Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Нараховано в середньому працівнику штатного складу за оплачену годину у % до лютого

Нараховано в середньому працівнику штатного складу за оплачену годину грн.

Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць у % до заробітної плати штатного працівника відповідного виду діяльності

Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць у % до лютого

Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць грн.

Заробітна плата працівників з повною зайнятістю за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2015 рокуНАЗВА Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць грн.
Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць у % до лютого
Нараховано в середньому працівнику в еквіваленті повної зайнятості за місяць у % до заробітної плати штатного працівника відповідного виду діяльності
Нараховано в середньому працівнику штатного складу за оплачену годину грн.
Нараховано в середньому працівнику штатного складу за оплачену годину у % до лютого
1
()
Промисловість
5040 111,7 110,1 30,17 106,1
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5803 115,2 103,5 34,62 110,0
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
3497 106,8 105,6 20,82 100,7
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
6790 107,3 115,7 48,01 100,8
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
4270 106,6 109,4 25,52 101,0
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
2834 103,0 111,0 16,87 98,3
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
3716 105,8 109,4 22,04 100,6
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
6036 103,5 108,9 35,62 97,7
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
4897 105,0 109,6 29,04 99,4
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
8873 118,9 105,4 53,13 112,9
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
4015 105,1 112,6 23,87 99,2
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
6227 124,1 110,5 36,36 116,4
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
4699 110,7 113,7 28,11 105,5
14
()
виробництво електричного устатковання
4126 103,1 126,5 24,77 98,5
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
4616 115,4 112,5 27,28 110,1
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
4688 111,6 118,9 27,13 107,4
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
4085 107,4 113,2 24,58 101,8
18
()
Заробітна плата працівників з повною зайнятістю за видами економічної діяльності у промисловості за березень 2015 року
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
6602 109,6 111,4 42,17 103,7
20
()
Переробна промисловість
4699 111,4 112,1 27,83 105,8

Страницы: