Змінити режим перегляду


Інформація про проект Адаптація освітніх стандартів на основі європейського досвідуНАЗВА Опис
1
()
освітньо-кваліфікаційні
Спираючись на європейський досвід, постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року декларовано Національну рамку кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рів...
2
()
відповідальності
На основі національної рамки кваліфікацій реалізується повномасштабне змістовне розкриття категорій національної системи кваліфікацій як сукупності механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку п...
3
()
єдина шкала
Національна рамка кваліфікацій визначає єдину шкалу рівнів кваліфікації загальнопрофесійних компетенцій для розробки галузевих рамок кваліфікацій, професійних стандартів...
4
()
навчання
Національна рамка кваліфікацій складається з опису (дескрипторів описів результатів навчання, отриманих знань, умінь та навичок, що мають бути досягнуті згідно з відповідним рівнем навчання, який чітко відрізняє одну від одної кваліфікації різних рів...
5
()
предметно-тематичного наповнення
Динаміка створення і розвитку сучасних інформаційних технологій вимагає від системи освіти нових підходів до формування НРК. Основною вимогою цього формування має бути послідовність змісту і збереження міждисциплінарності на рівні предметно-тематичного...
6
()
1 рівень
1 рівень Базові загальні знання. Базова загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті)...
7
()
2 рівень
2 рівень Базові професійні знання у сфері освіти та праці. Повна загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті, ліцеї)...
8
()
3 рівень
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки)...
9
()
4 рівень
4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (закладів профтехосвіти)
10
()
5 рівень
5 рівень Інтегровані професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Молодший спеціаліст (коледжі, технікуми)
11
()
6 рівень
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
12
()
7 рівень
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
13
()
8 рівень
8 рівень Комплексні, спеціальні та передові знання в одній або декількох наукових сферах, у стратегічно та інноваційно орієнтованій професійній діяльності. Доктор філософії (за галузями науки) (аспірантура)...
14
()
рівні
15
()
академічні
16
()
призначенння
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими ю...
17
()
опис
Національна рамка кваліфікацій складається з опису (дескрипторів описів результатів навчання, отриманих знань, умінь та навичок, що мають бути досягнуті згідно з відповідним рівнем навчання, який чітко відрізняє одну від одної кваліфікації різних рів...
18
()
характеристики професійної діяльності
Національна рамка кваліфікацій складається з опису (дескрипторів описів результатів навчання, отриманих знань, умінь та навичок, що мають бути досягнуті згідно з відповідним рівнем навчання, який чітко відрізняє одну від одної кваліфікації різних рів...
19
()
визначає
Національна рамка кваліфікацій визначає єдину шкалу рівнів кваліфікації загальнопрофесійних компетенцій для розробки галузевих рамок кваліфікацій, професійних стандартів....
20
()
професійно важливі
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
21
()
отримані
Національна рамка кваліфікацій складається з опису (дескрипторів описів результатів навчання, отриманих знань, умінь та навичок, що мають бути досягнуті згідно з відповідним рівнем навчання, який чітко відрізняє одну від одної кваліфікації різних рів...
22
()
базові загальні
Ключовими вимогами до рівнів НРК та назвами академічних кваліфікацій є: 1 рівень Базові загальні знання.
23
()
поглиблені загальноосвітні знання
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки)...
24
()
науково-теоретичні
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
25
()
суміжні
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
26
()
високоспеціалізовані
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
27
()
комплексні
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
28
()
детальні
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
29
()
спеціальні
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
30
()
передові
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
31
()
фактичні
4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (закладів профтехосвіти)
32
()
теоретичні
4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (закладів профтехосвіти)
33
()
інтегровані
5 рівень Інтегровані професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Молодший спеціаліст (коледжі, технікуми). 6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видам...
34
()
загальноєвропейська
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
35
()
зарубіжна
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
36
()
категорії
На основі національної рамки кваліфікацій реалізується повномасштабне змістовне розкриття категорій національної системи кваліфікацій як сукупності механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку п...
37
()
компетенцій
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
38
()
умінь
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
39
()
знань
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
40
()
навичок
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
41
()
Національної рамки класифікацій
Динаміка створення і розвитку сучасних інформаційних технологій вимагає від системи освіти нових підходів до формування НРК.
42
()
інформаційної бази
Основною вимогою цього формування має бути послідовність змісту і збереження міждисциплінарності на рівні предметно-тематичного наповнення навчальних дисциплін. Одним з таких технологічних підходів є формування інформаційної бази, яка змістовно забезпе...
43
()
професійної діяльності
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки); 4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діял...
44
()
професійна
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки); 4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діял...
45
()
види
Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності.
46
()
базова
1 рівень Базові загальні знання. Базова загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті)...
47
()
повна
2 рівень Базові професійні знання у сфері освіти та праці. Повна загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті, ліцеї)...
48
()
на виробництві
1 рівень Базові загальні знання. Базова загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті); 2 рівень Базові професійні знання у сфері освіти та праці. Повна з...
49
()
професійно–технічного училища
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки)...
50
()
закладів профтехосвіти
4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (закладів профтехосвіти)
51
()
кваліфікаційні
Спираючись на європейський досвід, постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року декларовано Національну рамку кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рів...
52
()
систем освіти
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
53
()
кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими ю...
54
()
інформаційних технологій
Динаміка створення і розвитку сучасних інформаційних технологій вимагає від системи освіти нових підходів до формування НРК.
55
()
якості освіти
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
56
()
потреб суспільства
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
57
()
академічний
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
58
()
професійний
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
59
()
інтегрований
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
60
()
філософії
8 рівень Комплексні, спеціальні та передові знання в одній або декількох наукових сферах, у стратегічно та інноваційно орієнтованій професійній діяльності. Доктор філософії (за галузями науки) (аспірантура)...
61
()
рівень
Спираючись на європейський досвід, постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року декларовано Національну рамку кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рів...
62
()
Проект Адаптація освітніх стандартів на основі європейського досвіду
63
()
кваліфікації
На основі національної рамки кваліфікацій реалізується повномасштабне змістовне розкриття категорій національної системи кваліфікацій як сукупності механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку п...
Спираючись на європейський досвід, постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 року декларовано Національну рамку кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікацій, освітньо-кваліфікаційних рів...
64
()
знання
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
65
()
система
Указом Президента України «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. № 926 визначено низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема, спрямованих на узгодження національно...
66
()
формування
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
67
()
сфера
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими ю...
68
()
діяльність
3 рівень Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (професійно–технічного училища, середньотермінової курсової підготовки); 4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діял...
69
()
освіта
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
70
()
учень
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
71
()
стандарти
Проект «Адаптація освітніх стандартів на основі європейського досвіду»
72
()
розвиток
Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем і технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив дійти висновку, що основними шляхами розвитку систем освіти є : * постійне оновлення змісту освіти з метою більш повного забезпечен...
73
()
забезпечення
Указом Президента України «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. № 926 визначено низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема, спрямованих на узгодження національно...
74
()
бакалавр
6 рівень Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний, професійний (бакалаврат інститутів, університетів і академій, окремих коледжів)...
75
()
магістр
7 рівень Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний, професійний, інтегрований (магістратура в університетах і академіях)...
76
()
доктор
8 рівень Комплексні, спеціальні та передові знання в одній або декількох наукових сферах, у стратегічно та інноваційно орієнтованій професійній діяльності. Доктор філософії (за галузями науки) (аспірантура)...
77
()
вимоги
Ключовими вимогами до рівнів НРК та назвами академічних кваліфікацій є :
78
()
Національна рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими ю...
79
()
професійні
4 рівень Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень (закладів профтехосвіти)
Національна рамка кваліфікацій визначає єдину шкалу рівнів кваліфікації загальнопрофесійних компетенцій для розробки галузевих рамок кваліфікацій, професійних стандартів....
80
()
освіти
Виходячи із завдань декларацій та комюніке Болонського процесу, забезпечення якості освіти має ґрунтуватися на формуванні у випускника навчального закладу таких компетенцій та умінь, які б вирішували головну мету самого процесу – спільність фундаментал...
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими ю...
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
81
()
національна
Національна система стандартів освіти, головна мета якої – реалізація можливостей формування у випускника навчального закладу соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та компетенцій, має сьогодні вирішувати вимоги національного ринку прац...
82
()
загальна середня
1 рівень Базові загальні знання. Базова загальна середня освіта. Учень (на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті)...

Страницы: