Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Центр надання адміністративних послуг Волинської області на карті України

Адміністративні послуги у Волинській областіНАЗВА Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)
Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання
Результат надання адміністративної послуги
1
()
Позачергова безкоштовна видача автомобіля. отриманого як гуманітарна допомога
Безоплатно "Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту", постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999 "Пр... Видача автомобіля
2
()
Видача путівки в дитячий будинок – інтернат системи соціального захисту населення
Безоплатно "Закон України "Про соціальні послуги", Типове положення про дитячий будинок-інтернат, затверджене наказом Мінпраці України від 02.04.2008 №173 "... Вручення путівки
3
()
Видача путівки в будинок – інтернат психоневрологічного профілю для престарілих та інвалідів
Безоплатно "Закон України "Про соціальні послуги", Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку, затверджене наказом Мінпраці України від 29.12.2001 №549 "... Вручення путівки
4
()
Погодження і відшкодування вартості самостійно придбаного збудованого житла громадянам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Закон України "Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Погодження і відшкодування вартості житла
5
()
Видача путівки в будинок – інтернат загального типу для престарілих та інвалідів
Безоплатно Закон України “Про соціальні послуги”, Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, затверджене наказом Мінпраці України від 29.12.2001 № 549... Вручення путівки
6
()
Забезпечення інвалідів автомобілями
Безоплатно
Безкоштовно або на пільгових умовах.
Закони України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію жертв політич-них репресій на Україні”, “Про статус ветеранів війни. гарантії їх соціального захисту”, постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 “...
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»
Видача автомобіля
Отримання автомобіля.
7
()
Погодження розміру посадового окладу керівника підприємства. заснованого на комунальній власності
Безоплатно останова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств”, Положення про оплату праці керівників підприємств, зас... Лист-погодження
8
()
Видача посвідчень (дублікатів посвідчень) та довідок громадянам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно “Про статус і соціальний захист громадян, які пост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 №674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали в... Видача посвідчення встановленого зразка, довідки, вкладки до посвідчення
9
()
Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та їх анулювання
Безоплатно - Інформаційне повідомлення про здійснену іноземну інвестицію з присвоєним пеєстраційним номером, засвідчене підписом посадової особи та скліплене печаткою органу державної реєстрації (видається оригінал в 1 примірнику)...
10
()
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Шість неоподаткованих мінімумів доходів громадян (102 грн.) "Постанова КМУ від 30.01.1997 № 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора", пункт 10."... Картка державної реєстрації доовору (контракту), засвідчена підписом посадової особи та скріплена гербовою печаткою органу державної реєстрації(видається оригінал в трьох примірниках) та оригінал договору (1 примірник) з відміткою про державну реєстрац...
11
()
Видача разових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньо- економічних операцій на експорт та імпорт товарів. бартерних операцій
0,2% від вартості товарів на яку видається разова (індивідуальна) ліцензія. "Постанова КМУ від 14.12.98 № 1965 "Про внесення зміни до постанови КМУ" від 21.04.98 №524 "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну ... Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію з присвоєним реєстраційним номером, вказаною датою видачі ліцензії, засвідчена підписом посадової особи та скріплена печаткою (видається у 2-х примірниках)...
12
()
Видача ліцензій на імпорт і експорт товарів
"Розмір збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії: -у режимі неавтоматичного ліцензування (комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту(імпорту... "Постанова КМУ "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій", від 18.05.2005 № 362." Ліцензія на імпорт/екпорт товарів з присвоєним реєстраційним номером, вказаною датою видачі ліцензії, засвідчена підписом посадової особи та скріплення печаткою (видається у 1 примірнику)....
13
()
Атестація загально-освітніх. дошкільних. позашкільних навчальних закладів
безоплатно "ст.18 -21 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 10 Закону України «Про позашкільну освіту», накази МОН України від 24.07.2001 № 553 та із змінами від 16.08.2004 № 658 "Про внесення змін до... свідоцтво
14
()
Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної. загальної середньої та позашкільної освіти
"24 неоподат ковуваних мінімумів доходів громадян (408 грн.); для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, у сфері дошкільної освіти – 5 неоподат ковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.). "... "Ст. 9 Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови КМУ від 29.08.2003 р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг", від 08.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"... ліцензія
15
()
Офіційне погодження державного органу. який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації священнослужителям. релігійним проповідникам. наставникам. іншим представникам зарубіжних організацій. які є іноземними громадянами і ти
безкоштовно Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Отримання погодження про перебування іноземних місіонерів в області
16
()
Реєстрація статутів (положень) релігійних громад
безкоштовно Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Отримання двох статутів (положеннь) з відміткою про реєстрацію та рішення про реєстрацію.
17
()
Реєстрація внесених змін статутів (положень) релігійних громад
безкоштовно Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Отримання двох статутів (положеннь) з відміткою про реєстрацію внесених змін та рішення про реєстрацію.
18
()
Внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців. виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції та видача їм свідоцтва
"Реєстраційний збір - 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян: За видачу дубліката свідоцтва - 20 відсотків суми реєстраційного збору. За внесення змін до Державного реєстру - 50 відсотків суми реєстраційного збору "... "Закону України «Про видавничу справу»,Постанова Кабінету Міністрів України № 1540 від 28 вересня 1998 року «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції». "... Отримання свідоцтва про внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції....
19
()
Погодження проектів відведення та надання земельних ділянок. погодження матеріалів місця вибору (розташування) земельних ділянок
Безоплатно ст. 186? ч.4 Земельний кодекс України, ст. 6 п. 10, ст. 6? Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 8.06.2000р. № 1805-ІІІ, ст. 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004р. № 1626-IV... Підписання комплексного висновку комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою
20
()
Погодження програм та проектів містобудівних. архітектурних і ландшафтних перетворень. будівельних. меліоративних. шляхових. земельних робіт. реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення. їх територій і зон охорони
Безоплатно "Закон України “Про охорону культурної спадщини” (пункт 9 частини першої ст. 6 та пункт 3 ст.32); Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської ... Погодження
21
()
Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології). їх територіях та зонах охорони
Безоплатно "Закон України “Про охорону культурної спадщини” (Пункт 13 частини першої ст. 6, та пункт 1 ст.26); Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарськ... Дозвіл
22
()
Погодження розміщення зовнішньої реклами (на пам’ятках місцевого значення. в межах зон охорони таких пам’яток
Безоплатно "Закон України “Про охорону культурної спадщини” (пункт 5 ст.24); Закон України “Про рекламу” (ст. 16); Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господа... Погодження
23
()
Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння. користування або управління
Безоплатно "Закон України “Про охорону культурної спадщини” (пункт 16 частини першої ст. 6 та пункт 1 ст.18, ст.21); Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господ... Погодження
24
()
Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок. розкопок
Безоплатно "Закон України “Про охорону культурної спадщини” (пункт 13 частини першої ст. 6, пункт 1 ст. 35); Закон України “Про охорону археологічної спадщини” (абзац восьмий ст. 7, ст. 10); Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ... Реєстрація дозволу
25
()
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Безоплатно Закон України «Про рекламу», Постанова Кабінету Міністрів України від 5.12.2012р. № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»... Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу)
26
()
Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на дату прийняття рішення про видачу ліцензії "Стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; Стаття 18 Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"; Стаття 8,9 Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"."... Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляєть...
27
()
Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії. що виробляється на теплоелектроцентралях. когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джере
Справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на дату прийняття рішення про видачу ліцензії "Стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; Стаття 18 Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"; Стаття 8,9 Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"."... Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.Видача державної ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляєть...
28
()
Видача атестата виробництва молока. молочної сировини і молочних продуктів
Безоплатно "Закон України від 24 червня 2004 року № 1870-ІV "Про молоко та молочні продукти" (із змінами внесенеми Законом України № 2132-VI від 15.04.2010 року Закон України "Про молоко та молочні продукти")"... Атестат
29
()
Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсії
Безоплатно "Закон України "Про загальнообов'язкове пенсійне державне страхування" Довідка
30
()
Державна атестація (переатестація) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві
Безоплатно "Закон УкраЇни "Про племінну справу у тваринництві" Атестат
31
()
Ліцензія на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторними росту рослин)
"*адмінпослуга надається безоплатно, за видачу ліцензії постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її вида... "Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року № 1775-ІІІ, Постановова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 " Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діял... Ліцензія
32
()
Надання копій рішення виконавчого комітету міської ради. копії розпорядження міського голови
Безоплатно "Закон України «Про звернення громадян» Закон України «Про інформацію» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»"... Завірена копія документа
33
()
Реєстрація громадського формування по охороні громадського порядку
Безоплатно "Конституція України Стаття 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 6 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 №1872 «Про затвер... Свідоцтво про реєстрацію
34
()
Видача посвідчення реабілітованим громадянам
Безоплатно Частина 6 статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» Посвідчення реабілітованого
35
()
Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
Безоплатно "Стаття 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців» Постанова ЦВК від 13.09.2012 №893 (із змінами, внесеними постановоюЦентральної виборчої комісії від 22.09.2012 № 1046 ) «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни йог... Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця
36
()
Видача копії рішення міської ради. витягу з протоколу сесії міської ради. витягу з протоколу засідання постійної комісії міської ради
Безоплатно "Закон України «Про звернення громадян» Закон України «Про інформацію» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» "... Завірена копія документу
37
()
Надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста
Безоплатно "Рішення виконкому Луцької міської ради від 20.01.2012 №19-1 «Про новий склад комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста» Рішення виконкому Луцької міської ради від 20.02.2007 №92-1 «Про затвердже... Виплата матеріальної допомоги
38
()
Призначення та виплата державної допомоги на дітей. які перебувають під опікою чи піклуванням
Безоплатно "Стаття 16 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Пункт 25 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»"... Виплата допомоги
39
()
Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям
Безоплатно "Стаття 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Пункт 33 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» Наказ Міністерства праці та соціа... Виплата допомог
40
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам. які не мають права на пенсію. та інвалідам
Безоплатно "Статті 1-6 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» Пункт 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мают... Виплата допомоги
41
()
Надання щомісячної грошової допомоги особі. яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу. який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. на догляд за ним
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 .№ 1192 «Порядок надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного ... Виплата допомоги
42
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського пікнування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомни
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним ... Виплата державної соціальної допомоги
43
()
Призначення житлових субсидій
Безоплатно "Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» ... Надання житлових субсидій
44
()
Прийняття рішення про встановлення статусу учасника війни
Безоплатно "Пункти 2, 12 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Із змінами та доповненнями) Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 №79 «Про затвердження Типового положенн... Видача посвідчення
45
()
Прийняття рішення про встановлення статусу інваліда війни. жертви нацистських переслідувань
Безоплатно "Пункти 8-9 статті 7 та пункти 1, 3 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Із змінами та доповненнями) Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» Наказ директора департаменту від 16.03.2011 №20... Видача посвідчення
46
()
Призначення та виплата компенсації на тверде паливо та скраплений газ ветеранам війни
Безоплатно "Статті 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Статті 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» Розпорядження Волинської облдержадміністрації «Про затвердження норм твердого палива... Виплата компенсації
47
()
Оформлення документів для постановки на чергу в департаменті соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації для забезпечення автомобілем безкоштовно. або на пільгових умовах
Безоплатно "Пункт 22 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Із змінами та доповненнями) Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями» "... Отримання автомобіля безкоштовно, або на пільгових умовах
48
()
Збір документів для прийняття рішення департаментом соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації для поселення до будинку-інтернату загального типу людей похилого віку та інвалідів
Безоплатно "Статті 36, 38 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 №549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтерна... Оформлення в будинок – інтернат загального типу людей похилого віку та інвалідів
49
()
Збір документів для прийняття рішення департаментом соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації для поселення до будиноку-інтернату для психохроніків людей похилого віку та інвалідів
Безоплатно "Статті 36, 38 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 №549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтерна... Оформлення до психоневрологічного інтернату психічно - хворих осіб, які досягли пенсійного віку та інвалідів І-ІІ груп
50
()
Призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення громадянам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Стаття 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідо... Виплата щорічної допомоги на оздоровлення
51
()
Призначення та виплата одноразової компенсації за шкоду. заподіяну здоров’ю. особам. які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. та сім’ям за втрату годувальника
Безоплатно "Стаття 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 №836 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильськ... Виплата одноразової компенсації
52
()
Відшкодування вартості проїзду громадянам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Статті 20, 21, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету ... Відшкодування вартості проїзду
53
()
Надання санаторно-курортних путівок особам. що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (в т.ч. дітей)
Безоплатно "Стаття 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 №800 «Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян,... Забезпечення санаторно-курортною путівкою
54
()
Призначення та виплата компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування громадянам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно Стаття 20, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Виплата компенсації
55
()
Призначення та виплата грошової компенсації сім’ям з дітьми. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Стаття 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 №155 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для викон... Виплата грошової компенсації
56
()
Призначення щомісячної грошової виплати сім’ям з дітьми. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Стаття 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для викон... Призначення грошової компенсації
57
()
Призначення грошової компенсації на дітей. які стали інвалідами. інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Стаття 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постражда... Призначення грошової компенсації
58
()
Реєстрація помічників дієздатних фізичних осіб. які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки
Безоплатно "Стаття 78 Цивільного Кодексу України Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 01.02.2007 №44-1 «Про реєстрацію помічників дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки... Реєстрація помічників
59
()
Організація проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків (квартир) пільгових категорій громадян
Безоплатно "Пункт 8 частини 1 статті 13, пункт 8 частини 1 статті 15, пункт 10 частини 1 статті 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Пункт 10 частини 1 статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту вете... Проведення ремонту
60
()
Видача довідки або проставляння штампу в пенсійному посвідченні про встановлення статусу Дитина війни
Безоплатно Закон України «Про соціальний захист дітей війни» Виписка довідки, або штамп в пенсійному посвідченні
61
()
Реєстрація громадян в Єдиному державному реєстрі
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Отримання пільг
62
()
Виплата одноразової матеріальної допомоги особам. які постраждали від торгівлі людьми
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 №660 «Про затвердження порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»... Виплата допомоги
63
()
Укладання договорів з фізичними та юридичними особами щодо залучення коштів замовників (інвесторів забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
Безоплатно "Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька"... Договір
64
()
Видача довідок про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Безоплатно
безоплатно
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 №493 «Про Тимчасовий порядок видачі ліцензії на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тбтбнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та ...
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 493 “Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними н...
Довідка
65
()
Надання дозволу на проведення феєрверку. кінозйомок з використанням піротехнічних засобів спеціального та побутового призначення
Безоплатно Розпорядження міського голови від 03.08.2011 № 357 «Про впорядкування проведення висотних феєрверків, концертних програм з застосуванням піротехнічних виробів»... Дозвіл
66
()
Підготовка подання до суду про призначення опікунів і піклувальників над недієздатними та обмежено дієздатними громадянами
Безоплатно Статті 63, 64 Цивільного кодексу України Подання
67
()
Надання дозволу опікуну від імені недієздатного укладати договори. видавати письмові зобов’язання. відмовитися від майнових прав
Безоплатно Стаття 71 Цивільного кодексу України Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
68
()
Висновок про погодження землевпорядної документації
Безоплатно "Пункт 17, частини 2, статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» Стаття 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» Наказ управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації від 11.06.2010 №67 «Про порядок... Висновок
69
()
Надання дозволу на створення органів самоорганізації населення
Безоплатно "Cтатті 14, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Cтатті 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України «Про органи самоорганізації населення»"... Рішення Луцької міської ради
70
()
Надання дозволу на відключення окремого житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання
Безоплатно "Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Пункти 2.1, 2.2, 2.6 порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затверд... Дозвіл
71
()
Надання дозволу громадянам на проживання у індивідуальних будинках з незакінченим будівництвом
Безоплатно Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Дозвіл
72
()
Надання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень (з перекриттям дорожнього руху у разі необхідності)
Безоплатно. Проте при оформленні „Акта обстеження зелених насаджень” нараховується відновна вартість в залежності від стану дерева, куща, квітника, газону (при потребі) зелених насаджень. Вартість створення та утримання зелених насаджень станом на 26.0... "Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Пункти 3-6 СтаттІ 42 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах» "... Ордер (розпорядження у разі неохідності)
73
()
Надання дозволу (ордеру-договору) про право проведення земляних робіт по будівництву. ремонту. реконструкції об’єктів на території міста (з перекриттям дорожнього руху у разі необхідності)
Безоплатно "Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про благоустрій населених пунктів» Правила благоустрою міста Луцька, затверджені рішенням Луцької міської ради від 29.07.2009 №44/2 "... Ордер (розпорядження у разі неохідності)
74
()
Надання дозволу на маршрути перевезення великовагових та негабаритних вантажів
Безоплатно "Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про дорожній рух» Пунтк 22.3 статті 9 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306"... Погодження
75
()
Підготовка рішення про взяття громадян на квартирний облік для отримання державного житла
Безоплатно "Статті 36, 37, 38, 39, 40 Житлового кодексу України Стаття 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов Статті 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування»"... Довідка
76
()
Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло
43 грн. 25 коп.
безкоштовно
"Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» Положення затверджене Наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України 16.12.2009 №396 «Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власн...
Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Свідоцтво
Дублікат свідоцтва про право власності на житло
77
()
Підготовка рішення про включення громадян у список осіб. які мають право на державну підтримку в будівництві доступного житла
Безоплатно Стаття 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 №140 «Про затвердження порядку надання ... Довідка
78
()
Підготовка рішення про взяття на квартирний облік громадян. які відселяються з зони добровільного гарантованого переселення. сімей в яких виховуються діти інваліди від наслідків ЧАЕС. потерпілих від наслідків ЧАЕС
Безоплатно "Статті 36, 37, 38, 39, 40 Житлового кодексу України Стаття 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов Статті 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування» Стаття 32 Закону України «Про статус та захист громадян які постраж... Довідка
79
()
Видача довідки про участь у приватизації житлового фонду
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1993 №305 «Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків» Довідка
80
()
Надання висновку про наявні обмеження на використання земельної ділянки для фізичних та юридичних осіб
Безоплатно Земельний Кодекс України, ст. 1861 «Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»... Висновок про погодження проекту землеустрою
81
()
Надання паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Безоплатно "Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» Наказ від 21.10.2011 №244 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження пі... Паспорт прив'язки
82
()
Надання дозволу на розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Безоплатно "Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.08.2012 №528-1 «Про розміщення та функціонування тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності на території м.Луцька» "... Позитивний висновок на адресу управління розвитку підприємництва та реклами
83
()
Видача будівельного паспорта на забудову земельної ділянки
Безоплатно "Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» Наказ від 05.07.2011 №103 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної... Будівельний паспорт на забудову земельної ділянкии
84
()
Видача вихідних даних на проектування (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки)
Безоплатно "Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної... Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
85
()
Видача акту обстеження спеціалізованих підприємств. їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств
Безоплатно "Закон України «Про металобрухт» Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 №183 " Акт обстеження
86
()
Видача довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку
Безоплатно "Закон України «Про державну податкову службу в Україні» Наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 №975 «Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання под... Довідка
87
()
Зміна технологічної схеми рекламного засобу протягом дії дозволу
Безоплатно "Закон України «Про рекламу» Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами) Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Луцьку, затверджений рішенням виконкому ві... Внесення змін у дозвіл
88
()
Зміна містобудівної ситуації
Безоплатно "Закон України «Про рекламу» Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами) Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Луцьку, затверджений рішенням виконкому ві... Внесення змін у дозвіл
89
()
Продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно "Закон України «Про рекламу» Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами). Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Луцьку, затверджений рішенням виконкому в... Продовження терміну дії дозволу
90
()
Встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі. ресторанного господарства та сфери послуг незалежно від форм власності
Безоплатно "Стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Рішення Луцької міської ради від 23.12.2008 №33/5 «Про затвердження правил додержання тиші ... Погодження
91
()
Погодження використання символіки міста Луцька при здійсненні підприємницької діяльності
Безоплатно Стаття 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення міської ради від 30.01.2013 №37/20 «Про затвердження положення про порядок використання символіки міста Луцька при здійснення підприємницької діяльності»... Рішення
92
()
Видача довідки про реагування громадськості на заяву про наміри щодо будівництва чи реконструкції об’єктів на території міста
Безоплатно "Стаття 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Державні будівельні нормативи (ДБН) А.2.2-1-2003 п.1.6 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє се... Довідка
93
()
Видача довідки про реагування громадськості щодо намірів суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди
Безоплатно "Стаття 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 23 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 «Про затвердження порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозво... Довідка
94
()
Рішення Луцької міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичним особам
"Безоплатно " "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від... Рішення Луцької міської ради
95
()
Рішення Луцької міської ради про надання у власність (користування) земельної ділянки фізичним особам
Безоплатно "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від... Рішення Луцької міської ради
96
()
Рішення Луцької міської ради про надання згоди на поділ чи об’єднання земельних ділянок фізичним особам
"Безоплатно " "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від... Рішення Луцької міської ради
97
()
Рішення Луцької міської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки фізичним особам
Безоплатно "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про затверджен... Рішення Луцької міської ради
98
()
Рішення Луцької міської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичним особам
Безоплатно "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від... Рішення Луцької міської ради
99
()
Рішення Луцької міської ради про передачу безоплатно (надання) у власність (користування) земельної ділянки фізичним особам
"Безоплатно " "Конституція України Земельний кодекс України Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від... Рішення Луцької міської ради
100
()
Рішення Луцької міської ради про поновлення договору оренди землі фізичним особам
Безоплатно "Земельний кодекс України Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення ... Рішення Луцької міської ради
101
()
Рішення Луцької міської ради про надання згоди на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки (або її частини) фізичним особам
Безоплатно "Земельний кодекс України Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про землеустрій» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «П... Рішення Луцької міської ради
102
()
Рішення Луцької міської ради про дострокове припинення права користування земельною ділянкою фізичним особам
Безоплатно "Земельний кодекс України Закон України «Про оренду землі» Закон України «Про Державний земельний кадастр» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення ... Рішення Луцької міської ради
103
()
Надання дозволу на укладення договору міни. відчуження. дарування. застави тощо майна. право власності на яке або право користування яким. має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно "Стаття 177 Сімейного кодексу України Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв... Рішення виконавчого комітету міської ради
104
()
Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно "Стаття 177 Сімейного кодексу України Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв...
"1. Стаття 177 Сімейного кодексу України. 2. Стаття 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.177 Сімейного кодексу України, ст.203, 242 Цивільного кодексу України, пункти 66, 67 Порядку провадження...
Рішення виконавчого комітету міської ради
Завірена копія рішення або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги
105
()
Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу. дарування (прийняття в дар) майна на ім'я малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно "Стаття 177 Сімейного кодексу України Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв... Рішення виконавчого комітету міської ради
106
()
Надання дозволу на зняття коштів від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно "Стаття 177 Сімейного кодексу України Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв... Рішення виконавчого комітету міської ради
107
()
Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно "Стаття 177 Сімейного кодексу України Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв... Рішення виконавчого комітету міської ради
108
()
Надання довідки громадянам для отримання додаткової соціальної відпустки
Безоплатно
Безкоштовно
"Стаття 19 Закону України «Про відпустки» Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.11.2008 №787-1 «Про надання громадянам довідки на отримання додаткової соціальної відпустки»"...
Стаття 19 Закону України “Про відпустки”
Довідка
Надання довідки для отримання додаткової соціальної відпустки
109
()
Надання довідки непрацюючим громадянам. які мають на утриманні малолітню (неповнолітню) дитину. про те. що вони не позбавлені батьківських прав
Безоплатно "Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.11.2008 №762-1 «Про порядок надання громадянам довідок про перебування на їх утриманні неповнолітніх дітей»"... Довідка
110
()
Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання Мати-героїня
Безоплатно "Указ Президента України від 29.06.2001 №476/2001 «Про почесні звання України» зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 30.04.2002 № 426/2002 та від 21.08.2004 № 963/2004. Положення про відділ у справах сім’ї та молоді"... Клопотання до обласної державної адміністрації
111
()
Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
Безоплатно
безкоштовно
Безоплатна
безоплатно
"Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з...
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», постанови КМУ від 02.03.2010р. №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» (зі змін...
"Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"; постанова Кабінету Міністрів від 02.03.2010 № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної ...
Частина 6 статті 13 Закону України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ „Про охорону дитинства”, стаття 13 Закону України від 19.05.2009 № 1343-VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань соціального захисту багатодітних сімей”, постанова Кабінету...
Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ „Про охорону дитинства”.
"Частина 6 статті 13 Закону України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ „Про охорону дитинства”; ст 13 Закон України від 19.05.2009 року № 1343-VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань соціального захисту багатодітних сімей”."...
Народження трьох дітей
"ЗУ №1343-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»; Постанова Кабінету Міністрів №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»...
Посвідчення
"1. Одержувач адміністративної послуги отримує посвідчення батьків з багатодітної сім’ї, дитини з багатодітної сім’ї (дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років, якщо діти не досягли шести років посвідчення видається тільки батькам)...
Видача посвідчення батьків та дітей з багатодітної сім’ї
Видача посвідчень батьків та дини з багатодітної сім’ї
"Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім"ї"
Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
112
()
Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 6-річного віку
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Посвідчення
113
()
Продовження терміну дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Продовження терміну дії посвідчення
114
()
Видача дублікату посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Дублікат посвідчення
115
()
Продовження терміну дії посвідчення батьків з багатодітної сім’ї
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Продовження терміну дії посвідчення
116
()
Видача/продовження терміну дії посвідчення батьків/дитини з багатодітної сім’ї (18-23 роки)
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Видача/ продовження терміну дії посвідчення
117
()
Видача довідки про те. що посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї не видавалися
Безоплатно "Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з... Довідка
118
()
Підготовка рішення виконавчого комітету про продовження оренди нежитлового приміщення
Безоплатно Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду державного та комунального майна» Копія рішення виконавчого комітету
119
()
Підготовка рішення міської ради про проведення приватизації об’єкта комунальної власності шляхом викупу
8 грн. 50 коп. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств» Копія рішення Луцької міської ради
120
()
Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний або лісовий квиток)
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 69 Лісового кодексу України... Дозвіл (Лісорубний квиток)
121
()
Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія)
"Лось-2000 грн.; Олень плямистий-800 грн.; Олень європейський-1000 грн.; Кабан-600 грн.; Лань-800 грн.; Муфлон-800 грн.; Козуля-200 грн.; Бобер-150 грн.; Бабак-150 грн.; Борсук-200 грн.; Куниця лісова- 50 грн.; Ондатра-25 грн... Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» Наказ Міністерства ... Дозвіл (Ліцензія на добування мисливських тварин)
122
()
Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях. пов’язаних з веденням лісового господарства. без їх вилучення у постійного лісокористувача
Безоплатно Стаття 59 Лісового Кодексу України Постанова Кабінету Міністрів України №1176 від 07.12.2005 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»... Дозвіл на (наказ про переведення лісових ділянок до нелісових земель)
123
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
200 грн. (без ПДВ) "Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 11, 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенн... Висновок
124
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку. технології. устаткування. інструменти
200 грн. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 11, 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Розпорядження Кабінету Міністрів... Висновок
125
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію. напівфабрикати. речовини. матеріали та небезпечні фактори. використання. передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей
200 грн. (без ПДВ) Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 11, 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011№1... Висновок
126
()
Погодження (висновок) на отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
200 грн. (без ПДВ) Розділ 4 стаття 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 №1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного... Погодження (висновок) (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту ліміту на утворення та розміщення відходів)
127
()
Погодження на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
200 грн. (без ПДВ) "Статті 12, 19 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011№1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються державною сані... Погодження (висновок)(Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту ліміту на утворення та розміщення відходів)
128
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ввезення. реалізацію та використання сировини. продукції (вироби. обладнання. технологічні лінії тощо) закордонного виробництва за умови відсутності даних щодо безпеки для здоров’я населення
200 грн. (без ПДВ) Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 11, 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Розпор... Висновок
129
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів. у яких обґрунтовується зменшення розмірів санітарно-захисної зони об’єкту ІV.V класів небезпеки
200 грн. (без ПДВ) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів)... Висновок
130
()
(Санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань
Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання – за один документ: 40 грн. 89 коп. (без ПДВ) Розмір плати залежить від переліку виконаних робіт і наданих послуг. Визначення рад... Розділ 4 стаття 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Пункт 244 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 «Про затвердження тарифів (прейскур... (Санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань
131
()
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для ліцензування діяльності з надання освітніх послуг (Вища освіта.Професійно-технічна освіта)
200 грн. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміо... Висновок
132
()
Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
Безоплатно "Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 166, 168 Земельного кодексу України Статті 2, 3, 6 Закону України «Про державний контроль за в... Дозвіл
133
()
Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування (Погодження до дозволу на спеціальне водокористування)
Безоплатно Стаття 49 Водного Кодексу України Пункти 3,4, 6,7 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування» та внесення змін до постанови Кабінет... Погодження клопотання (Погодження до дозволу на спеціальне водокористування)
134
()
Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів. які підлягають обов’язковій державній експертизі
В розмірі 3% від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 грн. "Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 186 Земельного кодексу України Статті 34, 35, 39 Закону України «Про державну експертизу ... Висновок
135
()
Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів). що здійснюють виробництво в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів. підконтрольних санітарній службі
200 грн. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Розділ ІV, стаття 22 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» ... Експлуатаційний дозвіл
136
()
Дозвіл на спеціальне водокористування
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Пункт 7 статті 15, статті 49, 50 Водного кодексу України... Дозвіл
137
()
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»... Дозвіл
138
()
Дозвіл на розміщення відходів
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 23, 31 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР... Дозвіл
139
()
Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 23, 26, 31, 33 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР... Погодження
140
()
Погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 23, 28 Закону України «Про відходи»... Погодження
141
()
Дозвіл на виробництво. зберігання. транспортування. використання. захоронення. знищення та утилізацію отруйних речовин. у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. на транзитне транспортування через територію України хімічних. біоло
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»... Дозвіл
142
()
Дозвіл на використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ... Дозвіл
143
()
Висновок державної екологічної експертизи
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Закон України «Про екологічну експертизу» ... Висновок державної екологічної експертизи
144
()
Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування
Безоплатно Стаття 49 Водного кодексу України Погодження клопотанн
145
()
Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств. введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих. жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення. впровадження нових технологій. передачу для виробництва зразків нових пожежо-небезпечних машин.
Визначається розрахунком, передбаченим Методикою розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затверд... Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 10 Закону України «Про пожежну безпеку» Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 №774 «Про затвердження тари... Дозвіл
146
()
Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (у випадках. коли провадження господарської діяльності можливе за декларативним принципом)
Безоплатно Стаття 10 Закону України «Про пожежну безпеку» Декларація відповідності
147
()
Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств. введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих. жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення. впровадження нових технологій. передачу для виробництва зразків нових пожежо - небезпечних маши
Визначається розрахунком, передбаченим Методикою розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затверд... Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Стаття 10 Закону України «Про пожежну безпеку» Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 №774 «Про затвердження тари... Дозвіл
148
()
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Розділ VIII, стаття 50 Закону України «Про ветеринарну медицину»... Експлуатаційний дозвіл
149
()
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) центрів розведення племінних тварин. підприємств/ об’єднань з племінної справи. селекційних. селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів. іподромів. станцій оцінки племінних тварин
Безоплатно Розділ VIII, стаття 50 Закону України «Про ветеринарну медицину» Експлуатаційний дозвіл
150
()
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) виробництва та обігу ветеринарних препаратів
Безоплатно Розділ VIII, стаття 50 Закону України «Про ветеринарну медицину» Експлуатаційний дозвіл
151
()
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва. змішування та приготування кормових добавок. префіксів і кормів
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Розділ VIII, стаття 50 Закону України «Про ветеринарну медицину»... Експлуатаційний дозвіл
152
()
Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Розділ VI, стаття 38 Закону України «Про ветеринарну медицину»... Дозвіл
153
()
Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів). що здійснюють виробництво харчових продуктів. підконтрольних ветеринарній службі. та для агро продовольчих ринків
200 грн. (без ПДВ) Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Розділ ІV, стаття 22 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» ... Експлуатаційний дозвіл
154
()
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Закон України «Про рекламу» Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003... Дозвіл
155
()
Рішення міської ради про передачу у власність. надання у постійне користування та оренду земельних ділянок. що перебувають у державній чи комунальній власності
Безоплатно "Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Статті 123, 124, 186-1 Земельного кодексу України Закон України «Про оренду землі». "... Рішення міської ради
156
()
Включення до Державного реєстру виборців за зверненням особи. яка набула права голосу або має право голосу)
безкоштовно Закон України „Про Державний реєстр виборців” Повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців чи про відмову у задоволенні заяви.
157
()
Зміна персональних даних виборця. що містяться у Державному реєстрі виборців. за його зверненням
безкоштовно Закон України „Про Державний реєстр виборців” Письмове повідомлення виборцю про внесення змін до персональних даних або зміну виборчої адреси чи про відмову у задоволенні заяви.
158
()
Розгляд запитів виборця щодо змісту його персональних даних.змісту персональних даних осіб за власною виборчою адресою виборця.кількості виборців у певному селі. селищі. місті. іноземній країні.
безкоштовно Закон України „Про Державний реєстр виборців” Письмова відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті, яка підписується керівником відділу ведення Державного реєстру виборців та скріплюється печаткою цього органу, або письмова відмова в задоволенні запиту....
159
()
Розгляд звернень політичних партій про виявлені порушення порядку ведення Державного реєстру виборців (невключення виборця до Державного реєстру виборців. неправомірне або кратне включення особи до Державного реєстру виборців. неправильності у персональн
безкоштовно Закон України „Про Державний реєстр виборців” Відділ ведення Державного реєстру виборців проводить перевірку обґрунтованості заяви політичної партії
160
()
Розгляд запитів місцевих органів виконавчої влади. органів місцевого самоврядування. територіальних виборчих комісій місцевих виборів стосовно надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території
безкоштовно
Безоплатно
Послуга надається безоплатно.
Закон України „Про Державний реєстр виборців”
Закони України “Про Державний реєстр виборців” (ст.21), “Про місцеві державні адміністрації” (п.19 ст. 25), “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 5 ч. 2 ст. 38), “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респ...
Закони України “Про Державний реєстр виборців” (ст.12, 23, 24), “Про місцеві державні адміністрації” (п.19 ст. 25), “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 5 ч. 2 ст. 38), “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автоном...
Письмова відповідь на запит із наданням відповідної статистичної інформації.
Відповідь органу ведення Державного реєстру виборців із наданням відповідної статистичної інформації
Орган ведення Державного реєстру виборців проводить перевірку обґрунтованості заяви політичної партії та вживає заходів, передбачених статтею 23 Закону «Про Державний реєстр виборців». Зокрема, за результатами уточнення персональних даних Державного ре...
161
()
Підготовка клопотань на вручення громадянам почесного звання Мати-Героїня
безкоштовно "Закон України «Про державні нагороди України»; " 1.Клопотання до Волинської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
162
()
Виготовлення паспорта спортивної споруди
безкоштовно Наказ Держкомспорту від 06.08.2002 року № 1720 Паспорт спортивної споруди.
163
()
Присвоєння спортивних розрядів та видача класифікаційних книжок спортсмена
безкоштовно Закон України про фізичну культуру та спорт Копія наказу про присвоєння І, ІІ, ІІІ спортивних розрядів. Класифікаційна книжка спортсмена.
Копія наказу про присвоєння І, ІІ, ІІІ спортивних розрядів.Класифікаційна книжка спортсмена.
164
()
Надання дозволу на укладання договору міни. відчуження. дарування майна право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня дитина)
безкоштовно 1. Стаття 177 Сімейного кодексу України. 2. Стаття 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”.... Копія рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на укладання договору міни, відчуження, дарування майна право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня дитина)...
165
()
Надання архівних довідок. виписок про підтвердження трудового стажу. та заробітної плати
безкоштовно Закон України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” Архівна довідка, виписка, копія
166
()
Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі. ресторанного господарства та сфери послуг
безкоштовно – пп. 9 п. «а», пп. 4 п. «б» ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами) – ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4005-... Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи
167
()
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
безкоштовно Про регулювання містобудівної діяльності Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки
168
()
Переведення житлових приміщень у нежитлові
безкоштовно Житловий кодекс України Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про переведення житлових приміщень у нежитлові.
169
()
Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна у м. Володимирі-Волинському
безкоштовно Про регулювання містобудівної діяльності Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
170
()
Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
безкоштовно
Безоплатно
безоплатно
Про регулювання містобудівної діяльності
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (т..27), Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № ...
"стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності " від 17.02.2011 року №3038-VІ Наказ Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку в...
"ДБН 360-92"Містобудування. Планваня і забудова міськх, сільських поселень."
"Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 27;Наказ Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 листопада 2011 року №103 «Про затвердження Порядку видачі будівель...
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
1.Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
Здійснення забудови земельної ділянки
"Будівельний паспорт"(обгрунтована відмова)"
171
()
Видача довідки про вуличну нумерацію будівель у місті Володимирі-Волинському
безкоштовно Довідка про вуличну нумерацію у місті Володимирі-Волинському
172
()
Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
безкоштовно Про рекламу Копія рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
173
()
Надання дозволу на приватизацію квартир державного житлового фонду та кімнат у гуртожитках міста Володимира-Волинського
безкоштовно Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав... Свідоцтво про право власності на житло
174
()
Передача нерухомого майна. що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Володимира-Волинського в оренду
безкоштовно Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав... Укладання договору оренди
175
()
Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки
безкоштовно Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-III, Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р.№858-IV... Витяг з рішення міської ради про розроблення проекту відведення земельної ділянки.
176
()
Рішення про продаж земельних ділянок
безкоштовно Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-V, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-III, Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р.№858-IV... Витяг з рішення міської ради про продаж земельних ділянок.
177
()
Видача ордеру на заселення службового жилого приміщення
безкоштовно "Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»"
"Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»"
Спеціальний (службовий) ордер на заселення жилого приміщення
178
()
Дозвіл на знесення дерев
безкоштовно Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про звернення громадян»
Витяг з розпорядження міського голови.
179
()
Видача ордеру на заселення жилого приміщення
безкоштовно "Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»" Корінець ордеру на заселення жилого приміщення.
180
()
Взяття громадян на квартирний облік при міськвиконкомі
безкоштовно "Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»" Витяг з рішення виконавчого комітету міської ради про взяття на квартирний облік при міськвиконкомі
181
()
Надання дозволу на бронювання жилих приміщень
безкоштовно "Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»" Корінець охоронного свідоцтва
182
()
Погодження перебування (проживання) в м. Володимирі-Волинському громадян для отримання посвідки на проживання в Україні
безкоштовно "Житловий кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України „Про правовий статус іноземців” від 04.02.94р №3838-ХІІ, ЗУ «Про міграцію» від 07.06.2001р."... Рішення виконавчого комітету міської ради про погодження проживання (перебування ) в м. Володимирі-Волинському для отримання посвідки проживання в Україні...
183
()
Надання довідок про викиди забруднених речовин в атмосферне повітря
безкоштовно Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про звернення громадян» Довідка про викиди забруднених речовин в атмосферне повітря
184
()
Призначення та виплата компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки інвалідам війни та інвалідам загального захворювання
Безоплатно
безкоштовно
Безоплатна
безоплатно
"Пункт 3 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №785 «Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяк...
Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор...
"Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, я...
"Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Ч...
Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №785 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-кур...
Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор...
Виплата компенсації
Отримання грошової компенсації через відділення Укрпошти або банківську установу за місцем проживання.
Призначення та виплата компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки інвалідам війни та інвалідам загального захворювання
Призначення та виплата компенсації
"Грошова компенсація виплачується у таких розмірах: інвалідам I і II групи - 100 відсотків середньої вартості путівки; інвалідам III групи - 75 відсотків середньої вартості путівки. "...
185
()
Надання матеріальної допомоги мешканцям міста. які потрапили в скрутне матеріальне становище і потребують матеріальної допомоги
безкоштовно 1.ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97 ВР 2.Рішення виконавчого комітету від 16.12.2010р. № 414 « Про комісію по наданню державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та грошових допомог, передбаче... Одноразова грошова допомога згідно з рішенням виконавчого комітету міськради.
186
()
Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб
безкоштовно 1.ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.№280/97 ВР 2.Рішення виконавчого комітету від 16.12.2010р. № 414 « Про комісію по наданню державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та грошових до... Допомога на поховання згідно рішення виконавчого комітету міськради.
187
()
Відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги пільгової категорії населення
безкоштовно Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Повне відшкодування витрат за надані послуги
188
()
Призначення та виплата житлових субсидій для придбання скрапленого газу. твердого палива та рідкого пічного побутового палива
безкоштовно Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” П... Призначення субсидії на закупівлю твердого палива та скрапленого газу.
189
()
Надання одноразової грошової допомоги інвалідам та малозабезпеченим громадянам
безкоштовно Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 № 420 “Про затвердження порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим осо... Отримання компенсації особам, які мають право на безоплатне одержання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням....
190
()
Щорічна матеріальна допомога 100-річним
безкоштовно Програма соціального захисту населення міста затверджена рішенням міської ради № 38/5 від 17.12.2009 р. Надання допомоги
191
()
Направлення на альтернативну (невійськову) службу
безкоштовно Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу. Рішення комісії про направлення на альтернативну службу.
192
()
Виплата одноразової допомоги на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
безкоштовно "1.Закон України “Про поховання та похоронну справу”. 2.Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей» 3.ЗУ«Про місцеве самоврядування» 3.Закон України «Про звернен... Виплата грошової допомоги
193
()
Відділ ведення Державного реєстру виборців Нововолинської міської ради
194
()
Відділ у справах сім’ї. молоді та спорту Нововолинської міської ради
195
()
Управління містобудування і архітектури Нововолинської міської ради
196
()
Відділ майнових і земельних ресурсів Нововолинської міської ради
197
()
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Нововолинської міської ради
198
()
Управління праці та соціального захисту населення Нововолинської міської ради
199
()
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
Безоплатно ЗЗакон України від 17.02.2011р. №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
Закон України від 17.02.2011р. №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
Формування вихідних даних для проектування об»єкта містобудування, реконструкції та переобладнання будівель та споруд.
Надання будівельних паспортів для забудови
200
()
Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-ВР. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “ від 06.09.2005р. №2806-ІV. “Типові правила розміщення зовнішньої реклами“, затверджені Постановою КМУ від 29.12.2003р.№206... Рішення виконавчого комітету та дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
201
()
Надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності
Безоплатно Ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Надання дозволу на розміщення тимчасової споруди
202
()
Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-ВР. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “ від 06.09.2005р. №2806-ІV. “Типові правила розміщення зовнішньої реклами“, затверджені Постановою КМУ від 29.12.2003р.№206... Рішення виконавчого комітету про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
203
()
Надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту
Безоплатно Ст 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Ст..401-403 Цивільного кодексу Україн . Земельний кодекс України Укладення договору особистого строкового сервітуту та видача паспорта прив”язки малої архітектурної форми
204
()
Встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-ВР.Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “ від 06.09.2005р. №2806-ІV. “Типові правила розміщення зовнішньої реклами“, затверджені Постановою КМУ від 29.12.2003р. №206... Наказ відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради про встановлення за заявником пріоритету на вказане місце або відмова у встановленні пріоритету...
205
()
Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-ВР. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “ від 06.09.2005р. №2806-ІV. “Типові правила розміщення зовнішньої реклами“, затверджені Постановою КМУ від 29.12.2003р.№206... Внесення змін у дозвіл.
206
()
Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-В Рішення виконавчого комітету про продовження строку дії дозволу.
207
()
Порядок внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України “Про рекламу ”від 03.07.1996р.№270/96-В Зміни у дозвіл.
208
()
Видача висновку про погодження документації із землеустрою
Безоплатно Земельний Кодекс України, ст. 118,123,124,186-1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення» від 02.10.2012 р. №5395-VI. акон України... Висновок про погодження документації із землеустрою або відмова в його погодженні.
209
()
Присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси
Безоплатно Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР. Витяг з рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради про присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси для новозбудованих об’єктів та після проведення реконструкції. Довідка про присвоєння (уточнення) адреси - для існуючих об’єктів....
210
()
Надання викопіювання з топографічної зйомки міста М1:500. М1:2000 або з генерального плану м.Ковеля М1:5000
Безоплатно Закон України ««Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ, Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №103 від 05.07.2011 «Про затвердження Порядку видачі будівельного... Викопіювання з топографічної зйомки міста М 1: 500, М 1: 2000 або з генерального плану м.Ковеля М 1 : 5000
211
()
Видача ордера на знесення зелених насаджень
Безоплатно Постанова КМ України «Про затвердження порядку видалення кущів, газонів і квітників у населених пунктах» Ордер на знесення зелених насаджень
212
()
Погодження режимів роботи підприємств. установ та організацій сфери обслуговування
Прийняття рішення виконкому про взяття на квартирний облік пп.4, п.6., ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. №280/97 ВР. Рішення виконавчого комітету про погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування .
213
()
Дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна.що перебуває в комунальній власності
Оплата за оренду нараховується згідно «Методики розрахунку плати за оренду майна, що належить територіальній громаді м.Ковеля.», затвердженої рішенням Ковельської міської ради від 26.12.2006р. №13/12... 1.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 2.Закон України ”Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992р. ”№2269-ХІІ 3.Наказ ФДМУ від 18.08.2011р.№1228»Про внесення змін до переліку документів, які подаються орендарем орендод... Підписання договору оренди між Орендодавцем та Орендарем.
214
()
Продаж земельних ділянок на земельних торгах (у формі аукціону) юридичним особам
Реєстраційний внесок- в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Застава в розмірі 10% від початкової вартості об’єкту аукціону.... .Земельний Кодекс України. Положення про порядок продажу земельних ділянок шляхом проведення аукціону в м.Ковелі Протокол аукціону про продаж земельної ділянки та визначення переможця аукціону, чи рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся....
215
()
Оформлення документів для фізичних осіб по приватизації об’єкта комунальної власності шляхом викупу
Реєстрацій внесок. Ст..7.п.4. ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» )»№2171-ХІІ від 6.03.1992р. Отримання об»єкта комунальної власності у власність
216
()
Оформлення документів для юридичних осіб по приватизації об’єкта комунальної власності шляхом викупу
Реєстрацій внесок. Ст.7.п.4. ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»№2171-ХІІ від 6.03.1992р. Отримання об»єкта комунальної власності у власність
217
()
Оформлення документів для фізичних (юридичних) осіб по приватизації об’єкта комунальної власності шляхом аукціону (конкурсу)
Реєстрацій внесок. Розділ ІV ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»№2171-ХІІ від 6.03.1992р. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.... Отримання об»єкта комунальної власності у власність
218
()
Надання дозволу на перевезення пасажирів автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування
Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян .... 1.Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001р.№2344-ІІІ. 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.08. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” ... Дозвіл на перевезення пасажирів автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування
219
()
Видача ордера на заселення жилої площі в будинках державного або громадського житлового фонду
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р.№470 із змінами,... Ордер на вселення в надане жиле приміщення.
220
()
Видача ордера на заселення жилої площі в гуртожитках. які перебувають в комунальній власності міста
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р.№470 із змінами,... "Ордер на вселення в надане жиле приміщення в гуртожитку;"
221
()
Видача свідоцтва про право власності на житло
Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 кв.м.загальної площі на наймача і кожного члена сім”ї та додатково 10 кв.м. на сім”ю).... "Ст..5 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992р. №2482-ХІІ. « Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян», затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господ... Видача свідоцтва про право власності на житло та технічного паспорта.
222
()
Взяття громадян на квартирний облік
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470 із зміна... Прийняття рішення виконкому про взяття на квартирний облік
223
()
Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470 із зміна... Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення
224
()
Видача обмінного ордера на жиле приміщення
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень,затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470 із змінами,... Видача обмінного ордера на жиле приміщення.
225
()
Видача свідоцтва про право власності на жиле приміщення в гуртожитку
Безоплатно "Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами. Закон України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ від 04.09.2008року; Закон України від 19.06.1992р.“Про приватизацію державного житлового фонду”із змінами ... Видача свідоцтва про право власності на жиле приміщення в гуртожитку та технічного паспорта.
226
()
Розгляд запитів виборця щодо змісту його персональних даних.змісту персональних даних осіб за власною виборчою адресою виборця.кількості виборців у певному селі. селищі. місті. районі в місті. іноземній країні
Безоплатно Закони України “Про Державний реєстр виборців” (ст.21), “Про місцеві державні адміністрації” (п.19 ст. 25), “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 5 ч. 2 ст. 38), “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респ... Письмова відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті.
227
()
Надання довідки про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Безоплатно
безоплатно
Постанова від 13 травня 1996р. № 493 “Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тю...
Постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996р. № 493 “Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогол...
Надання довідки про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами...
Довідка про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами...
228
()
Надання дозволу на дарування майна. право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на дарування майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина або відмова.
229
()
Надання дозволу на укладення договору застави (іпотеки) майна. право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на заставу (іпотеку) майна, право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина або відмова.
230
()
Надання дозволу на купівлю майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на купівлю майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини або відмова.
231
()
Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною
Безоплатно Ст.. 24, 25 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. ст. 243, 244 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III, ст.. 61, 62, 63, Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, Постанова...
"1. Статті 243, 244 Сімейного кодексу України. 2. Стаття 61 Цивільного кодексу України. 3. Пункт 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Мініс...
Рішення виконкому про дозвіл на встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною або відмова.
Завірена копія рішення (розпорядження) або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги
232
()
Надання дозволу на виділення частки майна у спільній. сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на виділення частки майна у спільній (сумісній) власності малолітньої (неповнолітньої) дитини, або відмова.
233
()
Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про прийняття в дар майна
234
()
Надання дозволу на зміну прізвища дитини
Безоплатно Ст.. 7 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 148 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 «Питання діяльності органів опіки... Рішення виконкому про зміну прізвища дитини або відмова
235
()
Надання дозволу на укладення договору міни майна. право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на укладення договору міни майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина або відмова...
236
()
Надання дозволу на відчуження майна. право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на відчуження майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина, або відмова
237
()
Надання дозволу на укладення договору відчуження акцій. власником яких є малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно Ст.. 17, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.. 14, 17, 177 Сімейного кодекс... Рішення виконкому про дозвіл на укладення договору відчуження акцій, власником яких є малолітня (неповнолітня) дитина або відмова.
238
()
Надання дозволу на визначення місця проживання дитини
Безоплатно Ст.. 11, 12, 18 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 160, 161 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 «Питання діяльності ... Рішення виконкому про дозвіл на визначення місця проживання дитини або відмова.
239
()
Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків. хто проживає окремо від неї
Безоплатно Ст.. 11, 15 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 158 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 «Питання діяльності органів о... Рішення виконкому про дозвіл на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї або відмова...
240
()
Надання висновку про можливість бути усиновителем (усиновителями) та відповідності інтересам дитини
Безоплатно "ст.. 24 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст.. 12 Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.ст. 208; 211; 213; 217; 218; 220 ... Надання висновку про можливість бути усиновителем (усиновителями) та відповідності інтересам дитини
241
()
Надання висновку про невиконання особою батьківських обов’язків щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно Ст. 19 Закону України «Про відпустки», ст.. 11, 12 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст..150, 157 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III, листи Міністерства праці та соціальної політики Укра... Рішення виконкому про дозвіл на надання висновку про невиконання особою батьківських обов’язків щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини або відмова....
242
()
Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав особи щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно Ст. 19 Закону України «Про відпустки», ст.. 11, 12 Закону України від 26 квітня 2001 року № 2402-III “Про охорону дитинства”, ст..150, 157, 164 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947-III... Рішення виконкому про надання висновку про доцільність або недоцільність позбавлення батьківських прав особи щодо малолітньої (неповнолітньої) дитини....
243
()
Надання путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій
безкоштовно
Безоплатно
безоплатно
Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), постанови КМУ від 17 липня 2009 року № 734 “Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету”, постанови К...
Закон України »Про оздоровлення та відпочинок дітей». Постанова КМУ від17.07.09№734»Про затвердження порядку направлення дітейй до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок крштів державного бюджету»...
Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами)
Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 “Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державног...
Одержувач адміністративної послуги отримує путівку на оздоровлення чи відпочинок дитини.
Надання путівки. Оздоровлення дитини.
Отримання путівки
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і діти, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, забезпечуються путівками за кошти з державного та місцевого бюджетів....
244
()
Підготовка та подача документів на багатодітних матерів.які претендують на присвоєння почесного звання України Мати героїня
Безоплатно Указ Президента України від 29.06.2001р. №476/2001 «Про почесні звання України» Присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
245
()
Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї
Безоплатно
Безкоштовно
ч.б,ст..13 ЗУ «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. , ст..13 Закону України»Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009р. №1343-VI, Постанова КМУ від 02.03.2010р. №209 «Про деякі питання виготов...
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 „Про деякі питання виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”...
Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім»ї
Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї
246
()
Проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця
2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян (34 грн.) ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Видача виписки
247
()
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
Безоплатно ст.22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
248
()
Проведення державної реєстрації юридичної особи
10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 грн.) "ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Закон України „Про господарські товариства”; Наказ Держкомпідприємництва №54 від 20.04.2007."... Видача виписки
249
()
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
тридцять відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою статті 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”...
ст.22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
Статті 29, 22, 10, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
"державна реєстрація змін; один примірник оригіналу установчих документів з відміткою про державну реєстрацію змін;виписка з ЄДР - у разі зміни найменування, місцезнаходження"...
250
()
Внесення змін до відомостей про юридичну особу. які містяться в Єдиному державному реєстрі
Безоплатно ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
251
()
Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Безоплатно ст.22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Державна реєстрація припинення юридичної особи.
252
()
Надання довідки з Єдиного державного реєстру
1 неоподаткований мінімумім доходів громадян ст.22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Надання довідки з Єдиного державного реєстру
253
()
Надання виписки з Єдиного державного реєстру
1 неоподаткований мінімумім доходів громадян ст.21 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Надання виписки з Єдиного державного реєстру
254
()
Надання витягу з Єдиного державного реєстру
3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Надання витягу з Єдиного державного реєстру
255
()
Проведення державної реєстрації юридичної особи. утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття. поділу. виділу або перетворення
10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Проведення державної реєстрації юридичної особи
256
()
Про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
Безоплатно "Закон „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”; Закон України „Про господарські товариства”; Наказ Держкомпідприємництва №54 від 20.04.2007"... Реєстраційна дія
257
()
Проведення включення відомостей про юридичну особу
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Видача виписки
258
()
Проведення підтвердження відомостей про юридичну особу
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Проведення підтвердження відомостей про юридичну особу
259
()
Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення. що не пов’язане з банкрутством юридичної особи
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Виключення з державного реєстру
260
()
Державна реєстрація припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Виключення з державного реєстру
261
()
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті. оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Виключення з державного реєстру
262
()
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Виключення з державного реєстру
263
()
Проведення включення відомостей про фізичну особу - підприємця
Безоплатно Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Видача виписки
264
()
Рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки
Безоплатно ст.ст.118,121 Земельного кодексу України, “Положення про надання земельних ділянок у власність та користування фізичним і юридичним особам”, затверджене рішенням Ковельської міської ради від 22.10.2009р. №61/31.... Рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки
265
()
Рішення про надання в оренду земельної ділянки для ведення городництва
Безоплатно ст.ст.36,93 Земельного кодексу України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про землеустрій”. Рішення про надання в оренду земельної ділянки для ведення городництва
266
()
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку при її поділі
Безоплатно Закон України»Про землеустрій». Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку при її поділі...
267
()
Надання земельних ділянок із земель Ковельської міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків. господарських будівель і споруд
Безоплатно ст.ст.12, 39, 118, 121 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Положення про надання земельних ділянок із земель Ковельської міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обс... Включення до одного із списків заяв громадян .
268
()
Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
Безоплатно "ст.ст.127,128 Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. №2768-III; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні ”№280/97-ВР від 21.05.1997р. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “ № 2806-IV від 06.09.2005р.; ... Витяг з рішення “Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності“ або вмотивоване рішення про відмову....
269
()
Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки у власність або в користування( постійне чи оренду)
Безоплатно "Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності “; Закон України “Про оренду землі”."... Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки у власність або в користування( постійне чи оренду)...
270
()
Надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. що є підставою для формування земельної ділянки при передачі (наданні) її у власність (користування)
Безоплатно "ст.12 Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. №2768-III; ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011р. №3613-IV; пп.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ”№280/97-ВР від 21.05.1997р. Закон... Рішення міської ради “Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою” або вмотивоване рішення про відмову.
271
()
Оформлення договорів оренди землі
Безоплатно "Земельний Кодексу України від 25.10.2001р. №2768-III; Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998р. №161-ХIV; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ”№280/97-ВР від 21.05.1997р. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06... Видача оформленого договору оренди земельної ділянки
272
()
Надання статусу учасника війни
безкоштовно
Безоплатно
"1. Закон України № 3551-ХІІ від 22.10.1993р.« Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР 3. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р...
1.Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 2.Постанова про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни 3. Типове положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленн...
Рішення комісії про встановлення статуса учасник війни та видача посвідчення.
Надання статусу учасника війни
273
()
Призначення та виплата допомоги при народженні дитини
Безоплатно
безкоштовно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"Стаття 10 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»"...
"Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; "
1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», із змінами....
"Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми"...
"Закон України від 21.11.1992 року №2811-Х11 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 "Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"...
"Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”"...
Закон України від 21 листопада 1992 року № 2811-XII „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 „Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”....
"Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 “Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”"...
Виплата допомоги
Призначення допомоги при народженні дитини
Призначення та виплата допомоги при народженні дитини
Призначення Виплата
Призначення та виплата допомоги
Призначення допомоги
Прийняття рішення про призначення допомоги при народженні дитини
274
()
Призначення та виплата компенсації фізичним особам. які надають соціальні послуги
Безоплатно
безкоштовно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"Закон України «Про соціальні послуги» Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»"...
"Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІY. 2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 р. №558. 3. Закон України «Про Державни...
.Закон України «Про соціальні послуги». 2.Постанова КМУ від 29.04.2004р. №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»...
"Закон України "Про соціальні послуги"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"...
"Закон від 19,06,2003 р. № 966 "Про соціальні послуги" Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"...
Закон України „Про соціальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”...
Закон України від 19.06.03 № 966-IV «Про соціальні послуги»
"Закон України “Про соціальні послуги”; постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”"...
Виплата компенсації
"Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги. Період надання соціальних послуг для працездатних осіб зараховується до трудового стажу при виході на пенсію. "...
Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
Виплата допомоги
Призначення Виплата
Призначення та виплата компенсації
275
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Безоплатно
безкоштовно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"Статті 1, 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» Пункт 2.1 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.20...
"Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 “Про з...
1.Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам » 2.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002р.№226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інваліда...
"Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/1...
"Закон від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінохорони здоров'я від 30.04.2002 №226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги...
"Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про з...
Закон України від 16.11.00 № 2109-ІІІ “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
Виплата державної допомоги
Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Виплата допомоги
Призначення Виплата
Призначення та виплата державної соціальної допомоги
276
()
Забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2008 р. № 1015 «Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення»... Отримання технічного засобу реабілітації або направлення на виготовлення протезно – ортопедичних виробів
277
()
Видача путівок на санаторно – курортне лікування
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року № 187 «Про затвердження Порядку забезбечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення»... Видача путівок на санаторно – курортне лікування.
278
()
Виплата інвалідам війни грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки та ветеранам війни компенсації вартості самостійного санаторно - курортного лікування
Безоплатно Постанова від 17.06.2004 року № 785 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»... Отримання компенсації.
279
()
Виплата інвалідам загального захворювання грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки та ветеранам війни компенсації вартості самостійного санаторно - курортного лікування
Безоплатно Постанова від 07.02.2007 року № 150 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки та вартості самостійного санаторно -курортного лікування»... Отримання компенсації.
280
()
Виплата інвалідам грошової компенсації на бензин. ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
Безоплатно . Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»... Виплата інвалідам грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.
281
()
Поселення одиноких громадян в будинок – інтернат (геріатричний пансіонат)
Безоплатно Типове положення про інтернатні установи для дорослих інвалідів та громадян похилого віку затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України.... Отримання путівки на поселення в будинок - інтернат.
282
()
Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 р. № 420 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»... Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.
283
()
Встановлення статусу громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача посвідчень
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 року № 674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб... Отримання посвідчення
284
()
Видача санаторно-курортних путівок на оздоровлення особам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 року № 800 «Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постражд... Видача санаторно-курортних путівок на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
285
()
Призначення і виплата щомісячних грошових виплат на дітей дошкільного та шкільного віку. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно "Постанова КМУ від 20.04.2007 року № 649 "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильсько... Отримання виплат
286
()
Призначення і виплата часткової компенсації вартості продуктів харчування для осіб . які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 року № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, ... Отримання компенсації
287
()
Призначення і виплата компенсації вартості проїзду. одноразової компенсації за шкоду. заподіяну здоров’ю інвалідам. сім’ям. які втратили годувальника та щорічна допомога на оздоровлення
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 року № 836 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок ЧАЕС”, Постанова ... Отримання виплат
288
()
Встановлення статусу громадян. які є утриманцями померлих учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи та видача посвідчення Член сім’ї загиблого або померлого
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», розпорядження голови Волинської ОДА № 318 від 19.09.2006 року.... Отримання посвідчення
289
()
Відшкодування коштів витрачених на придбання лікарських засобів згідно пільгових рецептів лікарів та послуг зубопротезування особам. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», розпорядження голови Волинської ОДА № 318 від 19.09.2006 року.... Отримання коштів
290
()
Занесення даних до бази Єдиного державного автоматичного реєстру осіб
Безоплатно Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» Занесення даних до бази Єдиного державного автоматичного реєстру осіб
291
()
Видача листів-талонів на пільговий проїзд
Безоплатно Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Видача листів-талонів на пільговий проїзд
292
()
Видача посвідчення Інвалід війни.Учасник війни.Член сім'ї загиблого.Жертви нацистських переслідувань.Дитина війни
Безоплатно “Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ Отримання посвідчення.
293
()
Розгляд заяв на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб. що мають право на таку пільгу
Безоплатно Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ ,Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а ... Виконання робіт.
294
()
Відшкодування коштів готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям громадян
Безоплатно Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, Постанова КМ України від 08.09.2010 року № 827 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартос...
Отримання посвідчення.
Отримання компенсації
295
()
Повідомна реєстрація колективних угод. змін і доповнень до них
Безоплатно Кодекс законів про працю України, Закон України від 01.07.1993 року № 3356ХІІ “Про колективні договори та угоди”, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 225 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних... Офіційна відповідь заявнику, проведення реєстрації колективних договорів та змін і доповнень до них
296
()
Надання консультацій з питань оплати праці. соціально-трудових відносин та проведення атестації робочих місць за умовами праці
Безоплатно Кодекс Законів про працю України, Закон України “Про оплату праці”, Закон України “Про звернення громадян” від 13.05.1999 року за № 563-ХІV, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року за № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих міс... Офіційна відповідь заявнику
297
()
Направлення на  альтернативну (невійськову) службу
Безоплатно Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу”, Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”.... Направлення для проходження видається громадянинові на підставі рішення комісії не менше як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби...
298
()
Прийняття рішень щодо опіки та піклування
Безоплатно 1.Цивільний кодекс України 2.Цивільно-процесуальниї кодекс України 3. Положення про комісію з питань захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб в м. Ковелі 4. Правила опіки та піклування... Надання висновку про можливість призначення опікуна чи піклувальника над недієздатною чи обмежено дієздатною особою або звільнення від виконання своїх обов’язків опікуна (піклувальника)...
299
()
Надання юридичних консультацій з правових питань
Безоплатно "1.Закон України “Про інформацію” 2. Закон України "Про звернення громадян" 3. Конституція України 4. Інші законодавчі акти, необхідні для надання консультації"... Надання юридичної консультації
300
()
Призначення помічника дієздатній особі
Безоплатно "1.Цивільний кодекс України 2. Закон України "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" 3. Положення про комісію з питань захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб в м. Ковелі4. Правила опіки та піклуванн... Призначення помічника дієздатній особі
301
()
Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів
Безоплатно 1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» 3.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 486/202/524/4... Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів
302
()
Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в мінімальному розмірі
Безоплатно 1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»... Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в мінімальному розмірі
303
()
Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям у мінімальному розмірі
Безоплатно 1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», із змінами.... Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям у мінімальному розмірі
304
()
Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходів
Безоплатно 1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», із змінами. 3.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № ... Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходів
305
()
Призначення та виплата одноразової винагороди жінкам.яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня
Безоплатно 1.Указ Президента України «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»» 2.Порядок використання у відповідному році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким пр... Призначення та виплата одноразової винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
306
()
Призначення та виплата тимчасової допомоги дітям. батьки яких ухиляються від сплати аліментів. не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Безоплатно Постанова КМУ від 22.02.2006р.№189 «Порядок призначення та виплати тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».... Призначення та виплата тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме...
307
()
Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякими категоріями застрахованих осіб
Безоплатно .Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 2.Постанова КМУ №1092 від 25 серпня 2004р. «Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякими категор... Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякими категоріями застрахованих осіб
308
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги на догляд особам. які не мають права на пенсію. та інвалідам
Безоплатно "Статті 7, 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» Пункт 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не ма...
1.Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». 2.Постанова КМ України від 02.04.2005р. «Порядок призначення та надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвал...
Закон України від 18.05.04 № 1727-IV “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”
Виплата державної допомоги
Призначення та виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
309
()
Призначення та виплата допомоги на дітей. над якими встановлено опіку чи піклування
Безоплатно 1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»... Призначення та виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
310
()
Призначення та виплата місячної грошової допомоги малозабезпеченій особі. яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. на догляд
Безоплатно 1.Постанова КМУ від 29.04.2004р. №558 «Призначення та виплата місячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує ... Призначення та виплата місячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догл...
311
()
Надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Безоплатно 1.Положення «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», затверджене постановою Кабінету Міністрів Укра... Надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
312
()
Призначення та виплата щомісячної компенсації по догляду за інвалідом І групи. престарілим. який досяг 80-річного віку
Безоплатно . Положення про порядок призначення і виплати цільової грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами, затверджене постановою КМУ від 09 грудня 1992р. №691. 2. Постанова КМУ від 26.07.1996р. «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим к... Призначення та виплата щомісячної компенсації по догляду за інвалідом І групи, престарілим, який досяг 80-річного віку
313
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування. грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
Безоплатно 1.Постанова КМУ від 31.01.2007р.№81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних п... Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу...
314
()
Стягнення штрафів згідно розпоряджень ВДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції
Безоплатно Закон України «Про виконавче провадження» Стягнення штрафів згідно розпоряджень ВДВС Ковельського міськрайонного
315
()
Контроль та нагляд за правильністю призначення (перерахунку). нарахування та виплати пенсій
Безоплатно Закони України ’’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’, ’’Про державну службу’’, ’’Про прокуратуру’’, ’’Про наукову та науково-технічну діяльність’’ та інші.... Усна або письмова відповідь на звернення
316
()
Надання роз’яснень та консультацій з питань пенсійного забезпечення. недержавного пенсійного страхування. реформування пенсійної системи
Безоплатно
безоплатно
Закони України ’’ро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’’, ’’Про державну службу’’, ’’Про прокуратуру’’, ’’Про наукову та науково-технічну діяльність’’ та інші...
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Закон України «Про державну службу»
Надання роз’яснень та консультацій з питань пенсійного забезпечення, недержавного пенсійного страхування, реформування пенсійної системи...
-
317
()
Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях. збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у звязку з відселенням. виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам. які постраждали внаслідок
Безоплатно Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», розпорядження голови Волинської ОДА № 318 від 19.09.2006 року.... Отримання коштів
318
()
Навчання інвалідів в навчальних закладах Міністерства соціальної політики
Безоплатно Закон України від 21.03.1991 р. № 870 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Отримання документа про набуття освіти.
319
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів
Безоплатно 1.Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам » 2.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002р.№226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інваліда... Призначення та виплата державної соціальної допомоги на поховання інвалідів з дитинства
320
()
Відшкодування коштів за послуги зв’язку пільгової категорії громадян
Безоплатно "ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни,гаpантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.1993 N 3551-XII; "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" вiд 28.02.1991 N 796-XII; "Про статус ветеранiввiйськової служби ... Відшкодування коштів за послуги зв’язку пільгової категорії громадян
321
()
Відшкодування за житлово - комунальні послуги
Безоплатно "ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни,гаpантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.1993 N 3551-XII; "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" вiд 28.02.1991 N 796-XII; "Про статус ветеранiввiйськової служби ... Зменшення плати за житлово - комунальні послуги
322
()
Надання пільги у грошовій формі з оплати електроенергії
Безоплатно "Постанова Кабінету міністрів України від 22 вересня 2010 р. N 866 «Про проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії»; Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 23 «Про продовж... Отримання компенсації
323
()
Атестація педагогічних працівників
Безоплатно Закон України “Про освіту”, Закон України “Про дошкільну освіту,” Закон України “Про загальну середню освіту”, Закон України “Про позашкільну освіту”, Типове положення про атестацію педагогічних працівників....
Типове положення про атестацію педагогічних працівників затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930
Присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
Визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівень їх кваліфікації, присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань...
324
()
Видача паспорта прив'язки розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
безкоштовно Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Паспорт прив'язки розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
325
()
Встановлення статусу учасника війни
безкоштовно “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ст.8-9 "Отримання статусу та надання посвідчення"Учасник війни"
326
()
Встановлення статусу інвалідів війни
безкоштовно “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ст.7 "Встановлення статусу та видача посвідчення "Інвалід війни"
327
()
Встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни
безкоштовно “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ст.10 "Встановлення статусу особи, на яку поширюються чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та видача посвідчення "Посвідчення сім'ї загиблого"...
328
()
Встановлення статусу дитина війни
безкоштовно «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.04 № 2195 Надання пільги
329
()
Встановлення статусу ветерана праці
безкоштовно "Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3722-ХІІ; п.1-8 "... "Встановлення статусу та видача посвідчення "Ветеран праці"
330
()
Встановлення статусу жертви нацистських репресій
безкоштовно “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.91 р. №962-XII, ст.6 абз.14,15. "Встановлення статусу та видача посвідчення "Жертва нацистських переслідувань"
331
()
Встановлення статусу батьків та дітей багатодітної сім'ї
безкоштовно Закон України від 19.05.2009 №1343-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» Видача посвідчення
332
()
Виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
безкоштовно “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” ст.36,37 Надання допомоги
333
()
Встановлення статусу особи. яка постраждала від торгівлі людьми
безкоштовно
Безоплатна
безоплатно
Закон України від 20.09.2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми»
"Закон України "Про Протидію торгівлі людьми"
Частина перша статті 6 та частина перша статті 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» Постанова Кабінету Міністрів України від від 23 травня 2012р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьм...
Присвоєння статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми або відмова
Отримання довідки про встановлення статусу
Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (на 2 роки). Отримання довідки про встановлення статусу постраждалої від торгівлі людьми. Отримання одноразової допомоги матеріальної допомоги. Отримання (при необхідності) медичні, психол...
334
()
Надання дозволів на вчинення правочинів стосовно житла і майна. право користування або право власності на яке мають діти
безкоштовно
Безоплатно
"ст.12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян безпритульних дітей" ст.4 Закону України 2Про органи і служби збереження права дитини на житло (у разі клопотання про відчуження житла).У разі виїзду сім’ї на постійне місце прож...
"Стаття 177 Сімейного кодексу України, стаття 17 Закону України "Про охорону дитинства", стяття 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", пунт 66,67 Постанови Кабінету міністрів України № 866 від 24.09.200...
Надання дозволу на здійснення правочину щодо майна право власності чи право користування яким мають діти
Розпорядження голови Локачинської РДА
335
()
Взяття громадян на квартирний облік
безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470 із змінами , З... Рішення виконавчого комітету
336
()
Видача свідоцтва про право власності на житло (житло комунальної власності)
Безоплатно "Закон України від 19.06.1992р.“Про приватизацію державного житлового фонду” із змінами та доповненнями, внесеними Законами України; Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету Украї... Свідоцтво
337
()
Видача ордера на заселення жилої площі в будинках державного або громадського житлового фонду
Безоплатно Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 року із змінами, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р.№470 із змінами, За... Рішення виконавчого комітету
338
()
Оформлення права власності на будинок. магазин. тощо
Безоплатно Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” Рішення виконавчого комітету
339
()
Видача дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами
Безоплатно Закон України « Про рекламу », Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Горохові ( затверджено сесією міської ради від 28.04.07 р. № 8/2),Порядком визначення плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами ,як... дозвіл
340
()
Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (вільних від забудови. на яких розташовані об’єкти нерухомого майна. що належать юридичним та фізичним особам на праві власності. розташовані малі архітектурні форми або надано до
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; «Про оренду землі»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”"... Рішення сесії міської ради
341
()
Передача земельної ділянки у постійне користування юридичним особам
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”" Рішення сесії міської ради
342
()
Передача в оренду земельних ділянок юридичним та фізичним особам
безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; «Про оренду землі»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні””"... Рішення сесії міської ради
343
()
Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”" Рішення сесії міської ради
344
()
Дозвіл на складання звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”" Рішення сесії міської ради
345
()
Поновлення договору оренди земельної ділянки
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; «Про оренду землі»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, додаткова угода"... Рішення сесії міської ради
346
()
Дострокове припинення права користування земельною ділянкою
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; «Про оренду землі»; Податковий кодекс України; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, угода про розірвання договору оренди"... Рішення сесії міської ради
347
()
Передача земельних ділянок у власність
Безоплатно "Земельний кодекс України; Закони України: «Про землеустрій»; Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні”" Рішення сесії міської ради
348
()
Видача довідки про право фізичної особи - власника сільськогосподарської продукції на отримання доходу від податкового агента без утримання податку на доходи фізичних осіб
Безоплатно
безоплатно
Податковий кодекс України, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 97 « Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми »...
Податковий кодекс України Наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 N 97 „Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми”....
Довідка
довідка
349
()
Видача довідок-характеристик на громадян
Безоплатно
безоплатно
Кримінально-виконавчий кодекс України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 , Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.01.11 №1001-05, Цивільний-процесуальний кодекс України від 22.04.2008 р № 8 –рп/2008... Довідка
довідка-характеристика
350
()
Видача довідки про доходи
Безоплатно
безоплатно
Інструкція з діловодства Довідка
довідка
351
()
Видача довідки про місце проживання та реєстрації
Безоплатно
безоплатно
Закон України ,,Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11.12.2003 р. № 1382-1У Довідка
довідка
352
()
Видача довідки про склад сім’і призовника
Безоплатно
безоплатно
Закон України ,,Про військовий обов’язок і військову службу», Інструкція з військового обліку військово-зобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, затверджена наказом міністерства оборони України від 27.07.1995 р. № 166...
Закон України ,,Про військовий обов’язок і військову службу» Інструкція з військового обліку військово-зобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, затверджена наказом міністерства оборони України від 27.07.1995 р. № 166...
Довідка
довідка
353
()
Видача довідки про склад сім’ї для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій
Безоплатно
безоплатно
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-Х11, Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 р. № 1768-111, постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (зі з...
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-Х11, Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 р. № 1768-111 постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 (зі зм...
Довідка
довідка
354
()
Видача виписки з рішень засідань виконкому та сесії ради
Безоплатно
безоплатно
Закон України ,,Про звернення громадян” від 02.10.1996 року № 393/96-ВР виписки з рішень засідань виконкому та сесії ради
виписки з рішень засідання виконкому та сесії сільської ради
355
()
Видача довідки про наявність земельного і майнового паїв
безоплатно Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” № 2811-Х11 від 21.11.1992 р. ,Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 р. № 1768-111постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 (зі змін... довідка
356
()
Оформлення права власності на будинок
безоплатно Закон України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” рішення
357
()
Видача рішення на будівництво житлових будинків
безоплатно Закони України ,,Про основи містобудування” від 16.11.1992 № 2780-Х11, ,,Про планування і забудову територій“ від 20.04.2000 № 1699-111 (ст.24) рішення
358
()
Видача рішення про вилучення земельної ділянки з користування за згодою власника
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні” рішення
359
()
Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у в... Рішення сільської ради
360
()
Про надання земельної ділянки для передачі в оренду
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні” рішення
361
()
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів. що посвідчують право на земельну ділянку
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР, Закон України „Про землеустрій” (ст. 55)... рішення на затвердження технічної документації
362
()
Надання дозволу на складання містобудівного обгрунтування
безоплатно Земельний кодекс України, Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні” рішення на складання містобудівного обгрунтування
363
()
Надання дозволу на розроблення технічної документації 1 передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських будівель та споруд
безоплатно Земельний кодекс України, Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні” Дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд...
364
()
Надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
безоплатно Земельний кодекс України, Закон ,,Про місцеве самоврядування в Україні” рішення на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
365
()
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР, Закон України „Про землеустрій” (ст. 55)... рішення на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
366
()
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання (передачу) її у власність (користування)
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР рішення на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
367
()
Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду з послідуючим викупом
безоплатно Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР рішення на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиі передачу в оренду з послідуючим викупом
368
()
Видача довідки на підведення газу
безоплатно Постанова ,,Про затвердження надання населенню послуг з газопостачання” від 09.12.1999 р. № 2246 довідка
369
()
Видача довідки про членство особистого селянського господарства
безоплатно Закон України ,, Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 р. № 742-1У довідка
370
()
Видача довідки про те. що являється забудовником
безоплатно Закон України ,,Про основи містобудування” від 16.11.1992 № 278-Х11 Закон України ,,Про планування і забудову територій від 12.09.2006 р довідка
371
()
Видача довідки про користування земельною ділянкою
безоплатно Закон України ,,Про державну допомогу сім’ям з дітьми “ від 21.11.1992 р. № 2811-Х11 Закон України ,, Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 р. № 1768-111 постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 (зі ... довідка
372
()
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок
безоплатно "Ст. 27 Закону України "Про планування і забудову територій" від 20 квітня 2000 року N 1699-III із змінами. Ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР із змінами"... Містобудівні умови
373
()
Прийняття рішення про передачу (надання) земельних ділянок для розміщення об’єкта містобудування
безоплатно "Ст. 2 Закону України "Про планування і забудову територій" від 20 квітня 2000 року N 1699-III із змінами" рішення
374
()
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна
безоплатно "ст.ст. 37, 60-65 Закону України «Про нотаріат»; Глава 2 Розділу 3 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства...
375
()
Видача дублікату нотаріально посвідченого документа
"ст. ст. 37, 53 Закону України «Про нотаріат»; п.23 Розділу 2 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства юсти... отримання дублікату нотаріально посвідченого документу
376
()
Засвідчення копій документів
0.34грн Закон України ,,Про нотаріат”нструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України, зареєстровано в Мінюсті 28.12.2006 р... отримання засвідчених підписом копій документів
377
()
Засвідчення справжності підпису особи на документі
0.34грн Глава 5 Розділу 3 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25.08.1994 № 22/5 ст. 37, 73... отримання засвідченого підписом документу
378
()
Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них
ст. ст. 37, 75-77 Закону України «Про нотаріат» Глава 4 Розділу 3 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства ... отримання засвідчених підписом копій (фотокопій) і виписок з них
379
()
Посвідчення заповіту (крім секретного)
0.85грн ст.ст.37, 56 Закону України «Про нотаріат» Глава 1 Розділу 3 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства юстиц... отримання одного примірника заповіту
380
()
Посвідчення довіреності. крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном. довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортним засобом
0.34грн "ст.ст. 40, 58 Закону України «Про нотаріат»; Глава 1 Розділу 3 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затвердженої наказом Міністерства юс... отримання одного примірника довіреності
381
()
Видача свідоцтва про шлюб
безоплатно Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені в Мінюсті України 22.11.2007 р. №1305/14572 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. Свідоцтво про шлюб
382
()
Видача свідоцтва про смерть
безоплатно Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені в Мінюсті України 22.11.2007 р. №1305/14572 отримання свідоцтва про смерть та довідки про допомогу на поховання
383
()
Видача свідоцтва про народження
безоплатно Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р., Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені в Мінюсті України 22.11.2007 р. №1305/14572 отримання свідоцтва про народження дитини та довідки на одноразову допомогу при народженні дитини
384
()
Державна реєстрація юридичної особи
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Статті 24, 25 та 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” "державна реєстрація; один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з ЄДР"...
385
()
Внесення змін до відомостей про юридичну особу
плата не справляється Стаття 19 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” "внесення змін до відомостей;виписка з ЄДР (у разі зміни місцезнаходження)"
386
()
Державна реєстрація змін до установчих документів (зменшення статутного капіталу)
"тридцять відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою статті 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (51,00 грн.) – за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юриди... Статті 29, 22, 10, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” "державна реєстрація змін; один примірник оригіналу установчих документів з відміткою про державну реєстрацію змін"
387
()
Видача дублікату установчих документів
"• один неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17,00 грн.) - за видачу дубліката установчих документів; • три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 грн.) - за публікацію повідомлення про ... Статті 19, 10, 22 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” дублікат оригіналів установчих документів та змін до них
388
()
Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу
плата не справляється Стаття 28 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи
389
()
Внесення до реєстру відомостей про закриття відокремленого підрозділу
плата не справляється Стаття 28 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” закриття відокремленого підрозділу юридичної особи
390
()
Виділ юридичної особи
три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51,00 грн.) – за публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ... Статті 32, 34, 22 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” виділ юридичної особи
391
()
Внесення запису до реєстру про рішення засновників щодо припинення юридичної особи
плата не справляється Статті 34 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” запис в ЄДР про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи
392
()
Державна реєстрація припинення юридичної особи
плата не справляється Статті 36 та 37 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” державна реєстрація припинення юридичної особи, повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
393
()
Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34,00 грн.) Статті 42, 43 та 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” державна реєстрація фізичної особи-підприємця, виписка з ЄДР
394
()
Внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця. які містяться в Єдиному державному реєстрі
тридцять відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою статті 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”... Стаття 45 та 10 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” "державна реєстрація змін; виписка з ЄДР (у разі зміни імені, місця проживання)"
395
()
Внесення запису до реєстру про рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення підприємницької діяльності
плата не справляється Стаття 47 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” запис в ЄДР про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності
396
()
Включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців
плата не справляється Розділ VIII прикінцевих положень та стаття 19 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”... "включення відомостей до ЄДР;виписка з ЄДР"
397
()
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
плата не справляється Стаття 47 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем...
398
()
Надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
"один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; Не справляється плата у випадках визначених частиною десятою статті 21 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”"... "Стаття 20 та 21 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (затверджений наказом Міністерства юстиції Украї... виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
399
()
Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.). За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (3,40 грн.)... "Стаття 20 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (затверджений наказом Міністерства юстиції України 14.... витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
400
()
Надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.). За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (3,40 грн.)... "Стаття 20 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (затверджений наказом Міністерства юстиції України 14.... довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
401
()
Розгляд питань. пов’язаних з встановленням статусу учасника війни
Безкоштовно "Закон України „“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 р. N 3551-XII; Типове положення про комісії для розгляду питань пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, затверджене наказом Міністерства соціальног... Рішення про надання чи відмову статусу надається на протязі одного місяця.
402
()
Надання одноразової грошової допомоги
Безкоштовно Постанова КМУ від 28.02.2011 року № 158. Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги.Виплачується одноразово за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого пред...
403
()
Видача пільгових посвідчень ветеранам війни
Безкоштовно "Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни"; Розпорядження голови районної державної... "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 р. № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", "Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни" і відповідні нагрудні знаки, "Посвідчення член...
404
()
Видача талонів на проїзд
Безкоштовно Постанова КМУ від 27 вересня 2000 року №1467 Видача талонів. Талони видаються на 5 років один раз..
405
()
Видача засобів реабілітації
Безкоштовно Постанова КМУ від 12.11.2008 року №1015 Забезпечення засобом реабілітації відповідно до поданої заяви..
406
()
Видача санаторно-курортних путівок
Безкоштовно Постанова КМУ від 22.02.2006 № 187 Видача санаторно-курортної путівки.
407
()
Виплата компенсації на бензин. ремонт та технічне обслуговування автомобілів
Безкоштовно Порядок виплати компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та транспортні витрати №228 від 14.02.2007 року. Виплачується два рази на рік за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого представника сім’ї в банку за його вибором....
408
()
Виплата компенсації на санаторно-курортне лікування
Безкоштовно Постанова КМУ від 17 червня 2004 року №785 та Постанова КМУ від 07.02.2007 року №150. Виплачується один раз протягом встановленого строку за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого представника сім’ї в банку за його вибором....
409
()
Нагляд за дотриманням норм діючого законодавства при призначенні пенсій органами Пенсійного фонду України
Безкоштовно Наказ Міністерства праці та соціальної політики України ”Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України” від 10.01.07р. № 4... Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України...
410
()
Реєстрація колективних договорів. додатків і змін до них
Безкоштовно ЗУ «Про колективні договори та угоди» № 3356-12 від 01.07.93 ПКМУ «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод,колективних договорів»... Державна реєстрація договору, змін і додатків до них .
411
()
Призначення та надання громадянам щомісячної бехготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-. тепло-. газопостачання. водовідведення. електроенергія. вивезення побутового смітт
Безкоштовно ПКМУ «Про порядок призначення і надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» №848 21.10.1995 року... Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
412
()
Призначення і виплата державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Безкоштовно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ПКМУ № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми » Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги.Допомога призначається з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 к.д. до пологів і 56 к.д. (У разі ус...
413
()
Призначення і виплати одноразової допомоги при народженні дитини
Безкоштовно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ПКМУ № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми » Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого ...
414
()
Призначення і виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Безкоштовно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ПКМУ № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми » Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого ...
415
()
Допомога на дітей. які перебувають під опікою чи піклуванням
Безкоштовно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ПКМУ № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми » Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
416
()
Призначення і виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям
Безкоштовно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 2811-ХІІ від 21.11.92, ПКМУ № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми » №1751 від 27.12.2001... Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
417
()
Призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Безкоштовно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», ПКМУ № 250 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»... Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні соціальної допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок упов...
418
()
Призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Безкоштовно ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам», від 16.11 200 року №2000 Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні соціальної допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок упов...
419
()
Призначення і виплати допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
Безкоштовно ЗУ «Про психіатричну допомогу», постанова КМУ від 20.08.2000 року №1192 Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженог...
420
()
Призначення і виплати державної соціальної допомоги особам. які не мають права на пенсію
Безкоштовно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам » від 18.05.2004 р. № 1727-ІУ Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
421
()
Призначення і виплата компенсації фізичним особам. які надають соціальні послуги
Безкоштовно
Безоплатно
ПКМУ «Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 № 558
"Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 “Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”. Закон України "Про соціальні послуги" із змінами, внесеними згідно із Законом №1891-ІV (1891...
Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
Рішення про призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
422
()
Призначення і виплати компенсації по догляду за інвалідом І групи та престарілим.який досяг 80-річного віку
Безкоштовно ПКМУ №832 від 26.07.1996 Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженого...
423
()
призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям. батьки яких ухиляються від сплати аліментів. не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Безкоштовно ПКМУ №832 від 26.07.1996, ПКМУ 22.02.2006 № 189 Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги. Виплачується раз на місяць за місцем реєстрації (фактичного місця проживання) державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або перераховується на особовий рахунок уповноваженог...
424
()
Призначення та виплати грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам. які постраждали в наслідок ЧАЕС
Безкоштовно ЗУ «Про статус та соціальний статус громадян, які постраждали в наслідок ЧАЕС», від 28.02.91 № 796 ХІІ, Постанова КМУ Одержувач адміністративної послуги одержує вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, письмово у разі звернення з письмовим запитом, безпосередньо у працівників відповідного структурного підрозділу Управління, під час консул...
425
()
Виплата пільг фізичним особам та відшкодування сумм наданих пільг підприємствам надавачам послуг
Безкоштовно "Закон України „Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”; Закон України “Про соціальний захист дітей війни”; Закон України “ Про стату ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальн... "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 17 "Про Єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” послуга друкується на відомостях нарахувань піль за встановленою формою. Адміністративна послуга має об...
426
()
Видачі пільгових посвідчень потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Безкоштовно "Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 листопада 2007 року № 345 "Про затвердження Положення про управлінн... "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51"Про затвердження порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " адміністративна послуга друкується на спеціальному бланку за встановленою ф...
427
()
Санаторно-курортне лікування постраждалих в наслідок катастрофи на ЧАЕС
Безкоштовно Постанова КМУ від 16.05.2000 № 800 Одержувач адміністративної послуги одержує вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, письмово у разі звернення з письмовим запитом, безпосередньо у працівників відповідного структурного підрозділу Управління, під час консул...
428
()
Видача посвідчення інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам
Безкоштовно
Безоплатно
"Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 листопада 2007 № 345 "Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населенн...
Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
"Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" "
Одержувач адміністративної послуги одержує вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, письмово у разі звернення з письмовим запитом, безпосередньо у працівників відповідного структурного підрозділу Управління, під час консул...
Посвідчення
Видача посвідчення
429
()
Відшкодування коштів за придбані лікарські засоби громадянам. які постраждали в наслідок катастрофи на ЧАЕС
Безкоштовно Рішення Волинської обласної ради, ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок ЧАЕС» Одержувач адміністративної послуги одержує вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, письмово у разі звернення з письмовим запитом, безпосередньо у працівників відповідного структурного підрозділу Управління, під час консул...
430
()
Видача довідки про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
безоплатне Постанова Кабінету Міністрів України від 3.05.1996 №493 „Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та ...
431
()
Включення особи до Державного реєстру виборців
Безоплатно "Стаття 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців» Пункт 3 Порядку організаційно-правової підготовки та виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою ЦВК від 20.01.2011 №13 "...
ЗУ «Про державний реєстр виборців» ст.19 ч.1-10
"Постанови Центральної виборчої комісії від 20.01.2011 № 13 „Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців” (пт. 3), від 15.10.2010 № 415 „Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстр...
ст. 19 Закону України „Про Державний реєстр виборців” від 21.09.2010 № 2536-VI
Письмове повідомлення про включення до Реєстру
Включення особи до Державного реєстру виборців
Повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців
432
()
Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних у Державному реєстрі виборців
Безоплатно "Стаття 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців» Пункт 4 Порядку організаційно-правової підготовки та виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою ЦВК від 20.01.2011 №13"...
ЗУ «Про державний реєстр виборців» ст.19 ч.1-10
Письмове повідомлення про внесення змін до персональних даних Реєстру
Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних у
433
()
Зміна виборчої адреси у Державному реєстрі виборців
Безоплатно "Стаття 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців» Пункт 4 Порядку організаційно-правової підготовки та виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою ЦВК від 20.01.2011 №13"...
ЗУ «Про державний реєстр виборців» ст.19 ч.1-10
Письмове повідомлення про внесення змін до персональних даних Реєстру
Зміна виборчої адреси у Державному реєстрі виборців
434
()
Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси у Державному реєстрі виборців
Безоплатно ЗУ «Про вибори народних депутатів» ст.41 ч.3 Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси у Державному реєстрі виборців
435
()
Видача довідки про заробітну плату на призначення пенсій
безоплатно
Безкоштовно
Закону України „Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 р №1778
"Закон України "Про пенсійне забезпечення, від 05.11.1991 р. № 1788"
по зверненню громадян
Отримання довідки про заробітну плату на призначення пенсій
436
()
Здійснення обміну. відчуження. дарування. застави майна. право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
Безоплатно "1. Стаття 177 Сімейного кодексу України. 2. Стаття 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”. ст.203, 242 Цивільного кодексу України, пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування дія... Завірена копія рішення (розпорядження) або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги
437
()
Надання дозволу на здійснення купівлі-продажу. дарування майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини
Безоплатно "1. Стаття 177 Сімейного кодексу України. 2. Стаття 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст.203, 242 Цивільного кодексу України, пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування дія... Завірена копія рішення або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги
438
()
Підготовка висновку щодо визначення місця проживання дитини
Безоплатно "1.Статті 19, 160 Сімейного кодексу України. 2. Пункт 72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866."... Висновок або письмова обґрунтована відповідь про відмову у наданні послуги
439
()
Підготовка висновку про позбавлення /поновлення батьківських прав
Безоплатно "Статті 19, 164 Сімейного кодексу України. " Висновок або письмова обґрунтована відповідь про відмову у наданні послуги
440
()
Підготовка висновку щодо участі у вихованні дитини того з батьків. хто проживає окремо від неї
Безоплатно "1. Статті 19, 158 Сімейного кодексу України. 2. Пункт 73 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866."... Висновок або письмова обґрунтована відповідь про відмову у наданні послуги
441
()
Підготовка висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя
Безоплатно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"1. Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України. 2. Пункт 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905."...
"Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України; пункт 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905"...
"Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України; пункт 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. N 905 “Про зат...
"Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України; пункт 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905."...
"Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року, № 2947-ІІІ Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня 2005 року № 2342-ІV; Постанова Кабінету...
Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року, № 2947-ІІІ, стаття 220
Закон України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 »Про затвердження порядку провадження діяльності з...
"Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України; пункт 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905."...
Висновок або письмова обґрунтована відповідь про відмову у наданні послуги
Висновок про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя
Висновок про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини джругого з подружжя
Розпорядження голови райдержадміністрації
"Висновок про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя "
Висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
Видача висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини
442
()
Підготовка висновку про можливість бути усиновлювачами (усиновлювачем)
Безоплатно "1. Статті 211, 215 Сімейного кодексу України. 2. Пункти 21, 22, 24, 26 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.20... Висновок або письмова обґрунтована відповідь про відмову у наданні послуги
443
()
Надання дозволу на зміну прізвища
Безоплатно "1. Статті 19,148 Сімейного кодексу України. 2. Пункт 71 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866"... Завірена копія рішення (розпорядження) або письмове повідомлення про відмову у наданні послуги
444
()
видача будівельного паспорта
безкоштовно "стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ Міністетства регіонального розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства від2.,02.2013 №66"Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної д... будівельний паспорт
445
()
видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
безкоштовно "стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ Міністетства регіонального розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства від 07.07.2011 №109 "Про затвердження порядку надання містобудівних умов та... містобудівні умови та обмеження
446
()
видача паспорта привязки тимчасової споруди
безкоштовно "стаття 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ Міністетства регіонального розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 "Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд ... паспорт привязки тимчасової споруди
447
()
внесення змін до будівельного паспорта
"стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ Міністетства регіонального розвитку,містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства від2.,02.2013 №66"Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної д... будівельний паспорт
448
()
Видача довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування
безплатно "Закон України «Про громадянство України», Указ Президента України від 03.07.2009 №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Розпорядження голови Іваничівської районн... отримання довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування
449
()
Видача дублікатів про базову загальну середню освіту та дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту для громадян. що закінчили загальноосвітні навчальні заклади Іваничівського району
163 грн., безготівковий розрахунок (розмір плати може змінюватися відповідно до чинного законодавства) Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003року № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 20... Отримання дубліката документа про освіту (в навчальному закладі)
450
()
Встановлення статусу Учасник війни
безоплатно Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказ Мінпраці України від 06.08.2003 №218 «Про внесення змін до Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відпов... Рішення про надання статусу з видачею посвідчення «Учасник війни»
451
()
Встановлення статусу Ветеран праці
безоплатно Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» Рішення про надання статусу з видачею посвідчення «Ветеран праці»
452
()
Встановлення статусу Інваліда війни
безоплатно Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Рішення про надання статусу з видачею посвідчення «Інваліда війни»
453
()
Встановлення статусу члена сім'ї померлого (загиблого) ветерана війни
безоплатно Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Рішення про надання статусу з видачею посвідчення «члена сім»ї померлого (загиблого) ветерана війни»
454
()
Встановлення статусу багатодітної сім»ї та дитини з багатодітної сім'ї
безоплатно Закон України «Про охорону дитинства» Рішення про надання статусу з видачею посвідчення багатодітної сім»ї та дитини з багатодітної сім»ї
455
()
Включення до Державного реєстру виборців за зверненням особи. яка набула права голосу або має право голосу
Безоплатно
Безоплатна
Послуга надається безоплатно.
Закони України «Про Державний реєстр виборців», «Про звернення громадян», постанова ЦВК від 15 жовтня 2010 року «Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців»...
"Закон України "Про Державний реєстр виборців" (ст.19); Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (п.19 ст. 25); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п. 5 ч. 2 ст. 38); Закон України "Про вибори Президента України"; Закон Укра...
Закони України “Про Державний реєстр виборців” (ст.19), “Про місцеві державні адміністрації” (п.19 ст. 25), “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 5 ч. 2 ст. 38), “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респ...
Для включення до Державного реєстру виборців - виборцю надсилається повідомлення про його включення до Реєстру із зазначенням персональних даних виборця, а також дата його включення до Реєстру...
Включення до Державного реєстру
Повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців чи про відмову у задоволенні заяви. У разі включення виборця до Реєстру відділ ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, вс...
456
()
Зміна персональних даних виборця. що містяться у Державному реєстрі виборців. за його зверненням
Безоплатно
Безоплатна
Послуга надається безоплатно.
Закони України «Про Державний реєстр виборців», «Про звернення громадян», постанова ЦВК від 15 жовтня 2010 року «Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців»...
"Закон України "Про Державний реєстр виборців" (ст.20); Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (п.19 ст. 25); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п. 5 ч. 2 ст. 38); Закон України "Про вибори Президента України"; Закон Укра...
Закони України “Про Державний реєстр виборців” (ст.20), “Про місцеві державні адміністрації” (п.19 ст. 25), “Про місцеве самоврядування в Україні” (п. 5 ч. 2 ст. 38), “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респ...
Виборцю надсилається повідомлення про результати розгляду заяви.
Зміна персональних даних виборця
Письмове повідомлення про внесення змін до персональних даних виборця чи про відмову у задоволенні заяви.
457
()
Надання виборцю інформації про його персональні дані. внесені до Державного реєстру виборців
Безоплатна "Закон України "Про Державний реєстр виборців" (ст.12, 23, 24); Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (п.19 ст. 25); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п. 5 ч. 2 ст. 38); Закон України "Про вибори Президента України"; За... Надання інформації
458
()
Видача посвідчення про тимчасову зміну місця голосування
Безоплатна "Закон України "Про Державний реєстр виборців" (ст.12, 23, 24); Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (п.19 ст. 25); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п. 5 ч. 2 ст. 38); Закон України "Про вибори Президента України"; За... Видача посвідчення
459
()
Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях. збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у зв’язку з відселенням. виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам. які постраждали внаслідок
безкоштовно
Безоплатна
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
"Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програ...
Призначення степендії та додаткової відпустки
Доплата
460
()
Видача посвідчень громадянам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС
безкоштовно
Безоплатна
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
"Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 №51 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорноби...
Отримання посвідчення у встановлені терміни
Посвідчення
461
()
Виплата компенсації особам. які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби. але проживають у будинках з центральним опаленням
безкоштовно
Безоплатна
"Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV «Гірничий Закон України», постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 887 "Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, ал...
"Закон України "Гірничий Закон України"; постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 887 "Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з ц...
Отримання компенсації особам, які мають право на безоплатне одержання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням....
Виплата компенсації
462
()
Відшкодування коштів за встановлення квартирних телефонів окремим категоріям громадян
Безоплатно
Безоплатна
"ЗУ "Пpо статус ветеpанiв вiйни,гаpантiї їх соцiального захисту" вiд 22.10.1993 N 3551-XII; "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" вiд 28.02.1991 N 796-XII; "Про статус ветеранiввiйськової служби ...
"Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів...
Відшкодування коштів за встановлення квартирних телефонів окремим категоріям громадян
463
()
Призначення та виплата допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
безкоштовно
Безоплатно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»...
"Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"...
"Закон України від 21.11.1992 року №2811-Х11 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 "Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"...
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”...
"Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 “Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”"...
Призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Призначення та виплата допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
Виплата допомоги
Призначення Виплата
Призначення та виплата допомоги
464
()
Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
безкоштовно
Безоплатно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”"...
1.Закон України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям.» 2.Постанова КМУ від 24.02.2003р.№250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги малозабезпеченим сім'ям». 3.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України...
"Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям"...
"Закон України від 01.06.2000 р № 1768-ІІІ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Постанова Кабінету Міністрів від 24.03.2003 № 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сі...
"Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” "...
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Виплата допомоги
Призначення Виплата
Призначення та виплата державної соціальної
465
()
Призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини
безкоштовно
Безоплатно
Безоплатна
Безкоштовно
безоплатно
"Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; "
1.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 2.Постанова КМУ від 27.12.2001р.№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», із змінами....
"Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"...
"Закон України від 21.11.1992 року №2811-Х11 «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 "Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"...
"Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”"...
Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» від 23.09.2008 року №573 –VІ.Постанова КМУ від 04.02.200...
"Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 “Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”"...
Призначення допомоги при усиновленні дитини
Призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини
Виплата допомоги
Призначення Виплата
Призначення та виплата допомоги
Рішення про призначення допомоги при усиновленні дитини
466
()
Відшкодування коштів за житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян
Безоплатна "Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; Закон України "Про статус і соціальний захист дітей війни"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорноби... Відшкодування коштів за житлово-комунальні послуги пільгової категорії громадян
467
()
Відшкодування коштів за пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування
Безоплатна " Бюджетний кодекс України; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Закон України "Про статус ветеранів в... Відшкодування коштів за пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування
468
()
Компенсації громадянам за втрачене майно у зв’язку з переїздом на нове місце проживання. оплата витрат у зв’язку з переїздом та виплата одноразової допомоги при переселенні
Безоплатна "Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2009 № 1243 "Про затвердження Порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме ма... Компенсація
469
()
Реєстрація та оформлення направлення на переселення з радіоактивно забруднених населених пунктів
Безоплатна "Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.1992 № 706 "Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазна... Реєстрація
470
()
Щомісячна матеріальна допомога 90.100-річним
Безоплатна Програма соціального захисту населення Камінь-Каширського районуна 2012-2013 роки. Виплата допомоги
471