Змінити режим перегляду


Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2015 рокуНАЗВА Нараховано в середньому працівнику грн.
Нараховано в середньому працівнику у % до середнього рівня по економіці
Нараховано в середньому працівнику у % до січня-березня 2014р.
1
()
Промисловість
4218 115,8 111,7
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5118 140,5 109,1
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
3146 86,4 113,7
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
5785 158,8 100,2
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
3630 99,6 118,6
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
2408 66,1 128,8
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
3194 87,7 116,5
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
5385 147,8 119,3
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
4387 120,4 117,2
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
7327 201,1 129,1
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
3319 91,1 119,5
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
4982 136,8 116,5
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
3665 100,6 133,3
14
()
виробництво електричного устатковання
3049 83,7 106,5
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
3576 98,2 115,6
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
3573 98,1 118,4
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
3379 92,8 115,2
18
()
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2015 року
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
5660 155,4 106,0
20
()
Переробна промисловість
3831 105,2 117,7

Страницы: