Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

РЕЄСТР АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЦОВВНАЗВА Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги
Результат надання адміністративної послуги
Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання
1
()
державна атестація (переатестація) плідників та присвоєння відповідного статусу суб`єктам племінної справи у тваринництві
безоплатно "видача свідоцтва про допуск плідника до відтворення маточного поголів""я або включення до каталогу допущених до відтворення плідників та видача атестату про присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу за результатами держ... "Закон України ""Про племінну справу у тваринництві"""
2
()
державна реєстрація суб`єктів племінної справи у тваринництві
безоплатно "видача свідоцтва про реєстрацію суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб""єктів племінної справи у тваринництві"... "Закон України ""Про племінну справу у тваринництві"""
3
()
допуск до відтворення плідників для племінного використання (бугаїв. жеребців)
безоплатно "видача свідоцтва про допуск плідника до відтворення маточного поголів""я або включення плідника до каталогу, допущених для відтворення маточного поголів""я"... "Закон України ""Про племінну справу у тваринництві"""
4
()
атестація працівників. які виконують спеціальні роботи. пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами
безоплатно видача свідоцтва про атестацію працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами "Закон України ""Про племінну справу у тваринництві"""
5
()
видача ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами. проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
1 мінімальна заробітна плата, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії видача ліцензії Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
6
()
видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами. проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, крім випадків передбачених статтею 16 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”... видача копії ліцензії Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
7
()
видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами. проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
5 неоподатковуваних мінімум доходів громадян видача дубліката ліцензії Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
8
()
переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами. проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
5 неоподатковуваних мінімум доходів громадян видача ліцензії Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
9
()
анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами. проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
безоплатно анулювання ліцензії Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
10
()
Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката
безоплатно Видача сертифіката сільськогосподарської дорадчої служби - документа, що засвідчує право суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності на надання дорадчих послуг шляхом внесення його до Реєстру сільськогосподарських дорад... Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»
11
()
Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів
Безоплатно "Видача дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів" "1. Закон України ""Про виноград та виноградне вино""; 2.Постанова Кабінету Міністрів України № 1005 від 24.07.06 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів»; 3.Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства...
12
()
Реєстрація виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності
Безоплатно Ведення реєстру виноградних насаджень технічних та столових сортів та оприлюднення його на сайті Мінагрополітики України "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
13
()
Списання виноградників усіх форм власності
Безоплатно "Організація списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів" "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
14
()
Погодження використання зарубіжної технологічної документації
Безоплатно Погоджена для використання зарубіжна технологічна документація "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
15
()
Затвердження нових марок виноробної продукції
Безоплатно Затверджена технологічна документація на нові марки виноробної продукції "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
16
()
Затвердження технологічних інструкцій та змін до них
Безоплатно Затверджені технологічні інструкції та зміни до них "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
17
()
Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства
Безоплатно Затверджений проект для садіння виноградників для виноробства "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
18
()
Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням
Безоплатно Затверджена технологічна документація на вина контрольованих найменувань за походженням "Закон України ""Про виноград та виноградне вино"""
19
()
схема № 1 (одиничний виріб)
562,8 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
20
()
схема  № 2 (партія продукції) (модифікація)
562,8 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
21
()
схема № 3 (серійне виробництво продукції на підставі аналізу документації) (модифікація)
6 162,66 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
22
()
схема № 4 (серійне виробництво продукції з обстеженням виробництва)
8 273,16 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
23
()
коригувальні заходи
2 326,24 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
24
()
скасування сертифіката
150,08 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
25
()
видача копії сертифіката/додатка до сертифіката
23,45 Сертифікат відповідності, його копії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
26
()
Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого
108 Дозвіл на зберігання та носіння зброї ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
27
()
Видача дозволу (оформлення документів) на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи
270 Дозвіл ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
28
()
Видача дублікатів документів дозвільного характеру
обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5 Дублікат дозволу ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
29
()
Переоформлення ліцензії. зазначеної у пункті 7 цього переліку
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ліцензія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
30
()
Видача дубліката ліцензії. зазначеної у пункті 7 цього переліку
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
31
()
Видача копії ліцензії. зазначеної у пункті 7 цього переліку
1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Копія ліцензії ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
32
()
для юридичних осіб
270 Дозвіл на придбання зброї ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
33
()
для фізичних осіб
18 Дозвіл на придбання зброї ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
34
()
нагородної зброї
54 Дозвіл на зберігання та носіння зброї ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
35
()
мисливської. холодної. пневматичної зброї. інших предметів. на які поширюється дозвільна система
9 Дозвіл на зберігання та носіння зброї ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
36
()
на виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї. холодної зброї. пневматичної зброї калібру понад 4.5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду. торгівля вогнепальною зброєю невійськового пр
1 мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
37
()
на виробництво спеціальних засобів. заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. індивідуального захисту. активної оборони та їх продаж
1 мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
38
()
надання послуг з охорони власності та громадян
1 мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
39
()
на провадження діяльності. пов’язаної з виробництвом. торгівлею піротехнічними засобами
1 мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
40
()
Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів
93 Свідоцтво ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
41
()
Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (за заявою власника або за дорученням)
Тимчасовий реєстраційний талон ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
42
()
Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції
199 Свідоцтво про погодження ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
43
()
Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу. ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені. прийшли в непридатність або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав
83 Висновок про експлуатацію ТЗ ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
44
()
Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегата транспортного засобу. а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів
98 Погодження (висновок) ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
45
()
Оформлення дозволу на видачу документів. транзитних номерних знаків. пов’язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам)
36 Дозвіл ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
46
()
після закінчення навчального закладу та складення іспитів
26 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
47
()
повторне прийняття іспитів з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами
26 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
48
()
повторне прийняття іспитів з навичок керування транспортними засобами
13 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
49
()
після закінчення строку позбавлення права на керування транспортним засобом. що становить 12 і більше місяців (із складенням іспитів)
26 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
50
()
у разі відкриття іншої категорії (із складенням іспиту)
26 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
51
()
у разі відкриття нижчої категорії (із складенням іспиту)
13 Посвідчення водія ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
52
()
повторне прийняття іспитів у водія на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами
78 Свідоцтво ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
53
()
видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складенням іспитів)
75 Свідоцтво ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
54
()
повторне прийняття іспитів у кандидата на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
75 Свідоцтво ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
55
()
транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів
152,63 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або його дублікат, номерні знаки, облікова картка, номерні знаки для разових поїздок, експертний висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
56
()
транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів
190,15 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або його дублікат, номерні знаки, облікова картка, номерні знаки для разових поїздок, експертний висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
57
()
мототранспорту. причепів вітчизняного виробництва та країн СНД
148,63 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або його дублікат, номерні знаки, облікова картка, номерні знаки для разових поїздок, експертний висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
58
()
мототранспорту. причепів іноземного виробництва
186,15 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або його дублікат, номерні знаки, облікова картка, номерні знаки для разових поїздок, експертний висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
59
()
мопедів або їх окремих агрегатів
54,83 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ або його дублікат, номерні знаки, облікова картка, номерні знаки для разових поїздок, експертний висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
60
()
автомобілів. автобусів
15 Тимчасовий реєстраційний талон ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
61
()
мототранспорту. причепів
15 Тимчасовий реєстраційний талон ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
62
()
дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору
68 Дозвіл, погодження ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
63
()
дозволу на перевезення надгабаритних. великовагових вантажів
95 Дозвіл, погодження ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
64
()
документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів
95 Дозвіл, погодження ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
65
()
дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів
94 Висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
66
()
нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів
86 Висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
67
()
довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень
120 Довідка, висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
68
()
висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху
250 Довідка, висновок ПКМУ від 26.10.2011 № 1098
69
()
три символи
300 Макет ПКМУ від 26.10.2011 № 1099
70
()
кожний наступний (до восьми символів)
90 Макет ПКМУ від 26.10.2011 № 1100
71
()
графічний елемент
500 Макет ПКМУ від 26.10.2011 № 1101
72
()
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
безоплатно Витяг з реєстру магазинів безмитної торгівлі Митний кодекс України
73
()
Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
безоплатно Витяг з реєстру магазинів безмитної торгівлі Митний кодекс України
74
()
Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства
безоплатно Наказ про зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Митний кодекс України
75
()
Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства
безоплатно Наказ про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Митний кодекс України
76
()
Надання статусу гаранта
безоплатно Включення до реєстру гарантів Митний кодекс України
77
()
Видача свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами за типом конструкції
безоплатно Свідоцтво про допущення контейнера, видане на будь-якому етапі після його виготовлення "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
78
()
Прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП 1975 року
безоплатно Рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
79
()
Видача на запит імпортера сертифікату підтвердження доставки. яким засвідчується факт надходження в Україну товарів. визначених у зазначеному сертифікаті
безоплатно Сертифікат підтвердження доставки "Закон України ""Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"""
80
()
Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання
81
()
Видача довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання
безоплатно Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
82
()
Прийняття рішення про розподіл спирту (етилового. етилового ректифікованого виноградного. етилового ректифікованого плодового. спирту-сирцю виноградного. спирту-сирцю плодового)
безоплатно Наряд "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
83
()
Видача додатків до ліцензій на виробництво спирту етилового. коньячного і плодового. спирту етилового ректифікованого виноградного. спирту етилового ректифікованого плодового. спирту-сирцю виноградного. спирту-сирцю плодового. алкогольних напоїв
безоплатно Додаток до ліцензії "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
84
()
Видача додатків до ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями. крім сидру та перрі (без додання спирту)
безоплатно Додаток до ліцензії "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
85
()
Включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій. їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва. розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей. продовження с
безоплатно Витяг із рішення про включення моделі до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій "Закон України ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"""
86
()
Видача ліцензії на провадження митної брокерської діяльності
одна мінімальна заробітна плата Ліцензія на провадження митної брокерської діяльності "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
87
()
Видача дубліката ліцензії на провадження митної брокерської діяльності
0,074 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на провадження митної брокерської діяльності "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
88
()
Переоформлення ліцензії на провадження митної брокерської діяльності
0,074 мінімальної заробітної плати Ліцензія на провадження митної брокерської діяльності "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
89
()
Видача копії ліцензії на провадження митної брокерської діяльності
"0,014 мінімальної заробітної плати, крім випадків, передбачених статтею 16 Закону України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""... Копія ліцензії на провадження митної брокерської діяльності "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
90
()
Анулювання ліцензії на провадження митної брокерської діяльності за заявою ліцензіата
безоплатно Наказ про анулювання ліцензії на провадження митної брокерської діяльності "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
91
()
Видача ліцензії на виробництво спирту етилового
0,68 мінімальної заробітної плати на рік "Ліцензія на виробництво спирту етилового. Додаток до ліцензії " "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
92
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту етилового "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
93
()
Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного
0,68 мінімальної заробітної плати на рік "Ліцензія на виробництво спирту коньячного. Додаток до ліцензії" "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
94
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту коньячного
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту коньячного "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
95
()
Видача ліцензії на виробництво спирту плодового
0,68 мінімальної заробітної плати на рік "Ліцензія на виробництво спирту плодового. Додаток до ліцензії" "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
96
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту плодового
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту плодового "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
97
()
Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного
0,68 мінімальної заробітної плати на рік "Ліцензія на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного. Додаток до ліцензії" "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
98
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
99
()
Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового
0,68 мінімальної заробітної плати на рік "Ліцензія на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового. Додаток до ліцензії" "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
100
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
101
()
Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного
0,68 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на виробництво спирту-сирцю виноградного "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
102
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
103
()
Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового
0,68 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на виробництво спирту-сирцю плодового "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
104
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
105
()
Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв
0,68 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
106
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво алкогольних напоїв
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво алкогольних напоїв "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
107
()
Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів
0,68 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на виробництво тютюнових виробів "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
108
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво тютюнових виробів
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на виробництво тютюнових виробів "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
109
()
Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим. спиртом етиловим ректифікованим виноградним. спиртом етиловим ректифікованим плодовим
435,91 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
110
()
Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями. крім сидру та перрі (без додання спирту)
435,91 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
111
()
Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями. крім сидру та перрі (без додання спирту)
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
112
()
Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами
435,91 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
113
()
Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
114
()
Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)
0,68 мінімальної заробітної плати на рік Ліцензія на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
115
()
Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
116
()
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
безоплатно Витяг з Реєстру складів тимчасового зберігання Митний кодекс України
117
()
Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
безоплатно Витяг з Реєстру складів тимчасового зберігання Митний кодекс України
118
()
Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Митний кодекс України
119
()
Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Митний кодекс України
120
()
Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
безоплатно Завірене свідоцтво про допущення "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
121
()
Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
безоплатно Свідоцтво про допущення із продовженим строком дії "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
122
()
Переоформлення свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
безоплатно Завірене свідоцтво про допущення "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
123
()
Видача свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами. на будь-якому етапі після виготовлення контейнера
безоплатно Свідоцтво про допущення контейнера, видане на будь-якому етапі після його виготовлення "Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України ""Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"...
124
()
Видача сертифіката уповноваженого економічного оператора
безоплатно Сертифікат уповноваженого економічного оператора Митний кодекс України
125
()
Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці про зупинення дії сертифікату уповноваженого економічного оператора Митний кодекс України
126
()
Анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці про анулювання сертифікату уповноваженого економічного оператора Митний кодекс України
127
()
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
безоплатно Витяг з реєстру митних складів Митний кодекс України
128
()
Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу
безоплатно Витяг з реєстру митних складів Митний кодекс України
129
()
Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Митний кодекс України
130
()
Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Митний кодекс України
131
()
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
безоплатно Витяг з реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу Митний кодекс України
132
()
Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
безоплатно Витяг з реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу Митний кодекс України
133
()
Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Митний кодекс України
134
()
Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Митний кодекс України
135
()
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу
безоплатно Витяг з реєстру вантажних митних комплексів Митний кодекс України
136
()
Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу
безоплатно Витяг з реєстру вантажних митних комплексів Митний кодекс України
137
()
Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу Митний кодекс України
138
()
Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу за заявою підприємства
безоплатно Наказ митниці щодо анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу Митний кодекс України
139
()
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
безоплатно "Картка платника податків. Внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків"... Податковий кодекс України
140
()
Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
безоплатно Відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта Податковий кодекс України
141
()
Видача документів про взяття на облік платника податків
безоплатно "Довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції за ф. № 4-УРП. Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 16-ОПП"... Податковий кодекс України
142
()
Видача довідки про зняття з обліку платника податків
безоплатно Довідка про зняття з обліку платника податків Податковий кодекс України
143
()
Видача довідки про відсутність заборгованості із сплати податків. зборів платникам податків. які припиняються (припиняють підприємницьку діяльність)
безоплатно Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів "Закон України ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"""
144
()
Реєстрація платника податку на додану вартість
безоплатно Внесення до реєстру платників ПДВ запису про реєстрацію особи як платника ПДВ Податковий кодекс України
145
()
Надання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
безоплатно Витяг з реєстру платників податку на додану вартість Податковий кодекс України
146
()
Реєстрація сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
безоплатно Внесення до реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ запису про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування... Податковий кодекс України
147
()
Внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ
безоплатно Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості... Податковий кодекс України
148
()
Перереєстрація установи (організації) у Реєстрі неприбуткових організацій та установ
безоплатно Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості... Податковий кодекс України
149
()
Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
безоплатно Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) Податковий кодекс України
150
()
Видача свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта. який застосовує особливості оподаткування
безоплатно Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування Податковий кодекс України
151
()
Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку
безоплатно Довідка про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку... Податковий кодекс України
152
()
Скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку за заявою сільськогосподарського товаровиробника
безоплатно Скасування реєстрації сільськогосподарського товаровиробника платником фіксованого сільськогосподарського податку Податковий кодекс України
153
()
Реєстрація платника єдиного податку
безоплатно Внесення записів до реєстру платників єдиного податку Податковий кодекс України
154
()
Надання витягу з реєстру платників єдиного податку
безоплатно Витяг з реєстру платників єдиного податку Податковий кодекс України
155
()
Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку
безоплатно Зареєстрована книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) Податковий кодекс України
156
()
Реєстрація книги обліку доходів і витрат. яку ведуть фізичні особи - підприємці. крім осіб. що обрали спрощену систему оподаткування. і фізичні особи. які провадять незалежну професійну діяльність
безоплатно "Зареєстрована книга обліку доходів і витрат або доступ до ведення книги у підсистемі електронного сервісу ""Електронний кабінет платника податків"""... Податковий кодекс України
157
()
Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)
безоплатно Довідка Податковий кодекс України
158
()
Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом. який виїжджає за кордон на постійне місце проживання. та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку
безоплатно Довідка Податковий кодекс України
159
()
Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету. що контролюються органами доходів і зборів
безоплатно Довідка "Закон України ""Про здійснення державних закупівель"""
160
()
Реєстрація реєстратора розрахункових операцій
безоплатно "Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій. Реєстраційне посвідчення" "Закон України ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"""
161
()
Реєстрація книг обліку розрахункових операцій
безоплатно Зареєстрована книга обліку розрахункових операцій "Закон України ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"""
162
()
Реєстрація розрахункових книжок
безоплатно Зареєстрована розрахункова книжка "Закон України ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"""
163
()
Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей. доходів та майна. що належать резиденту України і знаходяться за її межами
безоплатно Засвідчена довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами... "Закон України ""Про зовнішньоекономічну діяльність"", Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 ""Про систему валютного регулювання та валютного контролю"", Указ Президента України від 18 червня 1994 року № 319 ""Про невідкладн...
164
()
Взяття на облік платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
безоплатно Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ "Закони України ""Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"", ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"""...
165
()
Зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
безоплатно Внесення до реєстру страхувальників запису про зняття з обліку "Закони України ""Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"", ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"""...
166
()
Підтвердження статусу податкового резидента України
безоплатно Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України "Податковий кодекс України, Закон України ""Про міжнародні договори України"" "
167
()
Видача ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
"6,97 мінімальної заробітної плати на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що розміщений в місці торгівлі; на території сіл і селищ, за винятком тих, що розміщені у межах те... Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
168
()
Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
169
()
Видача ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)
0,68 мінімальної заробітної плати на кожне місце торгівлі Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
170
()
Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
171
()
Видача ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами
"1,74 мінімальної заробітної плати на кожне місце торгівлі; 0,21 мінімальної заробітної плати на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст. 1,74 мінімальної заробітної плати на кожне місце торгівлі для місць торгів... Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
172
()
Видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами
0,68 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами "Закон України ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"""...
173
()
Державна реєстрації пестицидів та агрохімікатів. надання посвідчення про державну реєстрацію
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
174
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 1 рік
14100 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і ...
175
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 2 роки
19400 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 ""Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і ...
176
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 5 років
35200 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 ""Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і ...
177
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 10 років
61600 грн. Реєстраційне свідоцтво "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агро...
178
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 1 рік
4400 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і а...
179
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 2 роки
5280 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 ""Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів ...
180
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 5 років
7040 грн. Реєстраційне свідоцтво "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, ...
181
()
Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 10 років
11440 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агр...
182
()
Державна перереєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 1 рік
5280 грн. Посвідчення про державну реєстрацію Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
183
()
Державна перереєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 2 роки
7920 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295 ""Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів,...
184
()
Державна перереєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 5 років
15840 грн. Посвідчення про державну реєстрацію "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і а...
185
()
Державна перереєстрація пестицидів та агрохімікатів з видачею посвідчення про державну реєстрацію терміном на 10 років
29040 грн. Реєстраційне свідоцтво "Закон України «Про пестициди і агрохімікати», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 №295 ""Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів,...
186
()
Ліцензія на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин
1 мінімальна заробітна плата (1147 грн.) Ліцензія "Закону України «Про ліцензування певних видів господасрької діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 №1755 ""Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за ї...
187
()
Копія ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.) Копія Ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
188
()
Переоформлення ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Переоформлена ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
189
()
Дублікат ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Дублікат ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
190
()
Ліцензія на перації у сфері поводження з небезпечними відходами
1 мінімальна заробітна плата (1147 грн.) Ліцензія "Закону України ""Про ліцензування певних видів господасрької діяльності"" , постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 №1755 ""Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати з...
191
()
Копія ліцензії на перації у сфері поводження з небезпечними відходами
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.) Копія ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
192
()
Переоформлення ліцензії на перації у сфері поводження з небезпечними відходами
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Переоформлена ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
193
()
Дублікат ліцензії на перації у сфері поводження з небезпечними відходами
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Дублікат ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
194
()
Ліцензія на збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками. що визначаються Кабінетом Міністрів України)
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (1147 грн.) Ліцензія "Закону України ""Про ліцензування певних видів господасрької діяльності"" , постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 ""Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати...
195
()
Копія ліцензії на збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками. що визначаються Кабінетом Міністрів України)
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.) Копія Ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
196
()
Переоформлення ліцензії на на збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками. що визначаються Кабінетом Міністрів України)
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Переоформлена ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
197
()
Дублікат ліцензії на на збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками. що визначаються Кабінетом Міністрів України)
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.) Дублікат ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
198
()
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення. виготовлення. реалізації. ремонту. модернізації та утилізації озброєння. військової техніки. військової зброї і боєприпасів до неї
Одна мінімальна заробітна плата, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності""; постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 ""Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за ...
199
()
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення. виготовлення. реалізації. ремонту. модернізації та утилізації озброєння. військової техніки. військової зброї і боєприпасів до неї
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності""; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 ""Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діял...
200
()
Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення. виготовлення. реалізації. ремонту. модернізації та утилізації розброєння. військової техніки. військової зброї і боєприпасів до неї
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності""; постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682 ""Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності""."...
201
()
Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення. виготовлення. реалізації. ремонту. модернізації та утилізації озброєння. військової техніки. військової зброї і боєприпасів до неї
Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Копія ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності""; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 ""Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діял...
202
()
Призначення органу із сертифікації продукції
Послуга надається на безоплатній основі Наказ про призначення органу із сертифікації продукції в державній системі сертифікації "Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 ""Про стандартизацію і сертифікацію""; ДСТУ 3411:2004 ""Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у си...
203
()
Уповноваження органу із сертифікації продукції
Послуга надається на безоплатній основі Наказ про уповноваження органу із сертифікації продукції в державній системі сертифікації "Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 ""Про стандартизацію і сертифікацію""; ДСТУ 3411:2004 ""Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у си...
204
()
Державна реєстрація інвестиційних проектів. для реалізації яких може надаватися державна підтримка. та проектних (інвестиційних) пропозицій. на основі яких готуються інвестиційні проекти. для розроблення яких може надаватися державна підтримка з видачею
Послуга надається на безоплатній основі Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій "Закон України ""Про інвестиційну діяльність"" (ст.12?); наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.09.2012 № 965 ""Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції"", заре...
205
()
Здійснення державної реєстрації/перереєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги
Послуга надається на безоплатній основі Реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги або лист-відповідь про призупинення чи відмову у державній реєстрації... "Закон України ""Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво""; Закон України ""Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про техні...
206
()
Здійснення акредитації виконавців (юридичних осіб – нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги з видачею свідоцтва
Послуга надається на безоплатній основі Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі – свідоцтво) або лист-відповідь про відмову у видачі свідоцтва... "Закон України ""Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво""; Закон України ""Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки ...
207
()
Видача дозволу на імпорт товарів
Послуга надається на безоплатній основі Дозвіл "Закон України ""Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну""; наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.03.2003 № 52 ""Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну"" (із змінами), зареєстрован...
208
()
Реєстрація зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом чорних металів. брухтом легованих чорних металів та брухтом кольорових металів
Послуга надається на безоплатній основі Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору) "Закон України ""Про металобрухт""; постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 155 ""Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом""; наказ Міністерства екон...
209
()
Видача ліцензії (спеціальної ліцензії) на імпорт товарів
"У режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень." Ліцензія "Закон України ""Про зовнішньоекономічну діяльність""; постанова Кабінету Міністрів України ""Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот"" (затверджується щороку); постанова Кабінету Міністрів України від ...
210
()
Видача ліцензії на експорт товарів
"У режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень" Ліцензія "Закон України ""Про зовнішньоекономічну діяльність""; постанова Кабінету Міністрів України ""Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот"" (затверджується щороку); постанова Кабінету Міністрів України від ...
211
()
Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції
0,2 % вартості товару, робіт, послуг за зовнішньоекономічною операцією Ліцензія "Закон України ""Про зовнішньоекономічну діяльність""; постанова Кабінету Міністрів України 21.04.1998 № 524 ""Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР ""Про зов...
212
()
Видача ліцензії на право імпорту. експорту спирту етилового. коньячного і плодового. спирту етилового ректифікованого виноградного. спирту етилового ректифікованого плодового. алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Розмір плати за ліцензію становить 780 гривень на рік Ліцензія "Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (із змінами та доповненнями); постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 № 493 “Про Тимчасовий поря...
213
()
Видача дубліката ліцензії на право імпорту. експорту спирту етилового. коньячного і плодового. спирту етилового ректифікованого виноградного. спирту етилового ректифікованого плодового. алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Розмір плати за ліцензію становить 780 гривень Дублікат ліцензії "Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (із змінами та доповненнями); постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 № 493 “Про Тимчасовий поря...
214
()
Видача ліцензії на вид господарської діяльності - експорт. імпорт дисків для лазерних систем зчитування. матриць
Одна мінімальна заробітна плата, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії Ліцензія "Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”; Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”; п...
215
()
Видача копії ліцензії на вид господарської діяльності - експорт. імпорт дисків для лазерних систем зчитування. матриць
Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Копія ліцензії "Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”; Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”; п...
216
()
Переоформлення ліцензії на вид господарської діяльності - експорт. імпорт дисків для лазерних систем зчитування. матриць
П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ліцензія "Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”; Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”; п...
217
()
Видача дубліката ліцензії на вид господарської діяльності - експорт. імпорт дисків для лазерних систем зчитування. матриць
П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії "Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”; Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”; п...
218
()
Видача індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України
Розмір плати за видачу індивідуальної ліцензії становить 384,16 гривень Ліцензія "Указ Президента України від 13.09.1995 N 839/95 ""Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України""; постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 № 229 ""Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на...
219
()
Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження
Послуга надається на безоплатній основі Дозвіл "Митний кодекс України; Указ Президента України від 02.04.2012 № 240/2012 ""Деякі питання реекспорту товарів""; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1211 ""Деякі питання реекспорту товарів""; розпорядження Кабінету Міністрів України ві...
220
()
Видача висновку щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
Послуга надається на безоплатній основі Висновок щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями "Закон України ""Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті""; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 № 1409 ""Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями""; наказ Міністерства ек...
221
()
Видача висновку про те. що товари. які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива. не виробляються та не мають аналогів в Україні
Послуга надається на безоплатній основі Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні, або лист-відмова в його видачі... "Податковий кодекс України; Митний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 581 ""Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що викорис...
222
()
Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні
2500 дол. США Свідоцтво про реєстрацію представництва "Закон України ""Про зовнішньоекономічну діяльність"" (ст. 5); постанова Кабінету Міністрів від 12.08.1993 № 631 ""Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні"" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Мін...
223
()
Адміністративна послуга з видачі. переоформлення. анулювання. видачі копії та дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності із заготівлі. переробки. металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
4. За видачу дубліка ліцензії справляється плата в розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян "Заявник отримує дублікат ліцензії" "Закони України «Про металобрухт», «Про ліцензування певних видів господарської діяль-ності», постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», пункт 1-1 постанови Кабінету Міністрів України в...
224
()
Визначення центрів з проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та органів. уповноважених проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
Безоплатно Свідоцтво Статті 11 та 14 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів». Послуга надається безоплатно.
225
()
Погодження передачі музейних предметів. музейних колекцій. музейних зібрань. що належать до державної частини Музейного фонду України. та предметів музейного значення. що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України на тимчасове перебу
Безоплатно Наказ Мінкультури "Закон України „Про музеї та музейну справу”; Закон України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 „Про затвердження Положення про Музейний фонд України” (у редак...
226
()
Погодження проектів відведення земельних ділянок. у тому числі тих. що призначаються для сільськогосподарських потреб. погодження зміни землевласника. землекористувача на території пам’яток та в їх охоронних зонах. на охоронюваних археологічних територіях
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 7 підпункту 65 пункту 4 Положення)
227
()
Видача власнику пам'ятки або уповноваженому ним органу свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки
Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2005 № 900.
228
()
Надання дозволу на переміщення (перенесення в інше місце) пам'яток місцевого значення
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 2 підпункту 64 пункту 4 Положення)
229
()
Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації. реставрації. реабілітації. музеєфікації. ремонту та пристосування пам'яток національного значення
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 4 підпункту 65 пункту 4 Положення)
230
()
Надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках національного значення. їхніх територіях та в зонах охорони. на охоронюваних археологічних територіях. в історичних ареалах населених місць
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 3 підпункту 65 пункту 4 Положення)
231
()
Погодження відчуження або передачі пам'яток їх власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння. користування або управління
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 2 підпункту 65 пункту 4 Положення)
232
()
Видача дозволу на проведення археологічних розвідок. розкопок. інших земляних робіт у межах території. на якій розташовані пам'ятки. та в зонах їх охорони. на охоронюваних археологічних територіях. в історичних ареалах населених місць. а також
"Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абзац 4 підпункту 64 пункту 4 Положення) наказ Міністерства культури і туризму України від 24.05.2005 № 329 ""Про затвердження тимчасових форм дозволів на ...
233
()
Погодження програм та проектів містобудівних.архітектурних та ландшафтних перетворень. меліоративних. шляхових.земляних робіт на пам'ятках національного значення. їх територіях. в історико-культурних заповідниках. на історико-культурних заповідних терит
Безоплатно "листом Міністерства та шляхом проставлення на титульних аркушах наданих примірників документації штампу ""Погоджено"" з номером погодження, підпису уповноваженої посадової особи Міністерства, скріпленого печаткою цього органу."... Закон України «Про охорону культурної спадщини» (ст.5), Закон України «Про охорону археологічної спадщини» (абз. 8 ст. 6), Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 5 підпункту 65 пункту 4 Поло...
234
()
Надання дозволів на відновлення земляних робіт
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 5 підпункту 64 пункту 4 Положення)
235
()
Погодження розміщення реклами на пам'ятках національного значення та в зонах їх охорони. в історичних ареалах населених місць
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” (абз. 6 підпункту 65 пункту 4 Положення)
236
()
Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
Указ Президента України від 06.04.2011 № 388 „Про Положення про Міністерство культури України” підпункт 78 пункту 4 Положення)
237
()
Реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього
Безоплатно Оформлений належним чином статут (положення) та засвідчена належним чином копія наказу Мінкультури Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
238
()
Офіційне погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю. виконання релігійних обрядів священнослужителями. релігійними проповідниками. наставниками. іншими представниками зарубіжних релігійних організацій. які є іноземними г
Безоплатно Лист погодження Мінкультури Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
239
()
Надання спортивним школам вищої категорії
безоплатно видача свідоцтва про одержання категорії "Закон України ""Про фізичну культуру і спорт"", Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», наказ Мінмолодьспорту від 10 грудня 2013 № 1216 “Про затвердження Положення про надання категорій...
240
()
Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти
Двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ліцензія Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» та від 8 серпня 2007 р. №...
241
()
Переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ліцензія Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» та від 08 серпня 2007 р. ...
242
()
Видача дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р.№ 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» та від 8 серпня 2007 р. № ...
243
()
Видача копії ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Копія ліцензії Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» та від 8 серпня 2007 р. №...
244
()
Видача професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію
"Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується бюджетним фінансуванням; у розмірі 2 відсотків суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контин... "Свідоцтво про атестацію " Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про професійно-технічну освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів»...
245
()
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Одна мінімальна зарплата, яка становить на період прийняття рішення про видачу ліцензії Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики "ст. 9, 15 Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», - п. 16 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698; - постанова Кабінету Міністр...
246
()
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики ч. 8 ст. 14 Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», - постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської д...
247
()
Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики "ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», - постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і пор...
248
()
Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
ст. 18 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» - постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок за...
249
()
Видача спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)
Одна мінімальна зарплата на день прийняття рішення про видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) Видача спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) - ст. 74? Основ законодавства України про охорону здоров'я, - Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», - постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2012 № 1...
250
()
Переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) - ст. 74? Основ законодавства України про охорону здоров'я, - частина 8 статті 4? Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». - постанова Кабінету ...
251
()
Видача дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)
П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Видача дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) - ст. 74? Основ законодавства України про охорону здоров'я, - частина 9 статті 4? Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». - постанова Ка...
252
()
Державна реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів. у тому числі медичних імунобіологічних препаратів. крім радіоактивних лікарських засобів. діагностичних засобів. простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини з видачею
100 євро за кожну лікарську форму, 10 євро за кожну наступну дозу, 10 євро за кожну наступну упаковку лікарського засобу. (Перерахунок у гривнях здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком на день виписки рахунка-повідомлення про... "реєстраційне посвідчення на лікарський засіб; реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)" Закон України «Про лікарські засоби», постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»...
253
()
Державна реєстрація (перереєстрація) радіоактивних лікарських засобів. діагностичних засобів. простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини. діючих препаратів обмеженого застосування та тих. що виробляються згідно із затвердж
25 євро за одне найменування, 5 євро за кожну наступну дозу, 5 євро за кожну наступну упаковку лікарського засобу. (Перерахунок у гривнях здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком на день виписки рахунка-повідомлення про перера... "реєстраційне посвідчення на лікарський засіб; реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)" Закон України «Про лікарські засоби», постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»...
254
()
Декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. та ведення відповідного реєстру
Безоплатно Внесення відомостей щодо заявлених до декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів до відповідного реєстру... Закон України «Про ціни і ціноутворення», постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та ...
255
()
Визначення можливості або неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів. стандартних зразків. реагентів
Безоплатно Видача листа-повідомлення МОЗ України щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів стандартних зразків, реагентів... Закон України «Про лікарські засоби»
256
()
Акредитації закладу охорони здоров’я з видачею акредитаційного сертифікату
Безоплатно Видача акредитаційного сертифіката
257
()
Видача дубліката акредитаційного сертифіката
Безоплатно Видача дубліката акредитаційного сертифіката Основи законодавства України про охорону здоров’я
258
()
Переоформлення акредитаційного сертифіката
Безоплатно Видача переоформленого акредитаційного сертифіката Основи законодавства України про охорону здоров’я
259
()
Державна реєстрація косметичних засобів. які містять ГМО або отримані з їх використанням
Безоплатно Внесення до державного реєстру ст. 101 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»...
260
()
Державна реєстрація харчових продуктів спеціального дієтичного споживання. функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок та їх державної реєстрації
Безоплатно Внесення до державного реєстру ст. 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
261
()
Погодження тексту для використання у маркуванні фасованої питної води
Безоплатно Надання листа про погодження або листа про відмову ст. 26 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
262
()
Погодження тексту реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання. функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
Безоплатно Надання листа про погодження або листа про відмову ст. 39 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
263
()
Реєстрація харчових добавок та ароматизаторів
Безоплатно Внесення до державного реєстру статті 30 та 31 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
264
()
Затвердження тексту для етикетування харчових продуктів спеціального дієтичного споживання. функціональних харчових продуктів. дієтичних добавок
Безоплатно * Затвердження тексту етикетування (маркування) шляхом отримання висновку держсанепідекспертизи на харчовий продукт спеціального дієтичного споживання, функціональний харчовий продукт, дієтичну добавоку з подальшим внесенням такої продукції до відповідно... "- ст. 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; - підпункт 4 пункту 5 постанови Кабінету міністрів України «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від ...
265
()
проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг). пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
"За проведення іспиту- перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати;за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката – після прийняття рішення про видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної пла... Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Закон України «Про архітектурну діяльність» (статті 17,18),постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітек...
266
()
Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю "Закон України ""Про нотаріат"", постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 ""Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю"""...
267
()
Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
50 відсотків суми, встановленої за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю "Закон України ""Про нотаріат"", постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 ""Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю"""...
268
()
Проставлення апостиля на офіційних документах. що видаються органами юстиції та судами. а також на призначених для використання на території іноземних держав документах. що оформляються нотаріусами
"громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства - 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян; юридичні особи - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; від унесення плати звільняються інваліди І і ІІ груп, інваліди Великої ... "Проставлення штампа ""Апостиль""" "Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 року), постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 ""Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу лег...
269
()
Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна. керуючого санацією. ліквідатора)
Безоплатно Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (переоформлення свідоцтва, дублікат свідоцтва) Відмова у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражно... "Закон України ""Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом""; Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджений наказом Мі...
270
()
Видача свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта
Безоплатно Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта "Закон України «Про судову експертизу», наказ Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року № 86/5 ""Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів"""...
271
()
Видача свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів
Безоплатно Свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів Відмова у видачі свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів "Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 ""Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"" "...
272
()
Оформлення та видача або обмін посвідки на тимчасове проживання. у т.ч. замість загубленої
"Державне мито - 2 неоподатковуваних мінімумів громадян. Розмір плати за надання послуги – 52,49 грн.* " Видача посвідки на тимчасове проживання "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство ...
273
()
Оформлення та видача або обмін посвідки на постійне проживання. у т.ч. замість загубленої
"Державне мито - 5 неоподатковуваних мінімумів громадян. Розмір плати за надання послуги – 52,49 грн.* " Видача посвідки на постійне проживання "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» ...
274
()
Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон
"Державне мито - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір плати за надання послуги – 73,32 грн.* " Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон "Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальн...
275
()
Дострокове (до десяти робочих днів) оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
"Державне мито - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Розмір плати за надання послуги – 174,30 грн.* " Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон "Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII; Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальн...
276
()
Видача документів громадянам України. іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну за заявами фізичних осіб
"Державне мито - 0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Розмір плати за надання послуги - 56,52 грн. " Видача запрошення "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затверд...
277
()
Дострокова (до десяти робочих днів) видача документів громадянам України. іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну за заявами фізичних осіб
"Державне мито - 0,6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Розмір плати за надання послуги - 56,52 грн. " Видача запрошення "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затверд...
278
()
Видача документів громадянам України. іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну за заявами юридичних осіб
"Розмір плати за надання послуги - 169,7 грн. " Видача запрошення "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутріш...
279
()
Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України
"Державне мито - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян, Розмір плати за надання послуги - 44,85 грн. " Штамп в паспортний документ іноземця чи особи без громадянства "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI; Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затверд...
280
()
Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого
Державне мито - 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян Видача паспорта громадянина України "Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI; Декрет Кабінету Міністрів...
281
()
Оформлення та видача проїзного документа дитини для виїзду за кордон
Розмір плати за надання послуги - 30,35 грн.* Видача проїзного документа дитини для виїзду за кордон "Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»; Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громад...
282
()
Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або обмін посвідчення
Державне мито - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон "Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773- VI; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”...
283
()
Подання заяв про прийняття у громадянство України
Державне мито - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Прийняття заяви у громадянство України "Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито» "
284
()
Подання заяв про вихід з громадянства України
Державне мито - 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Прийняття заяви про вихід з громадянства України "Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ; Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито»; "
285
()
Оформлення та видача тимчасового посвідчення громадянина України
Розмір плати за надання послуги - 42,7 грн. Видача тимчасового посвідчення громадянина України "Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвід...
286
()
Реєстрація місця проживання
"Державне мито - 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян " Реєстрація місця проживання "Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV; Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про Державне мито». "...
287
()
Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України
Розмір плати за надання послуги - 137,75 грн. Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України "Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” від 20.11.2012 № 5492-VI; П...
288
()
Оформлення та видача дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання
Розмір плати за надання послуги - 195,31 грн. Оформлення дозволу для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання "Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерс...
289
()
Оформлення та видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства
Розмір плати за надання послуги - 179,74 грн. Видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства "Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-ІІІ; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служ...
290
()
Видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб
Розмір плати за надання послуги - 28,66 грн. Видача довідки "Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (у редакції постанови К...
291
()
Внесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Розмір плати за надання послуги - 60,17 грн. Внесення відомостей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (у редакції постанови Ка...
292
()
Внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Розмір плати за надання послуги - 18,63 грн. Внесення відомостей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон "Постанова Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердже...
293
()
Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам. які повернулися на постійне проживання в Україну
Розмір плати за надання послуги - 40,44 грн. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (у редакції постанови Ка...
294
()
Оформлення та видача паспорта громадянина України
Безоплатна Видача паспорта громадянина України "Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її с...
295
()
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку
Безоплатна Вклеєна фотокартка до паспорта громадянина України Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.
296
()
Зняття з реєстрації місця проживання
Безоплатна Зняття з реєстрації місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV.
297
()
Реєстрація місця перебування
Безоплатна Реєстрація місця перебування особи Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV.
298
()
Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування
Безоплатна "Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування " Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV.
299
()
Оформлення та видача довідки про припинення громадянства України
Безоплатна "Видача довідки про припинення громадянства України " "Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ; Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215. "...
300
()
Оформлення та видача посвідчення біженця
Безоплатна Видача посвідчення біженця "Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують о...
301
()
Оформлення та видача проїзного документа біженця
Безоплатна Видача проїзного документу біженця "Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI; Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особ...
302
()
Оформлення та видача посвідчення особи. яка потребує додаткового захисту
Безоплатна Видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
303
()
Оформлення та видача проїзного документа особи. якій надано додатковий захист
Безоплатна Видача проїзного документу особи, якій надано додатковий захист Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
304
()
Оформлення та видача посвідчення особи. якій надано тимчасовий захист
Безоплатна Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
305
()
Оформлення та видача довідки про звернення за захистом в Україні
Безоплатна Видача довідки про звернення за захистом Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
306
()
Видача довідки про особу. яка добровільно повертається
Безоплатна Видача довідки про особу яка добровільно повертається Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI.
307
()
Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні
Безоплатна "Печатка в довідку про звернення за захистом в Україні Зазначення відповідної дати/місяця/року та проставлення печатки. " Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
308
()
Продовження строку дії посвідчення особи. яка потребує додаткового захисту
Безоплатна "Печатка в посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Зазначення відповідної дати/місяця/року та проставлення печатки" Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
309
()
Продовження строку дії посвідчення особи. якій надано тимчасовий захист
Безоплатна "Печатка в посвідчення особи, яка потребує тимчасового захисту. Зазначення відповідної дати/місяця/року та проставлення печатки. " Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
310
()
Продовження строку дії посвідчення біженця
Безоплатна "Печатка в посвідчення біженця. Зазначення відповідної дати/місяця/року та проставлення печатки " Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI.
311
()
Проведення метрологічної атестації вимірювальних лабораторій суб'єктів господарювання усіх форм власності. які здійснюють операції з дорогоцінними металами
сім мінімальних заробітних плат Свідоцтво про метрологічну атестацію постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1099
312
()
Видача ліцензії на провадження діяльності із збирання. первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії Ліцензія на провадження діяльності із збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755
313
()
Видача копії ліцензії на провадження діяльності із збирання. первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Копія ліцензії на провадження діяльності із збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння... "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
314
()
Видача дубліката ліцензії на провадження діяльності із збирання. первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії на провадження діяльності із збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння... "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
315
()
Переоформлення ліцензії на провадження діяльності із збирання. первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Переоформлена ліцензія на провадження діяльності із збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння... "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
316
()
проставлення апостиля на офіційних документах. виданих Укрдержреєстром та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим. в областях. містах Києві та Севастополі. а також районних. районних у містах. міських (м
"3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для юридичних осіб) "... проставлення штампа «Апостиль» "статті 3, 4 і 6 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року, до якої приєдналася Україна. Наказ Міністерства юстиції від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля», зареє...
317
()
видача свідоцтва про шлюб
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян видача свідоцтва про шлюб "стаття 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
318
()
видача свідоцтва про зміну імені (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)
3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян видача свідоцтва про зміну імені "стаття 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
319
()
видача свідоцтва про зміну імені у разі повторної зміни імені. не пов'язаної з реєстрацією шлюбу
0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану "стаття 22, 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
320
()
видача свідоцтва у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану "стаття 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
321
()
видача свідоцтва про народження
видача свідоцтва про народження "стаття 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 13 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
322
()
видача свідоцтва про смерть
видача свідоцтва про смерть "стаття 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 13 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
323
()
за взаємною згодою подружжя. яке не має неповнолітніх дітей
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян видача свідоцтва про розірвання шлюбу "стаття 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» "...
324
()
з особами. визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян видача свідоцтва про розірвання шлюбу "стаття 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»"...
325
()
повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану
326
()
державна реєстрація права власності на нерухоме майно
"7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" "витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У випадках, передбачених законом, видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"... "статті 3, 9 та 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» "...
327
()
державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно. обтяження речового права на нерухоме майно
"3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "статті 3, 9, 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» "...
328
()
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "частина 11 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записі...
329
()
внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)... внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про скасування державної реєстрації прав. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за бажанням заявника)... стаття 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного ...
330
()
скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)... скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за бажанням заявника)... постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку ...
331
()
внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно
51 гривня за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 120 грн. за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)... внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за бажанням заявника)... "статті 9, 29 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру р...
332
()
внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з виправленням технічної помилки. що допущена з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно
120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)... внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за бажанням заявника)... "статті 9 та 29 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру ...
333
()
внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно. право власності та суб’єкта цього права. інші речові права та суб’єкта цих прав. обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта
"51 гривня за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)"... внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за бажанням заявника)... "статті 9 та 29 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру ...
334
()
надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
120 гривень за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "статті 28 та 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно». Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру...
335
()
надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "статті 28 та 29 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» "
336
()
надання виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно "стаття 28 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» "
337
()
видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно
дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно "стаття 28 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» "
338
()
реєстрація політичної партії
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про реєстрацію політичної партії "стаття 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 ЗУ «Про політичні партії в Україні» Готуються зміни до Закону України «Про політичні партії в Україн...
339
()
реєстрація символіки громадського об’єднання
"чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об'єднань, крім громадських об'єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для громадських об... свідоцтво про реєстрацію символіки громадського об’єднання "стаття 18 Закону України «Про громадські об’єднання». Підпункт 20 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1...
340
()
акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України... свідоцтво про акредитацію стаття 20 Закону України «Про громадські об’єднання»
341
()
акредитація представництва. філії іноземної благодійної організації
двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України... свідоцтво про акредитацію стаття 25 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
342
()
державна реєстрація всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців "стаття 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Готуються зміни до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» в частині визначення розміру плати"...
343
()
державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок "стаття 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки». Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок». Готуються зміни до Закону України «Про професійних творчих...
344
()
видача свідоцтва про державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва "постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад». Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 738 «Про розміри плати за реєстрацію статуті...
345
()
державна реєстрація всеукраїнських асоціацій кредитних спілок
свідоцтво про реєстрацію всеукраїнських асоціацій кредитних спілок "частина 5 статті 24 Закону України «Про кредитні спілки». Готуються зміни до Закону України «Про кредитні спілки»"
346
()
державна реєстрація всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "стаття 10 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». Стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»"...
347
()
державна реєстрація змін до статуту всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
тридцять відсотків від десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян статут з відміткою про реєстрацію змін до статуту "стаття 12 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». Стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»"...
348
()
державна реєстрація інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності "статті 12,15,16 Закону України «Про інформаційні агентства». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»...
349
()
державна реєстрація інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності. заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав. а також юридичних осіб України. у статутному фонді якого є іноземний капітал
120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності "статті 12,15,16 Закону України «Про інформаційні агентства». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»....
350
()
видача дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної партії
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян дублікат свідоцтва про реєстрацію політичної партії "постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні». Готуються зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні»"...
351
()
видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою
50 відсотків плати за реєстрацію символіки громадського об'єднання дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання "стаття 18 Закону України «Про громадські об’єднання». Підпункт 20 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу україни, затверджене Указом Президента УКраїни від 6 квітня 2011 року № 401 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 12...
352
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
20 відсотків від розміру плати, встановленого за видачу свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності... дублікат свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»...
353
()
перереєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
50 відсотків від розміру плати, встановленого за видачу свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності... свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності "стаття 15, 17 Закону України «Про інформаційні агентства». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»"...
354
()
реєстрація символіки політичної партії
свідоцтво про державну реєстрацію символіки політичної партії "стаття 9 Закону України «Про політичні партії в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2001, № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»"...
355
()
державна реєстрація друкованого засобу масової інформації. яке засновується з благодійною метою та для безкоштовного розповсюдження
свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєс...
356
()
перереєстрація друкованого засобу масової інформації. яке засновується з благодійною метою та для безкоштовного розповсюдження
свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації статті 11, 16, 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
357
()
перереєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності у зв’язку із зміною чинного законодавства України
свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності статті 15, 17 Закону України «Про інформаційні агентства»
358
()
реєстрація Аудиторської палати України
видача статуту з відміткою про реєстрацію стаття 13 Закону України «Про аудиторську діяльність»
359
()
реєстрація статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
статут з відміткою про реєстрацію "стаття 15 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» "...
360
()
легалізація всеукраїнських профспілок та їх об'єднань. інших профспілок та їх об'єднань на відповідність заявленому статусу
свідоцтво про легалізацію всеукраїнських профспілок "стаття 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Готуються зміни до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»"...
361
()
державна реєстрація постійно діючого третейського суду
свідоцтво про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду "стаття 9 Закону України «Про третейські суди». Готуються зміни до Закону України «Про третейські суди»"
362
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію символіки політичної партії
дублікат свідоцтва про державну реєстрацію символіки політичної партії готуються зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні»
363
()
Торгово-промислової палати України
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію Торгово-промислової палати України "стаття 9 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово -промислових палат» "...
364
()
Будівельної палати України
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію Будівельної палати України "абзац третій частини 5 статті 9 Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд». Частина шоста статті 9 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Постанова Кабінету Міністр...
365
()
із загальнодержавною. регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження
366
()
заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших а також юридичних осіб України. у статутному фонді яких є іноземний капітал
367
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок. територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок
50 відсотків суми реєстраційного збору дублікат свідоцтва "постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок». Готуються зміни до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» в частині визначення розміру плати (адміністрати...
368
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислових палат
50 відсотків загальної суми реєстраційного збору дублікат свідоцтва про державну реєстрацію "постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат». Готуються зміни до Закону України « Про торгово-промислові палати в Україні» "...
369
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію Будівельної палати України. Автономної Республіки Крим. області. міст Києва та Севастополя
50 відсотків загальної суми реєстраційного збору дублікат свідоцтва постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат»...
370
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад
50 відсотків суми встановленої плати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 738 «Про розміри плати за реєстрацію статутів територіальних громад»
371
()
видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання
20 відсотків від розміру плати, встановленої за видачу свідоцтва дублікат свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11, 16, 17 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 « Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств...
372
()
видача дубліката свідоцтва про реєстрацію асоціацій кредитних спілок
дублікат свідоцтва про реєстрацію асоціацій кредитних спілок готуються зміни до Закону України «Про кредитні спілки»
373
()
державна реєстрація республіканських Автономної Республіки Крим. Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "стаття 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Готуються зміни до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» в частині визначення розміру плат...
374
()
державна реєстрація територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок "стаття 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки». Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 «Питання державної реєстрації творчих спілок». Готуються зміни до Закону України «Про професійних творчих...
375
()
видача свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади "постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад». Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 738 «Про розміри плати за реєстрацію статутів...
376
()
державна реєстрація місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування
десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування "стаття 10 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»"...
377
()
державна реєстрація змін до статуту місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування
тридцять відсотків від десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян статут з відміткою про реєстрацію змін до статуту "стаття 12 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». Стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»"...
378
()
Торгово-промислової палати Автономної Республіки Крим. областей. міст Києва та Севастополя
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію Торгово-промислової палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя "стаття 9 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 «Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат» "...
379
()
Будівельної палати Автономної Республіки Крим. областей. міст Києва та Севастополя
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. свідоцтво про державну реєстрацію Будівельної палати "абзац третій частини 5 статті 9 Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд». Частина шоста статті 9 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Постанова Кабінету Мініст...
380
()
в Автономній Республіці Крим. обласних. київських і севастопольських міських
свідоцтво про реєстрацію асоціацій кредитних спілок "частина 5 статті 24 Закону України «Про кредитні спілки». Готуються зміни до Закону України «Про кредитні спілки»"
381
()
що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16,17 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та ...
382
()
дайджесту
60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16,17 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реє...
383
()
для дітей та інвалідів
50 відсотків від розміру плати, встановленої за видачу свідоцтва свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16,17 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєс...
384
()
перереєстрація друкованого засобу масової інформації
50 відсотків від розміру плати, встановленої за видачу свідоцтва свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "стаття 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розмір...
385
()
з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим. однієї області. обласного центру або двох і більше сільських районів
24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16,17 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та ...
386
()
з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста. району. окремих населених пунктів. а також підприємств. установ. організацій
14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "статті 11,16,17 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та...
387
()
державна реєстрація місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "стаття 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затверджене наказом Мін’юс...
388
()
видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту "стаття 15 Закону України «Про громадські об’єднання». Стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»"...
389
()
легалізація обласних. регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань. місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань. на відповідність заявленому статусу
свідоцтво про легалізацію профспілок стаття 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
390
()
реєстрація обласних. міських. районних організацій або інших структурних утворень політичної партії
свідоцтво про реєстрацію обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії "стаття 11 Закону України «Про політичні партії в Україні». Готуються зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні»"
391
()
легалізація діяльності шляхом письмового повідомлення про утворення первинних осередків політичної партії. яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи
довідка про легалізацію первинного осередку політичної партії стаття 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»
392
()
реєстрація громадського об'єднання як громадської організації
свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації стаття 12 Закону України «Про громадські об’єднання»
393
()
реєстрація громадського об'єднання як громадської спілки
свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської спілки стаття 12 Закону України «Про громадські об’єднання»
394
()
прийняття рішення про внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ
внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлені підрозділи громадського об’єднання стаття 13 Закону України «Про громадські об’єднання»
395
()
прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання
внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про громадське об’єднання стаття 16 Закону України «Про громадські об’єднання»
396
()
реєстрація змін до статуту територіальної громади
статут з відміткою про державну реєстрацію змін до статуту "стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998, № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад». Готуються зміни до Закону України «Про ...
397
()
в районних. районних у містах. міських
свідоцтво про реєстрацію асоціацій кредитних спілок "частина 5 статті 24 Закону України «Про кредитні спілки». Готуються зміни до Закону України «Про кредитні спілки»"
398
()
проставляння штампу Апостиль на виписці та витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
"3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян – для фізичної особи 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичної особи від унесення плати звільняються інваліди 1-ї і 2-ї груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належа... проставлення апостиля на виписці/витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців "статті 3, 4 і 6 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 ""Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вим...
399
()
державна реєстрація юридичної особи
"десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ... "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи повідомлення... "статті 8, 24, 24-1, 25, 27, 32, 35 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за проведення державної реєстрації юридичної особи – ст.10 За...
400
()
державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
"тридцять відсотків від реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляєтьс... "повідомлення про залишення документів без розгляду повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи один примірник змін до установчих документів юридичної особи у ви... "статті 8, 29, 22, 30 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за проведення державної реєстрації...
401
()
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про зміни до відомостей про юридичну особу. які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та не пов’язані із змінами. що
"безоплатно три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (у разі, якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридич... "повідомлення про залишення документів без розгляду внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстру юридичних ... "статті 8, 19, 22 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про зм...
402
()
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи
"безоплатно три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації "... "повідомлення про залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної осо... "статті 8, 19, 22 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про ...
403
()
видача юридичній особі дубліката оригіналів установчих документів та змін до них
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян дублікат оригіналу установчих документів юридичної особи та змін до них, засвідчених державним реєстратором "статті 6, Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратор...
404
()
включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
безоплатно "повідомлення про залишення документів без розгляду виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"... "статті 8, 28 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
405
()
включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи
безоплатно "повідомлення про залишення документів без розгляду виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"... "статті 8, 28 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
406
()
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи
безоплатно "повідомлення про залишення документів без розгляду внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридич... "статті 8, 34, 35 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
407
()
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису щодо рішення про виділ юридичної особи
"безоплатно три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації"... "повідомлення про залишення документів без розгляду внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо виділу"... "статті 8, 22, 32 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про прий...
408
()
державна реєстрація припинення юридичної особи
безоплатно "повідомлення про залишення документів без розгляду повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення – проведення державної реєстрації – у разі проведення державної ... "статті 8, 36, 37 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
409
()
державна реєстрація фізичної особи. яка має намір стати підприємцем
два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про залишення документів без розгляду повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації"... "статті 8, 42, 43, 44 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця – ст. 10 Закону Укра...
410
()
державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця. які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
"безоплатно тридцять відсотків від реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця – за проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи – підприємця "... "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про залишення без розгляду документів повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця"... "статті 8, 43, 44, 45 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за проведення державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи ...
411
()
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
безоплатно "внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення фізичної особи – підприємця підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх в... "статті 8, 47 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
412
()
державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
безоплатно "повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем повідомлення про залишення без розгляду документів внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм... "статті 8, 47, 48 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" "
413
()
надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
три неоподатковувані мінімуми доходів громадян та за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян... "витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців письмове повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"... "статті 8, 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців –...
414
()
надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян "виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців письмове повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"... "статті 8, 20, 21 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за одержання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм...
415
()
надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян та за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян... "довідка про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації, яка запитується письмове повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізични... "статті 8, 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV ""Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"" встановлення розміру плати за одержання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ...
416
()
Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічно... Отримання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні "Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту і газ»; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»; Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та...
417
()
Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону
У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим центральним органом ... Отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону "Кодекс України про надра; Закон України «Про нафту і газ»; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»; Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою геології та...
418
()
Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами
На безоплатній основі Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами "Кодекс України про надра; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»"...
419
()
Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами
На безоплатній основі Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами "Кодекс України про надра; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»"...
420
()
Видача дублікату спеціального дозволу на користування надрами
На безоплатній основі Отримання дублікату спеціального дозволу на користування надрами "Кодекс про надра; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»"...
421
()
Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами
Згідно з додатком 2 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615... Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами "Кодекс України про надра; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615; Указ Президента України від 06.04.2011 № 391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»"...
422
()
Видача ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. дорогоцінного каміння органогенного утворення. напівдорогоцінного каміння
Одна мінімальна заробітна плата Отримання ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння... "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; Указ Президента Украї...
423
()
Видача копії ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. дорогоцінного каміння органогенного утворення. напівдорогоцінного каміння
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян Отримання копії ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння... "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; Указ Президента Украї...
424
()
Переоформлення ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. дорогоцінного каміння органогенного утворення. напівдорогоцінного каміння
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання переоформленої ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння... "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; Указ Президента Украї...
425
()
Видача дубліката ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. дорогоцінного каміння органогенного утворення. напівдорогоцінного каміння
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання дубліката ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння... "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»; Указ Президента Украї...
426
()
Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки
Безоплатно Дозвіл "Закон України ""Про охорону праці"""
427
()
Видача дубліката дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки
Безоплатно Дублікат дозволу "Закон України ""Про охорону праці"""
428
()
Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки
Безоплатно Переоформлений дозвіл "Закон України ""Про охорону праці"""
429
()
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки
Безоплатно Рішення про анулювання дозволу "Закон України ""Про охорону праці"""
430
()
Надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. будівництво і експлуатацію підземних споруд та інші цілі. не пов'язані з видобуванням корисних копалин
Безоплатно Акт гірничого відводу "Кодекс України ""Про надра"""
431
()
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (Згідно з переліком. що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та
Одна мінімальна заробітна плата Ліцензія "Закони України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"", ""Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"""...
432
()
Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (Згідно з переліком. що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною
0,074 мінімальної заробітної плати Дублікат ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
433
()
Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (Згідно з переліком. що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною п
0,074 мінімальної заробітної плати Переоформлена ліцензія "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
434
()
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (Згідно з переліком. що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною пра
"0,014 мінімальної заробітної плати, крім випадків, передбачених статтею 16 Закону україни ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""... Копія ліцензії "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
435
()
Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення (Згідно з переліком. що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці
Безоплатно Рішення про анулювання дозволу "Закон України ""Про ліцензування певних видів господарської діяльності"""
436
()
Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Безоплатно Посвідчення про реєстрацію "Закон України ""Про дорожній рух"""
437
()
Реєстрація гірничих відводів. які надані на розробку родовищ корисних копалин місцевого значення
Безоплатно Довідка про реєстрацію гірничого відводу "Кодекс України ""Про надра"""
438
()
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Безоплатно Зареєстрована декларація "Закон України ""Про охорону праці"""
439
()
Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель
"Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.); для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 100 д... Патент на винахід і патент на корисну модель "Закон України ""Про охорону прав на винаходи і корисні моделі""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності плат...
440
()
Видача патенту на промисловий зразок
"Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.); для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 100 д... Патент на промисловий зразок "Закон України ""Про охорону прав на промислові зразки""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних...
441
()
Видача свідоцтва на знак для товарів і послуг
"Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.); для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 200 ... Свідоцтво на знак для товарів і послуг "Закон України ""Про охорону прав на знаки для товарів і послуг""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власност...
442
()
Реєстрація топографії інтегральної мікросхеми
"Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.); для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 100 до... Свідоцтво про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми "Закон України ""Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власно...
443
()
Видача свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
"Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.); для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 200 ... Свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару "Закон України ""Про охорону прав на зазначення походження товарів""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності ...
444
()
Видача дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель
100 грн. Дублікат патенту на винахід і дублікат патенту на корисну модель "Закон України ""Про охорону прав на винаходи і корисні моделі""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності плат...
445
()
Видача дубліката патенту на промисловий зразок
100 грн. Дублікат патенту на промисловий зразок "Закон України ""Про охорону прав на промислові зразки""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних...
446
()
Видача дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг
100 грн. Дублікат свідоцтва на знак для товарів і послуг "Закон України ""Про охорону прав на знаки для товарів і послуг""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власност...
447
()
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
100 грн. Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми "Закон України ""Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власно...
448
()
Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
100 грн. Дублікат свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення товару "Закон України ""Про охорону прав на зазначення походження товарів""; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності ...
449
()
Видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
200 грн. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) "Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі пи...
450
()
Видача ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування
Одна мінімальна заробітна плата (виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії) (з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.)... Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць "Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі...
451
()
Переоформлення ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування. матриць
Одна мінімальна заробітна плата (виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії) (з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.)... Ліцензія "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власнос...
452
()
Видача копії ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування. матриць
Одна мінімальна заробітна плата (виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії) (з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.)... Копія ліцензії "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власно...
453
()
Видача дубліката ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування
Одна мінімальна заробітна плата (виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії) (з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.)... Дублікат ліцензії "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власнос...
454
()
Видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів. фонограм. відеограм. компютерних програм. баз даних
один відсоток неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (один неоподатковуваний мінімум доходів громадян - 17 грн.) Контрольна марка " Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, ...
455
()
Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
для фізичних осіб - 0,5, для юридичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (один неоподатковуваний мінімум доходів громадян - 17 грн.)... Свідоцтво "Закон України «Про авторське право і суміжні права»; постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних ад...
456
()
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
для фізичних осіб - 0,3, для юридичних осіб - 1 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (один неоподатковуваний мінімум доходів громадян - 17 грн.)... Дублікат свідоцтва "Закон України ""Про авторське право і суміжні права"", постанова Кабінету Міністрів Українивід 30 травня 2011 р. № 550 ""Деякі питання надання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і Державною службою інтелектуальної власності платних а...
457
()
Видача рішення про реєстрацію договорів. які стосуються прав автора на твір
"Для фізичних осіб - 4,25 неоподатковувваних мінімумів доходів громадян (72,25 грн); для юридичних осіб - 11,5 неоподатковуваниїх мінімумів доходів громадян (195,50 грн.)"... Рішення про реєстрацію договору, який стосується прав автора на твір "Закон України ""Про авторське право і суміжні права"", постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»."...
458
()
Видача свідоцтв про облік організацій колективного управління
Безоплатно Свідоцтво про облік організації колективного управління "Закон України ""Про авторське право і суміжні права""; наказ Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2003 року № 311 ""Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю""."...
459
()
Переоформлення свідоцтва про облік організації колективного управління
Безоплатно Свідоцтво про облік організації колективного управління "Закон України ""Про авторське право і суміжні права""; наказ Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2003 року № 311 ""Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю""."...
460
()
Видача дубліката свідоцтва про облік організації колективного управління
Безоплатно Дублікат свідоцтва про облік організації колективного управління "Закон України ""Про авторське право і суміжні права""; наказ Міністерства освіти і науки України від 21 травня 2003 року № 311 ""Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю"""...
461
()
Видача свідоцтв про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією
Безоплатно Свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією "Закон України ""Про авторське право і суміжні права""; наказ Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2003 року № 503 ""Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктам...
462
()
Видача дубліката свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією
Безоплатно Дублікат свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією "Закон України ""Про авторське право і суміжні права""; наказ Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2003 року № 503 ""Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктами автор...
463
()
Видача свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
Безоплатно Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення "Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р ""Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням""; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від...
464
()
Дозвіл на право ввезення на територію України. вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів. психотропних речовин і прекурсорів
" За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата ... Дозвіл "1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР. 2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 №5203-VI. 3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ві...
465
()
Ліцензування господарської діяльності з культивування рослин. включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів. психотропних речовин і прекурсорів. затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. розроблення. виробництво. виго
Плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений з... Ліцензія "Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Указ Президента України від 13.04.2011р. «Питання Державної служби України з контролю за нарко...
466
()
Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
безоплатно Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби "Кодекс цивільного захисту України; постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2013 р. № 326 «Про ...
467
()
Переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
безоплатно Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби "Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2013 р. № 326 «Про ...
468
()
Видача дублікату свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
безоплатно Видача дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби "Кодекс цивільного захисту України постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2013 р. № 326 «Про с...
469
()
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
безоплатно Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки... "Кодекс цивільного захисту України постанова Кабінету Міністрів України від 05 липня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питан...
470
()
Видача ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
одна мінімальна заробітна плата "Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; видача/направлення рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання... "Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 20.11. 2000 № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльн...
471
()
Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення "Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 20.11. 2000 № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльн...
472
()
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
один неоподаткований мінімум громадян Видача засвідченої органом ліцензування копії ліцензії провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення... "Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 20.11. 2000 № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльнос...
473
()
Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян "Видача переоформленої ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення *Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру без... "Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 20.11. 2000 № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльнос...
474
()
Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за заявою ліцензіата)
безоплатно Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення... "Кодекс цивільного захисту України; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; постанова Кабінету Міністрів України від 20.11. 2000 № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльно...
475
()
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів. оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Одна мінімальна заробітна плату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами... Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її ...
476
()
Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів. оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами... Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з лікарських засобів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 564-р...
477
()
Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів. оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Дублікат ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами... Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з лікарських засобів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 564-р...
478
()
Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів. оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян Копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами... "Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з лікарських засобів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 564-р "...
479
()
Видача сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики (висновку щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики)
Плата за оформлення та видачу сертифіката (висновку) не передбачена Сертифікат відповідності вимогам належної виробничої практики (встановленого зразка) або висновок щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики та перелік лікарських засобів до сертифіката або висновку (встановленого зразка)... "Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затверджений наказом МОЗ України від 27.12.2012 № 1130, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за N 1...
480
()
Видача сертифіката лікарського засобу (для міжнародної торгівлі)
Плата за оформлення та видачу сертифіката не передбачена "Сертифікат лікарського засобу; сертифікат ліцензійного статусу лікарського засобу; сертифікат серії лікарського засобу; інші сертифікати, в разі необхідності, на вимогу країни-імпортера "... "Порядку проведення сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі, затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 № 9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 129/8728 "...
481
()
Державна реєстрація медичної техніки та виробів медичного призначення
"50 неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян – за державну реєстрацію медичної техніки, 20 неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян – за державну реєстрацію виробів медичного призначення "... Свідоцтво про державну реєстрацію "Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497 "...
482
()
Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів
На безоплатній основі Підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів "Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначе-ння, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, Порядок ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердже...
483
()
Повідомлення на ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів
На безоплатній основі Повідомлення на ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів "Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, Порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, затверджений на...
484
()
Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів
На безоплатній основі Висновок про якість ввезеного в Україну лікарського засобу "Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 793) "...
485
()
Галузева атестація лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів
На безоплатній основі Свідоцтво про атестацію Порядок проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 130/8729...
486
()
Сертифікація суб’єктів господарювання. які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів на відповідність вимогам належної практики дистрибуції
На безоплатній основі "Сертифікат відповідності дистриб'ютора вимогам належної практики дистрибуції" "Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 23.08.2005 № 421, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за № 1013/11293"...
487
()
Видача підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів. що експортуються. до Європейського Союзу для лікарських засобів. призначених для споживання людиною
На безоплатній основі Підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, до Європейського Союзу для лікарських засобів, призначених для споживання людиною... "Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 23.08.2005 № 421, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за № 1013/11294"...
488
()
Видача заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів)
На безоплатній основі Заява про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів) "Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 23.08.2005 № 421, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за № 1013/11295"...
489
()
Видача сертифікату серії лікарського засобу
На безоплатній основі Сертифікат серії лікарського засобу "Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 23.08.2005 № 421, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за № 1013/11296"...
490
()
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
1 мінімальна заробітна плата Отримання ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»...
491
()
Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання дубліката ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
492
()
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян Отримання копії ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
493
()
Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
494
()
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів. виготовлення з них препаратів. крім діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
1 мінімальна заробітна плата Отримання ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів від 29.11.2000 № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»...
495
()
Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів. виготовлення з них препаратів. крім діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання дубліката ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
496
()
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів. виготовлення з них препаратів. крім діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян Отримання копії ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
497
()
Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів. виготовлення з них препаратів. крім діяльності банків пуповинної крові. інших тканин і клітин людини.
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Отримання ліцензії Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
498
()
Видача дозволу на ввезення на територію України тварин. продуктів тваринного походження. репродуктивного матеріалу. біологічних продуктів. патологічного матеріалу. ветеринарних препа