Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інформатика 8 класНАЗВА
1
()
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
2
()
кодування та декодування повідомлень
3
()
двійкове кодування
4
()
кодування символів
5
()
кодування графічних даних
6
()
кодування звукових даних
7
()
одиниці вимірювання довжини двійкового коду
8
()
архіватори
9
()
типи архівів
10
()
операції над архівами
11
()
поняття колірної моделі
12
()
види стиснення даних
13
()
архівування та розархівування даних
14
()
алгоритми опрацювання табличних величин
15
()
колективний навчальний проект
16
()
створення персонального навчального середовища
17
()
елементи табличних величин
18
()
моделювання зв’язків між записами і таблицями
19
()
запити на вибірку даних
20
()
параметричні запити
21
()
використання запитів і фільтрів
22
()
історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів
23
()
процесор/ його будова та призначення
24
()
класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення
25
()
ліцензії на програмне забезпечення/ їх типи
26
()
поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення
27
()
проблеми сумісності програмного забезпечення
28
()
системне програмне забезпечення
29
()
службове програмне забезпечення
30
()
пристрої введення та виведення даних
31
()
форматування та копіювання дисків
32
()
технічні характеристики складових комп’ютера
33
()
поняття мови програмування
34
()
складові мови програмування
35
()
види сучасних комп’ютерів та їх застосування
36
()
класифікація основні функції та складові операційних систем
37
()
архітектура комп’ютера
38
()
покоління електронних обчислювальних машин
39
()
поняття про ядро операційної системи
40
()
поняття про інтерфейс користувача
41
()
поняття про драйвери та утиліти
42
()
пам'ять комп’ютера
43
()
канали новин
44
()
фільтрація даних
45
()
безпечне зберігання даних
46
()
резервне копіювання даних
47
()
резервне відновлення даних
48
()
безпечне видалення даних
49
()
опрацювання даних як інформаційний процес
50
()
опрацювання текстових даних
51
()
алгоритм опрацювання текстового документа
52
()
формати файлів
53
()
форматування списків/ таблиць/ колонок
54
()
шаблони документів
55
()
структура документа
56
()
робота з кількома документами
57
()
створення текстового документа
58
()
автоматизоване створення змісту та покажчиків
59
()
вставка діаграм з електронних таблиць
60
()
вставка формул
61
()
стильове оформлення абзаців
62
()
колонтитули
63
()
вставка символів та спеціальних знаків
64
()
недруковані знаки
65
()
групування і вирівнювання об’єктів
66
()
формати аудіо- та відеофайлів
67
()
створення аудіо-/ відео фрагментів
68
()
побудова аудіо- та відеоряду
69
()
налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
70
()
створення відеокліпу
71
()
пристрої мультимедійного обладнання
72
()
сервіси публікування відеофайлів
73
()
програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа
74
()
засоби перетворення аудіо- та відеоформатів
75
()
етапи розробки презентації
76
()
критерії оцінювання презентації
77
()
макети слайдів
78
()
стильове оформлення слайдів
79
()
елементи дизайну презентацій
80
()
діаграми у презентаціях
81
()
використання діаграми у презентаціях
82
()
проектування та розробка розгалужених презентацій
83
()
гіперпосилання і елементи управління в презентаціях
84
()
відеокліпи/ звукові ефекти і мовний супровід слайдової презентації
85
()
вбудовані та зв’язані об’єкти в презентаціях
86
()
управління показом презентації
87
()
друк презентації
88
()
опрацювання об’єктів мультимедіа
89
()
алгоритми опрацювання величин
90
()
складання алгоритмів опрацювання величин
91
()
величини / їх властивості
92
()
прості типи величин
93
()
величини логічного типу/ операції над ними
94
()
величини числового типу/ операції над ними
95
()
опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
96
()
обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора
97
()
друкування електронної таблиці
98
()
шаблони таблиць
99
()
упорядковування даних у таблицях
100
()
створення та налагодження діаграм
101
()
умовне форматування
102
()
автоматичні та розширені фільтри
103
()
особливості побудови векторних зображень
104
()
особливості опрацювання векторних зображень
105
()
алгоритм побудови зображення з графічних примітивів
106
()
додавання тексту до графічних зображень
107
()
багатошарові зображення
108
()
формати файлів векторних зображень
109
()
створення простих векторних зображень
110
()
створення складених векторних зображень
111
()
створення малюнків з кривих і ламаних
112
()
засоби векторного графічного редактора
113
()
розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів
114
()
розв’язування задач методом їх розбиття на підзадачі
115
()
розв’язування задач на обчислення
116
()
Кодування даних
117
()
Інформатика 8 клас
118
()
Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера
119
()
Опрацювання текстових даних
120
()
Опрацювання об’єктів мультимедіа
121
()
Мультимедійні презентації
122
()
Алгоритми роботи з величинами
123
()
Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
124
()
Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор
125
()
Розв’язування компетентнісних задач
126
()
$1

Страницы: