Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інформатика 6 класНАЗВА
1
()
алгоритм
2
()
виконавці алгоритмів
3
()
формальне виконання алгоритму
4
()
форми подання алгоритмів
5
()
алгоритми в нашому житті
6
()
алгоритм та програма
7
()
середовище виконання алгоритму
8
()
складання алгоритмів
9
()
виконання алгоритмів
10
()
система команд виконавця
11
()
поняття команди
12
()
план виконання завдання
13
()
об’єкти та події
14
()
поняття операційної системи
15
()
інтерфейс операційної системи
16
()
поняття файлової системи
17
()
об’єкти файлової системи
18
()
операції над об’єктами файлової системи
19
()
операції над групами об’єктів
20
()
відновлення вилучених об’єктів
21
()
пошук об’єктів файлової системи
22
()
поняття типу файлу
23
()
об’єкти мультимедіа
24
()
мультимедійні програвачі
25
()
засоби перегляду зображень
26
()
галузі використання мультимедіа
27
()
пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа
28
()
копіювання об’єктів мультимедіа
29
()
властивості графічних зображень
30
()
основні операції над зображеннями
31
()
перегляд зображень
32
()
середовище текстового процесора
33
()
режими роботи в середовищі текстового процесора
34
()
поняття текстового документа
35
()
створення/ відкривання і збереження текстового документа
36
()
алгоритм опрацювання текстового документа
37
()
довідкова система текстового процесора
38
()
вставляння графічних об’єктів
39
()
попередній перегляд текстового документу/ друк
40
()
редагування текстового документа
41
()
форматування текстового документа
42
()
виділення фрагментів тексту
43
()
робота з фрагментом тексту
44
()
введення і редагування тексту
45
()
пошук та заміна фрагментів в тексті
46
()
вбудовані функції
47
()
форматування символів та абзаців
48
()
вставляння схем/діаграм
49
()
перевірка правопису
50
()
поняття ключового слова
51
()
виправляння помилок
52
()
призначення комп'ютерних мереж
53
()
поняття про глобальну мережу Інтернет
54
()
основні служби Інтернету
55
()
поняття пошукової системи
56
()
пошук потрібних відомостей
57
()
простий пошук
58
()
алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів
59
()
правила безпечного користування Інтернетом
60
()
авторське право
61
()
поняття користувача й сеансу користувача
62
()
локальна мережа
63
()
збереження зображень
64
()
збереження веб-сторінок та їх фрагментів
65
()
поняття веб-сторінки та її адреси
66
()
створення списку сайтів
67
()
типи комп’ютерних мереж
68
()
інтернет-енциклопедії
69
()
інтернет-словники
70
()
онлайн- перекладачі
71
()
Алгоритми та їх виконавці
72
()
Інформатика 6 клас
73
()
Поняття операційної системи
74
()
Мультимедіа
75
()
Текстовий процесор
76
()
Комп’ютерні мережі

Страницы: