Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до оплаченого часу

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до березня 2014р.

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до лютого

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника усього, годин

Відпрацьований робочий час за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2015 рокуНАЗВА Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника усього, годин
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до лютого
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до березня 2014р.
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника у % до оплаченого часу
1
()
Промисловість
139 106,8 103,3 91,7
2
()
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153 105,4 103,6 94,3
3
()
Водопостачання каналізація, поводження з відходами
150 107,5 104,6 94,6
4
()
з них добування кам’яного та бурого вугілля
100 101,9 87,8 81,4
5
()
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
145 106,4 103,3 94,6
6
()
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
142 103,7 109,0 93,8
7
()
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
146 106,1 104,2 94,5
8
()
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
136 110,4 94,6 87,6
9
()
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
144 106,8 103,7 93,5
10
()
виробництво основних фармацев- тичних продуктів і фармацевтичних препаратів
154 107,8 106,5 97,0
11
()
виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції
140 109,6 105,8 93,9
12
()
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
136 109,7 99,7 88,0
13
()
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
139 105,7 110,0 94,4
14
()
виробництво електричного устатковання
118 111,6 96,8 90,0
15
()
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
139 107,5 105,6 92,7
16
()
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
123 106,6 101,5 84,7
17
()
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання
138 106,9 104,6 94,1
18
()
Відпрацьований робочий час за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2015 року
19
()
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
121 105,7 98,7 86,1
20
()
Переробна промисловість
138 107,5 103,2 91,7

Страницы: