Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інформатика 7 класНАЗВА
1
()
електронна скринька
2
()
електронне листування
3
()
етикет електронного листування
4
()
електронне листування з використанням веб-інтерфейсу
5
()
електронна адреса поштової скриньки
6
()
створення електронної скриньки
7
()
правила безпечного користування електронною скринькою
8
()
повідомлення
9
()
адресна книжка та списки розсилання
10
()
операції над папками
11
()
операції над листами
12
()
відкривання/ перегляд і збереження електронної книги
13
()
поштова служба Інтернету
14
()
поняття моделі
15
()
типи моделей
16
()
побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах
17
()
форми подання інформаційної моделі
18
()
етапи побудови інформаційної моделі
19
()
структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань
20
()
карти знань
21
()
редактор карт знань
22
()
поняття предметної галузі
23
()
алгоритми
24
()
алгоритми з повторенням
25
()
складання та виконання алгоритмів
26
()
алгоритми з розгалуженням
27
()
базові алгоритмічні структури
28
()
висловлювання
29
()
істинні та хибні висловлювання
30
()
умовне висловлювання
31
()
таблиці/ електронні таблиці
32
()
об‘єкти електронної таблиці
33
()
виконання обчислень
34
()
табличний процесор/ його призначення
35
()
адресація в середовищі табличного процесора
36
()
діаграми у середовищі табличного процесора
37
()
уведення/ редагування та форматування даних
38
()
способи навігації на аркуші табличного процесора
39
()
способи навігації в книжці табличного процесора
40
()
аналіз даних/ поданих на діаграмі
41
()
створення діаграм
42
()
іменовані комірки і діапазони
43
()
уведення даних до комірок
44
()
форматування даних/ клітинок і діапазонів комірок
45
()
типи даних
46
()
правила запису формул
47
()
копіювання і переміщення формул
48
()
модифікація формул
49
()
вбудовані функції
50
()
опрацювання числових даних за алгоритмом
51
()
навчальний проект
52
()
Електронне листування
53
()
Інформатика 7 клас
54
()
Моделювання
55
()
Алгоритми з повторенням і розгалуженням
56
()
Табличний процесор
57
()
Розв’язування компетентнісних задач
58
()
Виконання індивідуальних навчальних проектів

Страницы: