Змінити режим перегляду


Інформація про проект Інтелект України



НАЗВА Опис
1
()
академічно здібні
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
2
()
обдаровані
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
3
()
початкової школи
З урахуванням основних положень зазначених вище підходів були встановлені закономірності навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, які необхідно враховувати в процесі розробки дидактичної моделі навчання учнів початкової школи...
4
()
формування особистісного підходу
5
()
прискорення
Цей підхід дозволяє врахувати потреби й можливості певної категорії дітей, які відрізняються прискореним темпом розвитку.
6
()
поглиблення
Цей підхід ефективний стосовно дітей, які виявляють особливий інтерес до тієї чи іншої конкретної галузі знань або сфери діяльності.
7
()
збагачення
Цей підхід орієнтований на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем за рахунок установлення зв’язків з іншими темами, проблемами або дисциплінами. Таке навчання може здійснювати в рамках інноваційних освітніх технологій, а...
8
()
проблематизація
Цей підхід передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів.
9
()
процес
Процес навчання академічно здібних та обдарованих учнів має цілісний характер, що забезпечується побудовою змісту навчання на засадах моделей збагачення та проблематизації, організацією навчальної роботи на основі міждисциплінарної інтеграції із викори...
10
()
мета
Метою навчання академічно здібних та обдарованих учнів є формування особистості – суб’єкта власної життєдіяльності, здатної до співробітництва, діалогу, вільної й конструктивної творчої навчальної діяльності....
Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є впровадження в національний освітній простір системи ідентифікації, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді....
11
()
модель
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
12
()
дітей
У межах проекту учні навчаються в проектних класах за спеціально розробленими затвердженими Міністерством освіти і науки України: навчальним планом, навчальними методичними комплектами, до яких входять: зошити на друкованій основі, методичні рекомендац...
13
()
учнівської молоді
Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є впровадження в національний освітній простір системи ідентифікації, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді....
14
()
закономірності
З урахуванням основних положень підходів були встановлені закономірності навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, які необхідно враховувати в процесі розробки дидактичної моделі навчання учнів початкової школи....
15
()
специфіка
Специфіка навчання в цьому випадку полягає у використанні оригінальних пояснень, перегляді наявних відомостей, пошуку нових змістів і альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних галузей знань, а т...
16
()
системи
У науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальна апробація: комплексу діагностичних процедур, спрямованих на виявлення академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів; системи навчання і...
17
()
науковий керівник
Розвиток дитячої обдарованості є одним із пріоритетних напрямів освітньої моделі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», науковий керівник Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного...
18
()
творчий колектив
До творчого колективу всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» входять провідні науковці ХНПУ, докторанти й аспіранти, які здійснюють його методологічне та науково-методичне супроводження....
19
()
наукові консультанти
Науковими консультантами проекту є дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор І. Бех та начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експ...
20
()
в межах
У межах проекту учні навчаються в проектних класах за спеціально розробленими затвердженими Міністерством освіти і науки України: навчальним планом, навчальними методичними комплектами, до яких входять: зошити на друкованій основі, методичні рекомендац...
21
()
засади реалізації
Відповідно до основних положень теорії меритократичної освіти визначалися методологічні, теоретичні, методичні й організаційні засади реалізації всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»....
22
()
очікувані результати
Натепер здійснюється аналіз упровадження Проекту в початковій школі (1-4 класи). Очікуваними результатами Проекту є: У науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальна апробація: комплексу діагностичних процедур, спр...
23
()
команда
Після завершення аналізу та проведення відповідного коригування навчальних планів, програм, інших нормативних документів Проекту (2016 2017 рр.) команда Проекту буде готова представити Інституту модернізації змісту освіти відповідні пропозиції....
24
()
системний
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
25
()
діяльнісний
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
26
()
синергетичний
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
27
()
особистісно орієнтований
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
28
()
компетентнісний
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
29
()
загальноосвітні
Створення передумов для самореалізації та самоактуалізації в дорослому житті академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів....
30
()
дитячої обдарованості
Розвиток дитячої обдарованості є одним із пріоритетних напрямів освітньої моделі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», науковий керівник Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного...
31
()
цілеспрямований
Процес навчання академічно здібних та обдарованих учнів має цілісний характер, що забезпечується побудовою змісту навчання на засадах моделей збагачення та проблематизації, організацією навчальної роботи на основі міждисциплінарної інтеграції із викори...
32
()
темп
Цей підхід дозволяє врахувати потреби й можливості певної категорії дітей, які відрізняються прискореним темпом розвитку
33
()
навчально-пізнавальна
Навчання академічно здібних та обдарованих молодших учнів спрямовується на їх становлення як суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності й відповідає основним положенням особистісно орієнтованого підходу завдяки суб’єкт-суб’єктному характеру взаємодії ...
34
()
творча
Метою навчання академічно здібних та обдарованих учнів є формування особистості – суб’єкта власної життєдіяльності, здатної до співробітництва, діалогу, вільної й конструктивної творчої навчальної діяльності....
35
()
дослідницька
Четверта спеціальна умова: навчальний процес повинен здійснюватися за допомогою методів творчого та проблемного характеру, які формують базу знань, необхідну для інтелектуального розвитку учня, навички самостійної роботи, самоконтролю, коригуючо-спрямо...
36
()
розвивальна
Третя спеціальна умова: навчально-виховний процес буде спрямованим на розвиток складових академічної обдарованості (інтелектуального потенціалу, креативності та мотивації) при застосуванні адаптивних розвивальних систем навчання та забезпеченні послідо...
37
()
дидактичної моделі навчання
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
38
()
комплексу діагностичних процедур
Очікувані результати у науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальна апробація: комплексу діагностичних процедур, спрямованих на виявлення академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладі...
39
()
навчально-методичного забезпечення
Очікувані результати у навчально-методичній галузі: розробка навчально-методичного забезпечення для навчання і виховання академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів; розробка та експериментальна перевірка авторських навч...
40
()
друга
Друга спеціальна умова: навчання академічно здібних та обдарованих учнів буде ефективним, якщо його зміст буде орієнтованим на розвиток однієї з основних характеристик академічно обдарованого учня – продуктивного мислення....
41
()
третя
Третя спеціальна умова: навчально-виховний процес буде спрямованим на розвиток складових академічної обдарованості (інтелектуального потенціалу, креативності та мотивації) при застосуванні адаптивних розвивальних систем навчання та забезпеченні послідо...
42
()
четверта
Четверта спеціальна умова: навчальний процес повинен здійснюватися за допомогою методів творчого та проблемного характеру, які формують базу знань, необхідну для інтелектуального розвитку учня, навички самостійної роботи, самоконтролю, коригуючо-спрямо...
43
()
галузі
Специфіка навчання в цьому випадку полягає у використанні оригінальних пояснень, перегляді наявних відомостей, пошуку нових змістів і альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних галузей знань, а т...
44
()
база
Навчальний процес повинен здійснюватися за допомогою методів творчого та проблемного характеру, які формують базу знань, необхідну для інтелектуального розвитку учня, навички самостійної роботи, самоконтролю, коригуючо-спрямованого взаємоконтролю, досл...
45
()
дитяча
Розвиток дитячої обдарованості є одним із пріоритетних напрямів освітньої моделі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», науковий керівник Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного...
46
()
складові
навчально-виховний процес буде спрямованим на розвиток складових академічної обдарованості (інтелектуального потенціалу, креативності та мотивації) при застосуванні адаптивних розвивальних систем навчання та забезпеченні послідовності (наступності) цик...
47
()
п'ята
П’ята спеціальна умова. Навчальні програми з усіх предметів розроблялися в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Проведено «спресування» спорідненого матеріалу кількох предметів ...
48
()
учні
У межах проекту учні навчаються в проектних класах за спеціально розробленими затвердженими Міністерством освіти і науки України: навчальним планом, навчальними методичними комплектами, до яких входять: зошити на друкованій основі, методичні рекомендац...
49
()
Інтелект України
50
()
навчання
Навчання академічно здібних та обдарованих молодших учнів спрямовується на їх становлення як суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності й відповідає основним положенням особистісно орієнтованого підходу завдяки суб’єкт-суб’єктному характеру взаємодії ...
51
()
проект
Науково - педагогічний проект «Інтелект України»
52
()
підхід
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
53
()
заклади
До творчого колективу проекту входять науковці, найдосвідченіші вчителі початкової, основної та старшої школи, директори і заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, медики, психологи, батьки. У науковій галузі: розробка, теоретико-мет...
54
()
розвиток
Розвиток дитячої обдарованості є одним із пріоритетних напрямів освітньої моделі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», науковий керівник Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного...
55
()
діяльність
Науковими консультантами проекту є дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор І. Бех та начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експ...
56
()
розробка
Методологічною основою розробки дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», визначено основні положення системного, діяльнісного, синерг...
57
()
умова
Навчання академічно здібних та обдарованих молодших учнів спрямовується на їх становлення як суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності й відповідає основним положенням особистісно орієнтованого підходу завдяки суб’єкт-суб’єктному характеру взаємодії ...
58
()
знання
Специфіка навчання в цьому випадку полягає у використанні оригінальних пояснень, перегляді наявних відомостей, пошуку нових змістів і альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних галузей знань, а т...
59
()
обдарованість
Розвиток дитячої обдарованості є одним із пріоритетних напрямів освітньої моделі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», науковий керівник Гавриш Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного...
60
()
підходи
У навчанні академічно здібних дітей застосовують чотири підходи
61
()
$1
62
()
академічна
Процес навчання академічно здібних та обдарованих учнів має цілісний характер, що забезпечується побудовою змісту навчання на засадах моделей збагачення та проблематизації, організацією навчальної роботи на основі міждисциплінарної інтеграції із викори...

Страницы: