відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Побудова градуювального графіка

  • "У мірні колби місткістю 50 см вносять 0; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 , 1,5, 2,0 ; 3,0 см робочого стандартного розчину і доводять об'єм до мітки безаміачної водою. Отримують розчини з вмістом 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 , 1,5, 2,0 ; 3,0 мг NH4/л. Далі проводять аналіз і фотометрують , як при дослідженні проби води (див. п.3.3 ) . За отриманими результатами розраховують рівняння регресії або будують градуйований графік , відкладаючи по осі абсцис масові концентрації іонів амонію в мг/л , а по осі ординат - відповідні значення оптичної щільності. Графік повинен мати прямолінійний характер."

Споріднені вершини: