Змінити режим перегляду


Закон України Про освіту. Позашкільна освітаНАЗВА Опис
1
()
мета
Метою позашкільної освіти є реалізація права дитини на культурну і творчу діяльність у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах...
2
()
завдання
Основними завданнями позашкільної освіти є: а) забезпечення потреб і мотивів дітей до пізнання і творчості; б) набуття, поглиблення та розширення компетентностей дітей, задоволення та розвиток їхніх потреб, інтересів та здібностей у вільний час у позаш...
3
()
форми здобуття
Позашкільна освіта може здобуватися у позашкільних навчальних закладах (різних типів, форм власності і підпорядкування) або в інших навчальних закладах, організаціях на всіх освітніх рівнях....
4
()
фінансування
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
5
()
освітні програми
Освітні програми позашкільної освіти забезпечують реалізацію мети та основних завдань позашкільної освіти з урахуванням здібностей дітей. Діти можуть здобувати позашкільну освіту за акредитованими освітніми програмами, схваленими головним органом у сис...
6
()
результати
За результатами навчання за акредитованими освітніми програмами заклади позашкільної освіти можуть видавати документ, затвердженим в установленому порядку. Результати позашкільної освіти можуть ураховуватися повністю чи частково іншими закладами освіти...
7
()
гуртки
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
8
()
секції
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
9
()
творчі об’єднання
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
10
()
студії
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
11
()
курси
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
12
()
народні школи
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
13
()
середня
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
14
()
післядипломна
Система освіти включає неформальну (післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо)
15
()
підвищення кваліфікації
Система освіти включає неформальну (післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо)
16
()
навчання в родині
Система освіти включає інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо)...
17
()
самостійне
Система освіти включає інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо)...
18
()
навчання через суспільну діяльність
Система освіти включає інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо)...
19
()
самоосвіта
Система освіти включає інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо)...
20
()
дошкільна
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
21
()
професійна
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
22
()
вища
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
23
()
початкова
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
24
()
базова середня
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
25
()
повна середня
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
26
()
початковий
Позашкільна освіта включає три рівні: початковий рівень – характеризується загально розвиваючим спрямуванням, що сприяє виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності...
27
()
основний
Позашкільна освіта включає три рівні: основний рівень – характеризується стійким розвитком інтересів вихованців, учнів і слухачів, надання пізнавальних практичних, творчих, соціальних компетентностей, задоволення потреб у професійній орієнтації...
28
()
вищий
Позашкільна освіта включає три рівні: вищий рівень – характеризується поглибленим навчання здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів за їх інтересами. 1) в закладах середньої освіти та позашкільної освіти, в організаціях, які здійснюють освітн...
29
()
культурна
Метою позашкільної освіти є реалізація права дитини на культурну і творчу діяльність у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
30
()
творча
Метою позашкільної освіти є реалізація права дитини на культурну і творчу діяльність у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
31
()
освітня
Позашкільна освіта включає три рівні: початковий рівень – характеризується загально розвиваючим спрямуванням, що сприяє виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності; основний рівень – хар...
32
()
позашкільних
Основною метою діяльності державного (національного) позашкільного навчального закладу системи освіти є забезпечення умов, необхідних для отримання дитиною позашкільної освіти, забезпечення змістовного дозвілля за основним напрямами позашкільної освіти...
33
()
інформальне
34
()
соціалізація
Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
35
()
здібності
Освітні програми позашкільної освіти забезпечують реалізацію мети та основних завдань позашкільної освіти з урахуванням здібностей дітей....
36
()
батьки
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
37
()
розвиток
Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
38
()
потреб
Основними завданнями позашкільної освіти є: а) забезпечення потреб і мотивів дітей до пізнання і творчості; б) набуття, поглиблення та розширення компетентностей дітей, задоволення та розвиток їхніх потреб, інтересів та здібностей у вільний час у позаш...
39
()
державної політики
Діти можуть здобувати позашкільну освіту за акредитованими освітніми програмами, схваленими головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти чи уповноваженими ним...
Діти можуть здобувати позашкільну освіту за акредитованими освітніми програмами, схваленими головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти чи уповноваженими ним...
40
()
умов
Основною метою діяльності державного (національного) позашкільного навчального закладу системи освіти є забезпечення умов, необхідних для отримання дитиною позашкільної освіти, забезпечення змістовного дозвілля за основним напрямами позашкільної освіти...
41
()
доступності
Відповідальність за забезпечення доступності дошкільної, початкової та середньої освіти, позашкільної та професійної освіти, в т.ч. право заснування відповідних закладів має бути покладено на органи місцевого самоврядування: 2) контроль за реалізацією ...
42
()
права
Метою позашкільної освіти є реалізація права дитини на культурну і творчу діяльність у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
43
()
мети
Освітні програми позашкільної освіти забезпечують реалізацію мети та основних завдань позашкільної освіти з урахуванням здібностей дітей....
44
()
делегованих повноважень
Відповідальність за забезпечення доступності дошкільної, початкової та середньої освіти, позашкільної та професійної освіти, в т.ч. право заснування відповідних закладів має бути покладено на органи місцевого самоврядування: 2) контроль за реалізацією ...
45
()
національно-патріотичне
Основними завданнями позашкільної освіти є: а) забезпечення потреб і мотивів дітей до пізнання і творчості; б) набуття, поглиблення та розширення компетентностей дітей, задоволення та розвиток їхніх потреб, інтересів та здібностей у вільний час у позаш...
46
()
освіта
Пропозиції до проекту нової редакції Закону України “Про освіту
47
()
Закон України Про освіту. Позашкільна освіта
48
()
діяльність
Система позашкільної освіти включає: позашкільні навчальні заклади всіх типів, підпорядкування та форм власності; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, н...
49
()
навчання
50
()
діти
Позашкільна освіта – складова системи освіти, що забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
51
()
забезпечення
Основними завданнями позашкільної освіти є: а) забезпечення потреб і мотивів дітей до пізнання і творчості; б) набуття, поглиблення та розширення компетентностей дітей, задоволення та розвиток їхніх потреб, інтересів та здібностей у вільний час у позаш...
52
()
реалізація
Метою позашкільної освіти є реалізація права дитини на культурну і творчу діяльність у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
53
()
виховання
Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах...
54
()
позашкільна
Позашкільна освіта – складова системи освіти, що забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах....
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
55
()
система
Система позашкільної освіти включає: позашкільні навчальні заклади всіх типів, підпорядкування та форм власності; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, н...
56
()
рівні
Освіта реалізується на таких рівнях: дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня освіта; позашкільна освіта; повна середня освіта; професійна освіта; вища освіта....
57
()
форми
Позашкільна освіта реалізується за різними напрямами у різноманітних формах (гуртки, секції, творчі об’єднання, клуби, студії, курси, народні школи тощо)....
58
()
формальна
Система освіти включає формальну (дошкільна освіта, середня освіта, позашкільна, професійна освіта, вища освіта)
59
()
неформальна
Система освіти включає неформальну (післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо)
60
()
інформальне навчання
Система освіти включає інформальне навчання (навчання в родині, самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо)...
61
()
$1
62
()
навчальних закладів
Державні (національні) позашкільні навчальні заклади системи освіти, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України координують діяльність інших позашкільних навчальних закладів в реалізації державної політики у галузі позашкільної освіти на всі...

Страницы: