Змінити режим перегляду


Державний стандарт базової і повної загальної середньої освітиНАЗВА II ступ. (на тиждень)
II ступ. (на рік)
II ступ. (відсотків)
III ступ. (на тиждень)
III ступ. (на рік)
III ступ. (відсотків)
II та III ступ. (на тиждень)
II та III ступ. (на рік)
II та III ступ. (відсотків)
1
()
Мови і літератури
45 1575 27 12 420 15,8 57 1995 23,4
2
()
Суспільствознавство
10 350 6 6 210 7,9 16 560 6,5
3
()
Мистецтво
8 280 4,7 8 280 3,3
4
()
Математика
20 700 12 6 210 7,9 26 910 10,7
5
()
Природознавство
30 1050 18 6 210 7,9 36 1260 14,8
6
()
Технології
14 490 8,3 14 490 5,7
7
()
Здоров'я і фізична культура
20 700 12 6 210 7,9 26 910 10,7
8
()
Цикл профільних предметів
24 840 31,6 24 840 10,2
9
()
Цикл вибірково-обов'язкових предметів
6 210 7,9 6 210 2,5
10
()
Додаткові години на впровадження поглибленого вивчення окремих предметів
20 700 12 10 350 13,1 30 1050 12,3
11
()
Гранично допустиме навчальне навантаження
157 5495 66 2310 223 7805
12
()
загальне навчальне навантаження
167 5845 100 76 2660 100 243 8505 100
13
()
адаптація людини
14
()
місце людини
15
()
світ людини
16
()
розвиток людини
17
()
біосоціальна природа людини
18
()
хвороби людини
19
()
людина в суспільно-політичній сфері
20
()
людина в соціальній сфері
21
()
людина у правовій сфері
22
()
людина в економічній сфері
23
()
людина в культурно-духовній сфері
24
()
людина і суспільство в минулому
25
()
людина у стародавню добу
26
()
людина в Середньовіччі
27
()
людина у ранньомодерну добу
28
()
людина в період формування індустріального суспільства
29
()
людина як біосоціальна істота
30
()
людина в системі економічних відносин
31
()
людина і природа
32
()
людина та її здоров’я
33
()
перетворювальна діяльність людини
34
()
професійна діяльність людини
35
()
морально-етичний розвиток
36
()
розвиток мотивації
37
()
розвиток учня
38
()
суспільний розвиток
39
()
розвиток науки
40
()
розвиток природи
41
()
розвиток астрономії
42
()
розвиток підлітків
43
()
розвиток педагога
44
()
розвиток компетентностей
45
()
розвиток критичного мислення
46
()
розвиток художньо-образного мислення
47
()
розвиток інтересу до суспільствознавства
48
()
розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів
49
()
розвиток просторового уявлення
50
()
розвиток технологічних умінь
51
()
фізичний розвиток
52
()
розвиток країни
53
()
розвиток капіталістичних відносин
54
()
розвиток музичного образу
55
()
розвиток дитячого голосу
56
()
розвиток суспільства
57
()
розвиток біологічних систем
58
()
розвиток хімічної науки
59
()
розвиток особистості
60
()
розвиток сучасної біології
61
()
розвиток української літератури
62
()
розвиток українського суспісльства
63
()
розвиток творчого потенціалу особистості
64
()
розвиток ціннісних орієнтацій
65
()
процес формування
66
()
процеси розчинення
67
()
процес керування
68
()
процес сприйняття
69
()
процес кодування
70
()
процес декодування
71
()
процес перетворення даних
72
()
перебіг процесів
73
()
процес навчання
74
()
виховний процес
75
()
процес аналізу художніх творів
76
()
процес вивчення мови
77
()
історичний процес
78
()
процес опанування творів мистецтва
79
()
системні знання
80
()
предметні знання
81
()
природничо-наукові знання
82
()
правові знання
83
()
біологічні знання
84
()
фізичні знання
85
()
астрономічні знання
86
()
знання культури
87
()
еволюційні знання
88
()
теоретичні знання
89
()
хімічні знання
90
()
освіченість учнів
91
()
компетентність учнів
92
()
навички учня
93
()
потреби учнів
94
()
поведінка учнів
95
()
заохочення учнів
96
()
орієнтації учнів
97
()
спосіб життя
98
()
шкільне життя
99
()
життя суспільства
100
()
економічне життя
101
()
рівень життя
102
()
безпека життя
103
()
умови життя
104
()
форми життя
105
()
сфера взаємодії природи
106
()
вивчення природи
107
()
система навчання
108
()
політична система
109
()
економічна система України
110
()
типи систем
111
()
періодична система
112
()
звукова система мови
113
()
граматична система мови
114
()
фізична культура
115
()
культури мислення
116
()
культура спілкування
117
()
культура мовлення
118
()
матеріальна культура
119
()
духовна культура
120
()
молодіжна культура
121
()
національно-історична культури
122
()
фактор культури
123
()
формування поняття
124
()
формування ставлення
125
()
формування умінь
126
()
риси формування
127
()
особливості формування
128
()
фактори формування
129
()
умови формування
130
()
українське суспільство
131
()
інфраструктура суспільства
132
()
повсякденне життя суспільства
133
()
радянське суспільство
134
()
типи суспільств
135
()
інформаційне суспільство
136
()
економічне суспільство
137
()
цінності суспільства
138
()
організація діяльності
139
()
інформаційна діяльність
140
()
економічна діяльність
141
()
рухова діяльність
142
()
галузь мови
143
()
українська мова
144
()
мова навчання
145
()
мова вивчення
146
()
частини мови
147
()
роль мови
148
()
пряма мова
149
()
непряма мова
150
()
види мистецтва
151
()
твори мистецтва
152
()
галузі мистецтва
153
()
образотворче мистецтво
154
()
художня складова мистецтва
155
()
важлива складова мистецтва
156
()
освітня галузь мови
157
()
освітня галузь літератури
158
()
освітня галузь технології
159
()
галузі права України
160
()
галуза застосування речовин
161
()
галузі господарства
162
()
галузь літератури
163
()
українська література
164
()
світова література
165
()
тенденції літератури
166
()
масова література
167
()
класична література
168
()
види слухання
169
()
види читання
170
()
вид спорту
171
()
соціальне явище
172
()
явища природи
173
()
трактування явищ
174
()
цінність творів
175
()
особливості творів
176
()
естетичне ставлення
177
()
власне ставлення
178
()
ціннісне ставлення
179
()
активне ставлення
180
()
особливості організації
181
()
особливості культури
182
()
розкриття особливостей
183
()
увиразнення особливостей
184
()
особливості картини
185
()
особливості цивілізацій
186
()
особливості створення
187
()
жанр особливості
188
()
особливості материків
189
()
особливості океанів
190
()
особливості населення
191
()
особливості світу
192
()
роль хімії
193
()
звукове значення
194
()
лексичне значення
195
()
переносне значення
196
()
граматичне значення
197
()
значення змінних
198
()
практичне значення астрономії
199
()
значення всесвіту
200
()
біологічне значення
201
()
значення хімії
202
()
зміст предметів
203
()
зміст висловлювання вчителя
204
()
зміст дискусії
205
()
зміст поняття
206
()
сфера спілкування
207
()
сфера застосування
208
()
сфера взаємодії суспільства
209
()
засіб вираження думок
210
()
засіб спілкування
211
()
засіб планування
212
()
засоби бачення
213
()
інформація засобів
214
()
засоби кінематографа
215
()
засіб моделювання
216
()
засіб формотворення
217
()
засоби здійснення контролю
218
()
природне середовище
219
()
фактори середовища
220
()
компоненти середовища існування
221
()
обчислювальне середовище
222
()
час вивчення
223
()
час інтерпретації
224
()
час спілкування
225
()
час аналізу
226
()
час виконання
227
()
час проектування
228
()
час роботи
229
()
ключові поняття
230
()
функціональні поняття
231
()
лексикологічні поняття
232
()
поняття степеня
233
()
поняття інформації
234
()
поняття формалізації задачі
235
()
основні фізичні поняття
236
()
основні музичні поняття
237
()
основні поняття інформатики
238
()
властивості степеня
239
()
властивості функцій
240
()
властивості похідної
241
()
властивості первісної
242
()
властивості тіл
243
()
властивості речовини
244
()
властивості організмів
245
()
методи дослідження
246
()
метода мікроскопії
247
()
методи збереження
248
()
методи самопізнання
249
()
пошук необхідної інформації
250
()
масова інформація
251
()
призначення особистої інформації
252
()
джерела економічної інформації
253
()
джерела біологічної інформації
254
()
джерела природничо-наукової інформації
255
()
будова речовини
256
()
маси речовин
257
()
застосування речовин
258
()
багатоманітність речовин
259
()
галузь технології
260
()
технології обробки
261
()
інформаційні технології
262
()
проектні технології
263
()
традиційні технології
264
()
сучасні технології
265
()
технології опрацювання
266
()
технології створення
267
()
шлях застосування модульної технології
268
()
світова історія
269
()
національна історія
270
()
навчання історії
271
()
періодизація історії
272
()
європейська історія
273
()
сутність історії
274
()
розуміння світової історії
275
()
розуміння національної історії
276
()
періодизація історії середньовіччя
277
()
періоди історії середньовіччя
278
()
правові ситуації
279
()
конфліктні ситуації
280
()
система наук
281
()
навички використання
282
()
перспективи використання
283
()
проблеми використання
284
()
принципи використання
285
()
використання обладнання
286
()
можливості використання
287
()
правила суми
288
()
правила добутку
289
()
правила поведінки
290
()
правила організації
291
()
правила створення
292
()
правила безпеки
293
()
тематика спілкування
294
()
проблеми сьогодення
295
()
проблеми людства
296
()
проблема забруднення
297
()
клітини організмів
298
()
поведінка організмів
299
()
механізми організму
300
()
біологічні організми
301
()
числова функція
302
()
комунікативні функції
303
()
навички дослідження
304
()
статистичне дослідження
305
()
закони дослідження
306
()
наукові дослідження
307
()
природничі дослідження
308
()
астрономічні дослідження