Змінити режим перегляду


Оцінки надійності показника «Середня заробітна плата штатного працівника» за березень 2015 року за видами економічної діяльності у промисловостіНАЗВА Нараховано в середньому працівнику, грн.
Стандартна похибка вибірки (SE), грн.
Гранична похибка вибірки (LSE), грн.
Коефіцієнт варіації (CV), у %
1
()
Промисловість
4578 6 11 0,1
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5604 8 15 0,1
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
3311 16 32 0,5
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
5871 0 0 0,0
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
3902 16 32 0,4
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
3396 25 49 0,7
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
5542 0 0 0,0
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
4469 39 76 0,9
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
8419 0 0 0,0
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
3565 50 97 1,4
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
5634 13 25 0,2
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
4134 0 0 0,0
14
()
виробництво електричного устатковання
3261 52 102 1,6
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
4103 24 47 0,6
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
3944 0 0 0,0
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
3608 41 81 1,1
18
()
Оцінки надійності показника «Середня заробітна плата штатного працівника» за березень 2015 року за видами економічної діяльності у промисловості
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
5929 0 0 0,0
20
()
Переробна промисловість
4193 8 15 0,2

Страницы: