Змінити режим перегляду


Фонд оплати праці за видами економічної діяльності у січні-березні 2015 рокуНАЗВА Нарахований фонд оплати праці січень-березень, млн.грн.
Нарахований фонд оплати праці березень усього, млн.грн.
Нарахований фонд оплати праці березень у т.ч. штатним працівникам, % до загального фонду
1
()
Промисловість
26635,5 9547,7 97,8
2
()
Будівництво
1798,2 641,0 93,9
3
()
Оптова та роздрібна торгівля ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8854,2 3097,4 96,7
4
()
Тимчасове розміщування й організація харчування
567,5 203,4 96,5
5
()
Інформація та телекомунікації
2963,3 998,5 95,5
6
()
Фінансова та страхова діяльність
5051,0 1700,5 96,8
7
()
Операції з нерухомим майном
1035,5 363,0 93,6
8
()
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1854,4 636,6 94,5
9
()
Державне управління й оборона обов’язкове соціальне страхування
5324,4 1901,1 98,5
10
()
Освіта
11826,3 4077,1 97,1
11
()
Надання інших видів послуг
339,3 118,8 90,9
12
()
з них сільське господарство
2958,4 1111,7 95,3
13
()
у тому числі наземний і трубопровідний транспорт
2805,8 970,9 98,2
14
()
водний транспорт
45,4 16,8 96,4
15
()
авіаційний транспорт
344,7 132,2 98,4
16
()
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
4441,0 1569,6 98,1
17
()
поштова та кур’єрська діяльність
490,4 170,1 99,3
18
()
з неї наукові дослідження та розробки
1286,8 453,9 95,4
19
()
з них охорона здоров’я
6516,5 2243,0 98,1
20
()
з них діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
729,9 250,9 94,8
21
()
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
387,7 133,3 98,4
22
()
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
3656,0 1391,6 94,5
23
()
Фонд оплати праці за видами економічної діяльності у січні-березні 2015 року
24
()
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
8127,3 2859,6 98,2
25
()
Професійна, наукова та технічна діяльність
4762,4 1684,7 95,4
26
()
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
7248,1 2497,6 97,8
27
()
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2023,3 662,1 95,5

Страницы: