Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Цивільний кодекс УкраїниНАЗВА
1
()
особи
2
()
власності
3
()
перехід
4
()
виключне
5
()
передання
6
()
на наукове відкриття
7
()
на винахід.корисну модель.промисловий зразок
8
()
на географічне зазначення
9
()
особисті немайнові
10
()
наслідки порушення
11
()
право на використання об'єкта права інтелектуальної власності
12
()
виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності
13
()
перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності. в тому числі забороняти таке використання
14
()
інші майнові права інтелектуальної власності. встановлені законом
15
()
використання твору
16
()
виключне право дозволяти використання твору
17
()
право перешкоджати неправомірному використанню твору. в тому числі забороняти таке використання
18
()
інші майнові права інтелектуальної власності
19
()
право на використання об'єкта суміжних прав
20
()
виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав
21
()
право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав. у тому числі забороняти таке використання
22
()
право на використання винаходу. корисної моделі. промислового зразка
23
()
виключне право дозволяти використання винаходу. корисної моделі. промислового зразка (видавати ліцензії)
24
()
виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу. корисної моделі. промислового зразка. в тому числі забороняти таке використання
25
()
право на використання компонування інтегральної мікросхеми
26
()
виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми
27
()
виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми
28
()
право на використання сорту рослин. породи тварин. придатних для поширення в Україні
29
()
виключне право дозволяти використання сорту рослин. породи тварин
30
()
виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин. породи тварин
31
()
право на використання комерційного найменування
32
()
право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування
33
()
право на використання торговельної марки
34
()
виключне право дозволяти використання торговельної марки
35
()
виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки
36
()
право на використання комерційної таємниці
37
()
виключне право дозволяти використання комерційної таємниці
38
()
виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню. збиранню або використанню комерційної таємниці
39
()
передачі
40
()
наукові відкриття
41
()
винаходи
42
()
корисні моделі
43
()
промислові зразки
44
()
компонування (топографії) інтегральних мікросхем
45
()
раціоналізаторські пропозиції
46
()
сорти рослин
47
()
породи тварин
48
()
комерційні (фірмові) найменування
49
()
торговельні марки
50
()
географічні зазначення
51
()
комерційні таємниці
52
()
літературні
53
()
художні
54
()
автор
55
()
виконавець
56
()
винахідник
57
()
застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права
58
()
зупинення пропуску через митний кордон України товарів
59
()
вилучення з цивільного обороту товарів
60
()
вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь
61
()
застосування разового грошового стягнення
62
()
виникнення
63
()
автора
64
()
комп'ютерні програми
65
()
компіляції даних
66
()
музичні твори
67
()
аудіовізуальні твори
68
()
твори живопису
69
()
твори архітектури
70
()
твори скульптури
71
()
твори графіки
72
()
фотографічні твори
73
()
твори ужиткового мистецтва
74
()
ілюстрації
75
()
карти
76
()
плани
77
()
ескізи
78
()
пластичні твори
79
()
переклади
80
()
адаптації
81
()
аранжування
82
()
збірники творів
83
()
романи
84
()
поеми
85
()
статті
86
()
лекції
87
()
промови
88
()
проповіді
89
()
драматичні
90
()
музично-драматичні твори
91
()
пантоміми
92
()
хореографічні твори
93
()
державні символи України
94
()
грошові знаки
95
()
емблеми
96
()
повідомлення про новини дня
97
()
державної влади
98
()
органів місцевого самоврядування
99
()
фізичні особи
100
()
юридичні особи
101
()
відеограми
102
()
програми (передачі) організацій мовлення
103
()
виробник фонограми
104
()
виробник відеограми
105
()
організація мовлення
106
()
автор компонування інтегральної мікросхеми
107
()
інші особи. які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом
108
()
юридична особа
109
()
автор сорту рослин
110
()
інші особи
111
()
виконання
112
()
об'єкта права інтелектуальної власності
113
()
неправомірне використання
114
()
способи
115
()
твору
116
()
об'єкта суміжних прав
117
()
промислового зразка
118
()
дозвіл на використання
119
()
компонування інтегральної мікросхеми
120
()
торговельної марки
121
()
географічного зазначення
122
()
пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом
123
()
продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника
124
()
оренда оригіналу чи примірника
125
()
забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограми
126
()
здійснення (трансляція
127
()
ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення
128
()
записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення
129
()
відтворення запису
130
()
представлення публіці у місці.де встановлено вхідну плату
131
()
корисної моделі
132
()
винаходу
133
()
частина
134
()
недоторканність
135
()
оригінал
136
()
опублікування
137
()
відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі
138
()
переклад
139
()
переробка.адаптація.аранжування
140
()
публічне виконання
141
()
продаж
142
()
передання в найм
143
()
імпорт
144
()
за згодою автора
145
()
без згоди автора
146
()
як цитата з правомірно опублікованого твору
147
()
для відтворення у судовому та адміністративному провадженні
148
()
відновлення
149
()
дострокове припинення
150
()
прав інтелектуальної власності
151
()
закінчення
152
()
умови тимчасової чинності
153
()
майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
154
()
права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
155
()
права інтелектуальної власності на географічне зазначення
156
()
спливає через сімдесят років
157
()
спливає через п'ятдесят років
158
()
спливає через двадцять років
159
()
спливає через десять років
160
()
спливає через п'ятнадцять років
161
()
породу тварин
162
()
спливає через тридцять років
163
()
а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років
164
()
право особи
165
()
юридична
166
()
фізична
167
()
вина
168
()
заінтересована
169
()
яка використовує тві
170
()
яка має суміжне право
171
()
яка набула права на винахід
172
()
ініціатива
173
()
заява
174
()
предмет
175
()
ліцензійний
176
()
трудовий
177
()
громадський
178
()
встановлений
179
()
ведення рєестрів
180
()
право людини на таємницю
181
()
охорона
182
()
виробник
183
()
правова охорона
184
()
відомості про
185
()
припинення чинності майнових прав
186
()
видачі патенту
187
()
видачі свідоцтва
188
()
надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності
189
()
передання майнових прав інтелектуальної власності
190
()
підтримання чинності прав
191
()
тимчасової чинності майнових прав
192
()
договору
193
()
тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної власності
194
()
збереження характеристик товару (послуги)
195
()
знищення
196
()
вилучення
197
()
зупинення пропуску
198
()
вирізнення
199
()
перелік
200
()
вид
201
()
характеристика
202
()
походження
203
()
права інтелектуальної власності
204
()
законних інтересів суб'єктів
205
()
майнових прав інтелектуальної власності
206
()
першого запису виконання
207
()
корисну модель
208
()
промисловий зразок
209
()
запису виконання
210
()
раціоналізаторської пропозиції
211
()
комерційної таємниці
212
()
наукового відкриття
213
()
право
214
()
Цивільний кодекс України
215
()
твір
216
()
чинність
217
()
особа
218
()
договір
219
()
порядок
220
()
таємниця
221
()
фонограма
222
()
відеограма
223
()
найменування
224
()
умови
225
()
товар
226
()
здійснення
227
()
припинення
228
()
поняття
229
()
об'єкт
230
()
авторське
231
()
суміжні права
232
()
на раціоналізаторську пропозицію
233
()
на сорт рослин.породу тварин
234
()
інтелектуальної власності
235
()
майнові права
236
()
суб'єкти
237
()
строк чинності
238
()
захист
239
()
на компонування інтегральної мікросхеми
240
()
$1
241
()
на комерційну таємницю
242
()
на твір
243
()
на об'єкт суміжних прав
244
()
на винахід. корисну модель. промисловий зразок
245
()
на сорт рослин. породу тварин. засвідченими патентом
246
()
на комерційне найменування
247
()
на торговельну марку
248
()
твори
249
()
використання
250
()
творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності
251
()
не є об'єктами
252
()
$2
253
()
літературні та художні твори
254
()
об'єкти
255
()
усні твори
256
()
сценічні твори
257
()
акти органів
258
()
$3
259
()
фонограми
260
()
$4
261
()
$5
262
()
передачі (програми) організації мовлення
263
()
промислове
264
()
будь-якою особою
265
()
майнових прав інтелектуальної власності на твір
266
()
суміжних майнових прав
267
()
майнових прав інтелектуальної власності на фонограму
268
()
майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення
269
()
виключних майнових прав
270
()
майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
271
()
на винахід
272
()
на корисну модель
273
()
на промисловий зразок
274
()
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин
275
()
$6
276
()
комерційна
277
()
$7
278
()
примірник
279
()
$8
280
()
комерційне
281
()
$9
282
()
чинності майнових прав інтелектуальної власності
283
()
$10
284
()
$11

Страницы: