Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Податковий кодекс УкраїниНАЗВА
1
()
податкова пільга
2
()
з об'єктів оподаткування
3
()
сплата
4
()
на додану вартість
5
()
податкові накладні
6
()
податкові декларації
7
()
податковий період
8
()
акцизний
9
()
розрахунок коригування
10
()
суми
11
()
перерахування
12
()
електронне адміністрування
13
()
нарахування
14
()
урахування
15
()
бюджетне відшкодування
16
()
документальна перевірка
17
()
комісійна винагорода
18
()
рахунок
19
()
порядок реєстрації
20
()
анулювання
21
()
запит
22
()
електронна форма
23
()
перереєстрація
24
()
реорганізація
25
()
заява
26
()
податкові зобов'язання
27
()
податковий кредит
28
()
підпорядкування
29
()
права
30
()
обов'язки
31
()
відповідальність
32
()
дані
33
()
банківський рахунок
34
()
самостійне рішення
35
()
згода
36
()
господарська діяльність
37
()
перевірка
38
()
відповідність
39
()
що провадить або планує провадити господарську діяльність
40
()
що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку
41
()
день реєстрації
42
()
заява про реєстрацію
43
()
відмова у реєстрації
44
()
постачання товарів
45
()
постачання послуг
46
()
ввезення товарів
47
()
який підлягаює оподаткуванню
48
()
переміщення
49
()
конфіскований
50
()
митне оформлення
51
()
придбання
52
()
товарний кредит
53
()
поміщення
54
()
оплата вартості
55
()
вживаний
56
()
однорідний
57
()
база оподаткування
58
()
ціна
59
()
підакцизний
60
()
внутрішній
61
()
вигляд
62
()
вивезення
63
()
переробка
64
()
з використанням торговельних автоматів
65
()
за договорами товарного кредиту
66
()
з використанням кредитних або дебетових карток
67
()
фактичне місцезнаходження
68
()
де товари перебувають на час початку їх перевезення
69
()
де провадиться складання
70
()
монтаж чи встановлення
71
()
на митну територію України
72
()
за межі митної території України
73
()
отримання
74
()
постачальник
75
()
поставки
76
()
отримувач
77
()
із проведення експертизи
78
()
пов'язана із перевезенням пасажирів та вантажів
79
()
виконання ремонтних робіт
80
()
переробка сировини
81
()
агентств нерухомості
82
()
підготовка та проведення будівельних робіт
83
()
пункт
84
()
рекламні
85
()
консультаційні
86
()
інжинірингові
87
()
інженерні
88
()
юридичні
89
()
бухгалтерські
90
()
аудиторські
91
()
актуарні
92
()
телекомунікаційні
93
()
радіомовлення
94
()
телевізійного мовлення
95
()
транспортно-експедиторські
96
()
оплата
97
()
ціни
98
()
обслуговування повітряних суден
99
()
складська обробка товарів
100
()
аналогічні види
101
()
культури
102
()
мистецтва
103
()
освіти
104
()
науки
105
()
спорту
106
()
розваг
107
()
інших подібних послуг
108
()
митний кордон
109
()
Митний кодекс
110
()
митна територія
111
()
Кабінет Міністрів
112
()
Національний банк
113
()
законодавство
114
()
державний кордон
115
()
територіальні води
116
()
з нерухомістю
117
()
з постачання конфіскованого майна
118
()
загальна суми
119
()
здійснення
120
()
оподатковувана
121
()
з передачі права власності на об'єкти
122
()
з передачі об'єкта фінансового лізингу
123
()
з виконання підрядних будівельних робіт
124
()
фінансової оренди
125
()
постачання послуг нерезидентами
126
()
з примусового продажу арештованого майна
127
()
що не є об'єктом оподаткування
128
()
з експорту
129
()
за нульовою ставкою
130
()
цілі
131
()
система
132
()
мета
133
()
загальні правила
134
()
особливості
135
()
схема
136
()
податком
137
()
туристичного продукту
138
()
сфера
139
()
спеціальний режим
140
()
повне
141
()
часткове умовне
142
()
дата реєстрації
143
()
програмного забезпечення
144
()
теплової енергії
145
()
газу природного
146
()
медичних виробів
147
()
медичного обладнання
148
()
продуктів дитячого харчування
149
()
технічних та інших засобів реабілітації
150
()
комплектуючих
151
()
напівфабрикатів
152
()
легкових автомобілів
153
()
продуктів харчування
154
()
предметів першої необхідності
155
()
житла
156
()
безоплатне
157
()
земельних ділянок
158
()
періодичних видань друкованих засобів масової інформації
159
()
національного культурного продукту
160
()
майна. що передане фізичними особами
161
()
удівельно-монтажних робіт
162
()
дорогоцінних металів
163
()
ернових культур
164
()
фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання
165
()
місце. де товари перебувають на час початку їх перевезення
166
()
місце. де провадиться складання. монтаж чи встановлення
167
()
вживаних товарів
168
()
які є продуктами переробки
169
()
магазинами безмитної торгівлі
170
()
дитячого асортименту
171
()
ритуальних
172
()
з використанням кредитних
173
()
за рахунок бюджетних коштів
174
()
благодійним організаціям
175
()
частка використання
176
()
місце фактичного постачання послуг
177
()
послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна
178
()
послуг. пов'язаних із перевезенням пасажирів та вантажів
179
()
послуг із виконання ремонтних робіт
180
()
нерезидентами
181
()
у сфері позашкільної освіти
182
()
із здобуття освіти
183
()
з виховання та навчання дітей у будинках культури
184
()
із доставки пенсій
185
()
з охорони здоров'я
186
()
реабілітаційних
187
()
з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом
188
()
культових
189
()
з поховання
190
()
державних платних послуг
191
()
з комплектування реєстраційно-облікових документів
192
()
ремонту шкіл
193
()
з ремонту шкіл
194
()
з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден
195
()
що надаються іноземним та вітчизняним суднам
196
()
навантаження
197
()
розвантаження
198
()
перевантаження
199
()
складська обробка
200
()
послуг агентств нерухомості
201
()
послуг з підготовки та проведення будівельних робіт
202
()
надання майнових прав інтелектуальної власності
203
()
рекламні послуги
204
()
виробничих
205
()
невиробничих
206
()
лікарських
207
()
операцій
208
()
загальна
209
()
стаття
210
()
зменшення бюджетного відшкодування
211
()
коштів
212
()
компенсації
213
()
лізингових платежів
214
()
процентів
215
()
витрат на страхування пасажирів
216
()
попередньої оплати
217
()
податкового кредиту
218
()
податкових зобов'язань
219
()
фіксована
220
()
консолідованого іпотечного боргу
221
()
податку на додану вартість
222
()
загальних витрат
223
()
витрат з переробки
224
()
віднесення
225
()
оскаржувана
226
()
заборгованості
227
()
поповнення рахунку
228
()
винагороди
229
()
одержаних страхових виплат
230
()
за отриманими платником податковими накладними
231
()
сплаченого платником при ввезенні товарів
232
()
за виданими платником податковими накладними
233
()
заявлена платником до бюджетного відшкодування
234
()
перевищення податкових зобов’язань
235
()
нарахованого
236
()
штрафів
237
()
пені
238
()
що ввозить товари на митну територію України
239
()
на яку покладається дотримання вимог митних режимів
240
()
яка використовує податкову пільгу
241
()
фізична
242
()
що веде облік результатів діяльності
243
()
управитель майна
244
()
що проводить операції з постачання конфіскованого майна
245
()
відповідальна за нарахування та сплату податку
246
()
нерезидент
247
()
перехід
248
()
юридична
249
()
утворена в результаті реорганізації платника податку
250
()
які підвищують кваліфікацію
251
()
не зареєстрована
252
()
податок на додану вартість
253
()
компенсація
254
()
договірна
255
()
балансова
256
()
тари
257
()
засобу
258
()
об'єкта фінансового лізингу
259
()
перевезення
260
()
визначена
261
()
фактурна
262
()
продажна
263
()
відокремлена
264
()
витрат
265
()
продукту
266
()
питома вага
267
()
контролюючий
268
()
виконавчої влади
269
()
державної влади
270
()
юстиції
271
()
місцевого самоврядування
272
()
уповноважений
273
()
що здійснює казначейське обслуговування
274
()
факт
275
()
вимоги
276
()
положення
277
()
скасування
278
()
електронного підпису
279
()
умови
280
()
податкових накладних
281
()
суб’єктів
282
()
добровільна
283
()
обов'язкова
284
()
підстави
285
()
відмова
286
()
запис
287
()
державна
288
()
звітний
289
()
результати
290
()
початку податкового періоду
291
()
анулювання реєстрації
292
()
отримання бюджетного відшкодування
293
()
виникнення податкових зобов'язань
294
()
зарахування коштів
295
()
відвантаження товарів
296
()
збільшення податкових зобов'язань
297
()
подання митної декларації
298
()
списання коштів з банківського рахунка
299
()
проведення операцій
300
()
сплати податку
301
()
виникнення права орендаря
302
()
виникнення права замовника
303
()
початку фактичного використання товарів
304
()
складання податкової накладної
305
()
господарська
306
()
підприємницька
307
()
спільна
308
()
підприємств
309
()
Чорнобильського фонду Укриття
310
()
транспортна
311
()
покупця
312
()
з постачання однорідних вживаних товарів
313
()
оціночна
314
()
навігаційна
315
()
розрахунково-клірингова
316
()
реєстраторська
317
()
депозитарна
318
()
професійна
319
()
страхова
320
()
освітня
321
()
благодійна
322
()
показники
323
()
науково-дослідна
324
()
конструкторська
325
()
турагентська
326
()
посередницька
327
()
постачання сільськогосподарських товарів
328
()
реєстрації платників податку
329
()
визначення бази оподаткування
330
()
контролю
331
()
надання послуг
332
()
аналітичного обліку операцій
333
()
документального оформлення
334
()
виписки податкових накладних
335
()
визначення суми податку
336
()
електронного адміністрування
337
()
ведення Єдиного реєстру податкових накладних
338
()
обчислення
339
()
спеціальний
340
()
експорту
341
()
реекспорту
342
()
безмитної торгівлі
343
()
вільної митної зони
344
()
імпорту
345
()
реімпорту
346
()
транзиту
347
()
тимчасового ввезення
348
()
тимчасового вивезення
349
()
переробки
350
()
знищення або руйнування
351
()
відмови
352
()
успадкування
353
()
на податковий кредит
354
()
на виписку податкових накладних
355
()
нарахування податкового кредиту
356
()
на віднесення сум податку
357
()
на отримання бюджетного відшкодування
358
()
власності
359
()
інтелектуальної власності
360
()
використання можливостей передавання
361
()
на податкову пільгу
362
()
платника податку
363
()
орендаря
364
()
замовника
365
()
на позапланову виїзну документальну перевірку платника
366
()
на отримання автоматичного бюджетного відшкодування
367
()
віднесення сум податку
368
()
звітного періоду
369
()
право на нарахування
370
()
формування
371
()
товарна позика
372
()
розстрочка
373
()
боргове
374
()
загальні
375
()
дата виникнення
376
()
дата збільшення
377
()
порядок коригування
378
()
перерахунок
379
()
платників податку
380
()
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб
381
()
Єдиний реєстр податкових накладних
382
()
Державний реєстр наукових організацій
383
()
Державний судновй реєстр України
384
()
суб’єктів спеціального режиму оподаткування
385
()
управління
386
()
управитель
387
()
визнане безхазяйним
388
()
конфісковане
389
()
за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання
390
()
що переходить у власність держави
391
()
рухоме
392
()
нерухоме
393
()
арештоване
394
()
відповідальне зберігання
395
()
лізинг
396
()
забезпечення
397
()
державне
398
()
приватизація
399
()
заставне
400
()
заставлене
401
()
орендодавцю
402
()
процедура
403
()
форма розрахунку
404
()
автоматичне
405
()
майна
406
()
об'єктів права інтелектуальної власності
407
()
комп'ютерних систем
408
()
торговельних автоматів
409
()
жетонів
410
()
робіт
411
()
благодійної допомоги
412
()
локальної
413
()
глобальної
414
()
кредитних
415
()
дебетових
416
()
дорожніх
417
()
комерційних
418
()
іменних
419
()
про спільну діяльність без утворення юридичної особи
420
()
цивільно-правовий
421
()
про визнання електронних документів
422
()
управління майном
423
()
товарного кредиту
424
()
контракт
425
()
купівлі-продажу
426
()
консигнації
427
()
фінансового лізингу
428
()
оренди
429
()
концесії
430
()
міжнародні договори України
431
()
укладання
432
()
будівельних робіт
433
()
перерахунку
434
()
юридичної особи
435
()
фізичної особи - підприємця
436
()
податкова
437
()
контролюючий орган
438
()
електронна
439
()
банківського управління
440
()
фінансування будівництва
441
()
операцій з нерухомістю
442
()
загальнообов'язкового соціального страхування
443
()
житловий
444
()
оплати праці
445
()
Аграрний фонд
446
()
інститутів спільного інвестування
447
()
необоротні
448
()
матеріальні
449
()
нематеріальні
450
()
права інтелектуальної власності
451
()
виробничий ресурс
452
()
результатів діяльності
453
()
бухгалтерський
454
()
необоротних активів
455
()
автоматичний
456
()
основна
457
()
нульова
458
()
облікова
459
()
20 відсотків
460
()
0 відсотків
461
()
7 відсотків
462
()
запиту про отримання витягу
463
()
запиту про отримання інформації та довідки із реєстру
464
()
реєстраційної заяви
465
()
заяви про анулювання реєстрації
466
()
заяви про відшкодування
467
()
розрахунку суми бюджетного відшкодування
468
()
заповнення податкової накладної
469
()
розрахунку податкових зобов'язань
470
()
податкової декларації
471
()
об'єкта оподаткування
472
()
дати виникнення податкових зобов'язань
473
()
бази оподаткування
474
()
суми податку
475
()
достовірності нарахування бюджетного відшкодування
476
()
відповідності платника податку
477
()
загальних податкових зобов'язань
478
()
права на віднесення сум податку до податкового кредиту
479
()
права орендаря на збільшення податкового кредиту
480
()
права замовника на віднесення сум до податкового кредиту
481
()
коригування до податкової накладної
482
()
коригування податку
483
()
суми бюджетного відшкодування
484
()
податок
485
()
Податковий кодекс України.РозділV.ПДВ
486
()
платник
487
()
товар
488
()
послуга
489
()
Україна
490
()
операція
491
()
оподаткування
492
()
сума
493
()
особа
494
()
орган
495
()
період
496
()
дата
497
()
право
498
()
кредит
499
()
майно
500
()
відшкодування

Страницы:   1 2