відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Хід дослідження


Хід дослідження
  • "1. Закріпіть датчик сили на штативі. 2. Запустіть програмне забезпечення MultiLab. Оберіть діапазон вимірювань 10Н перемикачем на датчику. 3. Під’єднайте датчик сили до першого виходу реєстратора даних І/О-1. 4. Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик сили. 5. Натисніть Реєстратор, Настройки на головній панелі інструментів. 6. Натисніть кнопку Властивості навпроти виходу датчика сили. 7. Виберіть вкладку Встановлення на нуль. 8. Відмітьте позицію Встановити поточні показники на нуль. 9. Натисніть ОК. 10. Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних обравши 50 замірів на секунду та кількість зразків 500. 11. Приєднайте металеву кульку на нитці до гачка датчика сили. 12. Користуючись транспортиром, відхиліть нитяний маятник на кут 80° та відпустіть. 13. Натисніть Старт на головній панелі і дочекайтеся завершення вимірів. 14. Натисніть Файл, оберіть Зберегти як… та вкажіть папку для збереження результату. 15. Зупиніть коливання маятника, знову відхиліть його на кут 70° та відпустіть. 16. Натисніть Старт на головній панелі і дочекайтеся завершення вимірів. 17. Натисніть Файл, оберіть Зберегти. 18. Почергово зменшуючи кут відхилення на 10° проробіть кроки 16-17. 19. Оберіть Файл, Очистити все. 20. Оберіть Реєстратор, Настройка та запрограмуйте частоту вимірів 50 вимірів на секунду і оберіть 2000 вимірів. 21. Встановивши кульку маятника у вертикальне положення, натисніть Старт і через декілька секунд натисніть Стоп . 22. Натисніть Файл, оберіть Зберегти як… та оберіть папку для збереження результатів. 23. Користуючись транспортиром, відхиліть маятник на 80° і відпустіть. 24. Натисніть Старт та дочекайтеся завершення експерименту. 25. Натисніть Файл, оберіть Зберегти. 26. Виміряйте відстань від точки кріплення нитки на гачку до центру кульки, виразіть у [м] та занесіть до таблиці 2 у колонку R. 27. Оберіть Файл, Очистити все. "


Супермножина:


Споріднені вершини: