Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послугиНАЗВА Опис
1
()
економічно обґрунтовані
Одноставковий тариф на теплову енергію — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання з ...
2
()
плановані
Загальні вимоги до формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання...
3
()
прямі
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам...
4
()
групування
Одиницею калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової енергії. При цьому групування витрат здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, з визначенням стру...
5
()
галузеві нормативи
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі де...
6
()
обсяг
У разі зміни ставок податків, зборів, розміру мінімальної заробітної плати, орендної плати (за об’єктами виробничого призначення), цін (тарифів) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяль...
7
()
на амортизацію
До повної планованої собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії включаються визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів....
8
()
планування
Планування витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю....
9
()
загальновиробничі
змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати: - витрати на управління виробництвом (оплата праці, розрахована згідно з вимогами цього пункту, та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата сл...
10
()
адміністративні
Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості з урахуванням витрат на збут.
11
()
загальногосподарські
До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством: витрати на утримання апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, ро...
12
()
на оплату праці
До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом послуг, а саме: витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; опл...
13
()
на оплату інформаційних послуг
До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом послуг, а саме: витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; опл...
14
()
на періодичну повірку
До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом послуг, а саме: витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам; відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; опл...
15
()
операційні
До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з операційною діяльністю централізованого водопостачання та водовідведення, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут...
16
()
фінансові
Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженими органами....
17
()
на збут
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам з урахуванням витрат на збут....
18
()
окремі
Адміністративні витрати розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій собівартості з урахуванням витрат на збут.
19
()
сума
У разі коли ліцензіат провадить діяльність лише з транспортування теплової енергії, сума річних витрат, що включаються до повної собівартості, та планованого річного прибутку ліцензованої діяльності з транспортування теплової енергії ділиться на планов...
20
()
межа
Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат....
21
()
води
Нд — норма витрат води з поливання дворів; Нг — норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб
22
()
розшифрування
Уповноважений суб’єкт подає НКРЕ засвідчені підписом керівника: звіт про результати господарської діяльності з детальним розшифруванням витрат, пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню, відповідними розрахунками та пояснювально...
23
()
транспортування
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку....
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо...
загальний тариф на транспортування природного газу — встановлений НКРЕ єдиний рівень вартості послуг із транспортування 1000 куб. метрів природного газу магістральними та розподільними трубопроводами територією України для всіх замовників таких послуг,...
24
()
постачання теплової енергії
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку....
25
()
палива
Нормування втрат теплової енергії в мережах теплопостачання та питомих витрат палива і електроенергії, які використовуються для виробництва та транспортування теплової енергії, здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до міжгалузе...
26
()
електроенергії
Нормування втрат теплової енергії в мережах теплопостачання та питомих витрат палива і електроенергії, які використовуються для виробництва та транспортування теплової енергії, здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до міжгалузе...
27
()
на придбання електричної енергії
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
28
()
мазут
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
29
()
вугілля
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
30
()
торф
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
31
()
на житлово-комунальні послуги
Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги
32
()
на водовідведення
тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення — вартість одиниці (1 куб. метр) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибу...
33
()
на послуги з утримання будинків
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — тариф на послуги) — вартість надання таких послуг, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та пода...
34
()
структура
труктура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського...
35
()
строк дії
У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімал...
36
()
діючі
Під час розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелам...
37
()
роздрібний
Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою: де i — група споживачів (перша група — суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи — підприємці, друга група — міське та сільське населення); j — клас напруги (визначаєть...
38
()
на виробництво теплової енергії
Розрахунок одноставкових тарифів на виробництво теплової енергії містить плановані річні витрати, що включаються до виробничої собівартості, адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати, що стосуються відповідного виду діяльності...
39
()
одноставкові
одноставковий тариф на теплову енергію — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання з ...
озрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води проводиться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку на планований річний обсяг реалізації...
40
()
двоставкові
двоставковий тариф на теплову енергію — грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної)
Формування статей витрат та їх коригування для розрахунку двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води здійснюється із застосуванням механізму формування тарифів на послуги з централізованого опалення і складається з: умов...
41
()
коригування
Формування статей витрат та їх коригування для розрахунку двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води здійснюється із застосуванням механізму формування тарифів на послуги з централізованого опалення і складається з: умов...
42
()
житлово-комунальні
Послуга з вивезення побутових відходів може бути визначена згідно з рішенням органу місцевого самоврядування як окрема комунальна послуга...
43
()
з централізованого опалення і постачання гарячої води
Цей Порядок застосовується під час установлення Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг та органами місцевого самоврядування (далі — уповноважені органи) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, посл...
44
()
утримання будинків
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — тариф на послуги) — вартість надання таких послуг, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та пода...
45
()
комунальна
Послуга з вивезення побутових відходів може бути визначена згідно з рішенням органу місцевого самоврядування як окрема комунальна послуга...
46
()
вартість надання
Інформація про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх вартість, структуру тарифу, його зміну з обґрунтуванням її необхідності доводиться до відома споживачів у порядку, затвердженому Мінрегіоном....
47
()
річні плани надання
Річні плани надання послуг з централізованого опалення складаються на підставі результатів діяльності за останні п’ять років, прогнозованих обсягів надання послуг з урахуванням укладених договорів із споживачами та інших техніко-економічних факторів, з...
48
()
джерела
До окремих прямих витрат, що включаються лише до тарифів на виробництво теплової енергії, належать: витрати на паливо (газ, мазут, вугілля, торф, інші види технологічного палива), активну і реактивну електричну енергію, що використовуються для технолог...
49
()
збут
Обсяг витрат на збут послуг з централізованого опалення визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому п...
До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом теплової енергії споживачам, а саме: витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут теплової енергії споживачам, розраховані відповідно до пункту 18 цьог...
50
()
втрати
Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складаються на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених із спо...
Нормування втрат теплової енергії в мережах теплопостачання та питомих витрат палива і електроенергії, які використовуються для виробництва та транспортування теплової енергії, здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до міжгалузе...
51
()
облік
Схвалена уповноваженими органами інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій із зазначенням об’єктів і пооб’єктних обсягів інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових ...
52
()
споживання
Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складаються на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених із спо...
53
()
придбання
До умовно-змінної частини тарифу включаються плановані прямі витрати на придбання технологічного палива і технологічної електроенергії для виробництва теплової енергії власними котельнями та придбання теплової енергії, встановлені НКРЕ витрати, що вклю...
54
()
виробник
У разі відхилення водно-хімічних параметрів теплоносія від нормативних витрати з промивання систем централізованого опалення (крім відкритих систем теплопостачання) відшкодовує виробник теплової енергії...
55
()
частка
Витрати теплової та електричної енергії на циркуляцію у розподільних, внутрішньобудинкових мережах і рушникосушильниках визначаються за розрахунком окремо для кожного будинку, а за відсутності даних розрахунків — як стала частка загальної суми витрат т...
56
()
циркуляція
Обсяг таких витрат визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у раз...
57
()
ринок
Роздрібний тариф, за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у беспосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних...
58
()
на електричну енергію
Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою: де i — група споживачів (перша група — суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи — підприємці, друга група — міське та сільське населення); j — клас напруги (визначаєть...
Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію
59
()
на централізоване водопостачання та водовідведення
Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
60
()
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
61
()
на природний газ для населення
Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення
62
()
із забезпеченням мінімальної заробітної плати
Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством; інші прямі витрати: - внески на загальнообов’яз...
63
()
теплової енергії
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку...
о повної планованої собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії включаються визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів....
64
()
плани
Розрахунок одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання проводиться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку на планований річний обс...
65
()
господарська
ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі — ліцензована діяльність)...
66
()
ліцензована
Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складаються на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених із спо...
67
()
операційна
Планування витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю...
68
()
ліцензіата
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку...
69
()
результати
Річні плани надання послуг з централізованого опалення складаються на підставі результатів діяльності за останні п’ять років, прогнозованих обсягів надання послуг з урахуванням укладених договорів із споживачами та інших техніко-економічних факторів, з...
70
()
підприємств
Витрати з вивезення побутових відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій, які розташовані в нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), (Впо) не включаються у розрахунок нормативних витрат, пов’язаних...
71
()
роздрібного тарифу на електричну енергію
Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію
72
()
техніко-економічні
інвестиційна програма — план використання коштів для здійснення інвестицій із зазначенням об’єктів та обсягів інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних заходів на планований період з відповідними техніко-економічними розраху...
73
()
повної собівартості
Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженими органами...
74
()
одноставкових тарифів
Розрахунок одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання проводиться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку на планований річний обс...
75
()
двоставкових тарифів
Розрахунок умовно-постійної частини двоставкових тарифів на теплову енергію проводиться шляхом ділення суми умовно-постійної частини витрат, що включаються до планованої повної собівартості, та відповідної частини планованого прибутку, зазначених у пун...
76
()
витрат
Під час розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелам...
77
()
прибутку підприємств
Розрахунок прибутку підприємств проводиться відповідно до затвердженого рівня рентабельності
78
()
тарифів
Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат...
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо...
79
()
виробнича
Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому ...
80
()
планована
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
81
()
повна
Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженими органами...
82
()
постачання
У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення...
тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витр...
83
()
витрати
Кількість теплової енергії, використаної для надання послуги з централізованого опалення, визначається за показниками приладів обліку, а в разі їх відсутності — шляхом проведення розрахунку за договірними технічними показниками системи опалення або для...
Нд — норма витрат води з поливання дворів; Нг — норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі де...
84
()
природний
загальний тариф на транспортування природного газу — встановлений НКРЕ єдиний рівень вартості послуг із транспортування 1000 куб. метрів природного газу магістральними та розподільними трубопроводами територією України для всіх замовників таких послуг,...
85
()
ціни
З метою встановлення роздрібних цін на природний газ для населення НКРЕ проводить аналіз: фактичних (за попередні три роки) та планованих обсягів споживання природного газу населенням у розрізі диференційованих груп за обсягами споживання з урахуванням...
86
()
планований
Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості, і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в нео...
Планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів
87
()
вироблення
Формування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат,...
88
()
надання
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — тариф на послуги) — вартість надання таких послуг, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та пода...
89
()
послуги
У разі відсутності приладів обліку вартість послуги з централізованого опалення визначається з розрахунку за 1 кв. метр опалюваної площі (1 куб. метр опалюваного об’єму)...
90
()
вивезення
Витрати з прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами визначаються на підставі даних калькуляції, складеної з урахуванням індивідуальних норм прибирання і вивезення...
91
()
обслуговування
Вартість обслуговування обладнання для підкачування води відшкодовує суб’єкт господарювання, у власності або на балансі чи в користуванні якого перебуває таке обладнання...
До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, розраховані відпо...
92
()
загальна
Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем....
93
()
виконання робіт
Витрати з промивання внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та вартість виконання робіт з гідравлічного випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення з урахуванням вартості води враховується під час визначення витрат...
94
()
абонентська
Формування двоставкового тарифу на теплову енергію здійснюється шляхом визначення грошового виразу умовно-змінної (вартість 1 Гкал спожитої теплової енергії) та умовно-постійної (абонентська плата за 1 Гкал/год. теплового навантаження) частин тарифу, з...
95
()
заробітна
Під час розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелам...
96
()
утримання
Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — тариф на послуги) — вартість надання таких послуг, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та пода...
97
()
технічні пристрої
Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів ...
98
()
садибного типу
Одиницею калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення є 1 Гкал теплової енергії, використаної балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживачів у забезпеченні нормативної температури повітря у ква...
99
()
житлові
Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення складається з: умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну частину витрат і визначається з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, використаної для централізованого опалення, або з...
100
()
базовий
Базовий період — календарний рік, який передує планованому періоду
101
()
попередні
Обсяг таких витрат визначається згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди, цін (тарифів) на них у планованому періоді, за винятком вартості зворотних відходів; - прямі витрати на оплату праці...
102
()
інвестиційна програма
Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уп...
103
()
управління
До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством: витрати на утримання апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, ро...
104
()
потреби
Одиницею калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення є 1 Гкал теплової енергії, використаної балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживачів у забезпеченні нормативної температури повітря у ква...
105
()
права
Під час диференціації обсягів природного газу та рівнів роздрібних цін НКРЕ проводить аналіз: пропозицій уповноваженого суб’єкта, громадян, їх об’єднань, суб’єктів господарювання, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади та о...
106
()
статей витрат
Формування статей витрат та їх коригування для розрахунку двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води здійснюється із застосуванням механізму формування тарифів на послуги з централізованого опалення і складається з: умов...
107
()
механізм
Механізм формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення передбачає: диференціацію таких цін залежно від річного обсягу споживання природного газу населенням та наявності/відсутності лічильників природного газу; збільшення на 10 відсотк...
108
()
планованих витрат
До умовно-постійної частини, що пов’язана з необхідністю підтримання в робочому стані системи централізованого опалення, включаються витрати, передбачені розділом “Формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізов...
109
()
паливно-енергетичні
Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурс...
110
()
матеріальні
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі де...
111
()
опалення
Кількість теплової енергії, використаної для надання послуги з централізованого опалення, визначається за показниками приладів обліку, а в разі їх відсутності — шляхом проведення розрахунку за договірними технічними показниками системи опалення або для...
112
()
диспетчеризації
вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном)...
113
()
теплопостачання
У разі відхилення водно-хімічних параметрів теплоносія від нормативних витрати з промивання систем централізованого опалення (крім відкритих систем теплопостачання) відшкодовує виробник теплової енергії....
114
()
цільове
Складова частина планованого прибутку, призначена для погашення основної суми запозичень, використаних для забезпечення провадження ліцензованої діяльності, визначається лише за тими запозиченнями (договорами), цільове використання яких узгоджено з упо...
115
()
план
інвестиційна програма — план використання коштів для здійснення інвестицій з визначенням об’єктів та обсягів інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових засобів обліку води), джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних захо...
116
()
нормативи
Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробницт...
117
()
енергії
Під час розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелам...
118
()
коштів
Схвалена уповноваженими органами інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій із зазначенням об’єктів і пооб’єктних обсягів інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових ...
119
()
витрата
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: базовий період — календарний рік, який передує планованому періоду; двоставковий тариф на теплову енергію — грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної); інвестицій...
120
()
Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869
121
()
послуга
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: базовий період — календарний рік, який передує планованому періоду; двоставковий тариф на теплову енергію — грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної); інвестицій...
122
()
енергія
Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води...
123
()
порядок
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування вжити заходів до неухильного дотримання затверджених цією постановою порядків...
124
()
діяльність
Обсяг витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами елек...
Витрати з вивезення побутових відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій, які розташовані в нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), (Впо) не включаються у розрахунок нормативних витрат, пов’язаних...
125
()
вода
ПОРЯДОК формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої вод...
126
()
газ
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення
127
()
прибуток
Визначення планованого прибутку для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
128
()
вартість
Формування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат,...
129
()
плата
умовно-постійна частина двоставкового тарифу — абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробниц...
130
()
будинок
Одиницею калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення є 1 Гкал теплової енергії, використаної балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживачів у забезпеченні нормативної температури повітря у ква...
131
()
період
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі де...
132
()
підприємство
До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, розраховані відпо...
133
()
споживач
Розрахунок одноставкових тарифів на постачання теплової енергії проводиться виходячи з планованих річних витрат, що включаються до виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, що стосуют...
134
()
ресурс
У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення...
135
()
система
Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складаються на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії з урахуванням укладених із спо...
136
()
використання
Обсяг витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами елек...
137
()
питомі
Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурс...
138
()
прямі матеріальні
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива)...
139
()
між видами господарської діяльності
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку....
140
()
розподіл
Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку...
Розподіл прибутку між умовно-постійною і умовно-змінною частинами здійснюється відповідно до пункту 89 цього Порядку
141
()
на придбання палива
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
142
()
формування
орядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води...
До умовно-постійної частини, що пов’язана з необхідністю підтримання в робочому стані системи централізованого опалення, включаються витрати, передбачені розділом “Формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізов...
143
()
$1
144
()
розрахунок
Під час розрахунку нормативних витрат враховуються: середньомісячні витрати з оплати праці (далі — заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат; плановані трудовитрати, що не можуть перевищува...
Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії проводиться шляхом ділення суми планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та планованого річного прибутку від ліцензованої діяльності з транспортування теплової енергії на су...
Цей Порядок застосовується під час установлення Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг та органами місцевого самоврядування (далі — уповноважені органи) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, посл...
Розрахунок прибутку підприємств проводиться відповідно до затвердженого рівня рентабельності.
145
()
тариф
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання — вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахування...
Одиницею калькулювання собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води є 1 куб. метр води, підігрітої до нормативної температури...
146
()
на централізоване водопостачання
Цей Порядок застосовується під час установлення Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг та органами місцевого самоврядування (далі — уповноважені органи) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природ...
147
()
на теплову енергію
Визначення планованого прибутку для врахування в тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
Формування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат,...
148
()
$2
149
()
теплова
Цей Порядок не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками, що використовують нетрадиційні або відно...
150
()
електрична
Обсяг витрат, пов’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, визначається з урахуванням витрат на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами елек...
151
()
виробництво
До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходя...
Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо...
152
()
$3
153
()
собівартість
До повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води включаються визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів....
умовно-постійна частина двоставкового тарифу — абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробниц...
Одиницею калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової енергії
154
()
$4
155
()
формування тарифів
Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ...
156
()
$5
157
()
$6
158
()
$7

Страницы: