Змінити режим перегляду


Оцінки надійності показника «Середня заробітна плата штатного працівника» за березень 2015 року за видами економічної діяльностіНАЗВА Нараховано в середньому працівнику, грн.
Стандартна похибка вибірки (SE), грн.
Гранична похибка вибірки (LSE), грн.
Коефіцієнт варіації (CV), у %
1
()
Промисловість
4578 6 11 0,1
2
()
Будівництво
3217 70 138 2,2
3
()
Оптова та роздрібна торгівля ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
4261 84 164 2,0
4
()
Тимчасове розміщування й організація харчування
2732 21 41 0,8
5
()
Інформація та телекомунікації
6923 178 349 2,6
6
()
Фінансова та страхова діяльність
8008 47 93 0,6
7
()
Операції з нерухомим майном
3670 150 294 4,1
8
()
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2977 23 45 0,8
9
()
Державне управління й оборона обов’язкове соціальне страхування
3765 37 73 1,0
10
()
Освіта
2728 5 9 0,2
11
()
Надання інших видів послуг
3447 170 334 4,9
12
()
з них сільське господарство
2731 36 70 1,3
13
()
у тому числі наземний і трубопровідний транспорт
3708 20 39 0,5
14
()
водний транспорт
4579 0 0 0,0
15
()
авіаційний транспорт
18669 0 0 0,0
16
()
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
4878 26 52 0,5
17
()
поштова та кур’єрська діяльність
2078 0 0 0,0
18
()
з неї наукові дослідження та розробки
4420 14 26 0,3
19
()
з них охорона здоров’я
2490 3 7 0,1
20
()
з них діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
2780 28 54 1,0
21
()
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
2626 25 49 0,9
22
()
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2925 32 62 1,1
23
()
Оцінки надійності показника «Середня заробітна плата штатного працівника» за березень 2015 року за видами економічної діяльності
24
()
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
4226 15 29 0,3
25
()
Професійна, наукова та технічна діяльність
6508 242 475 3,7
26
()
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2473 3 7 0,1
27
()
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3854 27 54 0,7

Страницы: