Змінити режим перегляду


Історія України 7 класНАЗВА Довідка
Велесова книга
Текст
1
()
назва
2
()
легенди про зародження
3
()
виникнення
4
()
Аскольда
5
()
походи проти Візантії
6
()
роки правління
7
()
зовнішньополітичні заходи
8
()
походи
9
()
територіальне зростання
10
()
населення
11
()
торгівля
12
()
запровадження християнства
13
()
політика
14
()
правління
15
()
міжнародні зв'язки
16
()
розбудова Києва
17
()
монументальний живопис
18
()
писемність
19
()
влада
20
()
Руська правда
21
()
діяльність
22
()
перші книжки
23
()
Ярославичі
24
()
Володимир Мономах
25
()
Мстислав Великий
26
()
наслідки
27
()
дата
28
()
Київське
29
()
Переяславське
30
()
Чернігівське
31
()
Галицьке
32
()
Волинське
33
()
політичне
34
()
соціально­економічне життя
35
()
Повчання дітям
36
()
Слово о полку Ігоревім
37
()
розселення
38
()
відносини половців із Руссю
39
()
причини
40
()
архітектура
41
()
образотворче мистецтво
42
()
об'єднання Галицького і Волинського князівств
43
()
Юрій І Львович
44
()
останні галицько­волинські князі
45
()
зміни в суспільному житті
46
()
пам'ятки
47
()
внутрішня політика
48
()
зовнішня політика
49
()
заходи
50
()
подорож у Золоту Орду
51
()
перший похід
52
()
вторгнення хана Батия
53
()
напрямки навали
54
()
давньо­руського суспільства
55
()
соціально­економічне
56
()
князівств
57
()
племінні союзи
58
()
відносини із сусідами
59
()
суспільне життя
60
()
мешканців міста
61
()
мешканців села
62
()
складова європейської історії
63
()
Середньовічна історія України
64
()
види
65
()
освіта
66
()
Кревська унія
67
()
Юрій з Дрогобича
68
()
Костянтин Острозький
69
()
Любарт Гедимінович
70
()
Володимир Ольгердович
71
()
суспільне
72
()
церковне
73
()
повсякденне
74
()
суспільний устрій
75
()
культура
76
()
сільське господарство
77
()
ремесла
78
()
міста
79
()
утворення
80
()
Гіреї
81
()
південно­західної Русі
82
()
причетні землі
83
()
особливості розвитку
84
()
та Золота Орда
85
()
України
86
()
розселення половців
87
()
за князювання Олега
88
()
князювання Святослава
89
()
за правління Володимира Святославовича
90
()
за правління Ярослава Мудрого
91
()
суспільна роль
92
()
основні верстви
93
()
станові групи
94
()
європейське
95
()
характер
96
()
Галичини
97
()
Волині
98
()
тенденції розвитку
99
()
українських земель
100
()
людства у стародавню добу
101
()
господарства
102
()
торгівлі
103
()
соціальний
104
()
історичний
105
()
освіти
106
()
літописання
107
()
міст
108
()
магдебурзького права
109
()
розвитку українських земель
110
()
монгольського панування
111
()
розвитку міст
112
()
середньовічного періоду
113
()
політичного
114
()
соціально­економічного
115
()
з історії України
116
()
літописні
117
()
писемні
118
()
візуальні
119
()
історичні
120
()
твори літератури
121
()
середні віки
122
()
Велике розселення слов’ян
123
()
князь
124
()
дружина
125
()
літопис
126
()
імперія
127
()
полюддя
128
()
данина
129
()
християнство
130
()
священик
131
()
митрополит
132
()
монастир
133
()
чернець
134
()
графіті
135
()
мозаїка
136
()
верстви
137
()
бояри
138
()
церковно­слов’янська мова
139
()
книжкові мініатюри
140
()
князівський з’їзд
141
()
вотчина
142
()
віче
143
()
орда
144
()
баскак
145
()
ярлик
146
()
улус
147
()
унія
148
()
українська шляхта
149
()
магнат
150
()
кріпацтво
151
()
невільник
152
()
ясир
153
()
гетьман
154
()
господар
155
()
хан
156
()
султан
157
()
магдебурзьке право
158
()
іконостас
159
()
ступінь розвитку
160
()
ередньовічних держав
161
()
в утворенні держави східних слов’ян
162
()
в політичному устрої Київської Русі
163
()
у житті тогочасного суспільства
164
()
монументального живопису
165
()
архітектури
166
()
образотворчого мистецтва
167
()
пригадує
168
()
називає
169
()
пояснює
170
()
застосовує
171
()
показує
172
()
описує
173
()
наводить приклади
174
()
характеризує
175
()
розповідає
176
()
визначає
177
()
висловлює
178
()
розпізнає
179
()
порівнює
180
()
Олега
181
()
монголів
182
()
Князь Святослава та його походи
183
()
Християнська релігія і церква в житті давньо­руського суспільства
184
()
Літописи та твори давньо­руської літератури Повчання дітям.Слово о полку Ігоревім як історичні джерела
185
()
Зовнішня політика князя Данила Романовича
186
()
Повсякденне життя та взаємовідносини населення України в XIV-XV ст
187
()
політики перших князів
188
()
князівських усобиць
189
()
половецьких набігів
190
()
Любецького з’їзду князів
191
()
роздробленості Київської Русі
192
()
залежності князівств від Золотої Орди
193
()
політики галицько­волинських правителів
194
()
Кревської унії
195
()
Русь
196
()
Історія України 7 клас
197
()
монголи
198
()
життя
199
()
Україна
200
()
суспільство
201
()
розвиток
202
()
особливості
203
()
джерела
204
()
поняття
205
()
роль
206
()
пам'ятка
207
()
учень
208
()
похід
209
()
заняття
210
()
Київська Русь
211
()
Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ
212
()
Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ
213
()
територія
214
()
становлення
215
()
князювання
ПРАВЛІННЯ, (царя) царювання, (князя) князювання; (спілки) провід, керівництво, г. екзекутива. "В ті часи, після Кия, князями обирали багатьох отців а князі окремі і всякі після князювання ставали на вічі простими мужами. І так ставала земля розквітлою, і вибрані князі дбали про людей і хляби, одержували і їжу, і всякий пожиток од людей своїх. Н...
216
()
Ігоря
По Олезі київським князем був Ігор, син Рюрика. Тим способом на київському престолі засів рід Рюриковичів. Ігор мав княжити від 913 до 945 р. На початку свого князювання Ігор старався тісніше звязати підвладні йому племена в одну цілість. Не була це ле...
217
()
Ольги
218
()
Святослава
219
()
Володимир Великий
220
()
Ярослав Мудрий
221
()
Митрополит Іларіон
222
()
господарство
223
()
$1
224
()
Любецький з'їзд князів
225
()
роздробленість
226
()
літописи
227
()
половці
228
()
сутність
229
()
$2
230
()
князівства
231
()
набіги
232
()
$3
233
()
Галицько-Волинська держава
234
()
держава
235
()
$4
236
()
Данило Романович
237
()
Золота Орда
238
()
східних слов’ян
239
()
повсякденне життя
240
()
$5
241
()
$6
242
()
землі
243
()
Історія України
244
()
у складі держав
245
()
Великого князівства Литовського
246
()
Кримського ханства
247
()
$7
248
()
$8
249
()
Гедиміновичі
250
()
$9
251
()
$10
252
()
українські землі
253
()
Київської Русі
254
()
давньо­руське
255
()
структура
256
()
українське
257
()
життя князівств часів роздробленості
258
()
міста Києва
259
()
князівської влади
260
()
суспільних верств
261
()
станових груп
262
()
$11
263
()
практичне заняття
264
()
Київська Русь наприкінці X – у першій половині XI ст.
265
()
Київська Русь у другій половині XI – першій половині ХІІІ ст.
266
()
Галицько-Волинська держава.

Страницы: