відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Побудова градуювального графіка

  • "У мірні колби місткістю 50 мл вносять піпеткою 0,0; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 5,0 ; 10,0 ; 20,0 мл розчину фосфорнокислого калію ( 1 мл - 0,001 мг) і доводять об'єм розчину до мітки дистильованою водою. Вміст фосфатів в зразкових розчинах буде відповідно одно : 0,0 ; 0,01 ; 0,02 ; 0,04 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,40 мг в 1 л води. У кожну колбу додають точно 1 мл кислого розчину молібденовокислого амонію, перемішують і через 5 хв мікропіпеткою вносять 0,1 см робочого розчину двухлористого олова і перемішують. Інтенсивність забарвлення вимірюють через 10-15 хв Фотоелектроколориметр , користуючись червоним світлофільтром ( = 690-720 нм ) і кюветами з товщиною шару 2-3 см. З отриманих значень оптичної щільності віднімають оптичну щільність контрольної проби і результати наносять на графік ."

Споріднені вершини: