Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Аналіз даних. Посилання на сайт

Висновки дослідження

Висновки дослідження. Посилання на сайт

Завдання дослідження. Посилання на сайт

Картинка

Обладнання

Хід дослідження. Посилання на сайт

Дослідження орбітального руху супутників ЮпітераНАЗВА Картинка
Завдання дослідження
Завдання дослідження. Посилання на сайт
Обладнання
Теоретична частина
Хід дослідження
Хід дослідження. Посилання на сайт
Аналіз даних
Аналіз даних. Посилання на сайт
Висновки дослідження
Висновки дослідження. Посилання на сайт
1
()
Завдання дослідження
Завдання дослідження "1. Визначити положення супутників Юпітера протягом тривалого періоду 2. Знайти співвідношення між радіусом орбіти та періодом обертання у системах, що побудовані на законі всесвітнього тяжіння. 3. Розрахувати масу Юпітера, використовуючи третій закон ... Завдання дослідження
2
()
Обладнання
Обладнання моделююча програма Revolution of Jupiter Moons.
3
()
Теоретична частина
Теоретична частина "Спектральний аналіз — сукупність методів визначення складу (наприклад, хімічного) об'єкта, заснований на вивченні спектрів взаємодії матерії з випромінюванням: спектри електромагнітного випромінювання,радіації, акустичних хвиль, розподілу за масою та ...
4
()
Хід дослідження
Хід дослідження "1. Виберіть пункт Start. З’явиться діалогове вікно, яке назива¬ється Start Date and Time і за допомогою якого потрібно ввести початок спо-стережень. 2. Оберіть File – Timing. У вікні, що з’явиться – введіть інтервал спостережень Observation Step (2,0)... Хід дослідження
5
()
Аналіз даних
Аналіз даних "1. Оберіть File – Data – Analyse. У вікні, що відкрилося оберіть Data – Select moon і оберіть один із супутників. 2. По маркерах, або кривій, що їх з’єднує (Data – Plot – Plot time – Connect Point), визначте період обертання супутника у юліанських дня... Аналіз даних
6
()
Висновки дослідження
Висновки дослідження Висновки дослідження Висновки дослідження
7
()
Розвиток дослідження
Розвиток дослідження
8
()
Дослідження орбітального руху супутників Юпітера
Дослідження орбітального руху супутників Юпітера

Страницы: