Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Проект закону про наукову і науково-технічну діяльністьНАЗВА
1
()
бюджетна
2
()
здійснення навчання
3
()
створення структурних підрозділів (лабораторій)
4
()
оренда майна
5
()
Державний реєстр наукових установ
6
()
наукова установа забезпечує
7
()
умови для діяльності
8
()
фундаментальні дослідження
9
()
науково-педагогічна діяльність
10
()
науково-організаційна діяльність
11
()
результати розробок
12
()
наукова продукція
13
()
поточна діяльність
14
()
діяльність Президії
15
()
гарантії діяльності
16
()
координація діяльності закладів
17
()
розвиток науки
18
()
основні види
19
()
оцінка проектів
20
()
розроблення прогнозів
21
()
виконання замовлень органів державної влади
22
()
звітування про результати діяльності
23
()
Національний центр
24
()
кошти на забезпечення діяльності центру
25
()
фінансування Національного центру
26
()
основні цілі державної політики у науковій діяльності
27
()
науковий працівник
28
()
робочий час наукового працівника
29
()
гнучкий режим робочого часу
30
()
права наукового працівника
31
()
зобов'язання наукового працівника
32
()
прийняття на роботу
33
()
підготовка та перепідготовка
34
()
таємне голосування
35
()
права керівника
36
()
звітування
37
()
сприяння творчості працівників
38
()
Національна академія аграрних наук України
39
()
Національна академія медичних наук України
40
()
Національна академія педагогічних наук України
41
()
Національна академія правових наук України
42
()
Національна академія мистецтв України
43
()
міжвідомча рада
44
()
самоврядність
45
()
основні фонди
46
()
обігові кошти
47
()
керівництво поточною діяльністю НАН України
48
()
виключна компетенція
49
()
порядок роботи
50
()
повноваження
51
()
ухвалення Статуту Національної академії наук України
52
()
фінансування академії
53
()
Президія НАН України
54
()
Президент Академії
55
()
громадські академії наук
56
()
наукові товариства
57
()
наукові асоціації
58
()
спілки
59
()
об’єднання
60
()
наукова рада
61
()
колегіальний орган управління науковою діяльністю
62
()
міжвідомчий орган
63
()
центральний орган виконавчої влади
64
()
вищий орган НАН України
65
()
колегіальний виборний дорадчий орган
66
()
система органів виконавчої влади
67
()
результати досліджень
68
()
гіпотези
69
()
теорії
70
()
нові методи пізнання
71
()
відкриття законів природи
72
()
нові знання. призначені для створення нових матеріалів
73
()
спільні наукові дослідження
74
()
здійснення фінансової підтримки
75
()
цільові гаранти
76
()
вчений має право
77
()
науковий працівник має право
78
()
наукові установи мають право
79
()
керівник наукової установи має такі права
80
()
Національний науковий центр має право
81
()
Національна академія наук України наділена правом
82
()
право на використання об’єктів права інтелектуальної власності
83
()
захист прав інтелектуальної власності
84
()
передача майнових прав
85
()
розвиток науки і техніки
86
()
державна підтримка розвитку науки
87
()
розвиток нових перспективних міждисциплінарних напрямів
88
()
розвиток матеріально-технічної бази
89
()
поновлення інтелектуального потенціалу
90
()
навчальний
91
()
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
92
()
посади наукових працівників
93
()
стаж наукової роботи
94
()
визначення середньомісячного заробітку наукових (науково-педагогічних) працівників
95
()
призначення пенсії
96
()
основне місце роботи
97
()
стаж роботи
98
()
час роботи
99
()
графік роботи
100
()
державна
101
()
інтелектуальна
102
()
наукова організація
103
()
наукова профспілкова організація
104
()
тимчасові наукові колективи
105
()
науково-дослідні організації
106
()
проектно-конструкторські організації
107
()
експертні організації
108
()
консалтингові організації
109
()
пошукові організації
110
()
власні надходження державних наукових установ
111
()
фінансова підтримка наукової і науково-технічної діяльності
112
()
кошти на забезпечення діяльності Національної академії наук України
113
()
кошти Державного фонду фундаментальних досліджень
114
()
призначення пенсії науковому працівнику
115
()
розмір пенсії
116
()
право на пенсію за віком
117
()
обчислення пенсії
118
()
перерахунок пенсії
119
()
пенсія по інвалідності
120
()
пенсія в разі втрати годувальника
121
()
максимальний розмір пенсії
122
()
достроково призначена пенсія
123
()
вчена рада
124
()
науково-технічна рада
125
()
технічна рада
126
()
визначення стратегії розвитку наукової установи
127
()
перспективні напрямки наукової діяльності
128
()
наукова оцінка тематики результатів науково-дослідних робіт
129
()
затвердження поточних (щорічних) планів
130
()
удосконалення структури наукової установи
131
()
затвердження тем дисертаційних робіт
132
()
наукові працівники
133
()
здобувачі
134
()
порушення клопотань про присвоєння вчених та почесних звань
135
()
старший дослідник
136
()
професор
137
()
Державний бюджет України
138
()
фінансування контракту
139
()
загальний
140
()
спеціальний
141
()
порядок надання грантового фінансування
142
()
Державний фонд фундаментальних досліджень
143
()
Державний технологічний фонд
144
()
статутні фонди господарських товариств
145
()
Фонд державного майна
146
()
післядипломна професійна освіта
147
()
освітньо-професійні програми
148
()
науково-технічні програми
149
()
загальнодержавні програми науково-технічного розвитку
150
()
державні цільові наукові програми
151
()
міжнародні науково-технічні програми
152
()
прикладні
153
()
бюджетне фінансування
154
()
базове фінансування
155
()
конкурсне фінансування
156
()
грантове фінансування
157
()
орендна плата
158
()
заробітна плата
159
()
довічна плата
160
()
науковий ступінь доктора наук
161
()
молодий вчений
162
()
доктор філософії
163
()
кандидат наук
164
()
доцент
165
()
правовий статус суб'єктів наукової діяльності
166
()
статус неприбуткової організації
167
()
статус національного наукового центру
168
()
критерії надання та позбавлення статусу
169
()
статус Державної ключової лабораторії
170
()
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом
171
()
державні комерційні підприємства
172
()
казенні підприємства
173
()
спільні підприємства
174
()
державна атестація
175
()
оцінювання наукових установ
176
()
результати державної атестації
177
()
атестація наукових працівників
178
()
Центри колективного користування науковим обладнанням
179
()
завдання Центру
180
()
Національний науковий центр
181
()
міжнародні гранти
182
()
гранти Державного фонду фундаментальних досліджень
183
()
пільгове молодіжне кредитування
184
()
відбір талановитої молоді
185
()
основні форми підготовки наукових кадрів
186
()
аспірантура
187
()
докторантура
188
()
підвищення кваліфікації
189
()
державна ключова лабораторія
190
()
фінансова підтримка лабораторій
191
()
статус Державної ключової лабораторі
192
()
орган управління
193
()
наукові
194
()
науково-технічні
195
()
сучасні досягнення науки і техніки
196
()
докторанти
197
()
аспіранти
198
()
орган управління діяльністю
199
()
науково-технічна діяльність проводиться
200
()
науково-педігогічні працівники
201
()
студенти
202
()
штатні працівники
203
()
науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах
204
()
положення про Державний реєстр
205
()
наукові установи
206
()
включені до Державного реєстру
207
()
Державний реєстр наукових об'єктів
208
()
наукова інформація
209
()
публічна інформація
210
()
система науково-технічної інформації
211
()
науково-технічна
212
()
забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених
213
()
соціальний захист населення
214
()
захист національних пріоритетів
215
()
Кодекс законів про працю
216
()
Земельний кодекс України
217
()
Податковий кодекс України
218
()
Бюджетний кодекс України
219
()
установа
220
()
Проект закону Про наукову і науково-технічну діяльність
221
()
діяльність
222
()
наука
223
()
працівник
224
()
академія
225
()
орган
226
()
дослідження
227
()
право
228
()
розвиток
229
()
заклад
230
()
посада
231
()
робота
232
()
власність
233
()
організація
234
()
кошти
235
()
пенсія
236
()
рада
237
()
бюджет
238
()
фонд
239
()
програми
240
()
наукові дослідження
241
()
фінансування
242
()
плата
243
()
ступінь
244
()
статус
245
()
підприємства
246
()
атестація
247
()
центр
248
()
грант
249
()
Рада молодих вчених
250
()
кваліфікація
251
()
лабораторія
252
()
досягнення
253
()
науково-технічна діяльність
254
()
реєстр
255
()
інформація
256
()
експертиза
257
()
захист
258
()
кодекс
259
()
наукова
260
()
інтелектуальна творча діяльність
261
()
прикладні наукові дослідження
262
()
науково-технічні (експериментальні) розробки
263
()
Національна академія наук України
264
()
Мала академія наук України
265
()
робочий час
266
()
керівник наукової установи
267
()
Національні галузеві академії наук
268
()
Загальні збори НАН України
269
()
громадські наукові організації
270
()
фундаментальні
271
()
Державний фонд фундаментільних досліджень
272
()
компетенція вченої ради
273
()
затвердження результатів атестації
274
()
подання про присвоєння вчених звань
275
()
видатки на діяльність за рахунок фондів
276
()
$1
277
()
$2

Страницы: