Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 рокуНАЗВА
1
()
підтримка програм. пов’язаних з гуманітарним розвитком
2
()
формування життєвих цінностей і орієнтацій населення
3
()
демографічна криза
4
()
забруднення навколишнього середовища
5
()
погіршення умов життя громадян
6
()
недосконалість державної політики у сфері охорони здоров’я
7
()
низький рівень життя
8
()
прояви гендерної нерівності
9
()
насильства у сім’ї
10
()
підвищення соціальних стандартів життя
11
()
рівність прав і свобод людини
12
()
збереження традиційної для України багатомовності
13
()
забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови
14
()
вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань
15
()
збереження та охорона культурної спадщини
16
()
підтримка розвитку і взаємозбагачення культур етносів
17
()
забезпечення зростання заробітної плати
18
()
реформування пенсійного забезпечення
19
()
зменшення економічно необґрунтованої нерівності населення за доходами
20
()
забезпечення соціальної мобільності молоді
21
()
розвиток програм соціальних ліфтів
22
()
створення ефективної системи соціального захисту населення
23
()
розвиток соціальної сфери
24
()
розвиток соціальної інфраструктури
25
()
підтримка добробуту сімей з дітьми
26
()
удосконалення житлової політики
27
()
надання молодим сім’ям цільових довгострокових кредитів
28
()
підвищення якості та ефективності надання послуг соціальної сфери
29
()
місцевий рівень
30
()
загальнодержавний рівень
31
()
розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів
32
()
забезпечення прав людей з особливими потребами
33
()
розвиток альтернативних джерел енергії
34
()
підвищення доступності якісних освітніх послуг
35
()
розвиток професійної освіти
36
()
розвиток сучасної системи безперервної освіти
37
()
розвиток дистанційного навчання освіти
38
()
розвиток провідних вищих навчальних закладів
39
()
розвиток мережі книгопоширення
40
()
художня
41
()
науково-популярна
42
()
мистецькі
43
()
літературні
44
()
розвиваюча література
45
()
виробництво телевізійних програм для дітей та юнацтва
46
()
підтримка діяльності різних за спрямуванням громадських організацій
47
()
залучення представників громадянського суспільства
48
()
організація постійних зустрічей. круглих столів. відеоконференцій
49
()
створення асоційованих структур
50
()
створення спільних консультативно-дорадчих органів
51
()
активне використання механізмів державно-приватного партнерства
52
()
спрощення процедур реєстрації
53
()
запобігання державному втручанню в діяльність організацій
54
()
спрощення бюрократичних процедур
55
()
посилення механізмів контролю за державними органами з боку громадянського суспільства
56
()
самореалізація і розвиток особистост
57
()
модернізація суспільства
58
()
формування у суспільстві позитивного ставлення за допомогою ЗМІ
59
()
формування в суспільстві екологічної свідомості й екологічної етики
60
()
формування у суспільстві культури гендерної рівності
61
()
підвищення рівня толерантності в суспільстві
62
()
вільний доступ суспільства до культурних надбань
63
()
демократичне
64
()
консолідоване
65
()
соціально-культурна активізація суспільства
66
()
подолання гендерної нерівності та недовіри в суспільстві
67
()
ступінь контролю за діями влади
68
()
розвиток і функціонування української мови
69
()
зростання заробітної плати
70
()
проведення регулярних профілактичних оглядів населення
71
()
збільшення обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я
72
()
підвищення якості надання медичної допомоги
73
()
поліпшення якості медичного забезпечення материнства і дитинства
74
()
ВІЛ
75
()
СНІД
76
()
туберкульоз
77
()
інші соціальні хвороби
78
()
виховання особистої відповідальності за власне здоров’я
79
()
тютюнові вироби
80
()
наркотичні засоби
81
()
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
82
()
забезпечення відкритості та прозорості державної політики
83
()
неурядові орнанізації
84
()
громадські організації
85
()
інші організації національних меншин
86
()
постійні зустрічі
87
()
круглі столи
88
()
відеоконференції з вищими посадовими особами
89
()
потреби людини
90
()
захист фундаментальних прав і основних свобод людини
91
()
піклування про дітей та літніх людей
92
()
підвищення пріоритетів прав людини
93
()
гарантування прав людини на безпечне довкілля
94
()
попередження протидії торгівлі людьми
95
()
мета впровадження Концепції
96
()
впровадження безвідходних і маловідходних технологій виробництва
97
()
впровадження державних програм щодо забезпечення рівних прав
98
()
впровадження нових соціальних стандартів життя
99
()
суспільне життя
100
()
погіршення умов життя
101
()
пропагування здорового способу життя
102
()
зменшення розриву у рівні життя між різними соціальними верствами
103
()
захист прав і основних свобод людини
104
()
гарантування права людини на безпечне довкілля
105
()
забезпечення рівних прав
106
()
свобода совісті
107
()
віросповідання
108
()
реалізація прав громадян на свободу вибору характеру освіти
109
()
громадянські та політичні права
110
()
соціальні і культурні права
111
()
Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод
112
()
підтримка молоді
113
()
зменшення участі держави в підтримці програм
114
()
обдаровані діти
115
()
діти із малозабезпечених сімей
116
()
національна культура
117
()
мови національних меншин
118
()
підтримка діяльності національно-культурних товариств
119
()
мистецька
120
()
наукова
121
()
завдання та принципи державної політики
122
()
реалізація цілісної політики гуманітарного розвитку
123
()
орієнтовні критерії оцінювання державної політики
124
()
індекс розвитку людського потенціалу за методологією ООН
125
()
місце вітчизняних вищих навчальних закладів у світових рейтингах
126
()
участь та позиція у рейтингу якості шкільної освіти
127
()
індекс реалізації екологічної політики
128
()
ступінь контролю за діями влади з боку суспільства
129
()
розширення переліку державних гуманітарних програм
130
()
впровадження державної програми сприяння здоровому способу життя
131
()
державні програми щодо забезпечення рівних прав
132
()
інноваційно-освітні
133
()
програми соціального розвитку
134
()
діючі програми у сфері гуманітарного розвитку
135
()
проект Концепції гуманітарного розвитку України
136
()
впровадження Концепції
137
()
державні видатки пов’язані із впровадженням Концепції
138
()
розкриття творчо-продуктивного потенціалу
139
()
самореалізація кожної особистості
140
()
створенні умов для вільної діяльності засобів масової інформації
141
()
матеріальні
142
()
моральні
143
()
створення сприятливих умов для розвитку мережі книгопоширення
144
()
спільні консультативно-дорадчі органи
145
()
експертні ради
146
()
комісії
147
()
групи
148
()
фундаментальні цінності свободи
149
()
громадянська свобода
150
()
права на свободу совісті та віросповідання
151
()
формування життєвих цінностей
152
()
формування здорового способу життя
153
()
формування системи диференційованої інклюзивної освіти
154
()
формування в суспільстві екологічної свідомості
155
()
формування у суспільстві культури гендерної рівност
156
()
формування і розвиток сучасної системи безперервної освіти
157
()
реалізація цілісної політики гуманітарного розвитку держави
158
()
реалізація програми сприяння здоровому способу житя
159
()
результати реалізації державної політики
160
()
вільна діяльность засобів масової інформації
161
()
критерій оцінки ефективності діяльності держави
162
()
національно-культурні товариства
163
()
концертно-гастрольна діяльність
164
()
виставкова діяльність вітчизняних митців та мистецьких колективів
165
()
кращі зразки самоорганізації культурних систем сучасного світу
166
()
системи життєзабезпечення
167
()
рівень подолання гендерної нерівності та недовіри в суспільстві
168
()
рівень гармонізації інтересів різних груп суспільства
169
()
рівень розвитку суспільних відносин у країні
170
()
налагодження на державному рівні статистичного обліку дітей
171
()
розвиток національної культури
172
()
активізація політики підтримки національної культури та мови
173
()
популяризація якісних і різноманітних зразків культури
174
()
педагогічні
175
()
медичні
176
()
соціальні
177
()
створення механізмів взаємної відповідальності
178
()
упорядкування механізму надання доступного соціального житла
179
()
захисті довкілля
180
()
захист культурної спадщини
181
()
захист прав людини й основоположних свобод
182
()
доступ до публічної інформації
183
()
забезпечення доступності інформації
184
()
друковані
185
()
електронні
186
()
вплив на формування життєвих цінностей населення
187
()
підтримки національної культури та мови
188
()
підтримка мов національних меншин в усіх регіонах країни
189
()
подолання бідності
190
()
подолання ксенофобії
191
()
подолання відторгнення від культурних надбань
192
()
рівень подолання гендерної нерівності
193
()
інклюзивна
194
()
професійна
195
()
позиція у рейтингу якості шкільної освіти
196
()
культурні
197
()
інформаційні
198
()
інноваційно - освітні
199
()
розвиток
200
()
Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року
201
()
суспільство
202
()
забезпечення
203
()
організація
204
()
людина
205
()
впровадження
206
()
життя
207
()
право
208
()
підтримка
209
()
політика
210
()
програма
211
()
концепція
212
()
створення
213
()
свобода
214
()
формування
215
()
реалізація
216
()
діяльність
217
()
система
218
()
рівень
219
()
культура
220
()
підвищення
221
()
механізм
222
()
захист
223
()
інформація
224
()
населення
225
()
мова
226
()
подолання
227
()
освіта
228
()
фінансування
229
()
основні причини виникнення проблем у сфері гуманітарного розвитку
230
()
зменшення участі держави
231
()
основні цілі гуманітарного розвитку України
232
()
приорітетні завдання гуманітарного розвитку
233
()
впровадження засобів заохочення до участі суб'єктів господарювання
234
()
розвиток освітнього і наукового простору
235
()
наповнення бібліотечних фондів творами сучасної літератури
236
()
забезпечення державою підтримки журналів
237
()
розвиток діалогу держави і громадянського суспільства
238
()
утвердження суспільства
239
()
впровадження стандартів здорового способу життя
240
()
активізація боротьби
241
()
удосконалення законодавства у сфері заборони торгівлі
242
()
організація діалогу держави і громадянського суспільства
243
()
$1
244
()
забезпечення відкритості та прозорості державної політики у сфері
245
()
Міжнародний пакт
246
()
підтримка дітей
247
()
активізація політики підтримки
248
()
підтримка сучасних форм творчості
249
()
показники результатів реалізації державної політики
250
()
фінансування програм
251
()
$2
252
()
створення умов для максимального розвитку
253
()
створення стимулів для підвищення якості надання медичної допомоги
254
()
підтримка діяльності
255
()
посилення й урізноманітнення державної підтримки
256
()
$3
257
()
підвищення рівня підготовки працівників
258
()
засоби масової інформації
259
()
$4

Страницы: