Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб

Середньооблікова кількість штатних працівників у % до лютого

Середня кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості у % до кількості штатних працівників відповідного виду діяльності

Середня кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості тис. осіб

Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2015 рокуНАЗВА Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб
Середньооблікова кількість штатних працівників у % до лютого
Середня кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості тис. осіб
Середня кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості у % до кількості штатних працівників відповідного виду діяльності
1
()
Промисловість
2039,2 99,9 1894,5 92,9
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
327,1 97,6 321,4 98,2
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
118,6 100,5 114,8 96,8
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
115,3 111,3 100,4 87,1
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
290,5 101,0 273,8 94,2
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
72,0 99,6 65,9 91,5
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
70,3 99,2 67,2 95,6
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
25,3 99,9 23,5 92,9
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
62,9 99,6 58,8 93,5
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
20,6 99,3 20,5 99,6
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
114,1 99,6 104,8 91,8
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
241,5 98,9 221,7 91,8
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
30,1 99,2 27,5 91,2
14
()
виробництво електричного устатковання
54,3 98,3 44,1 81,2
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
124,0 98,6 112,8 91,0
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
146,6 100,1 125,8 85,8
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
94,7 97,7 86,8 91,7
18
()
Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2015 року
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
246,6 105,0 225,1 91,3
20
()
Переробна промисловість
1346,9 99,5 1233,2 91,6

Страницы: