Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Структура Інституту модернізації змісту освітиНАЗВА Опис
1
()
Відділ кадрів
2
()
Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ
3
()
Відділ міжнародних зв’язків
Орієнтовними критеріями оцінювання і показниками результатів реалізації державної політики у сфері гуманітарного розвитку є: індекс розвитку людського потенціалу за методологією ООН; місце вітчизняних вищих навчальних закладів у світових рейтингах унів...
4
()
Відділ соціальної роботи та етики
Етика соціальної роботи – вчення про моральні основи професійної соціальної діяльності з надання допомоги інвалідам, сім’ям, соціальним групам і общинам, посиленню чи відновленню їх здатності до функціонування та створення сприятливих умов для досягнен...
5
()
Відділ моделювання освіти
Зміна змісту навчання. Сепарація надмірної інформацій-ності, пізнання людиною себе. Цілісне бачення світу. Система­тичне оновлення змісту навчання.2.Корекція спрямованості навчального процесу. Вироблення в учня, студента розуміння необхідності та умінн...
6
()
Відділ трансформації змісту освіти
Орієнтовними критеріями оцінювання і показниками результатів реалізації державної політики у сфері гуманітарного розвитку є: індекс розвитку людського потенціалу за методологією ООН; місце вітчизняних вищих навчальних закладів у світових рейтингах унів...
7
()
Відділ позашкільної освіти
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
8
()
Відділ виховної роботи
Виховання учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється в процесi урочної, позаурочної та позашкiльної роботи з ними. Цiлi виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах визначаються на основi принципiв, закладених у ...
9
()
Відділ експериментальної педагогіки
Експериментальнi робочi навчальнi плани складаються, з урахуванням типових навчальних планiв, загальноосвiтнiми навчальними закладами, що мають статус експериментальних. Основними її видами є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериме...
10
()
Відділ конкурсів педагогічної майстерності
11
()
Роботи з обдарованою учнівською та студентською молоддю
Розвиток освітнього і наукового простору: підвищення доступності якісних освітніх послуг, у тому числі шляхом підтримки обдарованих дітей, дітей із малозабезпечених сімей, осіб з особливими потребами; розвиток професійної освіти з урахуванням тенденцій...
12
()
Відділ координації діяльності науково-методичних установ
Орієнтовними критеріями оцінювання і показниками результатів реалізації державної політики у сфері гуманітарного розвитку є: індекс розвитку людського потенціалу за методологією ООН; місце вітчизняних вищих навчальних закладів у світових рейтингах унів...
13
()
Відділ з видання та доставки навчальної літератури
До інфраструктури освіти віднесено: - інформаційні ресурси; - бібліотечні ресурси; - підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти; - видавництва, які випускають підручники та посібники для освіти....
14
()
Відділ стандартизації засобів навчання
Норми і вимоги до розвитку дітей дошкільного віку (стандарт дошкільної освіти) До інфраструктури освіти віднесено: - інформаційні ресурси; - бібліотечні ресурси; - підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти; - видавництва, які випу...
15
()
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Аналіз поточного стану проблеми інтеграції мережевих інформаційних ресурсів у процесі взаємодії інформаційних систем та вирішення складних прикладних проблем і задач. Еволюційне формування інформаційного суспільства визначає певний ступінь у розвитку с...
16
()
Відділ інноваційних технологій навчання
17
()
Відділ наукової та інформаційної роботи
До інфраструктури освіти віднесено: - інформаційні ресурси; - бібліотечні ресурси; - підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти; - видавництва, які випускають підручники та посібники для освіти....
18
()
Відділ нормативно-правового забезпечення
встановлена законодавчими та нормативно-правовими актами сукупність норм і правил, що регламентують діяльність навчальних закладів та установ...
19
()
Відділ дошкільної та початкової освіти
Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей і талантів дітей та забезпечує задоволення їхніх додаткових освітніх потреб згідно з виявленням інтересу і схильностей до певного виду діяльності чи галузі знань. Вона може надаватися в закладах поза...
20
()
Відділ загальної середньої освіти
Реалізація вимог стандарту освіти здійснюється на основі типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти чи авторських освітніх програм, акредитованих регіональними комісіями забезпечення якості освіти....
21
()
Відділ корекційної та інклюзивної освіти
Інтеграція осіб з обмеженнями життєдіяльності в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання. Перед нашим суспільством стоїть гостра проблема залучення наших співгромадян, що мають деякі особливості фізичного розвитку в соціум, проблема їх активної ...
22
()
Відділ стандартизації та змісту професійно-технічної освіти
За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклад освіти створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови. У главі розкриваються ор...
23
()
Відділ стандартизації та змісту вищої освіти
Система освіти включає формальну вища освіта, неформальну післядипломна освіта, підвищення кваліфікації тощо та інформальне навчання самостійне навчання на робочому місці, навчання через суспільну діяльність, самоосвіта тощо. Навчання за акредитован...
24
()
Філії
25
()
Загальний відділ
26
()
Технічний відділ
27
()
Освітянська бібліотека
До інфраструктури освіти віднесено: - інформаційні ресурси; - бібліотечні ресурси; - підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти; - видавництва, які випускають підручники та посібники для освіти....
28
()
База відпочинку «Таврія»
29
()
Планово-економічний відділ
30
()
Кошторисно-договірний відділ
31
()
Відділ розрахунків
32
()
Директор
33
()
Структура Інституту модернізації змісту освіти
34
()
Перший заступник
35
()
Заступник 1
36
()
Заступник 2
37
()
Заступник 3
38
()
Головний бухгалтер
39
()
Відділ мовної політики
Гармонізація міжетнічних та міжконфесійних відносин: активізація політики підтримки національної культури та мови і мов національних меншин в усіх регіонах країни шляхом фінансування інноваційно - освітніх, культурних, інформаційних програм; підтримка ...
40
()
Мінстерство освіти і науки України
41
()
Інститут модернізації змісту освіти
42
()
Міністерство освіти і науки України

Страницы: