальних інформаційних сере...
28
()
навчально-пізнавальної
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
29
()
творчої
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
30
()
навально-розвивальної
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
31
()
особистість
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
32
()
доступ
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
33
()
рівень знань
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
34
()
розвиток
Створення технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів на основі подальшого розвитку електронних освітніх ресурсів (ЕОР)....
35
()
інформаційні
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти. Саме таку функцію забезпечують цифрові технології нав...
Головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформаційни...
36
()
доступу
Також слід зазначити, що важливе місце в підтримці навчально-виховного процесу відіграють засоби забезпечення доступу до конкретних джерел знань....
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
37
()
технічні
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
38
()
інтерактивні
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
39
()
програмно-інформаційні
Створення програмно-інформаційних засобів формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної розподільної взаємодії учні-викладачі-методисти....
40
()
методичні
Соціально-економічна ефективність дослідження полягає у тому, що створенні програмно-інформаційні та методичні засоби дозволяють сформувати умови надання доступу до різноманітних навчальних середовищ широкому колу населення і особливо створити інформац...
41
()
учня
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
42
()
технології
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти. Саме таку функцію забезпечують цифрові технології нав...
43
()
обдарованої
Тому впровадження інноваційних моделей навчання обдарованої молоді на основі використання мережевих послуг у навчально-виховному процесі дозволить сформувати навчально-розвивальне середовище, в якому досить широке коло обдарованих учнів будуть мати мож...
44
()
талановитої
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
45
()
експериментальні
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
46
()
гіпотеза
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
47
()
проведення
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
48
()
завдання
Основні завдання дослідження. Створення технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів на основі подальшого розвитку електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Створення програмно-інформаційних засобів формування інтелектуальних...
49
()
ефективність
Соціально-економічна ефективність дослідження полягає у тому, що створенні програмно-інформаційні та методичні засоби дозволяють сформувати умови надання доступу до різноманітних навчальних середовищ широкому колу населення і особливо створити інформац...
50
()
цифрові
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
51
()
XML
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
52
()
підтримки процесів
Створення технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів на основі подальшого розвитку електронних освітніх ресурсів (ЕОР)....
53
()
учні-викладачі-науковці
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
54
()
відкритих систем
При цьому повинно підтримувати технологію XML для обміну даними з іншими системами; загальна структура та компоненти технологічного циклу експериментальних досліджень, що представляється у вигляді формально-логічної схеми; підтримка ключових мережевих ...
55
()
учні-викладачі-методисти
Створення програмно-інформаційних засобів формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної розподільної взаємодії учні-викладачі-методисти. Створення методик формування інтелектуальних інформаційних сере...
56
()
пізнавальна
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
57
()
наукова
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
58
()
науково-пізнавальна
Це дозволить піднести рівень науково-пізнавальної діяльності обдарованих учнів, які беруть участь у навчально-дослідницькому процесі.
59
()
творча
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
60
()
навчально-розвивальна
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
61
()
процес
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
Завдяки технологіям моделювання знання з’являються нові форми, засоби та підходи організації процесу навчання в інформаційно-освітньому просторі, зокрема: • нові підходи до контролю знань у комп’ютерних системах, що ґрунтуються на моделюванні досягнут...
62
()
Відкритий цифровий простір
63
()
знання
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями...
64
()
створення
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
65
()
підтримка
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти. Саме таку функцію забезпечують цифрові технології нав...
66
()
учень
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
67
()
засоби
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти. Саме таку функцію забезпечують цифрові технології нав...
68
()
навчання
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку. Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище в якому учні можуть ...
69
()
дослідження
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
70
()
технологія
Використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу освітніх цифрових технологій спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного оволодіння новими знаннями....
71
()
забезпечення
Також слід зазначити, що важливе місце в підтримці навчально-виховного процесу відіграють засоби забезпечення доступу до конкретних джерел знань....
72
()
призначення
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
73
()
навчально-виховний
Одним з важливих чинників ефективності навчально-виховного процесу є максимальна конкретизованість інформації, що відображає сукупність знань певної галузі для якомога ширшого кола суб’єктів освіти....
74
()
засобів
Тому головною рисою проведення дослідження є – створення методів, засобів та методик щодо визначення, формування інформаційних середовищ навчального призначення та створення відповідних програмно-інформаційних та технічних засобів, як складових інформа...
75
()
середовище
Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку. Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище в якому учні можуть ...
76
()
діяльності
Загальна гіпотеза дослідження. Основу технологічного базису організації, підтримки і розвитку навчально-пізнавальної та творчої діяльності обдарованої молоді складають інтелектуальні інформаційні ресурси (ІІР), що агрегують всю сукупність знань, які не...
77
()
$1
78
()
діяльність
Це дозволить піднести рівень науково-пізнавальної діяльності обдарованих учнів, які беруть участь у навчально-дослідницькому процесі.
Одним з головних завдань системи надання дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на навчання талановитої молоді є забезпечення доступу учням, вчителям та науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до відповідни...
79
()
взаємодія
Створення програмно-інформаційних засобів формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної розподільної взаємодії учні-викладачі-методисти. Створення методик формування інтелектуальних інформаційних сере...
Напрямки реалізації: процеси формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, підтримки колективної взаємодії учні-викладачі-науковці, зокрема для створення віртуальних навчальних класів та лабораторій; обробка природномовних...
80
()
молоді
Саме таку функцію забезпечують цифрові технології навчання за умови застосування сучасних інформаційних засобів. Тому впровадження інноваційних моделей навчання обдарованої молоді на основі використання мережевих послуг у навчально-виховному процесі до...

Страницы: