Змінити режим перегляду


Оцінки надійності показника «Середньооблікова кількість штатних працівників» за березень 2015 року за видами економічної діяльності у промисловостіНАЗВА Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб
Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб
Коефіцієнт варіації (CV), у %
1
()
Промисловість
2039,2 3 5,8 0,1
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
327,1 0,3 0,7 0,1
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
118,6 1 2 0,9
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
115,3 0 0 0
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
290,5 1,3 2,6 0,5
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
70,3 0,9 1,8 1,3
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
25,3 0 0 0
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
62,9 0,4 0,8 0,7
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
20,6 0 0 0
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
114,1 1,1 2,2 1
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
241,5 0,9 1,8 0,4
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
30,1 0 0 0
14
()
виробництво електричного устатковання
54,3 0,4 0,8 0,8
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
124 0,8 1,5 0,6
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
146,6 0 0 0
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
94,7 1,1 2,2 1,2
18
()
Оцінки надійності показника «Середньооблікова кількість штатних працівників» за березень 2015 року за видами економічної діяльності у промисловості
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
246,6 0 0 0
20
()
Переробна промисловість
1346,9 2,8 5,4 0,2

Страницы: