відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Теоретична частина


Теоретична частина
  • Теоретична частина "Для підтримки руху газу по трубі необхідно створити різницю тисків на кінцях труби. При ламінарній течії по трубі справедлива формула Пуазейля: V = ?r4t?P/8L? де V - об'єм газу пропорційний четвертому ступеню радіуса трубки r, часу протікання t, різниці тисків на кінцях трубки P і обернено пропорційний довжині трубки L і коефіцієнту в'язкості ?. з формули Пуазейля випливає, що ? = r4t?P/8LV "


Супермножина:


Споріднені вершини: