Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Нараховано в середньому працівнику у % до мінімальної заробітної плати (1218 грн.)

Нараховано в середньому працівнику довідково: лютий, грн.

Нараховано в середньому працівнику у % до середнього рівня по економіці

Нараховано в середньому працівнику у % до березня 2014р.

Нараховано в середньому працівнику у % до лютого

Нараховано в середньому працівнику березень, грн.

Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2015 рокуНАЗВА Нараховано в середньому працівнику березень, грн.
Нараховано в середньому працівнику у % до лютого
Нараховано в середньому працівнику у % до березня 2014р.
Нараховано в середньому працівнику у % до середнього рівня по економіці
Нараховано в середньому працівнику у % до мінімальної заробітної плати (1218 грн.)
Нараховано в середньому працівнику довідково: лютий, грн.
1
()
Промисловість
4578 112,6 117,1 118,5 375,9 4065
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5604 116,0 109,2 145,1 460,1 4831
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
3311 108,0 115,6 85,7 271,8 3065
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
5871 103,3 101,9 152,0 482,0 5682
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
3902 107,2 121,9 101,0 320,3 3641
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
2552 104,2 133,6 66,1 209,6 2450
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
3396 106,4 120,6 87,9 278,8 3192
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
5542 106,9 113,3 143,5 455,0 5186
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
4469 105,3 118,5 115,7 366,9 4244
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
8419 120,4 142,4 217,9 691,2 6993
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
3565 107,4 121,7 92,3 292,7 3318
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
5634 123,6 132,0 145,8 462,6 4557
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
4134 111,7 135,0 107,0 339,4 3701
14
()
виробництво електричного устатковання
3261 108,8 110,9 84,4 267,7 2997
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
4103 118,2 131,8 106,2 336,8 3471
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
3944 113,0 128,0 102,1 323,8 3489
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
3608 108,0 119,6 93,4 296,2 3340
18
()
Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2015 року
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
5929 108,7 110,3 153,5 486,8 5453
20
()
Переробна промисловість
4193 112,7 125,6 108,5 344,3 3721

Страницы: