відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Теоретична частина


Теоретична частина
  • "Період коливання нитяного маятника визначається з використанням математичної моделі, що носить назву математичний маятник. Згідно до цієї моделі період коливання маятника залишається сталою і визначеною величиною за умови малої амплітуди його коливань та розраховується за виразом: T=2??(l/g) (1), де l – довжина маятника, g = 9,81 м/с2. Проте умова малості амплітуди точно не зазначається. У запропонованому дослідженні необхідно дослідити залежність періоду коливань нитяного маятника від кута відхилення. У вигляді математичного запису ця залежність складна. Тому варіюючи кут відхилення будемо визначати залежність періоду коливань від кута T(?) на досліді та побудуємо графік цієї залежності. З огляду на друге завдання дослідження пропонується встановити залежність повної механічної енергії нитяного маятника від часу у вигляді графіка E(t). За наявності сил опору повітря, сил тертя у підвісі маятника та сил пружності у нитці маятника частина механічної енергії поступово буде переходити у внутрішню енергію системи маятника та оточуюче середовище. Вказану залежність також доведеться отримувати емпірично виходячи зі зміни амплітуди і відповідно сили натягу нитки маятника. Для визначення повної механічної енергії E нитяного маятника, будемо вважати, що нульовим рівнем відліку потенціальної енергії є найнижча точка траєкторії руху кульки. Тоді, при проходженні цієї точки повна енергія буде визначатися кінетичною енергією руху кульки. Для її розрахунку використаємо вираз: E=(F_н-P)R/2 (2), де F_н- сила натягу нитки маятника, P - вага маятника, R - радіус траєкторії, або відстань від точки підвісу до центру кульки. При виконанні дослідження використовується мобільна лабораторія NOVA5000 з датчиком сили DT272 та датчик відстані DT020-1 Детальний опис датчика сили DT272. Це популярний дводіапазонний силовий датчик, який здатний вимірювати сили. Датчик має два діапазони дії: ±10 Н або ±50 Н. Він легко кріпиться на штативі або ж застосовується як пружинні терези. Принцип роботи Датчик вимірює силу за принципом тензометра (резистора, що змінює опір при механічному навантаженні), на основі прогинання бруска. Прикріплені з обох боків бруска тензометри вбудовані в мостову електричну схему. Зміни опору призводять до невеликих змін напруги. Схема підсилювача всередині датчика підвищує цю напругу для її вимірювання на реєстраторі цифрової лабораторії. До мостової схеми ввімкнуті потенціометри для налаштування. Датчик сили було розроблено таким чином, щоб напруга змінювалася в залежності від прикладеної сили за лінійним законом.Технічні особливості Здійснюйте тарування приладу на нуль Н перед кожним використанням, від’єднавши датчик сили від реєстратора даних, а потім знову увімкнувши. Завжди таруйте датчик, орієнтуючись на хід експерименту. Застосування датчика сили з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab 1. Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE. 2. Під’єднайте датчик сили до виходу Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик. 3. Оберіть вкладку Реєстратор, Настройка і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків у вкладці Виміри. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.Вибір позитивного напряму вимірювання У програмному забезпеченні MultiLab штовхання датчика за замовчуванням розпізнається як позитивна сила. Щоб змінити позитивний напрям (тяга – позитивна) на протилежний, відкрийте діалогове вікно Параметрів Датчика: 1. Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів. 2. Натисніть кнопку Установки та відкрийте діалогове вікно біля Позитивного напряму сили. 3. Оберіть потрібну опцію. 4. Натисніть ОК. Встановлення поточних показників на нуль 1. Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого комп’ютера або з Nova5000). 2. Під’єднайте датчик сили до першого виходу реєстратора даних І/О-1. 3. Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик сили. 4. Натисніть Настройка на головній панелі інструментів. 5. Натисніть кнопку Властивості навпроти виходу датчика сили. 6. Виберіть вкладку Встановлення на нуль. 7. Відмітьте позицію Встановити поточні показники на нуль. 8. Натисніть ОК. 9. Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання. "


Супермножина:


Споріднені вершини: