Змінити режим перегляду


Оцінки надійності показника «Середньооблікова кількість штатних працівників» за березень 2015 року за видами економічної діяльностіНАЗВА Середньо- облікова кіль- кість штатних працівників, тис. осіб
Стандартна похибка вибірки (SE), тис. осіб
Гранична похибка вибірки (LSE), тис. осіб
Коефіцієнт варіації (CV), у %
1
()
Промисловість
2039,2 3,0 5,8 0,1
2
()
Будівництво
187,2 2,4 4,8 1,3
3
()
Оптова та роздрібна торгівля ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
703,1 4,2 8,3 0,6
4
()
Тимчасове розміщування й організація харчування
71,8 1,2 2,4 1,7
5
()
Інформація та телекомунікації
137,8 1,3 2,6 1,0
6
()
Фінансова та страхова діяльність
205,6 0,5 1,0 0,2
7
()
Операції з нерухомим майном
92,6 1,7 3,4 1,9
8
()
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
202,1 1,9 3,6 0,9
9
()
Державне управління й оборона обов’язкове соціальне страхування
497,4 6,6 12,9 1,3
10
()
Освіта
1450,7 4,7 9,3 0,3
11
()
Надання інших видів послуг
31,3 0,9 1,8 2,9
12
()
з них сільське господарство
388,0 3,2 6,3 0,8
13
()
у тому числі наземний і трубопровідний транспорт
257,1 1,6 3,1 0,6
14
()
водний транспорт
3,5 0,0 0,0 0,0
15
()
авіаційний транспорт
7,0 0,0 0,0 0,0
16
()
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
315,6 1,8 3,6 0,6
17
()
поштова та кур’єрська діяльність
81,2 0,0 0,0 0,0
18
()
з неї наукові дослідження та розробки
98,0 0,8 1,6 0,9
19
()
з них охорона здоров’я
883,8 2,2 4,3 0,2
20
()
з них діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
85,6 1,7 3,4 2,0
21
()
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
49,9 1,9 3,6 3,7
22
()
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
449,5 3,2 6,3 0,7
23
()
Оцінки надійності показника «Середньооблікова кількість штатних працівників» за березень 2015 року за видами економічної діяльності
24
()
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
664,4 1,7 3,3 0,3
25
()
Професійна, наукова та технічна діяльність
247,0 2,1 4,1 0,9
26
()
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
988,1 2,2 4,3 0,2
27
()
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
164,1 2,0 4,0 1,2

Страницы: