відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Теоретичні відомості

  • "Вміст іонів водню у природних водах визначається в основному кількісним співвідношенням концентрацій вугільної кислоти і її іонів.CO2+ H20 H++ HCO3- 2 H++ CO32-Для зручності вираження вмісту водневих іонів був ведений розмір, що являє собою логарифм їхньої концентрації, узятий з оберненим знаком:p = - lg[H+].На нього впливає як лужність води, так і кислотність, тому доцільно їх визначати.Загальна кислотність – це загальна кількість кислот, що знаходиться в пробі води. Вона може бути створена наявністю кислот та їх залишків, що перебувають в динамічній рівновазі з іонами Н+(дисоціація Н2О). Вимірюється в мг екв./л. Впливає на органолептичні властивості, життєдіяльність організмів, здатність до во доочистки. Визначається титриметрично з індикатором фенолфталеїном (рН переходу до рожевого забарвлення 8,2). "

Фенолфталеїн в нейтральному середовищі
Фенолфталеїн в лужному середовищі
Споріднені вершини: