відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Теоретична частина


Теоретична частина
  • Теоретична частина "Теоретична частина Насичений розчин солі з часом за рахунок процесу випаровування втрачає певну кількість розчинника. За рахунок цього, частина солі переходить у твердий стан. Оскільки процес пароутворення триває повільно, йони займають позиції характерні для їх розміщення у кристалічній решітці. Поступово у розчині відбувається утворення правильного кристалу. Оскільки центрів кристалізації у розчині багато, одразу починають утворюватися декілька кристалів. На початкових фазах кристалізації мікрокристали кухонної солі мають правильну кубічну форму і можна за допомогою мікроскопа виміряти розміри її. З огляду на формулювання першого дослідження, необхідно у ході спостережень встановити залежність лінійних розмірів грані кристалу від часу. З огляду на формулювання другого дослідження, необхідно дослідити процес розчинення твердого тіла ( у нашому випадку вітамінного драже). Враховуючи, що на швидкість розчинення впливатиме вміст драже (декілька шарів різної речовини), досліджувана залежність матиме чіткі етапи. Для виконання дослідження врахуємо, що об’єм розчиненої речовини визначатиметься різницею початкового і кінцевого об’єму речовини. Цю зміну потрібно обраховувати за виразом ?V=(??(d_1-d_2)?^3)/8 (1), де d_1- діаметр драже в початковий момент часу, d_2 - діаметр драже в кінцевий момент часу."

Теоретична частина

Супермножина:


Споріднені вершини: