Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Всесвітня історія 8 класНАЗВА
1
()
причини
2
()
соціально­культурні наслідки
3
()
зміна поглядів на світ
4
()
формування перших колоніальних імперій
5
()
зустріч цивілізацій
6
()
видатні мандрівники
7
()
напрямки подорожей
8
()
нові торговельні шляхи
9
()
відкриття Америки
10
()
соціально­економічний вплив
11
()
Революція цін
12
()
криза аграрно­ремісничої цивілізації
13
()
мануфактурне виробництво
14
()
наймана праця
15
()
капітал
16
()
людини раннього Нового часу
17
()
спосіб
18
()
людей
19
()
різних верств населення
20
()
становище жінок і дітей
21
()
населення країн
22
()
криза релігійної свідомості
23
()
поширення ідей гуманізму
24
()
Бароко
25
()
народження науки
26
()
М. Лютер
27
()
Т. Мюнцер
28
()
Ж. Кальвін
29
()
І. Лойола
30
()
сутність
31
()
в Німеччині
32
()
у Франції
33
()
представники культури
34
()
риси культури
35
()
риси мистецтва
36
()
Іспанія
37
()
Польща
38
()
Англійська революція XVII ст
39
()
Єлизавета І
40
()
парламентська монархія
41
()
Біль про права
42
()
Тридцятилітнья війна
43
()
Вестфальський мир
44
()
Кардинал Рішельє
45
()
Величний вік Людовіка XIV
46
()
національно­визвольна війна
47
()
Московське царство
48
()
Іван IV Грозний
49
()
династія Романових
50
()
Петро І
51
()
Контрреформація
52
()
переходу від аграрного до індустріального суспільства
53
()
міграційні
54
()
початок
55
()
вплив
56
()
традиційні суспільства
57
()
цінності
58
()
основні здобутки
59
()
Османська імперія
60
()
Китай
61
()
Японія
62
()
Індія
63
()
Персія
64
()
економічний
65
()
політичний
66
()
соціально-економічний
67
()
соціальний
68
()
культурний
69
()
провідних держав
70
()
духовний
71
()
європейської цивілізації
72
()
цивілізацій Сходу
73
()
Національно­визвольна війна
74
()
Тридцятилітня війна
75
()
історії Середніх віків
76
()
ранній Новий ча
77
()
колонія
78
()
колоніальна імперія
79
()
міграції
80
()
аграрно­реміснича цивілізація
81
()
мануфактура
82
()
капіталізм
83
()
буржуазія
84
()
найманий робітник
85
()
революція цін
86
()
обгородження
87
()
гуманізм
88
()
протестантизм
89
()
кальвінізм
90
()
орден єзуїтів
91
()
протекціонізм
92
()
меркантилізм
93
()
буржуазна революція
94
()
Утрехтська унія
95
()
Криваве законодавство
96
()
шляхта
97
()
фільварок
98
()
опричнина
99
()
церковний розкол
100
()
самодержавство
101
()
Просвітництво
102
()
енциклопедисти
103
()
класицизм
104
()
технічний прогрес
105
()
метрополія
106
()
конституція
107
()
федерація
108
()
політична карта
109
()
культурні центри
110
()
релігійні війни у Європі
111
()
особливості абсолютизму
112
()
риси абсолютизму
113
()
повсякденне життя
114
()
Тридцятилітньої війни
115
()
Вестфальського миру
116
()
світу напередодні Нового часу
117
()
абсолютизму в різних країнах Європи
118
()
шляхетської демократії у Польщі
119
()
демократичного устрою США
120
()
розвитку країн Сходу
121
()
внутрішньої
122
()
зовнішньої
123
()
характер
124
()
значення
125
()
ключові поняття історії Середніх віків
126
()
історичні джерела з історії Нового часу
127
()
людства
128
()
діячі
129
()
європейське
130
()
життя суспільства
131
()
традиційні суспільства Сходу
132
()
індустріальне
133
()
нові цінності
134
()
в різних країнах Європи
135
()
риси
136
()
Фрідріх ІІ
137
()
Марія­Терезія
138
()
Йосип ІІ
139
()
Катерина II
140
()
ідеї
141
()
доколумбові цивілізації
142
()
Англійські колонії в Північній Америці
143
()
основні події Війни за незалежність
144
()
утворення
145
()
декларація незалежності
146
()
Конституція США
147
()
демократичний устрій
148
()
перші колоніальні імперії
149
()
напрями зовнішньої політики
150
()
територіальні зміни
151
()
поглядів на світ
152
()
соціально­економічного життя
153
()
погляду на людину
154
()
в повсякденному житті
155
()
цивілізаційна спадщина
156
()
період
157
()
технічні прилади
158
()
Високе Відродження та Середньовіччя
159
()
Нового часу
160
()
бароко
161
()
епохи Високого Відродження
162
()
Реформації
163
()
релігійних війн
164
()
національно­визвольної війни в Нідерландах
165
()
промислового перевороту
166
()
доби Просвітництва
167
()
згадує
168
()
пояснює
169
()
характеризує
170
()
називає
171
()
показує
172
()
встановлює
173
()
використовує
174
()
описує
175
()
оцінює
176
()
порівнює
177
()
висловлює
178
()
визначає
179
()
розкриває
180
()
аналізує
181
()
Великих географічних відкриттів
182
()
реформ
183
()
внутрішня
184
()
Англії щодо колоній
185
()
Фрідріха ІІ
186
()
Марії­Терезії
187
()
Йосифа ІІ
188
()
Катерини II
189
()
Пруссії
190
()
Австрії
191
()
Російської імперії
192
()
відкриття
193
()
Всесвітня історія 8 клас
194
()
життя
195
()
держава
196
()
процеси
197
()
Схід
198
()
розвиток
199
()
війна
200
()
поняття
201
()
Європа
202
()
особливості
203
()
революція
204
()
історія
205
()
суспільство
206
()
абсолютизм
207
()
Америка
208
()
імперія
209
()
зміна
210
()
середньовіччя
211
()
межі
212
()
учень
213
()
наслідки
214
()
політика
215
()
Великі географічні відкриття
216
()
подорожі
217
()
X. Колумб
218
()
відкриття Нового Світу
219
()
повсякденне
220
()
європеців
221
()
Реформація
222
()
релігійні війни
223
()
Ренесанс
224
()
провідні держави Європи
225
()
Англія
226
()
Франція
227
()
Нідерланди
228
()
Росія
229
()
$1
230
()
Російська імперія
231
()
$2
232
()
модернізаційні процеси у XVIII столітті
233
()
промисловий переворот
234
()
хронологічні межі
235
()
країни Сходу
236
()
$3
237
()
освічений абсолютизм
238
()
Західна
239
()
Центральна
240
()
вплив на Європу
241
()
політики
242
()
Англійської революції XVII ст
243
()
США
244
()
$4
245
()
зовнішня
246
()
європейських монархів

Страницы: