відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Аналіз даних


Аналіз даних
  • Аналіз даних " За даними таблиці 1 побудувати на папері графік залежності лінійних розмірів від часу l(t). За даними таблиці 2, використовуючи вираз (1), розрахувати зміну об’єму речовини на кожному етапі вимірювань та занести у відповідну колонку таблиці 2. Побудувати графік залежності ?V(t). Занотуйте висновки до роботи.Таблиця результатів 1t(хв) 0 5 10 15 20 25 l(мм)Таблиця результатів 2 № t(хв) d(мм) ?V(?мм?^3)"

Аналіз даних

Супермножина:


Споріднені вершини: