Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Закон України Про освіту. Загальна середня освітаНАЗВА
1
()
загальноосвітні навчальні заклади
2
()
дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад
3
()
загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад
4
()
об'єднання з іншими навчальними закладами
5
()
загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня
6
()
навчальні заклади для громадян. які потребують соціальної допомоги
7
()
загальноосвітні санаторні школи-інтернати
8
()
дитячі будинки
9
()
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати
10
()
школи
11
()
дошкільні заклади
12
()
інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави
13
()
право на вибір навчального закладу
14
()
правила внутрішнього розпорядку навчального закладу
15
()
положення про навчальні заклади та їх статути
16
()
надання матеріальної допомоги учням
17
()
оздоровлення
18
()
проведення культурних заходів
19
()
інші передбачені законодавством витрати
20
()
кошти місцевих бюджетів
21
()
організації
22
()
інші джерела
23
()
професійно-технічні навчальні заклади
24
()
третій рівень
25
()
четвертий рівень
26
()
заклади післядипломної освіти
27
()
Єдина тарифна сітка
28
()
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
29
()
пільговий проїзд
30
()
трудовий договір
31
()
атестація
32
()
перелік педагогічних звань
33
()
зобов'язання працівників
34
()
належні умови праці
35
()
побут
36
()
відпочинок
37
()
медичне обслуговування
38
()
підвищення кваліфікації
39
()
правовий
40
()
соціальний
41
()
надання пільгових довготермінових кредитів
42
()
компенсації
43
()
призначення і виплата пенсії
44
()
встановлення підвищених посадових окладів
45
()
виплата надбавок за вислугу років
46
()
педагогічні працівники які працюють у сільській місцевості
47
()
державні знаки
48
()
грамота
49
()
моральне
50
()
матеріальне
51
()
профільні класи для розвитку здібностей дітей
52
()
вечірні (змінні) школи
53
()
загальноосвітні школи-інтернати
54
()
виробниче навчання
55
()
учні загальноосвітніх навчальних закладів
56
()
діти дошкільного віку
57
()
стажисти
58
()
клінічні ординатори
59
()
педагогічні
60
()
науково-педагогічні
61
()
керівні
62
()
наукові
63
()
спеціалісти
64
()
вихователі дитячих будинків сімейного типу
65
()
підприємства
66
()
установи
67
()
кооперативні організації
68
()
громадські організації
69
()
права учнів
70
()
обов'язки учнів
71
()
соціальна
72
()
пільговий проїзд учнів
73
()
соціальний захист учнів
74
()
гарантоване державою право студентів
75
()
обов'язки студентів
76
()
забезпечення робочих місць
77
()
проходження військової служби
78
()
загальна середня освіта
79
()
отримання повної загальної середньої освіти
80
()
держава гарантує
81
()
початкова школа
82
()
основна школа
83
()
старша школа
84
()
очна
85
()
заочна
86
()
функціонування
87
()
профільні класи
88
()
спеціалізовані школи
89
()
вечірні школи
90
()
змінні школи
91
()
умови для прискореного закінчення школи
92
()
загальноосвітні школи
93
()
професійно-технічні училища соціальної реабілітації
94
()
утримання шкіл
95
()
всебічний розвиток дитини
96
()
виховання в сім'ї
97
()
відповідальність за виховання
98
()
здібності
99
()
таланти
100
()
трудова підготовка
101
()
професійне самовизначення
102
()
формування загальнолюдської моралі
103
()
мовні
104
()
національно-культурні
105
()
екологічне виховання
106
()
фізичне вдосконалення
107
()
право на отримання повної загальної середньої освіти
108
()
право для прискореного закінчення школи
109
()
сільська місцевість
110
()
селища міського типу
111
()
захист прав сім'ї
112
()
права батьків або осіб які їх замінюють
113
()
учні загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт
114
()
діти-сироти
115
()
діти-інваліди І-ІІІ групи
116
()
діти позбавленні батьківського піклування
117
()
утримання навчальних закладів за рахунок держави
118
()
відповідальність батьків за розвиток дитини
119
()
зобов'язання батьків або осіб які їх замінюють
120
()
права батьків
121
()
права аспірантів
122
()
обов'язки аспірантів
123
()
матеріальна
124
()
освітній рівень
125
()
професійний рівень
126
()
третій
127
()
четвертий
128
()
рівень кваліфікації педагогічного працівника
129
()
місцеві органи виконавчої влади
130
()
центральні органи виконавчої влади
131
()
органи місцевого самоврядування
132
()
діти які не мають необхідних умов для виховання
133
()
особливі умови виховання дітей і підлітків
134
()
безпечні та нешкідливі умови праці
135
()
права
136
()
соціальна допомога
137
()
матеріальна допомога
138
()
вихованці
139
()
учні
140
()
студенти
141
()
курсанти
142
()
слухачі
143
()
екологічне
144
()
умови виховання
145
()
відповідальність батьків за виховання дитини
146
()
безоплатне забезпечення підручниками учнів
147
()
кадрове забезпечення
148
()
стипендія
149
()
провідні вітчизняні
150
()
закордонні
151
()
знаки
152
()
моральне заохочення
153
()
освітньо-професійні
154
()
індивідуальні
155
()
формування державної політики у сфері освіти
156
()
потреби обсягу знань
157
()
освітні потреби населення
158
()
заклад
159
()
Закон України Про освіту. Загальна середня освіта
160
()
працівник
161
()
навчання
162
()
учень
163
()
студент
164
()
освіта
165
()
школа
166
()
дитина
167
()
право
168
()
держава
169
()
батьки
170
()
рівень
171
()
орган
172
()
умови
173
()
обов'язки
174
()
виховання
175
()
забезпечення
176
()
заохочення
177
()
програми
178
()
формування
179
()
потреби
180
()
середні навчальні заклади
181
()
середня загальноосвітня школа
182
()
навчально-виховні комплекси
183
()
дошкільні навчальні заклади для дітей які потребують тривалого лікування
184
()
заклади для осіб. які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку
185
()
загальноосвітні заклади
186
()
фонди загального обов'язкового навчання
187
()
утворення фондів за рахунок
188
()
залучення коштів
189
()
вищі навчальні заклади
190
()
гарантії держави працівникам
191
()
права працівників
192
()
держава забезпечує працівників
193
()
захист
194
()
нагородження за особливі трудові заслуги
195
()
інші види заохочення
196
()
форми навчання при загальноосвітніх школах
197
()
виховання і навчання в сім'ї
198
()
учасники навчально-виховного процесу
199
()
аспіранти
200
()
$1
201
()
докторанти
202
()
працівники
203
()
$2
204
()
представники які беруть участь у навчально-виховній роботі
205
()
$3
206
()
надання додаткової допомоги
207
()
надання допомоги
208
()
ступені середньої загальоосвітньої школи
209
()
$4
210
()
здобуття загальної середньої освіти
211
()
$5
212
()
$6
213
()
школи для дітей які потребують особливих умов виховання
214
()
середня освіта забезпечує розвиток дитини
215
()
педагогічні працівники
216
()
держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками
217
()
$7
218
()
рівні акредитації вищих навчальних закладів
219
()
$8
220
()
державне заохочення обдарованим дітям
221
()
направлення на навчання до освітніх культурних центрів
222
()
заохочення педагогічних і науково-педагогічних працівників

Страницы: