Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходівНАЗВА Опис
1
()
висновок
Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з вивезення побутових відходів, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки...
2
()
розцінки
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
3
()
пеня
До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:  суми безнадійної дебіторської заборгованості;  витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-м...
4
()
склад інших витрат з операційної діяльності
До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-м...
5
()
витрати із збуту
До складу витрат із збуту послуг включаються:  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:  оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відрядже...
6
()
установи
Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для к...
7
()
собівартість послуги
Економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства, що бере участь у здійсненні операцій поводження з побутовими відходами, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю...
8
()
організації
До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:  суми безнадійної дебіторської заборгованості;  витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-м...
9
()
коригування тарифів
Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорост...
10
()
Програма
Програма поводження з побутовими відходами передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технологій, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем...
11
()
прогноз
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін підприємства та на підставі планованих кошторисів...
12
()
штраф
До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:  суми безнадійної дебіторської заборгованості;  витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-м...
13
()
захоронення
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
14
()
інші необоротні матеріальні активи
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
15
()
інші необоротні нематеріальні активи
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
16
()
величина
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
17
()
розрахунок тарифів
Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі...
18
()
договір
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими...
19
()
знешкодження
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
20
()
відрядження
До складу витрат із збуту послуг включаються:  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:  оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відрядже...
21
()
валюта
До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:  суми безнадійної дебіторської заборгованості;  витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-м...
22
()
оклад
До складу прямих витрат з оплати праці включаються:  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатни...
23
()
плановані витрати
Витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону...
24
()
операційна діяльність
Основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової
25
()
фінансові
26
()
матеріальні
27
()
постійні розподілені загальновиробничі
28
()
витрати які не включаються до валових витрат
Витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" розміри, не включаються до розрахунку тарифів...
29
()
нормування витрат і втрат ресурсів
Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до галузевих нормативів
30
()
плановані витрати з операційної діяльності
До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована собівартість реалізованих послуг; адміністративні витрати, витрати із збуту послуг та інші операційні витрати...
31
()
витрати пов'язані з основною діяльністю
32
()
планована собівартість реалізованих послуг
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються у разі їх виникнення до складу планованої собівартості реалізованих послуг...
33
()
витрати об'єктивне нормування яких неможливе
34
()
паливо
До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням: палива та електроенергії
35
()
електроенергія
У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропо...
36
()
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу
До складу прямих витрат з оплати праці включаються:  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатни...
37
()
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
До складу інших прямих витрат включаються: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу; амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення...
38
()
інші необоротні матеріальні і нематеріальні активи
39
()
інші виробничі витрати
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
40
()
управління виробництвом
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
41
()
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
42
()
ремонт
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
43
()
експлуатація
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
44
()
оренда основних засобів та інших необоротних активів
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
45
()
пожежна і сторожова охорона об'єктів виробничого призначення
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
46
()
утримання санітарних зон
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
47
()
оплата послуг інших спеціалізованих підприємств
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
48
()
освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
49
()
виконання регламентних робіт
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
50
()
опалення
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
51
()
освітлення
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
52
()
дезінфекція
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
53
()
дератизація виробничих приміщень
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
54
()
вивезення сміття
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
55
()
інші витрати пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
56
()
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)...
57
()
забезпечення охорони праці
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
58
()
дотримання вимог техніки безпеки
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
59
()
послуги інших підприємств
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
60
()
обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
61
()
службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
62
()
послуги зв'язку
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
63
()
охорона навколишнього середовища
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
64
()
удосконалення технології та виробництва
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
65
()
витрати пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
66
()
утримання апарату управління та персоналу
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
67
()
канцелярські витрати
До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)...
68
()
розв'язання спорів у судах
До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)...
69
()
передплата періодичних професійних видань тощо
До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)...
70
()
оплата праці та сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
71
()
оплата службових відряджень персоналу
72
()
оплата інформаційних послуг
До складу витрат із збуту послуг включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з: оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відрядже...
73
()
виготовлення розрахункових документів
До складу витрат із збуту послуг включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з: оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відрядже...
74
()
амортизація та утримання основних засобів
75
()
інші витрати з операційної діяльності
76
()
сплата відсотків за користування кредитами
До фінансових витрат належать витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності...
77
()
витрати за договором фінансового лізингу
До фінансових витрат належать витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності...
78
()
витрати пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності
До фінансових витрат належать витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності...
79
()
створення резервного капіталу що спрямовується на капітальні інвестиції
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
80
()
здійснення капітальних вкладень
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
81
()
вивезення побутових відходів
82
()
виробнича собівартість послуг
Планована виробнича собівартість послуг з вивезення побутових відходів - прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати...
83
()
формування тарифів на послуги
Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрах...
84
()
зміна обсягів надання послуг в результаті економічного розвитку населеного пункту
85
()
підвищення вимог щодо якості послуг
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
86
()
підвищення рівня технологічного процесу поводження з побутовими відходами
87
()
заміна амортизованого обладнання
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
88
()
здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
89
()
система управління
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:  зміна обсягів надання ...
90
()
матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності
91
()
калькулювання собівартості послуг
Калькулювання собівартості послуг здійснюється у розрахунку на рік
92
()
змінні загальновиробничі витрати
До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати...
93
()
витрати з оплати праці
94
()
збут послуг
Витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг
95
()
тарифи на послуги
Тарифи на послуги - грошовий вираз витрат із збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів, розрахований на основі економічно обґр...
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
96
()
коригування тарифів на послуги
97
()
Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
98
()
тарифи. які встановлюються на рівні повної собівартості послуг
99
()
основна діяльність підприємства
100
()
планування витрат з оплати праці працівників
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими...
101
()
обслуговування та управління підприємства
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
102
()
встановлені на підприємстві ставки (оклади)
103
()
виконання програми розвитку підприємства
104
()
матеріально-технічне забезпечення господарської діяльності
105
()
інвестиційна діяльность
До фінансових витрат належать витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності...
106
()
планована виробнича собівартість послуг
Планована виробнича собівартість послуг з вивезення побутових відходів - прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати...
107
()
одиниця калькулювання собівартості послуги
Одиниця калькулювання собівартості послуги - 1 куб. метр або 1 тонна (за наявності вагового обладнання) побутових відходів.  де Qп - запланований обсяг надання послуги, куб. метрів або тонн  (за наявності вагового обладнання)...
108
()
Порядок формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
109
()
збирання
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
110
()
зберігання
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
111
()
перевезення
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
112
()
перероблення
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
113
()
утилізація
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
114
()
знешкодження та захоронення
115
()
тверді
116
()
великогабаритні
117
()
ремонтні
118
()
рідкі
119
()
програма поводження з побутовими відходами
120
()
норми і розцінки з оплати праці
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
121
()
планування витрат з оплати праці працівників підприємства
122
()
нематеріальні
123
()
вимоги щодо надання послуг
124
()
надання висновоку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат
125
()
розрахунок амортизації основних засобів
126
()
техніко-економічні розрахунки
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-план, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів...
127
()
бізнес-план
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-план, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів...
128
()
висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат
129
()
економічні особливості регіону
130
()
природно-кліматичні особливості регіону
131
()
рух основних засобів
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді...
132
()
рівень рентабельності
Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для к...
133
()
утримання основних засобів
134
()
плановані витрати підприємства
135
()
здійснення операцій поводження з побутовими відходами
136
()
витрати із здійснення капітальних вкладень
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
137
()
удосконалення технологій
138
()
оплата праці
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими...
139
()
удосконалення операційно-виробничого планування
140
()
системи управління
141
()
основна заробітна плата виробничого персоналу
142
()
тарифні ставки (оклади) на підприємстві
143
()
робітники
До складу прямих витрат з оплати праці включаються:  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатни...
144
()
посадові оклади для керівників
145
()
фахівці
До складу прямих витрат з оплати праці включаються:  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатни...
146
()
технічні службовці
147
()
матеріальні ресурси
148
()
паливно-енергетичних ресурсів
149
()
джерела інвестиційних ресурсів
150
()
трудові ресурси
151
()
амортизаційні відрахування для розрахунку тарифів на послуги
152
()
розподілених
153
()
нерозподілених
154
()
сума безнадійної дебіторської заборгованості
155
()
суми неустойки (штраф. пеня)
156
()
нестача та втрати від пошкодження цінностей
157
()
пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти
158
()
втрати від операційної курсової різниці
159
()
спонсорська та благодійна допомога
160
()
собівартість реалізованих виробничих запасів
161
()
відраховування профспілковими організаціями для проведення культурно-масової роботи і фізкультурно-оздоровчої діяльності
162
()
профспілкові організації
163
()
проведення культурно-масової роботи
164
()
фізкультурно-оздоровча діяльность
165
()
розрахунок амортизації
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді...
166
()
необоротні матеріальні
167
()
необоротні нематеріальні
168
()
джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку
169
()
сплата податку на прибуток підприємств
170
()
спрямування частини прибутку на технічне переоснащення підприємств
171
()
плановий прибуток
172
()
державні і галузеві нормативи (норми) витрат ресурсів
173
()
техніко-економічні розрахунк
174
()
кошториси
175
()
фактичний
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
176
()
прогнозований
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
177
()
нормативи витрат з управління та обслуговування виробництва
178
()
нормативи використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів
179
()
плановані кошториси
180
()
прогнозні індекси цін підприємства
181
()
діючі ціни (тарифи) на паливно-енергетичні ресурси
182
()
Державна інспекція з контролю за цінами
183
()
річні плани надання послуг
184
()
техніко-економічні розрахунків
185
()
ставки податків і зборів (обов'язкові платежі)
186
()
ціни у планованому періоді
187
()
джерела фінансування капітальних інвестицій
188
()
постійні розподілені загальновиробничі витрати
До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати...
189
()
нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати...
190
()
матеріальні витрати
191
()
витрати на паливо та електроенергію
192
()
витрати з основної заробітної плати персоналу
193
()
тарифні ставки
194
()
відрядні розцінки для робітників
195
()
посадові оклади для керівників. фахівців. технічних службовців
196
()
податок на додану вартість
197
()
сума податку на додану вартість
198
()
ставки податків і зборів
199
()
податок на прибуток підприємств
200
()
автоматизація та механізація виробництва
201
()
підвищення рівня організації виробництва
202
()
підвищення умов організації праці
203
()
нормативи витрат з управління та обслуговування виробництв
204
()
планована собівартість послуг
205
()
річний план
206
()
планування витрат з оплати праці
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими...
207
()
галузеві
208
()
державні
209
()
технологічні регламенти
210
()
дотримання норм і гарантій
211
()
колективний договір
212
()
основна заробітна плата
213
()
додаткова заробітна плата
214
()
гарантійні та компенсаційні виплати
215
()
державне соціальне страхування
216
()
підготовка та перепідготовка кадрів
217
()
юридичні
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
218
()
аудиторські
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
219
()
розрахунково-касові обслуговування
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
220
()
послуги банків
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
221
()
обов'язкові платежі
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
222
()
тарифно-кваліфікаційний склад апарату управління
223
()
витрати на утримання апарату управління та персоналу
224
()
забезпечення господарської діяльності
225
()
технологічний процес
226
()
охорона праці
227
()
забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів
228
()
які підлягають амортизації
229
()
забезпечення прибутковості інвестованого капіталу
230
()
калькулювання
231
()
планована собівартості послуг
232
()
виробнича собівартості послуг
233
()
матеріальні та паливно-енергетичні ресурси
234
()
паливо та електроенергія
235
()
штатний розпис
236
()
тарифні ставки (оклади)
237
()
основна
238
()
додаткова
239
()
загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу
240
()
апарат управління та персоналу
241
()
утримання об'єктів соціальної інфраструктури
242
()
населення
Тарифи формуються для трьох груп споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів
243
()
бюджетні установи
244
()
інші споживачі
245
()
будівництво
Витрати із здійснення капітальних вкладень - витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством...
246
()
реконструкція
Витрати із здійснення капітальних вкладень - витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством...
247
()
модернізація основних фондів
Витрати із здійснення капітальних вкладень - витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством...
248
()
придбання нематеріальних активів
249
()
витрати на здійснення капітальних вкладень
250
()
технологічний процес надання послуг
251
()
зміна обсягів надання послуг
252
()
дотримання вимог стандартів
253
()
норми технологічних регламентів
254
()
державне соціальне страхування для виробничого персоналу
255
()
відсотки за користування отриманими кредитами
256
()
строк реалізації проектів
257
()
строк дії тарифів
258
()
строк передбачений для виконання програми розвитку підприємства
259
()
створення спеціальних інвестиційних фондів
260
()
основні фонди
261
()
спеціальні інвестиційні фонди
262
()
розвиток основних засобів та нематеріальних активів
263
()
застосування прогресивних енергозберігаючих технологій
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
264
()
підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування
265
()
реконструкція об'єктів
266
()
автоматизація і диспетчеризація
267
()
ресурсозбереження
268
()
підвищення екологічної безпеки і надійності роботи систем
269
()
операційно-виробниче планування
270
()
систем управління
271
()
фінансування капітальних інвестицій
272
()
інвестиційні ресурси
273
()
рівень інфляції
274
()
коригування індивідуальних складових витрат
275
()
механізм формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
276
()
забезпечення економічної обгрунтованості та прозорості запровадження механізму
277
()
витрати
У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:  витрати із здійснення капітальних вкладень - витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації...
278
()
ПОСТАНОВА КМУ від 26 липня 2006 р.N 1010
279
()
послуга
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
Тарифи на послуги - грошовий вираз витрат із збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів, розрахований на основі економічно обґр...
280
()
тариф
281
()
підприємство
Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрах...
282
()
діяльність
283
()
собівартість
284
()
відходи
Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг за кожною операцією поводження з побутовими відходами здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю...
285
()
оплата
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаютьс...
286
()
активи
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
287
()
надання
Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з вивезення побутових відходів, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки...
288
()
розрахунок
Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі...
289
()
урахування
Тарифи на послуги - грошовий вираз витрат із збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів, розрахований на основі економічно обґр...
290
()
засоби
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
291
()
здійснення
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
292
()
праця
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
293
()
ресурс
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-план, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів...
294
()
сума
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді...
295
()
відрахування
296
()
амортизація
297
()
прибуток
Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для к...
298
()
підстава
Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрах...
299
()
ціни
Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрах...
300
()
формування
301
()
податок
Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для к...
302
()
виробництво
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
303
()
планування
304
()
нормативи
Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до галузевих нормативів
305
()
норми
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
306
()
плата
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаютьс...
307
()
управління
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
308
()
забезпечення
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
309
()
собівартість послуг
310
()
використання
311
()
персонал
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
312
()
споживачі
Групи споживачів визначаються на основі оцінки економічної обґрунтованості розподілу витрат між групами споживачів
313
()
надання послуг
Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрах...
314
()
збут
Витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості послуг
315
()
вимоги
316
()
соціальне страхування
317
()
відсотки
318
()
строк
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
319
()
фонди
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
320
()
розвиток
До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів ...
321
()
заходи
Програма поводження з побутовими відходами передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технологій, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем...
322
()
технології
Програма поводження з побутовими відходами передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технологій, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем...
323
()
удосконалення
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:  зміна обсягів надання ...
324
()
джерела
До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-план, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів...
325
()
рівень
Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для к...
326
()
коригування
Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорост...
327
()
механізм
Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорост...
328
()
нормування
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін підприємства та на підставі планованих кошторисів...
329
()
капітальні вкладення
Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу вит...
330
()
$1
331
()
прямі витрати
До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати...
332
()
адміністративні витрати
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
333
()
планування витрат
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговуванн...
334
()
витрати з операційної діяльності
Витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з: оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу; оплатою інформаційних послуг; вигот...
Витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з: оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу; оплатою інформаційних послуг; виго...
335
()
прямі матеріальні витрати
До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням:  палива та електроенергії
336
()
прямі витрати з оплати праці
До складу прямих витрат з оплати праці включаються:  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатни...
337
()
інші прямі витрати
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
338
()
амортизація основних виробничих засобів
Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств...
339
()
загальновиробничі витрати
До складу загальновиробничих витрат включаються: 1) витрати, пов'язані з:  управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлен...
340
()
утримання
До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури...
341
()
$2
342
()
страхування
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
До складу інших прямих витрат включаються:  внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначенн...
343
()
обслуговування виробничого процесу
До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на...
344
()
інші витрати
345
()
витрати із збуту послуг
До складу витрат із збуту послуг включаються:  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:  оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відрядже...
346
()
$3
347
()
фінансові витрати
До фінансових витрат належать витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності...
348
()
річний план надання послуг
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:  зміна обсягів надання ...
349
()
обсяг надання послуг
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
350
()
техніко-економічні фактори
Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: зміна обсягів надання ...
351
()
повна планована собівартість послуг
Економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства, що бере участь у здійсненні операцій поводження з побутовими відходами (далі - підприємство), включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю...
Тарифи, які встановлюються на рівні повної собівартості послуг, фіксуються на один рік
352
()
$4
353
()
розрахунок тарифів на послуги
Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі...
354
()
групи споживачів
Тарифи формуються для трьох груп споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів
355
()
формування тарифів на послуги підприємством
У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку...
356
()
операції поводження з побутовими відходами
До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевог...
357
()
види побутових відходів
Тарифи на послуги визначаються окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі)...
358
()
інші необоротні активи
359
()
здійснення заходів
Програма поводження з побутовими відходами передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технологій, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем...
360
()
організація праці шляхом
361
()
відрядні розцінки
362
()
загальна сума постійних загальновиробничих витрат
363
()
активи пов'язані із збутом послуг
364
()
$5
365
()
$6
366
()
планова собівартість послуг
До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати...
367
()
$7
368
()
$8
369
()
оплата професійних послуг
{ Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2009-п ) від 08.07.2009 }  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;  утриманням основних засо...
370
()
заробітна плата
371
()
$9
372
()
$10
373
()
$11
374
()
заходи пов'язані з удосконаленням технологій
375
()
$12

Страницы: